Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine KI:1 (1820-1883) (AID: v66541 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine KI:1 
AIDv66541 
VolymtypSockenstämmans protokoll och handlingar
Årtal1820-1883
InformationSpridda år. Protokoll. Häri även kyrkostämmans handlingar 1883-1902, kyrkorådets allmänna handlingar 1815-1883 spr. år, kyrkorådets handlingar ang. territorialfrågan 1829-1882 spr. år, kommitténs för uttaxering av påsköresersättning protokoll 1867-1882, handl. ang. kyrkan 1829-1873, 1867-1882.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v66541.b1  
2 0000 v66541.b2  
3 0000 v66541.b3  
4 0000 v66541.b4  
5 0000 v66541.b5  
6 0000 v66541.b6  
7 0000 v66541.b7  
8 0000 v66541.b8  
9 0000 v66541.b9  
10 0000 v66541.b10  
11 0000 v66541.b11  
12 0000 v66541.b12  
13 0000 v66541.b13  
14 0000 v66541.b14  
15 0000 v66541.b15  
16 0000 v66541.b16  
17 0000 v66541.b17  
18 0000 v66541.b18  
19 0000 v66541.b19  
20 0000 v66541.b20  
21 0000 v66541.b21  
22 0000 v66541.b22  
23 0000 v66541.b23  
24 0000 v66541.b24  
25 0000 v66541.b25  
26 0000 v66541.b26  
27 0000 v66541.b27  
28 0000 v66541.b28  
29 0000 v66541.b29  
30 0000 v66541.b30  
31 0000 v66541.b31  
32 0000 v66541.b32  
33 0000 v66541.b33  
34 0000 v66541.b34  
35 0000 v66541.b35  
36 0000 v66541.b36  
37 0000 v66541.b37  
38 0000 v66541.b38  
39 0000 v66541.b39  
40 0000 v66541.b40  
41 0000 v66541.b41  
42 0000 v66541.b42  
43 0000 v66541.b43  
44 0000 v66541.b44  
45 0000 v66541.b45  
46 0000 v66541.b46  
47 0000 v66541.b47  
48 0000 v66541.b48  
49 0000 v66541.b49  
50 0000 v66541.b50  
51 0000 v66541.b51  
52 0000 v66541.b52  
53 0000 v66541.b53  
54 0000 v66541.b54  
55 0000 v66541.b55  
56 0000 v66541.b56  
57 0000 v66541.b57  
58 0000 v66541.b58  
59 0000 v66541.b59  
60 0000 v66541.b60  
61 0000 v66541.b61  
62 0000 v66541.b62  
63 0000 v66541.b63  
64 0000 v66541.b64  
65 0000 v66541.b65  
66 0000 v66541.b66  
67 0000 v66541.b67  
68 0000 v66541.b68  
69 0000 v66541.b69  
70 0000 v66541.b70  
71 0000 v66541.b71  
72 0000 v66541.b72  
73 0000 v66541.b73  
74 0000 v66541.b74  
75 0000 v66541.b75  
76 0000 v66541.b76  
77 0000 v66541.b77  
78 0000 v66541.b78  
79 0000 v66541.b79  
80 0000 v66541.b80  
81 0000 v66541.b81  
82 0000 v66541.b82  
83 0000 v66541.b83  
84 0000 v66541.b84  
85 0000 v66541.b85  
86 0000 v66541.b86  
87 0000 v66541.b87  
88 0000 v66541.b88  
89 0000 v66541.b89  
90 0000 v66541.b90  
91 0000 v66541.b91  
92 0000 v66541.b92  
93 0000 v66541.b93  
94 0000 v66541.b94  
95 0000 v66541.b95  
96 0000 v66541.b96  
97 0000 v66541.b97  
98 0000 v66541.b98  
99 0000 v66541.b99  
100 0000 v66541.b100  
101 0000 v66541.b101  
102 0000 v66541.b102  
103 0000 v66541.b103  
104 0000 v66541.b104  
105 0000 v66541.b105  
106 0000 v66541.b106  
107 0000 v66541.b107  
108 0000 v66541.b108  
109 0000 v66541.b109  
110 0000 v66541.b110  
111 0000 v66541.b111  
112 0000 v66541.b112  
113 0000 v66541.b113  
114 0000 v66541.b114  
115 0000 v66541.b115  
116 0000 v66541.b116  
117 0000 v66541.b117  
118 0000 v66541.b118  
119 0000 v66541.b119  
120 0000 v66541.b120  
121 0000 v66541.b121  
122 0000 v66541.b122  
123 0000 v66541.b123  
124 0000 v66541.b124  
125 0000 v66541.b125  
126 0000 v66541.b126  
127 0000 v66541.b127  
128 0000 v66541.b128  
129 0000 v66541.b129  
130 0000 v66541.b130  
131 0000 v66541.b131  
132 0000 v66541.b132  
133 0000 v66541.b133  
134 0000 v66541.b134  
135 0000 v66541.b135  
136 0000 v66541.b136  
137 0000 v66541.b137  
138 0000 v66541.b138  
139 0000 v66541.b139  
140 0000 v66541.b140  
141 0000 v66541.b141  
142 0000 v66541.b142  
143 0000 v66541.b143  
144 0000 v66541.b144  
145 0000 v66541.b145  
146 0000 v66541.b146  
147 0000 v66541.b147  
148 0000 v66541.b148  
149 0000 v66541.b149  
150 0000 v66541.b150  
151 0000 v66541.b151  
152 0000 v66541.b152  
153 0000 v66541.b153  
154 0000 v66541.b154  
155 0000 v66541.b155  
156 0000 v66541.b156  
157 0000 v66541.b157  
158 0000 v66541.b158  
159 0000 v66541.b159  
160 0000 v66541.b160  
161 0000 v66541.b161  
162 0000 v66541.b162  
163 0000 v66541.b163  
164 0000 v66541.b164  
165 0000 v66541.b165  
166 0000 v66541.b166  
167 0000 v66541.b167  
168 0000 v66541.b168  
169 0000 v66541.b169  
170 0000 v66541.b170  
171 0000 v66541.b171  
172 0000 v66541.b172  
173 0000 v66541.b173  
174 0000 v66541.b174  
175 0000 v66541.b175  
176 0000 v66541.b176  
177 0000 v66541.b177  
178 0000 v66541.b178  
179 0000 v66541.b179  
180 0000 v66541.b180  
181 0000 v66541.b181  
182 0000 v66541.b182  
183 0000 v66541.b183  
184 0000 v66541.b184  
185 0000 v66541.b185  
186 0000 v66541.b186  
187 0000 v66541.b187  
188 0000 v66541.b188  
189 0000 v66541.b189  
190 0000 v66541.b190  
191 0000 v66541.b191  
192 0000 v66541.b192  
193 0000 v66541.b193  
194 0000 v66541.b194  
195 0000 v66541.b195  
196 0000 v66541.b196  
197 0000 v66541.b197  
198 0000 v66541.b198  
199 0000 v66541.b199  
200 0000 v66541.b200  
201 0000 v66541.b201  
202 0000 v66541.b202  
203 0000 v66541.b203  
204 0000 v66541.b204  
205 0000 v66541.b205  
206 0000 v66541.b206  
207 0000 v66541.b207  
208 0000 v66541.b208  
209 0000 v66541.b209  
210 0000 v66541.b210  
211 0000 v66541.b211  
212 0000 v66541.b212  
213 0000 v66541.b213  
214 0000 v66541.b214  
215 0000 v66541.b215  
216 0000 v66541.b216  
217 0000 v66541.b217  
218 0000 v66541.b218  
219 0000 v66541.b219  
220 0000 v66541.b220  
221 0000 v66541.b221  
222 0000 v66541.b222  
223 0000 v66541.b223  
224 0000 v66541.b224  
225 0000 v66541.b225  
226 0000 v66541.b226  
227 0000 v66541.b227  
228 0000 v66541.b228  
229 0000 v66541.b229  
230 0000 v66541.b230  
231 0000 v66541.b231  
232 0000 v66541.b232  
233 0000 v66541.b233  
234 0000 v66541.b234  
235 0000 v66541.b235  
236 0000 v66541.b236  
237 0000 v66541.b237  
238 0000 v66541.b238  
239 0000 v66541.b239  
240 0000 v66541.b240  
241 0000 v66541.b241  
242 0000 v66541.b242  
243 0000 v66541.b243  
244 0000 v66541.b244  
245 0000 v66541.b245  
246 0000 v66541.b246  
247 0000 v66541.b247  
248 0000 v66541.b248  
249 0000 v66541.b249  
250 0000 v66541.b250  
251 0000 v66541.b251  
252 0000 v66541.b252  
253 0000 v66541.b253  
254 0000 v66541.b254  
255 0000 v66541.b255  
256 0000 v66541.b256  
257 0000 v66541.b257  
258 0000 v66541.b258  
259 0000 v66541.b259  
260 0000 v66541.b260  
261 0000 v66541.b261  
262 0000 v66541.b262  
263 0000 v66541.b263  
264 0000 v66541.b264  
265 0000 v66541.b265  
266 0000 v66541.b266  
267 0000 v66541.b267  
268 0000 v66541.b268  
269 0000 v66541.b269  
270 0000 v66541.b270  
271 0000 v66541.b271  
272 0000 v66541.b272  
273 0000 v66541.b273  
274 0000 v66541.b274  
275 0000 v66541.b275  
276 0000 v66541.b276  
277 0000 v66541.b277  
278 0000 v66541.b278  
279 0000 v66541.b279  
280 0000 v66541.b280  
281 0000 v66541.b281  
282 0000 v66541.b282  
283 0000 v66541.b283  
284 0000 v66541.b284  
285 0000 v66541.b285  
286 0000 v66541.b286  
287 0000 v66541.b287  
288 0000 v66541.b288  
289 0000 v66541.b289  
290 0000 v66541.b290  
291 0000 v66541.b291  
292 0000 v66541.b292  
293 0000 v66541.b293  
294 0000 v66541.b294  
295 0000 v66541.b295  
296 0000 v66541.b296  
297 0000 v66541.b297  
298 0000 v66541.b298  
299 0000 v66541.b299  
300 0000 v66541.b300  
301 0000 v66541.b301  
302 0000 v66541.b302  
303 0000 v66541.b303  
304 0000 v66541.b304  
305 0000 v66541.b305  
306 0000 v66541.b306  
307 0000 v66541.b307  
308 0000 v66541.b308  
309 0000 v66541.b309  
310 0000 v66541.b310  
311 0000 v66541.b311  
312 0000 v66541.b312  
313 0000 v66541.b313  
314 0000 v66541.b314  
315 0000 v66541.b315  
316 0000 v66541.b316  
317 0000 v66541.b317  
318 0000 v66541.b318  
319 0000 v66541.b319  
320 0000 v66541.b320  
321 0000 v66541.b321  
322 0000 v66541.b322  
323 0000 v66541.b323  
324 0000 v66541.b324  
325 0000 v66541.b325  
326 0000 v66541.b326  
327 0000 v66541.b327  
328 0000 v66541.b328  
329 0000 v66541.b329  
330 0000 v66541.b330  
331 0000 v66541.b331  
332 0000 v66541.b332  
333 0000 v66541.b333  
334 0000 v66541.b334  
335 0000 v66541.b335  
336 0000 v66541.b336  
337 0000 v66541.b337  
338 0000 v66541.b338  
339 0000 v66541.b339  
340 0000 v66541.b340  
341 0000 v66541.b341  
342 0000 v66541.b342  
343 0000 v66541.b343  
344 0000 v66541.b344  
345 0000 v66541.b345  
346 0000 v66541.b346  
347 0000 v66541.b347  
348 0000 v66541.b348  
349 0000 v66541.b349  
350 0000 v66541.b350  
351 0000 v66541.b351  
352 0000 v66541.b352  
353 0000 v66541.b353  
354 0000 v66541.b354  
355 0000 v66541.b355  
356 0000 v66541.b356  
357 0000 v66541.b357  
358 0000 v66541.b358  
359 0000 v66541.b359  
360 0000 v66541.b360  
361 0000 v66541.b361  
362 0000 v66541.b362  
363 0000 v66541.b363  
364 0000 v66541.b364  
365 0000 v66541.b365  
366 0000 v66541.b366  
367 0000 v66541.b367  
368 0000 v66541.b368  
369 0000 v66541.b369  
370 0000 v66541.b370  
371 0000 v66541.b371  
372 0000 v66541.b372  
373 0000 v66541.b373  
374 0000 v66541.b374  
375 0000 v66541.b375  
376 0000 v66541.b376  
377 0000 v66541.b377  
378 0000 v66541.b378  
379 0000 v66541.b379  
380 0000 v66541.b380  
381 0000 v66541.b381  
382 0000 v66541.b382  
383 0000 v66541.b383  
384 0000 v66541.b384  
385 0000 v66541.b385  
386 0000 v66541.b386  
387 0000 v66541.b387  
388 0000 v66541.b388  
389 0000 v66541.b389  
390 0000 v66541.b390  
391 0000 v66541.b391  
392 0000 v66541.b392  
393 0000 v66541.b393  
394 0000 v66541.b394  
395 0000 v66541.b395  
396 0000 v66541.b396  
397 0000 v66541.b397  
398 0000 v66541.b398  
399 0000 v66541.b399  
400 0000 v66541.b400  
401 0000 v66541.b401  
402 0000 v66541.b402  
403 0000 v66541.b403  
404 0000 v66541.b404  
405 0000 v66541.b405  
406 0000 v66541.b406  
407 0000 v66541.b407  
408 0000 v66541.b408  
409 0000 v66541.b409  
410 0000 v66541.b410  
411 0000 v66541.b411  
412 0000 v66541.b412  
413 0000 v66541.b413  
414 0000 v66541.b414  
415 0000 v66541.b415  
416 0000 v66541.b416  
417 0000 v66541.b417  
418 0000 v66541.b418  
419 0000 v66541.b419  
420 0000 v66541.b420  
421 0000 v66541.b421  
422 0000 v66541.b422  
423 0000 v66541.b423  
424 0000 v66541.b424  
425 0000 v66541.b425  
426 0000 v66541.b426  
427 0000 v66541.b427  
428 0000 v66541.b428  
429 0000 v66541.b429  
430 0000 v66541.b430  
431 0000 v66541.b431  
432 0000 v66541.b432  
433 0000 v66541.b433  
434 0000 v66541.b434  
435 0000 v66541.b435  
436 0000 v66541.b436  
437 0000 v66541.b437  
438 0000 v66541.b438  
439 0000 v66541.b439  
440 0000 v66541.b440  
441 0000 v66541.b441  
442 0000 v66541.b442  
443 0000 v66541.b443  
444 0000 v66541.b444  
445 0000 v66541.b445  
446 0000 v66541.b446  
447 0000 v66541.b447  
448 0000 v66541.b448  
449 0000 v66541.b449  
450 0000 v66541.b450  
451 0000 v66541.b451  
452 0000 v66541.b452  
453 0000 v66541.b453  
454 0000 v66541.b454  
455 0000 v66541.b455  
456 0000 v66541.b456  
457 0000 v66541.b457  
458 0000 v66541.b458  
459 0000 v66541.b459  
460 0000 v66541.b460  
461 0000 v66541.b461  
462 0000 v66541.b462  
463 0000 v66541.b463  
464 0000 v66541.b464  
465 0000 v66541.b465  
466 0000 v66541.b466  
467 0000 v66541.b467  
468 0000 v66541.b468  
469 0000 v66541.b469  
470 0000 v66541.b470  
471 0000 v66541.b471  
472 0000 v66541.b472  
473 0000 v66541.b473  
474 0000 v66541.b474  
475 0000 v66541.b475  
476 0000 v66541.b476  
477 0000 v66541.b477  
478 0000 v66541.b478  
479 0000 v66541.b479  
480 0000 v66541.b480  
481 0000 v66541.b481  
482 0000 v66541.b482  
483 0000 v66541.b483  
484 0000 v66541.b484  
485 0000 v66541.b485  
486 0000 v66541.b486  
487 0000 v66541.b487  
488 0000 v66541.b488  
489 0000 v66541.b489  
490 0000 v66541.b490  
491 0000 v66541.b491  
492 0000 v66541.b492  
493 0000 v66541.b493  
494 0000 v66541.b494  
495 0000 v66541.b495  
496 0000 v66541.b496  
497 0000 v66541.b497  
498 0000 v66541.b498  
499 0000 v66541.b499  
500 0000 v66541.b500  
501 0000 v66541.b501  
502 0000 v66541.b502  
503 0000 v66541.b503  
504 0000 v66541.b504  
505 0000 v66541.b505  
506 0000 v66541.b506  
507 0000 v66541.b507  
508 0000 v66541.b508  
509 0000 v66541.b509  
510 0000 v66541.b510  
511 0000 v66541.b511  
512 0000 v66541.b512  
513 0000 v66541.b513  
514 0000 v66541.b514  
515 0000 v66541.b515  
516 0000 v66541.b516  
517 0000 v66541.b517  
518 0000 v66541.b518  
519 0000 v66541.b519  
520 0000 v66541.b520  
521 0000 v66541.b521  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet