Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling DbReg:2 (1721-1857) (AID: v649536 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling DbReg:2 
AIDv649536 
VolymtypRegister
Årtal1721-1857
InformationPersonregister till dödböcker inom Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv. Del 2 E-J
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v649536.b10  
20 0000 v649536.b20  
30 0000 v649536.b30  
40 0000 v649536.b40  
50 0001 v649536.b50.s1  
60 0003 v649536.b60.s3  
70 0005 v649536.b70.s5  
80 0007 v649536.b80.s7  
90 0009 v649536.b90.s9  
100 0011 v649536.b100.s11  
110 0013 v649536.b110.s13  
120 0015 v649536.b120.s15  
130 0017 v649536.b130.s17  
140 0019 v649536.b140.s19  
150 0021 v649536.b150.s21  
160 0023 v649536.b160.s23  
170 0025 v649536.b170.s25  
180 0027 v649536.b180.s27  
190 0029 v649536.b190.s29  
200 0031 v649536.b200.s31  
210 0033 v649536.b210.s33  
220 0035 v649536.b220.s35  
230 0037 v649536.b230.s37  
240 0039 v649536.b240.s39  
250 0041 v649536.b250.s41  
260 0043 v649536.b260.s43  
270 0045 v649536.b270.s45  
280 0047 v649536.b280.s47  
290 0049 v649536.b290.s49  
300 0051 v649536.b300.s51  
310 0053 v649536.b310.s53  
320 0055 v649536.b320.s55  
330 0057 v649536.b330.s57  
340 0059 v649536.b340.s59  
350 0061 v649536.b350.s61  
360 0063 v649536.b360.s63  
370 0065 v649536.b370.s65  
380 0067 v649536.b380.s67  
390 0069 v649536.b390.s69  
400 0071 v649536.b400.s71  
410 0073 v649536.b410.s73  
420 0075 v649536.b420.s75  
430 0077 v649536.b430.s77  
440 0079 v649536.b440.s79  
450 0081 v649536.b450.s81  
460 0083 v649536.b460.s83  
470 0085 v649536.b470.s85  
480 0087 v649536.b480.s87  
490 0089 v649536.b490.s89  
500 0091 v649536.b500.s91  
510 0093 v649536.b510.s93  
520 0095 v649536.b520.s95  
530 0097 v649536.b530.s97  
540 0099 v649536.b540.s99  
550 0101 v649536.b550.s101  
560 0103 v649536.b560.s103  
570 0105 v649536.b570.s105  
580 0107 v649536.b580.s107  
590 0109 v649536.b590.s109  
600 0111 v649536.b600.s111  
610 0113 v649536.b610.s113  
620 0115 v649536.b620.s115  
630 0117 v649536.b630.s117  
640 0119 v649536.b640.s119  
650 0121 v649536.b650.s121  
660 0123 v649536.b660.s123  
670 0125 v649536.b670.s125  
680 0127 v649536.b680.s127  
690 0129 v649536.b690.s129  
700 0131 v649536.b700.s131  
710 0133 v649536.b710.s133  
720 0135 v649536.b720.s135  
730 0137 v649536.b730.s137  
740 0139 v649536.b740.s139  
750 0141 v649536.b750.s141  
760 0143 v649536.b760.s143  
770 0145 v649536.b770.s145  
780 0147 v649536.b780.s147  
790 0149 v649536.b790.s149  
800 0151 v649536.b800.s151  
810 0153 v649536.b810.s153  
820 0155 v649536.b820.s155  
830 0157 v649536.b830.s157  
840 0159 v649536.b840.s159  
850 0161 v649536.b850.s161  
860 0163 v649536.b860.s163  
870 0165 v649536.b870.s165  
880 0167 v649536.b880.s167  
890 0169 v649536.b890.s169  
900 0171 v649536.b900.s171  
910 0173 v649536.b910.s173  
920 0175 v649536.b920.s175  
930 0177 v649536.b930.s177  
940 0179 v649536.b940.s179  
950 0181 v649536.b950.s181  
960 0183 v649536.b960.s183  
970 0185 v649536.b970.s185  
980 0187 v649536.b980.s187  
990 0189 v649536.b990.s189  
1000 0191 v649536.b1000.s191  
1010 0193 v649536.b1010.s193  
1020 0195 v649536.b1020.s195  
1030 0197 v649536.b1030.s197  
1040 0199 v649536.b1040.s199  
1050 0201 v649536.b1050.s201  
1060 0203 v649536.b1060.s203  
1070 0205 v649536.b1070.s205  
1080 0207 v649536.b1080.s207  
1090 0209 v649536.b1090.s209  
1100 0211 v649536.b1100.s211  
1110 0213 v649536.b1110.s213  
1120 0215 v649536.b1120.s215  
1130 0217 v649536.b1130.s217  
1140 0219 v649536.b1140.s219  
1150 0221 v649536.b1150.s221  
1160 0223 v649536.b1160.s223  
1170 0225 v649536.b1170.s225  
1180 0227 v649536.b1180.s227  
1190 0229 v649536.b1190.s229  
1200 0231 v649536.b1200.s231  
1210 0233 v649536.b1210.s233  
1220 0235 v649536.b1220.s235  
1230 0237 v649536.b1230.s237  
1240 0239 v649536.b1240.s239  
1250 0241 v649536.b1250.s241  
1260 0243 v649536.b1260.s243  
1270 0245 v649536.b1270.s245  
1280 0247 v649536.b1280.s247  
1290 0249 v649536.b1290.s249  
1300 0251 v649536.b1300.s251  
1310 0253 v649536.b1310.s253  
1320 0255 v649536.b1320.s255  
1330 0257 v649536.b1330.s257  
1340 0259 v649536.b1340.s259  
1350 0261 v649536.b1350.s261  
1360 0263 v649536.b1360.s263  
1370 0265 v649536.b1370.s265  
1380 0267 v649536.b1380.s267  
1390 0269 v649536.b1390.s269  
1400 0271 v649536.b1400.s271  
1410 0273 v649536.b1410.s273  
1420 0275 v649536.b1420.s275  
1430 0277 v649536.b1430.s277  
1440 0279 v649536.b1440.s279  
1450 0281 v649536.b1450.s281  
1460 0283 v649536.b1460.s283  
1470 0285 v649536.b1470.s285  
1480 0287 v649536.b1480.s287  
1490 0289 v649536.b1490.s289  
1500 0291 v649536.b1500.s291  
1510 0293 v649536.b1510.s293  
1520 0295 v649536.b1520.s295  
1530 0297 v649536.b1530.s297  
1540 0299 v649536.b1540.s299  
1550 0301 v649536.b1550.s301  
1560 0303 v649536.b1560.s303  
1570 0305 v649536.b1570.s305  
1580 0307 v649536.b1580.s307  
1590 0309 v649536.b1590.s309  
1600 0311 v649536.b1600.s311  
1610 0313 v649536.b1610.s313  
1620 0315 v649536.b1620.s315  
1630 0317 v649536.b1630.s317  
1640 0319 v649536.b1640.s319  
1650 0321 v649536.b1650.s321  
1660 0323 v649536.b1660.s323  
1670 0325 v649536.b1670.s325  
1680 0327 v649536.b1680.s327  
1690 0329 v649536.b1690.s329  
1700 0331 v649536.b1700.s331  
1710 0333 v649536.b1710.s333  
1720 0335 v649536.b1720.s335  
1730 0337 v649536.b1730.s337  
1740 0339 v649536.b1740.s339  
1750 0341 v649536.b1750.s341  
1760 0343 v649536.b1760.s343  
1770 0345 v649536.b1770.s345  
1780 0347 v649536.b1780.s347  
1790 0349 v649536.b1790.s349  
1800 0351 v649536.b1800.s351  
1810 0353 v649536.b1810.s353  
1820 0355 v649536.b1820.s355  
1830 0357 v649536.b1830.s357  
1840 0359 v649536.b1840.s359  
1850 0361 v649536.b1850.s361  
1860 0363 v649536.b1860.s363  
1870 0365 v649536.b1870.s365  
1880 0367 v649536.b1880.s367  
1890 0369 v649536.b1890.s369  
1900 0371 v649536.b1900.s371  
1910 0373 v649536.b1910.s373  
1920 0375 v649536.b1920.s375  
1930 0377 v649536.b1930.s377  
1940 0379 v649536.b1940.s379  
1950 0381 v649536.b1950.s381  
1960 0383 v649536.b1960.s383  
1970 0385 v649536.b1970.s385  
1980 0387 v649536.b1980.s387  
1990 0389 v649536.b1990.s389  
2000 0391 v649536.b2000.s391  
2010 0393 v649536.b2010.s393  
2020 0395 v649536.b2020.s395  
2030 0397 v649536.b2030.s397  
2040 0399 v649536.b2040.s399  
2050 0401 v649536.b2050.s401  
2060 0403 v649536.b2060.s403  
2070 0405 v649536.b2070.s405  
2080 0407 v649536.b2080.s407  
2090 0409 v649536.b2090.s409  
2100 0411 v649536.b2100.s411  
2110 0413 v649536.b2110.s413  
2120 0415 v649536.b2120.s415  
2130 0417 v649536.b2130.s417  
2140 0419 v649536.b2140.s419  
2150 0421 v649536.b2150.s421  
2160 0423 v649536.b2160.s423  
2170 0425 v649536.b2170.s425  
2180 0427 v649536.b2180.s427  
2190 0429 v649536.b2190.s429  
2200 0431 v649536.b2200.s431  
2210 0433 v649536.b2210.s433  
2220 0435 v649536.b2220.s435  
2230 0437 v649536.b2230.s437  
2240 0439 v649536.b2240.s439  
2250 0441 v649536.b2250.s441  
2260 0443 v649536.b2260.s443  
2270 0445 v649536.b2270.s445  
2280 0447 v649536.b2280.s447  
2290 0449 v649536.b2290.s449  
2300 0451 v649536.b2300.s451  
2310 0453 v649536.b2310.s453  
2320 0455 v649536.b2320.s455  
2330 0457 v649536.b2330.s457  
2340 0459 v649536.b2340.s459  
2350 0461 v649536.b2350.s461  
2360 0463 v649536.b2360.s463  
2370 0465 v649536.b2370.s465  
2380 0467 v649536.b2380.s467  
2390 0469 v649536.b2390.s469  
2400 0471 v649536.b2400.s471  
2410 0473 v649536.b2410.s473  
2420 0475 v649536.b2420.s475  
2430 0477 v649536.b2430.s477  
2440 0479 v649536.b2440.s479  
2450 0481 v649536.b2450.s481  
2460 0483 v649536.b2460.s483  
2470 0485 v649536.b2470.s485  
2480 0487 v649536.b2480.s487  
2490 0489 v649536.b2490.s489  
2500 0491 v649536.b2500.s491  
2510 0493 v649536.b2510.s493  
2520 0495 v649536.b2520.s495  
2530 0497 v649536.b2530.s497  
2540 0499 v649536.b2540.s499  
2550 0501 v649536.b2550.s501  
2560 0503 v649536.b2560.s503  
2570 0505 v649536.b2570.s505  
2580 0507 v649536.b2580.s507  
2590 0509 v649536.b2590.s509  
2600 0511 v649536.b2600.s511  
2610 0513 v649536.b2610.s513  
2620 0515 v649536.b2620.s515  
2630 0517 v649536.b2630.s517  
2640 0519 v649536.b2640.s519  
2650 0521 v649536.b2650.s521  
2660 0523 v649536.b2660.s523  
2670 0525 v649536.b2670.s525  
2680 0527 v649536.b2680.s527  
2690 0529 v649536.b2690.s529  
2700 0531 v649536.b2700.s531  
2710 0533 v649536.b2710.s533  
2720 0535 v649536.b2720.s535  
2730 0537 v649536.b2730.s537  
2740 0000 v649536.b2740  
2750 0000 v649536.b2750  
2760 0000 v649536.b2760  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet