Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3833 (1717-1717) (AID: v494748a Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3833 
AIDv494748a 
Version1
VolymtypDombok
Årtal1717-1717
InformationRenoverade domböcker. Jämtlands län nr 18.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län
LänJämtlands län
LandskapHärjedalen, har tillhört: Jämtland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v494748a.b10  
20 0000 v494748a.b20  
30 0000 v494748a.b30  
40 0000 v494748a.b40  
50 0000 v494748a.b50  
60 0000 v494748a.b60  
70 0001 v494748a.b70.s1  
80 0002 v494748a.b80.s2  
90 0003 v494748a.b90.s3  
100 0004 v494748a.b100.s4  
110 0005 v494748a.b110.s5  
120 0006 v494748a.b120.s6  
130 0007 v494748a.b130.s7  
140 0008 v494748a.b140.s8  
150 0009 v494748a.b150.s9  
160 0010 v494748a.b160.s10  
170 0011 v494748a.b170.s11  
180 0012 v494748a.b180.s12  
190 0013 v494748a.b190.s13  
200 0014 v494748a.b200.s14  
210 0015 v494748a.b210.s15  
220 0016 v494748a.b220.s16  
230 0017 v494748a.b230.s17  
240 0018 v494748a.b240.s18  
250 0019 v494748a.b250.s19  
260 0020 v494748a.b260.s20  
270 0021 v494748a.b270.s21  
280 0022 v494748a.b280.s22  
290 0023 v494748a.b290.s23  
300 0024 v494748a.b300.s24  
310 0025 v494748a.b310.s25  
320 0026 v494748a.b320.s26  
330 0027 v494748a.b330.s27  
340 0028 v494748a.b340.s28  
350 0029 v494748a.b350.s29  
360 0030 v494748a.b360.s30  
370 0031 v494748a.b370.s31  
380 0032 v494748a.b380.s32  
390 0033 v494748a.b390.s33  
400 0034 v494748a.b400.s34  
410 0035 v494748a.b410.s35  
420 0036 v494748a.b420.s36  
430 0037 v494748a.b430.s37  
440 0038 v494748a.b440.s38  
450 0039 v494748a.b450.s39  
460 0040 v494748a.b460.s40  
470 0041 v494748a.b470.s41  
480 0042 v494748a.b480.s42  
490 0043 v494748a.b490.s43  
500 0044 v494748a.b500.s44  
510 0045 v494748a.b510.s45  
520 0046 v494748a.b520.s46  
530 0047 v494748a.b530.s47  
540 0048 v494748a.b540.s48  
550 0049 v494748a.b550.s49  
560 0050 v494748a.b560.s50  
570 0051 v494748a.b570.s51  
580 0052 v494748a.b580.s52  
590 0053 v494748a.b590.s53  
600 0054 v494748a.b600.s54  
610 0055 v494748a.b610.s55  
620 0056 v494748a.b620.s56  
630 0057 v494748a.b630.s57  
640 0058 v494748a.b640.s58  
650 0059 v494748a.b650.s59  
660 0060 v494748a.b660.s60  
670 0061 v494748a.b670.s61  
680 0062 v494748a.b680.s62  
690 0063 v494748a.b690.s63  
700 0064 v494748a.b700.s64  
710 0065 v494748a.b710.s65  
720 0066 v494748a.b720.s66  
730 0067 v494748a.b730.s67  
740 0068 v494748a.b740.s68  
750 0069 v494748a.b750.s69  
760 0070 v494748a.b760.s70  
770 0071 v494748a.b770.s71  
780 0072 v494748a.b780.s72  
790 0073 v494748a.b790.s73  
800 0074 v494748a.b800.s74  
810 0075 v494748a.b810.s75  
820 0076 v494748a.b820.s76  
830 0077 v494748a.b830.s77  
840 0078 v494748a.b840.s78  
850 0079 v494748a.b850.s79  
860 0080 v494748a.b860.s80  
870 0081 v494748a.b870.s81  
880 0082 v494748a.b880.s82  
890 0083 v494748a.b890.s83  
900 0084 v494748a.b900.s84  
910 0085 v494748a.b910.s85  
920 0086 v494748a.b920.s86  
930 0087 v494748a.b930.s87  
940 0088 v494748a.b940.s88  
950 0089 v494748a.b950.s89  
960 0090 v494748a.b960.s90  
970 0091 v494748a.b970.s91  
980 0092 v494748a.b980.s92  
990 0093 v494748a.b990.s93  
1000 0094 v494748a.b1000.s94  
1010 0095 v494748a.b1010.s95  
1020 0096 v494748a.b1020.s96  
1030 0097 v494748a.b1030.s97  
1040 0098 v494748a.b1040.s98  
1050 0099 v494748a.b1050.s99  
1060 0100 v494748a.b1060.s100  
1070 0101 v494748a.b1070.s101  
1080 0102 v494748a.b1080.s102  
1090 0103 v494748a.b1090.s103  
1100 0104 v494748a.b1100.s104  
1110 0105 v494748a.b1110.s105  
1120 0106 v494748a.b1120.s106  
1130 0107 v494748a.b1130.s107  
1140 0108 v494748a.b1140.s108  
1150 0109 v494748a.b1150.s109  
1160 0110 v494748a.b1160.s110  
1170 0111 v494748a.b1170.s111  
1180 0112 v494748a.b1180.s112  
1190 0113 v494748a.b1190.s113  
1200 0114 v494748a.b1200.s114  
1210 0115 v494748a.b1210.s115  
1220 0116 v494748a.b1220.s116  
1230 0117 v494748a.b1230.s117  
1240 0118 v494748a.b1240.s118  
1250 0119 v494748a.b1250.s119  
1260 0120 v494748a.b1260.s120  
1270 0121 v494748a.b1270.s121  
1280 0122 v494748a.b1280.s122  
1290 0123 v494748a.b1290.s123  
1300 0124 v494748a.b1300.s124  
1310 0125 v494748a.b1310.s125  
1320 0126 v494748a.b1320.s126  
1330 0127 v494748a.b1330.s127  
1340 0128 v494748a.b1340.s128  
1350 0129 v494748a.b1350.s129  
1360 0130 v494748a.b1360.s130  
1370 0131 v494748a.b1370.s131  
1380 0132 v494748a.b1380.s132  
1390 0133 v494748a.b1390.s133  
1400 0134 v494748a.b1400.s134  
1410 0135 v494748a.b1410.s135  
1420 0136 v494748a.b1420.s136  
1430 0137 v494748a.b1430.s137  
1440 0138 v494748a.b1440.s138  
1450 0139 v494748a.b1450.s139  
1460 0140 v494748a.b1460.s140  
1470 0141 v494748a.b1470.s141  
1480 0142 v494748a.b1480.s142  
1490 0143 v494748a.b1490.s143  
1500 0144 v494748a.b1500.s144  
1510 0145 v494748a.b1510.s145  
1520 0146 v494748a.b1520.s146  
1530 0147 v494748a.b1530.s147  
1540 0148 v494748a.b1540.s148  
1550 0149 v494748a.b1550.s149  
1560 0150 v494748a.b1560.s150  
1570 0151 v494748a.b1570.s151  
1580 0152 v494748a.b1580.s152  
1590 0153 v494748a.b1590.s153  
1600 0154 v494748a.b1600.s154  
1610 0155 v494748a.b1610.s155  
1620 0156 v494748a.b1620.s156  
1630 0157 v494748a.b1630.s157  
1640 0158 v494748a.b1640.s158  
1650 0159 v494748a.b1650.s159  
1660 0160 v494748a.b1660.s160  
1670 0161 v494748a.b1670.s161  
1680 0162 v494748a.b1680.s162  
1690 0163 v494748a.b1690.s163  
1700 0164 v494748a.b1700.s164  
1710 0165 v494748a.b1710.s165  
1720 0166 v494748a.b1720.s166  
1730 0167 v494748a.b1730.s167  
1740 0168 v494748a.b1740.s168  
1750 0169 v494748a.b1750.s169  
1760 0170 v494748a.b1760.s170  
1770 0171 v494748a.b1770.s171  
1780 0172 v494748a.b1780.s172  
1790 0173 v494748a.b1790.s173  
1800 0174 v494748a.b1800.s174  
1810 0175 v494748a.b1810.s175  
1820 0176 v494748a.b1820.s176  
1830 0177 v494748a.b1830.s177  
1840 0178 v494748a.b1840.s178  
1850 0179 v494748a.b1850.s179  
1860 0180 v494748a.b1860.s180  
1870 0181 v494748a.b1870.s181  
1880 0182 v494748a.b1880.s182  
1890 0183 v494748a.b1890.s183  
1900 0184 v494748a.b1900.s184  
1910 0185 v494748a.b1910.s185  
1920 0186 v494748a.b1920.s186  
1930 0187 v494748a.b1930.s187  
1940 0188 v494748a.b1940.s188  
1950 0189 v494748a.b1950.s189  
1960 0190 v494748a.b1960.s190  
1970 0191 v494748a.b1970.s191  
1980 0192 v494748a.b1980.s192  
1990 0193 v494748a.b1990.s193  
2000 0194 v494748a.b2000.s194  
2010 0195 v494748a.b2010.s195  
2020 0196 v494748a.b2020.s196  
2030 0197 v494748a.b2030.s197  
2040 0198 v494748a.b2040.s198  
2050 0199 v494748a.b2050.s199  
2060 0200 v494748a.b2060.s200  
2070 0201 v494748a.b2070.s201  
2080 0202 v494748a.b2080.s202  
2090 0203 v494748a.b2090.s203  
2100 0204 v494748a.b2100.s204  
2110 0205 v494748a.b2110.s205  
2120 0206 v494748a.b2120.s206  
2130 0207 v494748a.b2130.s207  
2140 0208 v494748a.b2140.s208  
2150 0209 v494748a.b2150.s209  
2160 0210 v494748a.b2160.s210  
2170 0211 v494748a.b2170.s211  
2180 0212 v494748a.b2180.s212  
2190 0213 v494748a.b2190.s213  
2200 0214 v494748a.b2200.s214  
2210 0215 v494748a.b2210.s215  
2220 0216 v494748a.b2220.s216  
2230 0217 v494748a.b2230.s217  
2240 0218 v494748a.b2240.s218  
2250 0219 v494748a.b2250.s219  
2260 0220 v494748a.b2260.s220  
2270 0221 v494748a.b2270.s221  
2280 0222 v494748a.b2280.s222  
2290 0223 v494748a.b2290.s223  
2300 0224 v494748a.b2300.s224  
2310 0225 v494748a.b2310.s225  
2320 0226 v494748a.b2320.s226  
2330 0227 v494748a.b2330.s227  
2340 0228 v494748a.b2340.s228  
2350 0229 v494748a.b2350.s229  
2360 0230 v494748a.b2360.s230  
2370 0231 v494748a.b2370.s231  
2380 0232 v494748a.b2380.s232  
2390 0233 v494748a.b2390.s233  
2400 0234 v494748a.b2400.s234  
2410 0235 v494748a.b2410.s235  
2420 0236 v494748a.b2420.s236  
2430 0237 v494748a.b2430.s237  
2440 0238 v494748a.b2440.s238  
2450 0239 v494748a.b2450.s239  
2460 0240 v494748a.b2460.s240  
2470 0241 v494748a.b2470.s241  
2480 0242 v494748a.b2480.s242  
2490 0243 v494748a.b2490.s243  
2500 0244 v494748a.b2500.s244  
2510 0245 v494748a.b2510.s245  
2520 0246 v494748a.b2520.s246  
2530 0247 v494748a.b2530.s247  
2540 0248 v494748a.b2540.s248  
2550 0249 v494748a.b2550.s249  
2560 0250 v494748a.b2560.s250  
2570 0251 v494748a.b2570.s251  
2580 0252 v494748a.b2580.s252  
2590 0253 v494748a.b2590.s253  
2600 0254 v494748a.b2600.s254  
2610 0255 v494748a.b2610.s255  
2620 0256 v494748a.b2620.s256  
2630 0257 v494748a.b2630.s257  
2640 0258 v494748a.b2640.s258  
2650 0259 v494748a.b2650.s259  
2660 0260 v494748a.b2660.s260  
2670 0261 v494748a.b2670.s261  
2680 0262 v494748a.b2680.s262  
2690 0263 v494748a.b2690.s263  
2700 0264 v494748a.b2700.s264  
2710 0265 v494748a.b2710.s265  
2720 0266 v494748a.b2720.s266  
2730 0267 v494748a.b2730.s267  
2740 0268 v494748a.b2740.s268  
2750 0269 v494748a.b2750.s269  
2760 0270 v494748a.b2760.s270  
2770 0271 v494748a.b2770.s271  
2780 0272 v494748a.b2780.s272  
2790 0273 v494748a.b2790.s273  
2800 0274 v494748a.b2800.s274  
2810 0275 v494748a.b2810.s275  
2820 0276 v494748a.b2820.s276  
2830 0277 v494748a.b2830.s277  
2840 0278 v494748a.b2840.s278  
2850 0279 v494748a.b2850.s279  
2860 0280 v494748a.b2860.s280  
2870 0281 v494748a.b2870.s281  
2880 0282 v494748a.b2880.s282  
2890 0283 v494748a.b2890.s283  
2900 0284 v494748a.b2900.s284  
2910 0285 v494748a.b2910.s285  
2920 0286 v494748a.b2920.s286  
2930 0287 v494748a.b2930.s287  
2940 0288 v494748a.b2940.s288  
2950 0289 v494748a.b2950.s289  
2960 0290 v494748a.b2960.s290  
2970 0291 v494748a.b2970.s291  
2980 0292 v494748a.b2980.s292  
2990 0293 v494748a.b2990.s293  
3000 0294 v494748a.b3000.s294  
3010 0295 v494748a.b3010.s295  
3020 0296 v494748a.b3020.s296  
3030 0297 v494748a.b3030.s297  
3040 0298 v494748a.b3040.s298  
3050 0299 v494748a.b3050.s299  
3060 0300 v494748a.b3060.s300  
3070 0301 v494748a.b3070.s301  
3080 0302 v494748a.b3080.s302  
3090 0303 v494748a.b3090.s303  
3100 0304 v494748a.b3100.s304  
3110 0305 v494748a.b3110.s305  
3120 0306 v494748a.b3120.s306  
3130 0307 v494748a.b3130.s307  
3140 0308 v494748a.b3140.s308  
3150 0309 v494748a.b3150.s309  
3160 0310 v494748a.b3160.s310  
3170 0311 v494748a.b3170.s311  
3180 0312 v494748a.b3180.s312  
3190 0313 v494748a.b3190.s313  
3200 0314 v494748a.b3200.s314  
3210 0315 v494748a.b3210.s315  
3220 0316 v494748a.b3220.s316  
3230 0317 v494748a.b3230.s317  
3240 0318 v494748a.b3240.s318  
3250 0319 v494748a.b3250.s319  
3260 0320 v494748a.b3260.s320  
3270 0321 v494748a.b3270.s321  
3280 0322 v494748a.b3280.s322  
3290 0323 v494748a.b3290.s323  
3300 0324 v494748a.b3300.s324  
3310 0325 v494748a.b3310.s325  
3320 0326 v494748a.b3320.s326  
3330 0327 v494748a.b3330.s327  
3340 0328 v494748a.b3340.s328  
3350 0329 v494748a.b3350.s329  
3360 0330 v494748a.b3360.s330  
3370 0331 v494748a.b3370.s331  
3380 0332 v494748a.b3380.s332  
3390 0333 v494748a.b3390.s333  
3400 0334 v494748a.b3400.s334  
3410 0335 v494748a.b3410.s335  
3420 0336 v494748a.b3420.s336  
3430 0337 v494748a.b3430.s337  
3440 0338 v494748a.b3440.s338  
3450 0339 v494748a.b3450.s339  
3460 0340 v494748a.b3460.s340  
3470 0341 v494748a.b3470.s341  
3480 0342 v494748a.b3480.s342  
3490 0343 v494748a.b3490.s343  
3500 0344 v494748a.b3500.s344  
3510 0345 v494748a.b3510.s345  
3520 0346 v494748a.b3520.s346  
3530 0347 v494748a.b3530.s347  
3540 0348 v494748a.b3540.s348  
3550 0349 v494748a.b3550.s349  
3560 0350 v494748a.b3560.s350  
3570 0351 v494748a.b3570.s351  
3580 0352 v494748a.b3580.s352  
3590 0353 v494748a.b3590.s353  
3600 0354 v494748a.b3600.s354  
3610 0355 v494748a.b3610.s355  
3620 0356 v494748a.b3620.s356  
3630 0357 v494748a.b3630.s357  
3640 0358 v494748a.b3640.s358  
3650 0359 v494748a.b3650.s359  
3660 0360 v494748a.b3660.s360  
3670 0361 v494748a.b3670.s361  
3680 0362 v494748a.b3680.s362  
3690 0363 v494748a.b3690.s363  
3700 0364 v494748a.b3700.s364  
3710 0365 v494748a.b3710.s365  
3720 0366 v494748a.b3720.s366  
3730 0367 v494748a.b3730.s367  
3740 0368 v494748a.b3740.s368  
3750 0369 v494748a.b3750.s369  
3760 0370 v494748a.b3760.s370  
3770 0371 v494748a.b3770.s371  
3780 0372 v494748a.b3780.s372  
3790 0373 v494748a.b3790.s373  
3800 0374 v494748a.b3800.s374  
3810 0375 v494748a.b3810.s375  
3820 0376 v494748a.b3820.s376  
3830 0377 v494748a.b3830.s377  
3840 0378 v494748a.b3840.s378  
3850 0379 v494748a.b3850.s379  
3860 0380 v494748a.b3860.s380  
3870 0381 v494748a.b3870.s381  
3880 0382 v494748a.b3880.s382  
3890 0383 v494748a.b3890.s383  
3900 0384 v494748a.b3900.s384  
3910 0385 v494748a.b3910.s385  
3920 0386 v494748a.b3920.s386  
3930 0387 v494748a.b3930.s387  
3940 0388 v494748a.b3940.s388  
3950 0389 v494748a.b3950.s389  
3960 0390 v494748a.b3960.s390  
3970 0391 v494748a.b3970.s391  
3980 0392 v494748a.b3980.s392  
3990 0393 v494748a.b3990.s393  
4000 0394 v494748a.b4000.s394  
4010 0395 v494748a.b4010.s395  
4020 0396 v494748a.b4020.s396  
4030 0397 v494748a.b4030.s397  
4040 0398 v494748a.b4040.s398  
4050 0399 v494748a.b4050.s399  
4060 0400 v494748a.b4060.s400  
4070 0401 v494748a.b4070.s401  
4080 0402 v494748a.b4080.s402  
4090 0403 v494748a.b4090.s403  
4100 0404 v494748a.b4100.s404  
4110 0405 v494748a.b4110.s405  
4120 0406 v494748a.b4120.s406  
4130 0407 v494748a.b4130.s407  
4140 0408 v494748a.b4140.s408  
4150 0409 v494748a.b4150.s409  
4160 0410 v494748a.b4160.s410  
4170 0411 v494748a.b4170.s411  
4180 0412 v494748a.b4180.s412  
4190 0413 v494748a.b4190.s413  
4200 0414 v494748a.b4200.s414  
4210 0415 v494748a.b4210.s415  
4220 0416 v494748a.b4220.s416  
4230 0417 v494748a.b4230.s417  
4240 0418 v494748a.b4240.s418  
4250 0419 v494748a.b4250.s419  
4260 0420 v494748a.b4260.s420  
4270 0421 v494748a.b4270.s421  
4280 0422 v494748a.b4280.s422  
4290 0000 v494748a.b4290  
4300 0000 v494748a.b4300  
4310 0000 v494748a.b4310  

ANTAL FÄRGBILDER

89 228 084

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet