Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling DbReg:4 (1721-1857) (AID: v649538 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling DbReg:4 
AIDv649538 
VolymtypRegister
Årtal1721-1857
InformationPersonregister till dödböcker inom Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv. Del P-Ö
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v649538.b10  
20 0000 v649538.b20  
30 0000 v649538.b30  
40 0000 v649538.b40  
50 0001 v649538.b50.s1  
60 0003 v649538.b60.s3  
70 0005 v649538.b70.s5  
80 0007 v649538.b80.s7  
90 0009 v649538.b90.s9  
100 0011 v649538.b100.s11  
110 0013 v649538.b110.s13  
120 0015 v649538.b120.s15  
130 0017 v649538.b130.s17  
140 0019 v649538.b140.s19  
150 0021 v649538.b150.s21  
160 0023 v649538.b160.s23  
170 0025 v649538.b170.s25  
180 0027 v649538.b180.s27  
190 0029 v649538.b190.s29  
200 0031 v649538.b200.s31  
210 0033 v649538.b210.s33  
220 0035 v649538.b220.s35  
230 0037 v649538.b230.s37  
240 0039 v649538.b240.s39  
250 0041 v649538.b250.s41  
260 0043 v649538.b260.s43  
270 0045 v649538.b270.s45  
280 0047 v649538.b280.s47  
290 0049 v649538.b290.s49  
300 0051 v649538.b300.s51  
310 0053 v649538.b310.s53  
320 0055 v649538.b320.s55  
330 0057 v649538.b330.s57  
340 0059 v649538.b340.s59  
350 0061 v649538.b350.s61  
360 0063 v649538.b360.s63  
370 0065 v649538.b370.s65  
380 0067 v649538.b380.s67  
390 0069 v649538.b390.s69  
400 0071 v649538.b400.s71  
410 0073 v649538.b410.s73  
420 0075 v649538.b420.s75  
430 0077 v649538.b430.s77  
440 0079 v649538.b440.s79  
450 0081 v649538.b450.s81  
460 0083 v649538.b460.s83  
470 0085 v649538.b470.s85  
480 0087 v649538.b480.s87  
490 0089 v649538.b490.s89  
500 0091 v649538.b500.s91  
510 0093 v649538.b510.s93  
520 0095 v649538.b520.s95  
530 0097 v649538.b530.s97  
540 0099 v649538.b540.s99  
550 0101 v649538.b550.s101  
560 0103 v649538.b560.s103  
570 0105 v649538.b570.s105  
580 0107 v649538.b580.s107  
590 0109 v649538.b590.s109  
600 0111 v649538.b600.s111  
610 0113 v649538.b610.s113  
620 0115 v649538.b620.s115  
630 0117 v649538.b630.s117  
640 0119 v649538.b640.s119  
650 0121 v649538.b650.s121  
660 0123 v649538.b660.s123  
670 0125 v649538.b670.s125  
680 0127 v649538.b680.s127  
690 0129 v649538.b690.s129  
700 0131 v649538.b700.s131  
710 0133 v649538.b710.s133  
720 0135 v649538.b720.s135  
730 0137 v649538.b730.s137  
740 0139 v649538.b740.s139  
750 0141 v649538.b750.s141  
760 0143 v649538.b760.s143  
770 0145 v649538.b770.s145  
780 0147 v649538.b780.s147  
790 0149 v649538.b790.s149  
800 0151 v649538.b800.s151  
810 0153 v649538.b810.s153  
820 0155 v649538.b820.s155  
830 0157 v649538.b830.s157  
840 0159 v649538.b840.s159  
850 0161 v649538.b850.s161  
860 0163 v649538.b860.s163  
870 0165 v649538.b870.s165  
880 0167 v649538.b880.s167  
890 0169 v649538.b890.s169  
900 0171 v649538.b900.s171  
910 0173 v649538.b910.s173  
920 0175 v649538.b920.s175  
930 0177 v649538.b930.s177  
940 0179 v649538.b940.s179  
950 0181 v649538.b950.s181  
960 0183 v649538.b960.s183  
970 0185 v649538.b970.s185  
980 0187 v649538.b980.s187  
990 0189 v649538.b990.s189  
1000 0191 v649538.b1000.s191  
1010 0193 v649538.b1010.s193  
1020 0195 v649538.b1020.s195  
1030 0197 v649538.b1030.s197  
1040 0199 v649538.b1040.s199  
1050 0201 v649538.b1050.s201  
1060 0203 v649538.b1060.s203  
1070 0205 v649538.b1070.s205  
1080 0207 v649538.b1080.s207  
1090 0209 v649538.b1090.s209  
1100 0211 v649538.b1100.s211  
1110 0213 v649538.b1110.s213  
1120 0215 v649538.b1120.s215  
1130 0217 v649538.b1130.s217  
1140 0219 v649538.b1140.s219  
1150 0221 v649538.b1150.s221  
1160 0223 v649538.b1160.s223  
1170 0225 v649538.b1170.s225  
1180 0227 v649538.b1180.s227  
1190 0229 v649538.b1190.s229  
1200 0231 v649538.b1200.s231  
1210 0233 v649538.b1210.s233  
1220 0235 v649538.b1220.s235  
1230 0237 v649538.b1230.s237  
1240 0239 v649538.b1240.s239  
1250 0241 v649538.b1250.s241  
1260 0243 v649538.b1260.s243  
1270 0245 v649538.b1270.s245  
1280 0247 v649538.b1280.s247  
1290 0249 v649538.b1290.s249  
1300 0251 v649538.b1300.s251  
1310 0253 v649538.b1310.s253  
1320 0255 v649538.b1320.s255  
1330 0257 v649538.b1330.s257  
1340 0259 v649538.b1340.s259  
1350 0261 v649538.b1350.s261  
1360 0263 v649538.b1360.s263  
1370 0265 v649538.b1370.s265  
1380 0267 v649538.b1380.s267  
1390 0269 v649538.b1390.s269  
1400 0271 v649538.b1400.s271  
1410 0273 v649538.b1410.s273  
1420 0275 v649538.b1420.s275  
1430 0277 v649538.b1430.s277  
1440 0279 v649538.b1440.s279  
1450 0281 v649538.b1450.s281  
1460 0283 v649538.b1460.s283  
1470 0285 v649538.b1470.s285  
1480 0287 v649538.b1480.s287  
1490 0289 v649538.b1490.s289  
1500 0291 v649538.b1500.s291  
1510 0293 v649538.b1510.s293  
1520 0295 v649538.b1520.s295  
1530 0297 v649538.b1530.s297  
1540 0299 v649538.b1540.s299  
1550 0301 v649538.b1550.s301  
1560 0303 v649538.b1560.s303  
1570 0305 v649538.b1570.s305  
1580 0307 v649538.b1580.s307  
1590 0309 v649538.b1590.s309  
1600 0311 v649538.b1600.s311  
1610 0313 v649538.b1610.s313  
1620 0315 v649538.b1620.s315  
1630 0317 v649538.b1630.s317  
1640 0319 v649538.b1640.s319  
1650 0321 v649538.b1650.s321  
1660 0323 v649538.b1660.s323  
1670 0325 v649538.b1670.s325  
1680 0327 v649538.b1680.s327  
1690 0329 v649538.b1690.s329  
1700 0331 v649538.b1700.s331  
1710 0333 v649538.b1710.s333  
1720 0335 v649538.b1720.s335  
1730 0337 v649538.b1730.s337  
1740 0339 v649538.b1740.s339  
1750 0341 v649538.b1750.s341  
1760 0343 v649538.b1760.s343  
1770 0345 v649538.b1770.s345  
1780 0347 v649538.b1780.s347  
1790 0000 v649538.b1790  
1800 0000 v649538.b1800  
1810 0000 v649538.b1810  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet