Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3865 (1749-1749) (AID: v494780 Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3865 
AIDv494780 
VolymtypDombok
Årtal1749-1749
InformationRenoverade domböcker. Jämtlands län nr 50.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län
LänJämtlands län
LandskapHärjedalen, har tillhört: Jämtland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v494780.b10  
20 0000 v494780.b20  
30 0000 v494780.b30  
40 0000 v494780.b40  
50 0000 v494780.b50  
60 0001 v494780.b60.s1  
70 0002 v494780.b70.s2  
80 0003 v494780.b80.s3  
90 0004 v494780.b90.s4  
100 0005 v494780.b100.s5  
110 0006 v494780.b110.s6  
120 0007 v494780.b120.s7  
130 0008 v494780.b130.s8  
140 0009 v494780.b140.s9  
150 0010 v494780.b150.s10  
160 0011 v494780.b160.s11  
170 0012 v494780.b170.s12  
180 0013 v494780.b180.s13  
190 0014 v494780.b190.s14  
200 0015 v494780.b200.s15  
210 0016 v494780.b210.s16  
220 0017 v494780.b220.s17  
230 0018 v494780.b230.s18  
240 0019 v494780.b240.s19  
250 0020 v494780.b250.s20  
260 0021 v494780.b260.s21  
270 0022 v494780.b270.s22  
280 0023 v494780.b280.s23  
290 0024 v494780.b290.s24  
300 0025 v494780.b300.s25  
310 0026 v494780.b310.s26  
320 0027 v494780.b320.s27  
330 0028 v494780.b330.s28  
340 0029 v494780.b340.s29  
350 0030 v494780.b350.s30  
360 0031 v494780.b360.s31  
370 0032 v494780.b370.s32  
380 0033 v494780.b380.s33  
390 0034 v494780.b390.s34  
400 0035 v494780.b400.s35  
410 0036 v494780.b410.s36  
420 0037 v494780.b420.s37  
430 0038 v494780.b430.s38  
440 0039 v494780.b440.s39  
450 0040 v494780.b450.s40  
460 0041 v494780.b460.s41  
470 0042 v494780.b470.s42  
480 0043 v494780.b480.s43  
490 0044 v494780.b490.s44  
500 0045 v494780.b500.s45  
510 0046 v494780.b510.s46  
520 0047 v494780.b520.s47  
530 0048 v494780.b530.s48  
540 0049 v494780.b540.s49  
550 0050 v494780.b550.s50  
560 0051 v494780.b560.s51  
570 0052 v494780.b570.s52  
580 0053 v494780.b580.s53  
590 0054 v494780.b590.s54  
600 0055 v494780.b600.s55  
610 0056 v494780.b610.s56  
620 0057 v494780.b620.s57  
630 0058 v494780.b630.s58  
640 0059 v494780.b640.s59  
650 0060 v494780.b650.s60  
660 0061 v494780.b660.s61  
670 0062 v494780.b670.s62  
680 0063 v494780.b680.s63  
690 0064 v494780.b690.s64  
700 0065 v494780.b700.s65  
710 0066 v494780.b710.s66  
720 0067 v494780.b720.s67  
730 0068 v494780.b730.s68  
740 0069 v494780.b740.s69  
750 0070 v494780.b750.s70  
760 0071 v494780.b760.s71  
770 0072 v494780.b770.s72  
780 0073 v494780.b780.s73  
790 0074 v494780.b790.s74  
800 0075 v494780.b800.s75  
810 0076 v494780.b810.s76  
820 0077 v494780.b820.s77  
830 0078 v494780.b830.s78  
840 0079 v494780.b840.s79  
850 0080 v494780.b850.s80  
860 0081 v494780.b860.s81  
870 0082 v494780.b870.s82  
880 0083 v494780.b880.s83  
890 0084 v494780.b890.s84  
900 0085 v494780.b900.s85  
910 0086 v494780.b910.s86  
920 0087 v494780.b920.s87  
930 0088 v494780.b930.s88  
940 0089 v494780.b940.s89  
950 0090 v494780.b950.s90  
960 0091 v494780.b960.s91  
970 0092 v494780.b970.s92  
980 0093 v494780.b980.s93  
990 0094 v494780.b990.s94  
1000 0095 v494780.b1000.s95  
1010 0096 v494780.b1010.s96  
1020 0097 v494780.b1020.s97  
1030 0098 v494780.b1030.s98  
1040 0099 v494780.b1040.s99  
1050 0100 v494780.b1050.s100  
1060 0101 v494780.b1060.s101  
1070 0102 v494780.b1070.s102  
1080 0103 v494780.b1080.s103  
1090 0104 v494780.b1090.s104  
1100 0105 v494780.b1100.s105  
1110 0106 v494780.b1110.s106  
1120 0107 v494780.b1120.s107  
1130 0108 v494780.b1130.s108  
1140 0109 v494780.b1140.s109  
1150 0110 v494780.b1150.s110  
1160 0111 v494780.b1160.s111  
1170 0112 v494780.b1170.s112  
1180 0113 v494780.b1180.s113  
1190 0114 v494780.b1190.s114  
1200 0115 v494780.b1200.s115  
1210 0116 v494780.b1210.s116  
1220 0117 v494780.b1220.s117  
1230 0118 v494780.b1230.s118  
1240 0119 v494780.b1240.s119  
1250 0120 v494780.b1250.s120  
1260 0121 v494780.b1260.s121  
1270 0122 v494780.b1270.s122  
1280 0123 v494780.b1280.s123  
1290 0124 v494780.b1290.s124  
1300 0125 v494780.b1300.s125  
1310 0126 v494780.b1310.s126  
1320 0127 v494780.b1320.s127  
1330 0128 v494780.b1330.s128  
1340 0129 v494780.b1340.s129  
1350 0130 v494780.b1350.s130  
1360 0131 v494780.b1360.s131  
1370 0132 v494780.b1370.s132  
1380 0133 v494780.b1380.s133  
1390 0134 v494780.b1390.s134  
1400 0135 v494780.b1400.s135  
1410 0136 v494780.b1410.s136  
1420 0137 v494780.b1420.s137  
1430 0138 v494780.b1430.s138  
1440 0139 v494780.b1440.s139  
1450 0140 v494780.b1450.s140  
1460 0141 v494780.b1460.s141  
1470 0142 v494780.b1470.s142  
1480 0143 v494780.b1480.s143  
1490 0144 v494780.b1490.s144  
1500 0145 v494780.b1500.s145  
1510 0146 v494780.b1510.s146  
1520 0147 v494780.b1520.s147  
1530 0148 v494780.b1530.s148  
1540 0149 v494780.b1540.s149  
1550 0150 v494780.b1550.s150  
1560 0151 v494780.b1560.s151  
1570 0152 v494780.b1570.s152  
1580 0153 v494780.b1580.s153  
1590 0154 v494780.b1590.s154  
1600 0155 v494780.b1600.s155  
1610 0156 v494780.b1610.s156  
1620 0157 v494780.b1620.s157  
1630 0158 v494780.b1630.s158  
1640 0159 v494780.b1640.s159  
1650 0160 v494780.b1650.s160  
1660 0161 v494780.b1660.s161  
1670 0162 v494780.b1670.s162  
1680 0163 v494780.b1680.s163  
1690 0164 v494780.b1690.s164  
1700 0165 v494780.b1700.s165  
1710 0166 v494780.b1710.s166  
1720 0167 v494780.b1720.s167  
1730 0168 v494780.b1730.s168  
1740 0169 v494780.b1740.s169  
1750 0170 v494780.b1750.s170  
1760 0171 v494780.b1760.s171  
1770 0172 v494780.b1770.s172  
1780 0173 v494780.b1780.s173  
1790 0174 v494780.b1790.s174  
1800 0175 v494780.b1800.s175  
1810 0176 v494780.b1810.s176  
1820 0177 v494780.b1820.s177  
1830 0178 v494780.b1830.s178  
1840 0179 v494780.b1840.s179  
1850 0180 v494780.b1850.s180  
1860 0181 v494780.b1860.s181  
1870 0182 v494780.b1870.s182  
1880 0183 v494780.b1880.s183  
1890 0184 v494780.b1890.s184  
1900 0185 v494780.b1900.s185  
1910 0186 v494780.b1910.s186  
1920 0187 v494780.b1920.s187  
1930 0188 v494780.b1930.s188  
1940 0189 v494780.b1940.s189  
1950 0190 v494780.b1950.s190  
1960 0191 v494780.b1960.s191  
1970 0192 v494780.b1970.s192  
1980 0193 v494780.b1980.s193  
1990 0194 v494780.b1990.s194  
2000 0195 v494780.b2000.s195  
2010 0196 v494780.b2010.s196  
2020 0197 v494780.b2020.s197  
2030 0198 v494780.b2030.s198  
2040 0199 v494780.b2040.s199  
2050 0200 v494780.b2050.s200  
2060 0201 v494780.b2060.s201  
2070 0202 v494780.b2070.s202  
2080 0203 v494780.b2080.s203  
2090 0204 v494780.b2090.s204  
2100 0205 v494780.b2100.s205  
2110 0206 v494780.b2110.s206  
2120 0207 v494780.b2120.s207  
2130 0208 v494780.b2130.s208  
2140 0209 v494780.b2140.s209  
2150 0210 v494780.b2150.s210  
2160 0211 v494780.b2160.s211  
2170 0212 v494780.b2170.s212  
2180 0213 v494780.b2180.s213  
2190 0214 v494780.b2190.s214  
2200 0215 v494780.b2200.s215  
2210 0216 v494780.b2210.s216  
2220 0217 v494780.b2220.s217  
2230 0218 v494780.b2230.s218  
2240 0219 v494780.b2240.s219  
2250 0220 v494780.b2250.s220  
2260 0221 v494780.b2260.s221  
2270 0222 v494780.b2270.s222  
2280 0223 v494780.b2280.s223  
2290 0224 v494780.b2290.s224  
2300 0225 v494780.b2300.s225  
2310 0226 v494780.b2310.s226  
2320 0227 v494780.b2320.s227  
2330 0228 v494780.b2330.s228  
2340 0229 v494780.b2340.s229  
2350 0230 v494780.b2350.s230  
2360 0231 v494780.b2360.s231  
2370 0232 v494780.b2370.s232  
2380 0233 v494780.b2380.s233  
2390 0234 v494780.b2390.s234  
2400 0235 v494780.b2400.s235  
2410 0236 v494780.b2410.s236  
2420 0237 v494780.b2420.s237  
2430 0238 v494780.b2430.s238  
2440 0239 v494780.b2440.s239  
2450 0240 v494780.b2450.s240  
2460 0241 v494780.b2460.s241  
2470 0242 v494780.b2470.s242  
2480 0243 v494780.b2480.s243  
2490 0244 v494780.b2490.s244  
2500 0245 v494780.b2500.s245  
2510 0246 v494780.b2510.s246  
2520 0247 v494780.b2520.s247  
2530 0248 v494780.b2530.s248  
2540 0249 v494780.b2540.s249  
2550 0250 v494780.b2550.s250  
2560 0251 v494780.b2560.s251  
2570 0252 v494780.b2570.s252  
2580 0253 v494780.b2580.s253  
2590 0254 v494780.b2590.s254  
2600 0255 v494780.b2600.s255  
2610 0256 v494780.b2610.s256  
2620 0257 v494780.b2620.s257  
2630 0258 v494780.b2630.s258  
2640 0259 v494780.b2640.s259  
2650 0260 v494780.b2650.s260  
2660 0261 v494780.b2660.s261  
2670 0262 v494780.b2670.s262  
2680 0263 v494780.b2680.s263  
2690 0264 v494780.b2690.s264  
2700 0265 v494780.b2700.s265  
2710 0266 v494780.b2710.s266  
2720 0267 v494780.b2720.s267  
2730 0268 v494780.b2730.s268  
2740 0269 v494780.b2740.s269  
2750 0270 v494780.b2750.s270  
2760 0271 v494780.b2760.s271  
2770 0272 v494780.b2770.s272  
2780 0273 v494780.b2780.s273  
2790 0274 v494780.b2790.s274  
2800 0275 v494780.b2800.s275  
2810 0276 v494780.b2810.s276  
2820 0277 v494780.b2820.s277  
2830 0278 v494780.b2830.s278  
2840 0279 v494780.b2840.s279  
2850 0280 v494780.b2850.s280  
2860 0281 v494780.b2860.s281  
2870 0282 v494780.b2870.s282  
2880 0283 v494780.b2880.s283  
2890 0284 v494780.b2890.s284  
2900 0285 v494780.b2900.s285  
2910 0286 v494780.b2910.s286  
2920 0287 v494780.b2920.s287  
2930 0288 v494780.b2930.s288  
2940 0289 v494780.b2940.s289  
2950 0290 v494780.b2950.s290  
2960 0291 v494780.b2960.s291  
2970 0292 v494780.b2970.s292  
2980 0293 v494780.b2980.s293  
2990 0294 v494780.b2990.s294  
3000 0295 v494780.b3000.s295  
3010 0296 v494780.b3010.s296  
3020 0297 v494780.b3020.s297  
3030 0298 v494780.b3030.s298  
3040 0299 v494780.b3040.s299  
3050 0300 v494780.b3050.s300  
3060 0301 v494780.b3060.s301  
3070 0302 v494780.b3070.s302  
3080 0303 v494780.b3080.s303  
3090 0304 v494780.b3090.s304  
3100 0305 v494780.b3100.s305  
3110 0306 v494780.b3110.s306  
3120 0307 v494780.b3120.s307  
3130 0308 v494780.b3130.s308  
3140 0309 v494780.b3140.s309  
3150 0310 v494780.b3150.s310  
3160 0311 v494780.b3160.s311  
3170 0312 v494780.b3170.s312  
3180 0313 v494780.b3180.s313  
3190 0314 v494780.b3190.s314  
3200 0315 v494780.b3200.s315  
3210 0316 v494780.b3210.s316  
3220 0317 v494780.b3220.s317  
3230 0318 v494780.b3230.s318  
3240 0319 v494780.b3240.s319  
3250 0320 v494780.b3250.s320  
3260 0321 v494780.b3260.s321  
3270 0322 v494780.b3270.s322  
3280 0323 v494780.b3280.s323  
3290 0324 v494780.b3290.s324  
3300 0325 v494780.b3300.s325  
3310 0326 v494780.b3310.s326  
3320 0327 v494780.b3320.s327  
3330 0328 v494780.b3330.s328  
3340 0329 v494780.b3340.s329  
3350 0330 v494780.b3350.s330  
3360 0331 v494780.b3360.s331  
3370 0332 v494780.b3370.s332  
3380 0333 v494780.b3380.s333  
3390 0334 v494780.b3390.s334  
3400 0335 v494780.b3400.s335  
3410 0336 v494780.b3410.s336  
3420 0337 v494780.b3420.s337  
3430 0338 v494780.b3430.s338  
3440 0339 v494780.b3440.s339  
3450 0340 v494780.b3450.s340  
3460 0341 v494780.b3460.s341  
3470 0342 v494780.b3470.s342  
3480 0343 v494780.b3480.s343  
3490 0344 v494780.b3490.s344  
3500 0345 v494780.b3500.s345  
3510 0346 v494780.b3510.s346  
3520 0347 v494780.b3520.s347  
3530 0348 v494780.b3530.s348  
3540 0349 v494780.b3540.s349  
3550 0350 v494780.b3550.s350  
3560 0351 v494780.b3560.s351  
3570 0352 v494780.b3570.s352  
3580 0353 v494780.b3580.s353  
3590 0354 v494780.b3590.s354  
3600 0355 v494780.b3600.s355  
3610 0356 v494780.b3610.s356  
3620 0357 v494780.b3620.s357  
3630 0358 v494780.b3630.s358  
3640 0359 v494780.b3640.s359  
3650 0360 v494780.b3650.s360  
3660 0361 v494780.b3660.s361  
3670 0362 v494780.b3670.s362  
3680 0363 v494780.b3680.s363  
3690 0364 v494780.b3690.s364  
3700 0365 v494780.b3700.s365  
3710 0366 v494780.b3710.s366  
3720 0367 v494780.b3720.s367  
3730 0368 v494780.b3730.s368  
3740 0369 v494780.b3740.s369  
3750 0370 v494780.b3750.s370  
3760 0371 v494780.b3760.s371  
3770 0372 v494780.b3770.s372  
3780 0373 v494780.b3780.s373  
3790 0374 v494780.b3790.s374  
3800 0375 v494780.b3800.s375  
3810 0376 v494780.b3810.s376  
3820 0377 v494780.b3820.s377  
3830 0378 v494780.b3830.s378  
3840 0379 v494780.b3840.s379  
3850 0380 v494780.b3850.s380  
3860 0381 v494780.b3860.s381  
3870 0382 v494780.b3870.s382  
3880 0383 v494780.b3880.s383  
3890 0384 v494780.b3890.s384  
3900 0385 v494780.b3900.s385  
3910 0386 v494780.b3910.s386  
3920 0387 v494780.b3920.s387  
3930 0388 v494780.b3930.s388  
3940 0389 v494780.b3940.s389  
3950 0390 v494780.b3950.s390  
3960 0391 v494780.b3960.s391  
3970 0392 v494780.b3970.s392  
3980 0393 v494780.b3980.s393  
3990 0394 v494780.b3990.s394  
4000 0395 v494780.b4000.s395  
4010 0396 v494780.b4010.s396  
4020 0397 v494780.b4020.s397  
4030 0398 v494780.b4030.s398  
4040 0399 v494780.b4040.s399  
4050 0400 v494780.b4050.s400  
4060 0401 v494780.b4060.s401  
4070 0402 v494780.b4070.s402  
4080 0403 v494780.b4080.s403  
4090 0404 v494780.b4090.s404  
4100 0405 v494780.b4100.s405  
4110 0406 v494780.b4110.s406  
4120 0407 v494780.b4120.s407  
4130 0408 v494780.b4130.s408  
4140 0409 v494780.b4140.s409  
4150 0410 v494780.b4150.s410  
4160 0411 v494780.b4160.s411  
4170 0412 v494780.b4170.s412  
4180 0413 v494780.b4180.s413  
4190 0414 v494780.b4190.s414  
4200 0415 v494780.b4200.s415  
4210 0416 v494780.b4210.s416  
4220 0417 v494780.b4220.s417  
4230 0418 v494780.b4230.s418  
4240 0419 v494780.b4240.s419  
4250 0420 v494780.b4250.s420  
4260 0421 v494780.b4260.s421  
4270 0422 v494780.b4270.s422  
4280 0423 v494780.b4280.s423  
4290 0424 v494780.b4290.s424  
4300 0425 v494780.b4300.s425  
4310 0426 v494780.b4310.s426  
4320 0427 v494780.b4320.s427  
4330 0428 v494780.b4330.s428  
4340 0429 v494780.b4340.s429  
4350 0430 v494780.b4350.s430  
4360 0431 v494780.b4360.s431  
4370 0432 v494780.b4370.s432  
4380 0433 v494780.b4380.s433  
4390 0434 v494780.b4390.s434  
4400 0435 v494780.b4400.s435  
4410 0436 v494780.b4410.s436  
4420 0437 v494780.b4420.s437  
4430 0438 v494780.b4430.s438  
4440 0439 v494780.b4440.s439  
4450 0440 v494780.b4450.s440  
4460 0441 v494780.b4460.s441  
4470 0442 v494780.b4470.s442  
4480 0443 v494780.b4480.s443  
4490 0444 v494780.b4490.s444  
4500 0445 v494780.b4500.s445  
4510 0446 v494780.b4510.s446  
4520 0447 v494780.b4520.s447  
4530 0448 v494780.b4530.s448  
4540 0449 v494780.b4540.s449  
4550 0450 v494780.b4550.s450  
4560 0451 v494780.b4560.s451  
4570 0452 v494780.b4570.s452  
4580 0453 v494780.b4580.s453  
4590 0454 v494780.b4590.s454  
4600 0455 v494780.b4600.s455  
4610 0456 v494780.b4610.s456  
4620 0457 v494780.b4620.s457  
4630 0458 v494780.b4630.s458  
4640 0459 v494780.b4640.s459  
4650 0460 v494780.b4650.s460  
4660 0461 v494780.b4660.s461  
4670 0462 v494780.b4670.s462  
4680 0463 v494780.b4680.s463  
4690 0464 v494780.b4690.s464  
4700 0465 v494780.b4700.s465  
4710 0466 v494780.b4710.s466  
4720 0467 v494780.b4720.s467  
4730 0468 v494780.b4730.s468  
4740 0000 v494780.b4740  
4750 0469 v494780.b4750.s469  
4760 0470 v494780.b4760.s470  
4770 0471 v494780.b4770.s471  
4780 0472 v494780.b4780.s472  
4790 0473 v494780.b4790.s473  
4800 0474 v494780.b4800.s474  
4810 0475 v494780.b4810.s475  
4820 0476 v494780.b4820.s476  
4830 0477 v494780.b4830.s477  
4840 0478 v494780.b4840.s478  
4850 0479 v494780.b4850.s479  
4860 0480 v494780.b4860.s480  
4870 0000 v494780.b4870  
4880 0000 v494780.b4880  
4890 0000 v494780.b4890  

ANTAL FÄRGBILDER

89 228 084

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet