Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:731 (1709-1709) (AID: v494081 Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:731 
AIDv494081 
VolymtypDombok
Årtal1709-1709
InformationRenoverade domböcker. Uppsala län nr 83.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
LänUppsala län
LandskapUppland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v494081.b10  
20 0000 v494081.b20  
30 0000 v494081.b30  
40 0000 v494081.b40  
50 0001 v494081.b50.s1  
60 0002 v494081.b60.s2  
70 0003 v494081.b70.s3  
80 0004 v494081.b80.s4  
90 0005 v494081.b90.s5  
100 0006 v494081.b100.s6  
110 0007 v494081.b110.s7  
120 0008 v494081.b120.s8  
130 0009 v494081.b130.s9  
140 0010 v494081.b140.s10  
150 0011 v494081.b150.s11  
160 0012 v494081.b160.s12  
170 0013 v494081.b170.s13  
180 0014 v494081.b180.s14  
190 0015 v494081.b190.s15  
200 0016 v494081.b200.s16  
210 0017 v494081.b210.s17  
220 0018 v494081.b220.s18  
230 0019 v494081.b230.s19  
240 0020 v494081.b240.s20  
250 0021 v494081.b250.s21  
260 0022 v494081.b260.s22  
270 0023 v494081.b270.s23  
280 0024 v494081.b280.s24  
290 0025 v494081.b290.s25  
300 0026 v494081.b300.s26  
310 0027 v494081.b310.s27  
320 0028 v494081.b320.s28  
330 0029 v494081.b330.s29  
340 0030 v494081.b340.s30  
350 0031 v494081.b350.s31  
360 0032 v494081.b360.s32  
370 0033 v494081.b370.s33  
380 0034 v494081.b380.s34  
390 0035 v494081.b390.s35  
400 0036 v494081.b400.s36  
410 0037 v494081.b410.s37  
420 0038 v494081.b420.s38  
430 0039 v494081.b430.s39  
440 0040 v494081.b440.s40  
450 0041 v494081.b450.s41  
460 0042 v494081.b460.s42  
470 0043 v494081.b470.s43  
480 0044 v494081.b480.s44  
490 0045 v494081.b490.s45  
500 0046 v494081.b500.s46  
510 0047 v494081.b510.s47  
520 0048 v494081.b520.s48  
530 0049 v494081.b530.s49  
540 0050 v494081.b540.s50  
550 0051 v494081.b550.s51  
560 0052 v494081.b560.s52  
570 0053 v494081.b570.s53  
580 0054 v494081.b580.s54  
590 0055 v494081.b590.s55  
600 0056 v494081.b600.s56  
610 0057 v494081.b610.s57  
620 0058 v494081.b620.s58  
630 0059 v494081.b630.s59  
640 0060 v494081.b640.s60  
650 0061 v494081.b650.s61  
660 0062 v494081.b660.s62  
670 0063 v494081.b670.s63  
680 0064 v494081.b680.s64  
690 0065 v494081.b690.s65  
700 0066 v494081.b700.s66  
710 0067 v494081.b710.s67  
720 0068 v494081.b720.s68  
730 0069 v494081.b730.s69  
740 0070 v494081.b740.s70  
750 0071 v494081.b750.s71  
760 0072 v494081.b760.s72  
770 0073 v494081.b770.s73  
780 0074 v494081.b780.s74  
790 0075 v494081.b790.s75  
800 0076 v494081.b800.s76  
810 0077 v494081.b810.s77  
820 0078 v494081.b820.s78  
830 0079 v494081.b830.s79  
840 0080 v494081.b840.s80  
850 0081 v494081.b850.s81  
860 0082 v494081.b860.s82  
870 0083 v494081.b870.s83  
880 0084 v494081.b880.s84  
890 0085 v494081.b890.s85  
900 0086 v494081.b900.s86  
910 0087 v494081.b910.s87  
920 0088 v494081.b920.s88  
930 0089 v494081.b930.s89  
940 0090 v494081.b940.s90  
950 0091 v494081.b950.s91  
960 0092 v494081.b960.s92  
970 0093 v494081.b970.s93  
980 0094 v494081.b980.s94  
990 0095 v494081.b990.s95  
1000 0096 v494081.b1000.s96  
1010 0097 v494081.b1010.s97  
1020 0098 v494081.b1020.s98  
1030 0099 v494081.b1030.s99  
1040 0100 v494081.b1040.s100  
1050 0101 v494081.b1050.s101  
1060 0102 v494081.b1060.s102  
1070 0103 v494081.b1070.s103  
1080 0104 v494081.b1080.s104  
1090 0105 v494081.b1090.s105  
1100 0106 v494081.b1100.s106  
1110 0107 v494081.b1110.s107  
1120 0108 v494081.b1120.s108  
1130 0109 v494081.b1130.s109  
1140 0110 v494081.b1140.s110  
1150 0111 v494081.b1150.s111  
1160 0112 v494081.b1160.s112  
1170 0113 v494081.b1170.s113  
1180 0114 v494081.b1180.s114  
1190 0115 v494081.b1190.s115  
1200 0116 v494081.b1200.s116  
1210 0117 v494081.b1210.s117  
1220 0118 v494081.b1220.s118  
1230 0119 v494081.b1230.s119  
1240 0120 v494081.b1240.s120  
1250 0121 v494081.b1250.s121  
1260 0122 v494081.b1260.s122  
1270 0123 v494081.b1270.s123  
1280 0124 v494081.b1280.s124  
1290 0125 v494081.b1290.s125  
1300 0126 v494081.b1300.s126  
1310 0127 v494081.b1310.s127  
1320 0128 v494081.b1320.s128  
1330 0129 v494081.b1330.s129  
1340 0130 v494081.b1340.s130  
1350 0131 v494081.b1350.s131  
1360 0132 v494081.b1360.s132  
1370 0133 v494081.b1370.s133  
1380 0134 v494081.b1380.s134  
1390 0135 v494081.b1390.s135  
1400 0136 v494081.b1400.s136  
1410 0137 v494081.b1410.s137  
1420 0138 v494081.b1420.s138  
1430 0139 v494081.b1430.s139  
1440 0140 v494081.b1440.s140  
1450 0141 v494081.b1450.s141  
1460 0142 v494081.b1460.s142  
1470 0143 v494081.b1470.s143  
1480 0144 v494081.b1480.s144  
1490 0145 v494081.b1490.s145  
1500 0146 v494081.b1500.s146  
1510 0147 v494081.b1510.s147  
1520 0148 v494081.b1520.s148  
1530 0149 v494081.b1530.s149  
1540 0150 v494081.b1540.s150  
1550 0151 v494081.b1550.s151  
1560 0152 v494081.b1560.s152  
1570 0153 v494081.b1570.s153  
1580 0154 v494081.b1580.s154  
1590 0155 v494081.b1590.s155  
1600 0156 v494081.b1600.s156  
1610 0157 v494081.b1610.s157  
1620 0158 v494081.b1620.s158  
1630 0159 v494081.b1630.s159  
1640 0160 v494081.b1640.s160  
1650 0161 v494081.b1650.s161  
1660 0162 v494081.b1660.s162  
1670 0163 v494081.b1670.s163  
1680 0164 v494081.b1680.s164  
1690 0165 v494081.b1690.s165  
1700 0166 v494081.b1700.s166  
1710 0167 v494081.b1710.s167  
1720 0168 v494081.b1720.s168  
1730 0169 v494081.b1730.s169  
1740 0170 v494081.b1740.s170  
1750 0171 v494081.b1750.s171  
1760 0172 v494081.b1760.s172  
1770 0173 v494081.b1770.s173  
1780 0174 v494081.b1780.s174  
1790 0175 v494081.b1790.s175  
1800 0176 v494081.b1800.s176  
1810 0177 v494081.b1810.s177  
1820 0178 v494081.b1820.s178  
1830 0179 v494081.b1830.s179  
1840 0180 v494081.b1840.s180  
1850 0181 v494081.b1850.s181  
1860 0182 v494081.b1860.s182  
1870 0183 v494081.b1870.s183  
1880 0184 v494081.b1880.s184  
1890 0185 v494081.b1890.s185  
1900 0186 v494081.b1900.s186  
1910 0187 v494081.b1910.s187  
1920 0188 v494081.b1920.s188  
1930 0189 v494081.b1930.s189  
1940 0190 v494081.b1940.s190  
1950 0191 v494081.b1950.s191  
1960 0192 v494081.b1960.s192  
1970 0193 v494081.b1970.s193  
1980 0194 v494081.b1980.s194  
1990 0195 v494081.b1990.s195  
2000 0196 v494081.b2000.s196  
2010 0197 v494081.b2010.s197  
2020 0198 v494081.b2020.s198  
2030 0199 v494081.b2030.s199  
2040 0200 v494081.b2040.s200  
2050 0201 v494081.b2050.s201  
2060 0202 v494081.b2060.s202  
2070 0203 v494081.b2070.s203  
2080 0204 v494081.b2080.s204  
2090 0205 v494081.b2090.s205  
2100 0206 v494081.b2100.s206  
2110 0207 v494081.b2110.s207  
2120 0208 v494081.b2120.s208  
2130 0209 v494081.b2130.s209  
2140 0210 v494081.b2140.s210  
2150 0211 v494081.b2150.s211  
2160 0212 v494081.b2160.s212  
2170 0213 v494081.b2170.s213  
2180 0214 v494081.b2180.s214  
2190 0215 v494081.b2190.s215  
2200 0216 v494081.b2200.s216  
2210 0217 v494081.b2210.s217  
2220 0218 v494081.b2220.s218  
2230 0219 v494081.b2230.s219  
2240 0220 v494081.b2240.s220  
2250 0221 v494081.b2250.s221  
2260 0222 v494081.b2260.s222  
2270 0223 v494081.b2270.s223  
2280 0224 v494081.b2280.s224  
2290 0225 v494081.b2290.s225  
2300 0226 v494081.b2300.s226  
2310 0227 v494081.b2310.s227  
2320 0228 v494081.b2320.s228  
2330 0229 v494081.b2330.s229  
2340 0230 v494081.b2340.s230  
2350 0231 v494081.b2350.s231  
2360 0232 v494081.b2360.s232  
2370 0233 v494081.b2370.s233  
2380 0234 v494081.b2380.s234  
2390 0235 v494081.b2390.s235  
2400 0236 v494081.b2400.s236  
2410 0237 v494081.b2410.s237  
2420 0238 v494081.b2420.s238  
2430 0239 v494081.b2430.s239  
2440 0240 v494081.b2440.s240  
2450 0241 v494081.b2450.s241  
2460 0242 v494081.b2460.s242  
2470 0243 v494081.b2470.s243  
2480 0244 v494081.b2480.s244  
2490 0245 v494081.b2490.s245  
2500 0246 v494081.b2500.s246  
2510 0247 v494081.b2510.s247  
2520 0248 v494081.b2520.s248  
2530 0249 v494081.b2530.s249  
2540 0250 v494081.b2540.s250  
2550 0251 v494081.b2550.s251  
2560 0252 v494081.b2560.s252  
2570 0253 v494081.b2570.s253  
2580 0254 v494081.b2580.s254  
2590 0255 v494081.b2590.s255  
2600 0256 v494081.b2600.s256  
2610 0257 v494081.b2610.s257  
2620 0258 v494081.b2620.s258  
2630 0259 v494081.b2630.s259  
2640 0260 v494081.b2640.s260  
2650 0261 v494081.b2650.s261  
2660 0262 v494081.b2660.s262  
2670 0263 v494081.b2670.s263  
2680 0264 v494081.b2680.s264  
2690 0265 v494081.b2690.s265  
2700 0266 v494081.b2700.s266  
2710 0267 v494081.b2710.s267  
2720 0268 v494081.b2720.s268  
2730 0269 v494081.b2730.s269  
2740 0270 v494081.b2740.s270  
2750 0271 v494081.b2750.s271  
2760 0272 v494081.b2760.s272  
2770 0273 v494081.b2770.s273  
2780 0274 v494081.b2780.s274  
2790 0275 v494081.b2790.s275  
2800 0276 v494081.b2800.s276  
2810 0277 v494081.b2810.s277  
2820 0278 v494081.b2820.s278  
2830 0279 v494081.b2830.s279  
2840 0280 v494081.b2840.s280  
2850 0281 v494081.b2850.s281  
2860 0282 v494081.b2860.s282  
2870 0283 v494081.b2870.s283  
2880 0284 v494081.b2880.s284  
2890 0285 v494081.b2890.s285  
2900 0286 v494081.b2900.s286  
2910 0287 v494081.b2910.s287  
2920 0288 v494081.b2920.s288  
2930 0289 v494081.b2930.s289  
2940 0290 v494081.b2940.s290  
2950 0291 v494081.b2950.s291  
2960 0292 v494081.b2960.s292  
2970 0293 v494081.b2970.s293  
2980 0294 v494081.b2980.s294  
2990 0295 v494081.b2990.s295  
3000 0296 v494081.b3000.s296  
3010 0297 v494081.b3010.s297  
3020 0298 v494081.b3020.s298  
3030 0299 v494081.b3030.s299  
3040 0300 v494081.b3040.s300  
3050 0301 v494081.b3050.s301  
3060 0302 v494081.b3060.s302  
3070 0303 v494081.b3070.s303  
3080 0304 v494081.b3080.s304  
3090 0305 v494081.b3090.s305  
3100 0306 v494081.b3100.s306  
3110 0307 v494081.b3110.s307  
3120 0308 v494081.b3120.s308  
3130 0309 v494081.b3130.s309  
3140 0310 v494081.b3140.s310  
3150 0311 v494081.b3150.s311  
3160 0312 v494081.b3160.s312  
3170 0313 v494081.b3170.s313  
3180 0314 v494081.b3180.s314  
3190 0315 v494081.b3190.s315  
3200 0316 v494081.b3200.s316  
3210 0317 v494081.b3210.s317  
3220 0318 v494081.b3220.s318  
3230 0319 v494081.b3230.s319  
3240 0320 v494081.b3240.s320  
3250 0321 v494081.b3250.s321  
3260 0322 v494081.b3260.s322  
3270 0323 v494081.b3270.s323  
3280 0324 v494081.b3280.s324  
3290 0325 v494081.b3290.s325  
3300 0326 v494081.b3300.s326  
3310 0327 v494081.b3310.s327  
3320 0328 v494081.b3320.s328  
3330 0329 v494081.b3330.s329  
3340 0330 v494081.b3340.s330  
3350 0331 v494081.b3350.s331  
3360 0332 v494081.b3360.s332  
3370 0333 v494081.b3370.s333  
3380 0334 v494081.b3380.s334  
3390 0335 v494081.b3390.s335  
3400 0336 v494081.b3400.s336  
3410 0337 v494081.b3410.s337  
3420 0338 v494081.b3420.s338  
3430 0339 v494081.b3430.s339  
3440 0340 v494081.b3440.s340  
3450 0341 v494081.b3450.s341  
3460 0342 v494081.b3460.s342  
3470 0343 v494081.b3470.s343  
3480 0344 v494081.b3480.s344  
3490 0345 v494081.b3490.s345  
3500 0346 v494081.b3500.s346  
3510 0347 v494081.b3510.s347  
3520 0348 v494081.b3520.s348  
3530 0349 v494081.b3530.s349  
3540 0350 v494081.b3540.s350  
3550 0351 v494081.b3550.s351  
3560 0352 v494081.b3560.s352  
3570 0353 v494081.b3570.s353  
3580 0354 v494081.b3580.s354  
3590 0355 v494081.b3590.s355  
3600 0356 v494081.b3600.s356  
3610 0357 v494081.b3610.s357  
3620 0358 v494081.b3620.s358  
3630 0359 v494081.b3630.s359  
3640 0360 v494081.b3640.s360  
3650 0361 v494081.b3650.s361  
3660 0362 v494081.b3660.s362  
3670 0363 v494081.b3670.s363  
3680 0364 v494081.b3680.s364  
3690 0365 v494081.b3690.s365  
3700 0366 v494081.b3700.s366  
3710 0367 v494081.b3710.s367  
3720 0368 v494081.b3720.s368  
3730 0369 v494081.b3730.s369  
3740 0370 v494081.b3740.s370  
3750 0371 v494081.b3750.s371  
3760 0372 v494081.b3760.s372  
3770 0373 v494081.b3770.s373  
3780 0374 v494081.b3780.s374  
3790 0375 v494081.b3790.s375  
3800 0376 v494081.b3800.s376  
3810 0377 v494081.b3810.s377  
3820 0378 v494081.b3820.s378  
3830 0379 v494081.b3830.s379  
3840 0380 v494081.b3840.s380  
3850 0381 v494081.b3850.s381  
3860 0382 v494081.b3860.s382  
3870 0383 v494081.b3870.s383  
3880 0384 v494081.b3880.s384  
3890 0385 v494081.b3890.s385  
3900 0386 v494081.b3900.s386  
3910 0387 v494081.b3910.s387  
3920 0388 v494081.b3920.s388  
3930 0389 v494081.b3930.s389  
3940 0390 v494081.b3940.s390  
3950 0391 v494081.b3950.s391  
3960 0392 v494081.b3960.s392  
3970 0393 v494081.b3970.s393  
3980 0394 v494081.b3980.s394  
3990 0395 v494081.b3990.s395  
4000 0396 v494081.b4000.s396  
4010 0397 v494081.b4010.s397  
4020 0398 v494081.b4020.s398  
4030 0399 v494081.b4030.s399  
4040 0400 v494081.b4040.s400  
4050 0401 v494081.b4050.s401  
4060 0402 v494081.b4060.s402  
4070 0403 v494081.b4070.s403  
4080 0404 v494081.b4080.s404  
4090 0405 v494081.b4090.s405  
4100 0406 v494081.b4100.s406  
4110 0407 v494081.b4110.s407  
4120 0408 v494081.b4120.s408  
4130 0409 v494081.b4130.s409  
4140 0410 v494081.b4140.s410  
4150 0411 v494081.b4150.s411  
4160 0412 v494081.b4160.s412  
4170 0413 v494081.b4170.s413  
4180 0000 v494081.b4180  
4190 0000 v494081.b4190  
4200 0000 v494081.b4200  
4210 0000 v494081.b4210  

ANTAL FÄRGBILDER

82 500 198

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet