Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3835 (1719-1719) (AID: v494750 Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3835 
AIDv494750 
VolymtypDombok
Årtal1719-1719
InformationRenoverade domböcker. Jämtlands län nr 20.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län
LänJämtlands län
LandskapHärjedalen, har tillhört: Jämtland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v494750.b10  
20 0000 v494750.b20  
30 0000 v494750.b30  
40 0000 v494750.b40  
50 0000 v494750.b50  
60 0001 v494750.b60.s1  
70 0002 v494750.b70.s2  
80 0003 v494750.b80.s3  
90 0004 v494750.b90.s4  
100 0005 v494750.b100.s5  
110 0006 v494750.b110.s6  
120 0007 v494750.b120.s7  
130 0008 v494750.b130.s8  
140 0009 v494750.b140.s9  
150 0010 v494750.b150.s10  
160 0011 v494750.b160.s11  
170 0012 v494750.b170.s12  
180 0013 v494750.b180.s13  
190 0014 v494750.b190.s14  
200 0015 v494750.b200.s15  
210 0016 v494750.b210.s16  
220 0017 v494750.b220.s17  
230 0018 v494750.b230.s18  
240 0019 v494750.b240.s19  
250 0020 v494750.b250.s20  
260 0021 v494750.b260.s21  
270 0022 v494750.b270.s22  
280 0023 v494750.b280.s23  
290 0024 v494750.b290.s24  
300 0025 v494750.b300.s25  
310 0026 v494750.b310.s26  
320 0027 v494750.b320.s27  
330 0028 v494750.b330.s28  
340 0029 v494750.b340.s29  
350 0030 v494750.b350.s30  
360 0031 v494750.b360.s31  
370 0032 v494750.b370.s32  
380 0033 v494750.b380.s33  
390 0034 v494750.b390.s34  
400 0035 v494750.b400.s35  
410 0036 v494750.b410.s36  
420 0037 v494750.b420.s37  
430 0038 v494750.b430.s38  
440 0039 v494750.b440.s39  
450 0040 v494750.b450.s40  
460 0041 v494750.b460.s41  
470 0042 v494750.b470.s42  
480 0043 v494750.b480.s43  
490 0044 v494750.b490.s44  
500 0045 v494750.b500.s45  
510 0046 v494750.b510.s46  
520 0047 v494750.b520.s47  
530 0048 v494750.b530.s48  
540 0049 v494750.b540.s49  
550 0050 v494750.b550.s50  
560 0051 v494750.b560.s51  
570 0052 v494750.b570.s52  
580 0053 v494750.b580.s53  
590 0054 v494750.b590.s54  
600 0055 v494750.b600.s55  
610 0056 v494750.b610.s56  
620 0057 v494750.b620.s57  
630 0058 v494750.b630.s58  
640 0059 v494750.b640.s59  
650 0060 v494750.b650.s60  
660 0061 v494750.b660.s61  
670 0062 v494750.b670.s62  
680 0063 v494750.b680.s63  
690 0064 v494750.b690.s64  
700 0065 v494750.b700.s65  
710 0066 v494750.b710.s66  
720 0067 v494750.b720.s67  
730 0068 v494750.b730.s68  
740 0069 v494750.b740.s69  
750 0070 v494750.b750.s70  
760 0071 v494750.b760.s71  
770 0072 v494750.b770.s72  
780 0073 v494750.b780.s73  
790 0074 v494750.b790.s74  
800 0075 v494750.b800.s75  
810 0076 v494750.b810.s76  
820 0077 v494750.b820.s77  
830 0078 v494750.b830.s78  
840 0079 v494750.b840.s79  
850 0080 v494750.b850.s80  
860 0081 v494750.b860.s81  
870 0082 v494750.b870.s82  
880 0083 v494750.b880.s83  
890 0084 v494750.b890.s84  
900 0085 v494750.b900.s85  
910 0086 v494750.b910.s86  
920 0087 v494750.b920.s87  
930 0088 v494750.b930.s88  
940 0089 v494750.b940.s89  
950 0090 v494750.b950.s90  
960 0091 v494750.b960.s91  
970 0092 v494750.b970.s92  
980 0093 v494750.b980.s93  
990 0094 v494750.b990.s94  
1000 0095 v494750.b1000.s95  
1010 0096 v494750.b1010.s96  
1020 0097 v494750.b1020.s97  
1030 0098 v494750.b1030.s98  
1040 0099 v494750.b1040.s99  
1050 0100 v494750.b1050.s100  
1060 0101 v494750.b1060.s101  
1070 0102 v494750.b1070.s102  
1080 0103 v494750.b1080.s103  
1090 0104 v494750.b1090.s104  
1100 0105 v494750.b1100.s105  
1110 0106 v494750.b1110.s106  
1120 0107 v494750.b1120.s107  
1130 0108 v494750.b1130.s108  
1140 0109 v494750.b1140.s109  
1150 0110 v494750.b1150.s110  
1160 0111 v494750.b1160.s111  
1170 0112 v494750.b1170.s112  
1180 0113 v494750.b1180.s113  
1190 0114 v494750.b1190.s114  
1200 0115 v494750.b1200.s115  
1210 0116 v494750.b1210.s116  
1220 0117 v494750.b1220.s117  
1230 0118 v494750.b1230.s118  
1240 0119 v494750.b1240.s119  
1250 0120 v494750.b1250.s120  
1260 0121 v494750.b1260.s121  
1270 0122 v494750.b1270.s122  
1280 0123 v494750.b1280.s123  
1290 0124 v494750.b1290.s124  
1300 0125 v494750.b1300.s125  
1310 0126 v494750.b1310.s126  
1320 0127 v494750.b1320.s127  
1330 0128 v494750.b1330.s128  
1340 0129 v494750.b1340.s129  
1350 0130 v494750.b1350.s130  
1360 0131 v494750.b1360.s131  
1370 0132 v494750.b1370.s132  
1380 0133 v494750.b1380.s133  
1390 0134 v494750.b1390.s134  
1400 0135 v494750.b1400.s135  
1410 0136 v494750.b1410.s136  
1420 0137 v494750.b1420.s137  
1430 0138 v494750.b1430.s138  
1440 0139 v494750.b1440.s139  
1450 0140 v494750.b1450.s140  
1460 0141 v494750.b1460.s141  
1470 0142 v494750.b1470.s142  
1480 0143 v494750.b1480.s143  
1490 0144 v494750.b1490.s144  
1500 0145 v494750.b1500.s145  
1510 0146 v494750.b1510.s146  
1520 0147 v494750.b1520.s147  
1530 0148 v494750.b1530.s148  
1540 0149 v494750.b1540.s149  
1550 0150 v494750.b1550.s150  
1560 0151 v494750.b1560.s151  
1570 0152 v494750.b1570.s152  
1580 0153 v494750.b1580.s153  
1590 0154 v494750.b1590.s154  
1600 0155 v494750.b1600.s155  
1610 0156 v494750.b1610.s156  
1620 0157 v494750.b1620.s157  
1630 0158 v494750.b1630.s158  
1640 0159 v494750.b1640.s159  
1650 0160 v494750.b1650.s160  
1660 0161 v494750.b1660.s161  
1670 0162 v494750.b1670.s162  
1680 0163 v494750.b1680.s163  
1690 0164 v494750.b1690.s164  
1700 0165 v494750.b1700.s165  
1710 0166 v494750.b1710.s166  
1720 0167 v494750.b1720.s167  
1730 0168 v494750.b1730.s168  
1740 0169 v494750.b1740.s169  
1750 0170 v494750.b1750.s170  
1760 0171 v494750.b1760.s171  
1770 0172 v494750.b1770.s172  
1780 0173 v494750.b1780.s173  
1790 0174 v494750.b1790.s174  
1800 0175 v494750.b1800.s175  
1810 0176 v494750.b1810.s176  
1820 0177 v494750.b1820.s177  
1830 0178 v494750.b1830.s178  
1840 0179 v494750.b1840.s179  
1850 0180 v494750.b1850.s180  
1860 0181 v494750.b1860.s181  
1870 0182 v494750.b1870.s182  
1880 0183 v494750.b1880.s183  
1890 0184 v494750.b1890.s184  
1900 0185 v494750.b1900.s185  
1910 0186 v494750.b1910.s186  
1920 0187 v494750.b1920.s187  
1930 0188 v494750.b1930.s188  
1940 0189 v494750.b1940.s189  
1950 0190 v494750.b1950.s190  
1960 0191 v494750.b1960.s191  
1970 0192 v494750.b1970.s192  
1980 0193 v494750.b1980.s193  
1990 0194 v494750.b1990.s194  
2000 0195 v494750.b2000.s195  
2010 0196 v494750.b2010.s196  
2020 0197 v494750.b2020.s197  
2030 0198 v494750.b2030.s198  
2040 0199 v494750.b2040.s199  
2050 0200 v494750.b2050.s200  
2060 0201 v494750.b2060.s201  
2070 0202 v494750.b2070.s202  
2080 0203 v494750.b2080.s203  
2090 0204 v494750.b2090.s204  
2100 0205 v494750.b2100.s205  
2110 0206 v494750.b2110.s206  
2120 0207 v494750.b2120.s207  
2130 0208 v494750.b2130.s208  
2140 0209 v494750.b2140.s209  
2150 0210 v494750.b2150.s210  
2160 0211 v494750.b2160.s211  
2170 0212 v494750.b2170.s212  
2180 0213 v494750.b2180.s213  
2190 0214 v494750.b2190.s214  
2200 0215 v494750.b2200.s215  
2210 0216 v494750.b2210.s216  
2220 0217 v494750.b2220.s217  
2230 0218 v494750.b2230.s218  
2240 0219 v494750.b2240.s219  
2250 0220 v494750.b2250.s220  
2260 0221 v494750.b2260.s221  
2270 0222 v494750.b2270.s222  
2280 0223 v494750.b2280.s223  
2290 0224 v494750.b2290.s224  
2300 0225 v494750.b2300.s225  
2310 0226 v494750.b2310.s226  
2320 0227 v494750.b2320.s227  
2330 0228 v494750.b2330.s228  
2340 0229 v494750.b2340.s229  
2350 0230 v494750.b2350.s230  
2360 0231 v494750.b2360.s231  
2370 0232 v494750.b2370.s232  
2380 0233 v494750.b2380.s233  
2390 0234 v494750.b2390.s234  
2400 0235 v494750.b2400.s235  
2410 0236 v494750.b2410.s236  
2420 0237 v494750.b2420.s237  
2430 0238 v494750.b2430.s238  
2440 0239 v494750.b2440.s239  
2450 0240 v494750.b2450.s240  
2460 0241 v494750.b2460.s241  
2470 0242 v494750.b2470.s242  
2480 0243 v494750.b2480.s243  
2490 0244 v494750.b2490.s244  
2500 0245 v494750.b2500.s245  
2510 0246 v494750.b2510.s246  
2520 0247 v494750.b2520.s247  
2530 0248 v494750.b2530.s248  
2540 0249 v494750.b2540.s249  
2550 0250 v494750.b2550.s250  
2560 0251 v494750.b2560.s251  
2570 0252 v494750.b2570.s252  
2580 0253 v494750.b2580.s253  
2590 0254 v494750.b2590.s254  
2600 0255 v494750.b2600.s255  
2610 0256 v494750.b2610.s256  
2620 0257 v494750.b2620.s257  
2630 0258 v494750.b2630.s258  
2640 0259 v494750.b2640.s259  
2650 0260 v494750.b2650.s260  
2660 0261 v494750.b2660.s261  
2670 0262 v494750.b2670.s262  
2680 0263 v494750.b2680.s263  
2690 0264 v494750.b2690.s264  
2700 0265 v494750.b2700.s265  
2710 0266 v494750.b2710.s266  
2720 0267 v494750.b2720.s267  
2730 0268 v494750.b2730.s268  
2740 0269 v494750.b2740.s269  
2750 0270 v494750.b2750.s270  
2760 0271 v494750.b2760.s271  
2770 0272 v494750.b2770.s272  
2780 0273 v494750.b2780.s273  
2790 0274 v494750.b2790.s274  
2800 0275 v494750.b2800.s275  
2810 0276 v494750.b2810.s276  
2820 0277 v494750.b2820.s277  
2830 0278 v494750.b2830.s278  
2840 0279 v494750.b2840.s279  
2850 0280 v494750.b2850.s280  
2860 0281 v494750.b2860.s281  
2870 0282 v494750.b2870.s282  
2880 0283 v494750.b2880.s283  
2890 0284 v494750.b2890.s284  
2900 0285 v494750.b2900.s285  
2910 0286 v494750.b2910.s286  
2920 0287 v494750.b2920.s287  
2930 0288 v494750.b2930.s288  
2940 0289 v494750.b2940.s289  
2950 0290 v494750.b2950.s290  
2960 0291 v494750.b2960.s291  
2970 0292 v494750.b2970.s292  
2980 0293 v494750.b2980.s293  
2990 0294 v494750.b2990.s294  
3000 0295 v494750.b3000.s295  
3010 0296 v494750.b3010.s296  
3020 0297 v494750.b3020.s297  
3030 0298 v494750.b3030.s298  
3040 0299 v494750.b3040.s299  
3050 0300 v494750.b3050.s300  
3060 0301 v494750.b3060.s301  
3070 0302 v494750.b3070.s302  
3080 0303 v494750.b3080.s303  
3090 0304 v494750.b3090.s304  
3100 0305 v494750.b3100.s305  
3110 0306 v494750.b3110.s306  
3120 0307 v494750.b3120.s307  
3130 0308 v494750.b3130.s308  
3140 0309 v494750.b3140.s309  
3150 0310 v494750.b3150.s310  
3160 0311 v494750.b3160.s311  
3170 0312 v494750.b3170.s312  
3180 0313 v494750.b3180.s313  
3190 0314 v494750.b3190.s314  
3200 0315 v494750.b3200.s315  
3210 0316 v494750.b3210.s316  
3220 0317 v494750.b3220.s317  
3230 0318 v494750.b3230.s318  
3240 0319 v494750.b3240.s319  
3250 0320 v494750.b3250.s320  
3260 0321 v494750.b3260.s321  
3270 0322 v494750.b3270.s322  
3280 0323 v494750.b3280.s323  
3290 0324 v494750.b3290.s324  
3300 0325 v494750.b3300.s325  
3310 0326 v494750.b3310.s326  
3320 0327 v494750.b3320.s327  
3330 0328 v494750.b3330.s328  
3340 0329 v494750.b3340.s329  
3350 0330 v494750.b3350.s330  
3360 0331 v494750.b3360.s331  
3370 0332 v494750.b3370.s332  
3380 0333 v494750.b3380.s333  
3390 0334 v494750.b3390.s334  
3400 0335 v494750.b3400.s335  
3410 0336 v494750.b3410.s336  
3420 0337 v494750.b3420.s337  
3430 0338 v494750.b3430.s338  
3440 0339 v494750.b3440.s339  
3450 0340 v494750.b3450.s340  
3460 0341 v494750.b3460.s341  
3470 0000 v494750.b3470  
3480 0000 v494750.b3480  
3490 0000 v494750.b3490  

ANTAL FÄRGBILDER

89 228 084

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet