Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3836 (1720-1720) (AID: v494751 Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3836 
AIDv494751 
VolymtypDombok
Årtal1720-1720
InformationRenoverade domböcker. Jämtlands län nr 21.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län
LänJämtlands län
LandskapHärjedalen, har tillhört: Jämtland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v494751.b10  
20 0000 v494751.b20  
30 0000 v494751.b30  
40 0000 v494751.b40  
50 0000 v494751.b50  
60 0001 v494751.b60.s1  
70 0002 v494751.b70.s2  
80 0003 v494751.b80.s3  
90 0004 v494751.b90.s4  
100 0005 v494751.b100.s5  
110 0006 v494751.b110.s6  
120 0007 v494751.b120.s7  
130 0008 v494751.b130.s8  
140 0009 v494751.b140.s9  
150 0010 v494751.b150.s10  
160 0011 v494751.b160.s11  
170 0012 v494751.b170.s12  
180 0013 v494751.b180.s13  
190 0014 v494751.b190.s14  
200 0015 v494751.b200.s15  
210 0016 v494751.b210.s16  
220 0017 v494751.b220.s17  
230 0018 v494751.b230.s18  
240 0019 v494751.b240.s19  
250 0020 v494751.b250.s20  
260 0021 v494751.b260.s21  
270 0022 v494751.b270.s22  
280 0023 v494751.b280.s23  
290 0024 v494751.b290.s24  
300 0025 v494751.b300.s25  
310 0026 v494751.b310.s26  
320 0027 v494751.b320.s27  
330 0028 v494751.b330.s28  
340 0029 v494751.b340.s29  
350 0030 v494751.b350.s30  
360 0031 v494751.b360.s31  
370 0032 v494751.b370.s32  
380 0033 v494751.b380.s33  
390 0034 v494751.b390.s34  
400 0035 v494751.b400.s35  
410 0036 v494751.b410.s36  
420 0037 v494751.b420.s37  
430 0038 v494751.b430.s38  
440 0039 v494751.b440.s39  
450 0040 v494751.b450.s40  
460 0041 v494751.b460.s41  
470 0042 v494751.b470.s42  
480 0043 v494751.b480.s43  
490 0044 v494751.b490.s44  
500 0045 v494751.b500.s45  
510 0046 v494751.b510.s46  
520 0047 v494751.b520.s47  
530 0048 v494751.b530.s48  
540 0049 v494751.b540.s49  
550 0050 v494751.b550.s50  
560 0051 v494751.b560.s51  
570 0052 v494751.b570.s52  
580 0053 v494751.b580.s53  
590 0054 v494751.b590.s54  
600 0055 v494751.b600.s55  
610 0056 v494751.b610.s56  
620 0057 v494751.b620.s57  
630 0058 v494751.b630.s58  
640 0059 v494751.b640.s59  
650 0060 v494751.b650.s60  
660 0061 v494751.b660.s61  
670 0062 v494751.b670.s62  
680 0063 v494751.b680.s63  
690 0064 v494751.b690.s64  
700 0065 v494751.b700.s65  
710 0066 v494751.b710.s66  
720 0067 v494751.b720.s67  
730 0068 v494751.b730.s68  
740 0069 v494751.b740.s69  
750 0070 v494751.b750.s70  
760 0071 v494751.b760.s71  
770 0072 v494751.b770.s72  
780 0073 v494751.b780.s73  
790 0074 v494751.b790.s74  
800 0075 v494751.b800.s75  
810 0076 v494751.b810.s76  
820 0077 v494751.b820.s77  
830 0078 v494751.b830.s78  
840 0079 v494751.b840.s79  
850 0080 v494751.b850.s80  
860 0081 v494751.b860.s81  
870 0082 v494751.b870.s82  
880 0083 v494751.b880.s83  
890 0084 v494751.b890.s84  
900 0085 v494751.b900.s85  
910 0086 v494751.b910.s86  
920 0087 v494751.b920.s87  
930 0088 v494751.b930.s88  
940 0089 v494751.b940.s89  
950 0090 v494751.b950.s90  
960 0091 v494751.b960.s91  
970 0092 v494751.b970.s92  
980 0093 v494751.b980.s93  
990 0094 v494751.b990.s94  
1000 0095 v494751.b1000.s95  
1010 0096 v494751.b1010.s96  
1020 0097 v494751.b1020.s97  
1030 0098 v494751.b1030.s98  
1040 0099 v494751.b1040.s99  
1050 0100 v494751.b1050.s100  
1060 0101 v494751.b1060.s101  
1070 0102 v494751.b1070.s102  
1080 0103 v494751.b1080.s103  
1090 0104 v494751.b1090.s104  
1100 0105 v494751.b1100.s105  
1110 0106 v494751.b1110.s106  
1120 0107 v494751.b1120.s107  
1130 0108 v494751.b1130.s108  
1140 0109 v494751.b1140.s109  
1150 0110 v494751.b1150.s110  
1160 0111 v494751.b1160.s111  
1170 0112 v494751.b1170.s112  
1180 0113 v494751.b1180.s113  
1190 0114 v494751.b1190.s114  
1200 0115 v494751.b1200.s115  
1210 0116 v494751.b1210.s116  
1220 0117 v494751.b1220.s117  
1230 0118 v494751.b1230.s118  
1240 0119 v494751.b1240.s119  
1250 0120 v494751.b1250.s120  
1260 0121 v494751.b1260.s121  
1270 0122 v494751.b1270.s122  
1280 0123 v494751.b1280.s123  
1290 0124 v494751.b1290.s124  
1300 0125 v494751.b1300.s125  
1310 0126 v494751.b1310.s126  
1320 0127 v494751.b1320.s127  
1330 0128 v494751.b1330.s128  
1340 0129 v494751.b1340.s129  
1350 0130 v494751.b1350.s130  
1360 0131 v494751.b1360.s131  
1370 0132 v494751.b1370.s132  
1380 0133 v494751.b1380.s133  
1390 0134 v494751.b1390.s134  
1400 0135 v494751.b1400.s135  
1410 0136 v494751.b1410.s136  
1420 0137 v494751.b1420.s137  
1430 0138 v494751.b1430.s138  
1440 0139 v494751.b1440.s139  
1450 0140 v494751.b1450.s140  
1460 0141 v494751.b1460.s141  
1470 0142 v494751.b1470.s142  
1480 0143 v494751.b1480.s143  
1490 0144 v494751.b1490.s144  
1500 0145 v494751.b1500.s145  
1510 0146 v494751.b1510.s146  
1520 0147 v494751.b1520.s147  
1530 0148 v494751.b1530.s148  
1540 0149 v494751.b1540.s149  
1550 0150 v494751.b1550.s150  
1560 0151 v494751.b1560.s151  
1570 0152 v494751.b1570.s152  
1580 0153 v494751.b1580.s153  
1590 0154 v494751.b1590.s154  
1600 0155 v494751.b1600.s155  
1610 0156 v494751.b1610.s156  
1620 0157 v494751.b1620.s157  
1630 0158 v494751.b1630.s158  
1640 0159 v494751.b1640.s159  
1650 0160 v494751.b1650.s160  
1660 0161 v494751.b1660.s161  
1670 0162 v494751.b1670.s162  
1680 0163 v494751.b1680.s163  
1690 0164 v494751.b1690.s164  
1700 0165 v494751.b1700.s165  
1710 0166 v494751.b1710.s166  
1720 0167 v494751.b1720.s167  
1730 0168 v494751.b1730.s168  
1740 0169 v494751.b1740.s169  
1750 0170 v494751.b1750.s170  
1760 0171 v494751.b1760.s171  
1770 0172 v494751.b1770.s172  
1780 0173 v494751.b1780.s173  
1790 0174 v494751.b1790.s174  
1800 0175 v494751.b1800.s175  
1810 0176 v494751.b1810.s176  
1820 0177 v494751.b1820.s177  
1830 0178 v494751.b1830.s178  
1840 0179 v494751.b1840.s179  
1850 0180 v494751.b1850.s180  
1860 0181 v494751.b1860.s181  
1870 0182 v494751.b1870.s182  
1880 0183 v494751.b1880.s183  
1890 0184 v494751.b1890.s184  
1900 0185 v494751.b1900.s185  
1910 0186 v494751.b1910.s186  
1920 0187 v494751.b1920.s187  
1930 0188 v494751.b1930.s188  
1940 0189 v494751.b1940.s189  
1950 0190 v494751.b1950.s190  
1960 0191 v494751.b1960.s191  
1970 0192 v494751.b1970.s192  
1980 0193 v494751.b1980.s193  
1990 0194 v494751.b1990.s194  
2000 0195 v494751.b2000.s195  
2010 0196 v494751.b2010.s196  
2020 0197 v494751.b2020.s197  
2030 0198 v494751.b2030.s198  
2040 0199 v494751.b2040.s199  
2050 0200 v494751.b2050.s200  
2060 0201 v494751.b2060.s201  
2070 0202 v494751.b2070.s202  
2080 0203 v494751.b2080.s203  
2090 0204 v494751.b2090.s204  
2100 0205 v494751.b2100.s205  
2110 0206 v494751.b2110.s206  
2120 0207 v494751.b2120.s207  
2130 0208 v494751.b2130.s208  
2140 0209 v494751.b2140.s209  
2150 0210 v494751.b2150.s210  
2160 0211 v494751.b2160.s211  
2170 0212 v494751.b2170.s212  
2180 0213 v494751.b2180.s213  
2190 0214 v494751.b2190.s214  
2200 0215 v494751.b2200.s215  
2210 0216 v494751.b2210.s216  
2220 0217 v494751.b2220.s217  
2230 0218 v494751.b2230.s218  
2240 0219 v494751.b2240.s219  
2250 0220 v494751.b2250.s220  
2260 0221 v494751.b2260.s221  
2270 0222 v494751.b2270.s222  
2280 0223 v494751.b2280.s223  
2290 0224 v494751.b2290.s224  
2300 0225 v494751.b2300.s225  
2310 0226 v494751.b2310.s226  
2320 0227 v494751.b2320.s227  
2330 0228 v494751.b2330.s228  
2340 0229 v494751.b2340.s229  
2350 0230 v494751.b2350.s230  
2360 0231 v494751.b2360.s231  
2370 0232 v494751.b2370.s232  
2380 0233 v494751.b2380.s233  
2390 0234 v494751.b2390.s234  
2400 0235 v494751.b2400.s235  
2410 0236 v494751.b2410.s236  
2420 0237 v494751.b2420.s237  
2430 0238 v494751.b2430.s238  
2440 0239 v494751.b2440.s239  
2450 0240 v494751.b2450.s240  
2460 0241 v494751.b2460.s241  
2470 0242 v494751.b2470.s242  
2480 0243 v494751.b2480.s243  
2490 0244 v494751.b2490.s244  
2500 0245 v494751.b2500.s245  
2510 0246 v494751.b2510.s246  
2520 0247 v494751.b2520.s247  
2530 0248 v494751.b2530.s248  
2540 0249 v494751.b2540.s249  
2550 0250 v494751.b2550.s250  
2560 0251 v494751.b2560.s251  
2570 0252 v494751.b2570.s252  
2580 0253 v494751.b2580.s253  
2590 0254 v494751.b2590.s254  
2600 0255 v494751.b2600.s255  
2610 0256 v494751.b2610.s256  
2620 0257 v494751.b2620.s257  
2630 0258 v494751.b2630.s258  
2640 0259 v494751.b2640.s259  
2650 0260 v494751.b2650.s260  
2660 0261 v494751.b2660.s261  
2670 0262 v494751.b2670.s262  
2680 0263 v494751.b2680.s263  
2690 0264 v494751.b2690.s264  
2700 0265 v494751.b2700.s265  
2710 0266 v494751.b2710.s266  
2720 0267 v494751.b2720.s267  
2730 0268 v494751.b2730.s268  
2740 0269 v494751.b2740.s269  
2750 0270 v494751.b2750.s270  
2760 0271 v494751.b2760.s271  
2770 0272 v494751.b2770.s272  
2780 0273 v494751.b2780.s273  
2790 0274 v494751.b2790.s274  
2800 0275 v494751.b2800.s275  
2810 0276 v494751.b2810.s276  
2820 0277 v494751.b2820.s277  
2830 0278 v494751.b2830.s278  
2840 0279 v494751.b2840.s279  
2850 0280 v494751.b2850.s280  
2860 0281 v494751.b2860.s281  
2870 0282 v494751.b2870.s282  
2880 0283 v494751.b2880.s283  
2890 0284 v494751.b2890.s284  
2900 0285 v494751.b2900.s285  
2910 0286 v494751.b2910.s286  
2920 0287 v494751.b2920.s287  
2930 0288 v494751.b2930.s288  
2940 0289 v494751.b2940.s289  
2950 0290 v494751.b2950.s290  
2960 0291 v494751.b2960.s291  
2970 0292 v494751.b2970.s292  
2980 0293 v494751.b2980.s293  
2990 0294 v494751.b2990.s294  
3000 0295 v494751.b3000.s295  
3010 0296 v494751.b3010.s296  
3020 0297 v494751.b3020.s297  
3030 0298 v494751.b3030.s298  
3040 0299 v494751.b3040.s299  
3050 0300 v494751.b3050.s300  
3060 0301 v494751.b3060.s301  
3070 0302 v494751.b3070.s302  
3080 0303 v494751.b3080.s303  
3090 0304 v494751.b3090.s304  
3100 0305 v494751.b3100.s305  
3110 0306 v494751.b3110.s306  
3120 0307 v494751.b3120.s307  
3130 0308 v494751.b3130.s308  
3140 0309 v494751.b3140.s309  
3150 0310 v494751.b3150.s310  
3160 0311 v494751.b3160.s311  
3170 0312 v494751.b3170.s312  
3180 0313 v494751.b3180.s313  
3190 0314 v494751.b3190.s314  
3200 0315 v494751.b3200.s315  
3210 0316 v494751.b3210.s316  
3220 0317 v494751.b3220.s317  
3230 0318 v494751.b3230.s318  
3240 0319 v494751.b3240.s319  
3250 0320 v494751.b3250.s320  
3260 0321 v494751.b3260.s321  
3270 0322 v494751.b3270.s322  
3280 0323 v494751.b3280.s323  
3290 0324 v494751.b3290.s324  
3300 0325 v494751.b3300.s325  
3310 0326 v494751.b3310.s326  
3320 0327 v494751.b3320.s327  
3330 0328 v494751.b3330.s328  
3340 0329 v494751.b3340.s329  
3350 0330 v494751.b3350.s330  
3360 0331 v494751.b3360.s331  
3370 0332 v494751.b3370.s332  
3380 0333 v494751.b3380.s333  
3390 0334 v494751.b3390.s334  
3400 0335 v494751.b3400.s335  
3410 0336 v494751.b3410.s336  
3420 0337 v494751.b3420.s337  
3430 0338 v494751.b3430.s338  
3440 0339 v494751.b3440.s339  
3450 0340 v494751.b3450.s340  
3460 0341 v494751.b3460.s341  
3470 0342 v494751.b3470.s342  
3480 0343 v494751.b3480.s343  
3490 0344 v494751.b3490.s344  
3500 0345 v494751.b3500.s345  
3510 0346 v494751.b3510.s346  
3520 0347 v494751.b3520.s347  
3530 0348 v494751.b3530.s348  
3540 0349 v494751.b3540.s349  
3550 0350 v494751.b3550.s350  
3560 0351 v494751.b3560.s351  
3570 0352 v494751.b3570.s352  
3580 0353 v494751.b3580.s353  
3590 0354 v494751.b3590.s354  
3600 0355 v494751.b3600.s355  
3610 0356 v494751.b3610.s356  
3620 0357 v494751.b3620.s357  
3630 0358 v494751.b3630.s358  
3640 0359 v494751.b3640.s359  
3650 0360 v494751.b3650.s360  
3660 0361 v494751.b3660.s361  
3670 0362 v494751.b3670.s362  
3680 0363 v494751.b3680.s363  
3690 0364 v494751.b3690.s364  
3700 0365 v494751.b3700.s365  
3710 0366 v494751.b3710.s366  
3720 0367 v494751.b3720.s367  
3730 0368 v494751.b3730.s368  
3740 0369 v494751.b3740.s369  
3750 0370 v494751.b3750.s370  
3760 0371 v494751.b3760.s371  
3770 0372 v494751.b3770.s372  
3780 0373 v494751.b3780.s373  
3790 0374 v494751.b3790.s374  
3800 0375 v494751.b3800.s375  
3810 0376 v494751.b3810.s376  
3820 0377 v494751.b3820.s377  
3830 0378 v494751.b3830.s378  
3840 0379 v494751.b3840.s379  
3850 0380 v494751.b3850.s380  
3860 0381 v494751.b3860.s381  
3870 0382 v494751.b3870.s382  
3880 0383 v494751.b3880.s383  
3890 0000 v494751.b3890  
3900 0000 v494751.b3900  
3910 0000 v494751.b3910  

ANTAL FÄRGBILDER

89 228 084

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet