Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling DbReg:1 (1721-1857) (AID: v649535 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling DbReg:1 
AIDv649535 
VolymtypRegister
Årtal1721-1857
InformationPersonregister till dödböcker inom Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv. Del 1 A-D
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v649535.b10  
20 0000 v649535.b20  
30 0000 v649535.b30  
40 0000 v649535.b40  
50 0001 v649535.b50.s1  
60 0003 v649535.b60.s3  
70 0005 v649535.b70.s5  
80 0007 v649535.b80.s7  
90 0009 v649535.b90.s9  
100 0011 v649535.b100.s11  
110 0013 v649535.b110.s13  
120 0015 v649535.b120.s15  
130 0017 v649535.b130.s17  
140 0019 v649535.b140.s19  
150 0021 v649535.b150.s21  
160 0023 v649535.b160.s23  
170 0025 v649535.b170.s25  
180 0027 v649535.b180.s27  
190 0029 v649535.b190.s29  
200 0031 v649535.b200.s31  
210 0033 v649535.b210.s33  
220 0035 v649535.b220.s35  
230 0037 v649535.b230.s37  
240 0039 v649535.b240.s39  
250 0041 v649535.b250.s41  
260 0043 v649535.b260.s43  
270 0045 v649535.b270.s45  
280 0047 v649535.b280.s47  
290 0049 v649535.b290.s49  
300 0051 v649535.b300.s51  
310 0053 v649535.b310.s53  
320 0055 v649535.b320.s55  
330 0057 v649535.b330.s57  
340 0059 v649535.b340.s59  
350 0061 v649535.b350.s61  
360 0063 v649535.b360.s63  
370 0065 v649535.b370.s65  
380 0067 v649535.b380.s67  
390 0069 v649535.b390.s69  
400 0071 v649535.b400.s71  
410 0073 v649535.b410.s73  
420 0075 v649535.b420.s75  
430 0077 v649535.b430.s77  
440 0079 v649535.b440.s79  
450 0081 v649535.b450.s81  
460 0083 v649535.b460.s83  
470 0085 v649535.b470.s85  
480 0087 v649535.b480.s87  
490 0089 v649535.b490.s89  
500 0091 v649535.b500.s91  
510 0093 v649535.b510.s93  
520 0095 v649535.b520.s95  
530 0097 v649535.b530.s97  
540 0099 v649535.b540.s99  
550 0101 v649535.b550.s101  
560 0103 v649535.b560.s103  
570 0105 v649535.b570.s105  
580 0107 v649535.b580.s107  
590 0109 v649535.b590.s109  
600 0111 v649535.b600.s111  
610 0113 v649535.b610.s113  
620 0115 v649535.b620.s115  
630 0117 v649535.b630.s117  
640 0119 v649535.b640.s119  
650 0121 v649535.b650.s121  
660 0123 v649535.b660.s123  
670 0125 v649535.b670.s125  
680 0127 v649535.b680.s127  
690 0129 v649535.b690.s129  
700 0131 v649535.b700.s131  
710 0133 v649535.b710.s133  
720 0135 v649535.b720.s135  
730 0137 v649535.b730.s137  
740 0139 v649535.b740.s139  
750 0141 v649535.b750.s141  
760 0143 v649535.b760.s143  
770 0145 v649535.b770.s145  
780 0147 v649535.b780.s147  
790 0149 v649535.b790.s149  
800 0151 v649535.b800.s151  
810 0153 v649535.b810.s153  
820 0155 v649535.b820.s155  
830 0157 v649535.b830.s157  
840 0159 v649535.b840.s159  
850 0161 v649535.b850.s161  
860 0163 v649535.b860.s163  
870 0165 v649535.b870.s165  
880 0167 v649535.b880.s167  
890 0169 v649535.b890.s169  
900 0171 v649535.b900.s171  
910 0173 v649535.b910.s173  
920 0175 v649535.b920.s175  
930 0177 v649535.b930.s177  
940 0179 v649535.b940.s179  
950 0181 v649535.b950.s181  
960 0183 v649535.b960.s183  
970 0185 v649535.b970.s185  
980 0187 v649535.b980.s187  
990 0189 v649535.b990.s189  
1000 0191 v649535.b1000.s191  
1010 0193 v649535.b1010.s193  
1020 0195 v649535.b1020.s195  
1030 0197 v649535.b1030.s197  
1040 0199 v649535.b1040.s199  
1050 0201 v649535.b1050.s201  
1060 0203 v649535.b1060.s203  
1070 0205 v649535.b1070.s205  
1080 0207 v649535.b1080.s207  
1090 0209 v649535.b1090.s209  
1100 0211 v649535.b1100.s211  
1110 0213 v649535.b1110.s213  
1120 0215 v649535.b1120.s215  
1130 0217 v649535.b1130.s217  
1140 0219 v649535.b1140.s219  
1150 0221 v649535.b1150.s221  
1160 0223 v649535.b1160.s223  
1170 0225 v649535.b1170.s225  
1180 0227 v649535.b1180.s227  
1190 0229 v649535.b1190.s229  
1200 0231 v649535.b1200.s231  
1210 0233 v649535.b1210.s233  
1220 0235 v649535.b1220.s235  
1230 0237 v649535.b1230.s237  
1240 0239 v649535.b1240.s239  
1250 0241 v649535.b1250.s241  
1260 0243 v649535.b1260.s243  
1270 0245 v649535.b1270.s245  
1280 0247 v649535.b1280.s247  
1290 0249 v649535.b1290.s249  
1300 0251 v649535.b1300.s251  
1310 0253 v649535.b1310.s253  
1320 0255 v649535.b1320.s255  
1330 0257 v649535.b1330.s257  
1340 0259 v649535.b1340.s259  
1350 0261 v649535.b1350.s261  
1360 0263 v649535.b1360.s263  
1370 0265 v649535.b1370.s265  
1380 0267 v649535.b1380.s267  
1390 0269 v649535.b1390.s269  
1400 0271 v649535.b1400.s271  
1410 0273 v649535.b1410.s273  
1420 0275 v649535.b1420.s275  
1430 0277 v649535.b1430.s277  
1440 0279 v649535.b1440.s279  
1450 0281 v649535.b1450.s281  
1460 0283 v649535.b1460.s283  
1470 0285 v649535.b1470.s285  
1480 0287 v649535.b1480.s287  
1490 0289 v649535.b1490.s289  
1500 0291 v649535.b1500.s291  
1510 0293 v649535.b1510.s293  
1520 0295 v649535.b1520.s295  
1530 0297 v649535.b1530.s297  
1540 0299 v649535.b1540.s299  
1550 0301 v649535.b1550.s301  
1560 0303 v649535.b1560.s303  
1570 0305 v649535.b1570.s305  
1580 0307 v649535.b1580.s307  
1590 0309 v649535.b1590.s309  
1600 0311 v649535.b1600.s311  
1610 0313 v649535.b1610.s313  
1620 0315 v649535.b1620.s315  
1630 0317 v649535.b1630.s317  
1640 0319 v649535.b1640.s319  
1650 0321 v649535.b1650.s321  
1660 0323 v649535.b1660.s323  
1670 0325 v649535.b1670.s325  
1680 0327 v649535.b1680.s327  
1690 0329 v649535.b1690.s329  
1700 0331 v649535.b1700.s331  
1710 0333 v649535.b1710.s333  
1720 0335 v649535.b1720.s335  
1730 0337 v649535.b1730.s337  
1740 0339 v649535.b1740.s339  
1750 0341 v649535.b1750.s341  
1760 0343 v649535.b1760.s343  
1770 0345 v649535.b1770.s345  
1780 0347 v649535.b1780.s347  
1790 0349 v649535.b1790.s349  
1800 0351 v649535.b1800.s351  
1810 0353 v649535.b1810.s353  
1820 0355 v649535.b1820.s355  
1830 0357 v649535.b1830.s357  
1840 0359 v649535.b1840.s359  
1850 0361 v649535.b1850.s361  
1860 0363 v649535.b1860.s363  
1870 0365 v649535.b1870.s365  
1880 0367 v649535.b1880.s367  
1890 0369 v649535.b1890.s369  
1900 0371 v649535.b1900.s371  
1910 0373 v649535.b1910.s373  
1920 0375 v649535.b1920.s375  
1930 0377 v649535.b1930.s377  
1940 0379 v649535.b1940.s379  
1950 0381 v649535.b1950.s381  
1960 0383 v649535.b1960.s383  
1970 0385 v649535.b1970.s385  
1980 0387 v649535.b1980.s387  
1990 0389 v649535.b1990.s389  
2000 0391 v649535.b2000.s391  
2010 0393 v649535.b2010.s393  
2020 0395 v649535.b2020.s395  
2030 0397 v649535.b2030.s397  
2040 0399 v649535.b2040.s399  
2050 0401 v649535.b2050.s401  
2060 0403 v649535.b2060.s403  
2070 0405 v649535.b2070.s405  
2080 0407 v649535.b2080.s407  
2090 0409 v649535.b2090.s409  
2100 0411 v649535.b2100.s411  
2110 0413 v649535.b2110.s413  
2120 0415 v649535.b2120.s415  
2130 0417 v649535.b2130.s417  
2140 0419 v649535.b2140.s419  
2150 0421 v649535.b2150.s421  
2160 0423 v649535.b2160.s423  
2170 0425 v649535.b2170.s425  
2180 0000 v649535.b2180  
2190 0000 v649535.b2190  
2200 0000 v649535.b2200  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet