Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine KIII:6 (1720-1733) (AID: v66548 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine KIII:6 
AIDv66548 
VolymtypKyrkorådets protokoll och handlingar
Årtal1720-1733
InformationProtokoll. Häri även sockenstämmoprotokoll 1720-1731
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v66548.b1  
2 0000 v66548.b2  
3 0000 v66548.b3  
4 0000 v66548.b4  
5 0000 v66548.b5  
6 0001 v66548.b6.s1  
7 0003 v66548.b7.s3  
8 0005 v66548.b8.s5  
9 0007 v66548.b9.s7  
10 0009 v66548.b10.s9  
11 0011 v66548.b11.s11  
12 0013 v66548.b12.s13  
13 0015 v66548.b13.s15  
14 0017 v66548.b14.s17  
15 0019 v66548.b15.s19  
16 0021 v66548.b16.s21  
17 0023 v66548.b17.s23  
18 0025 v66548.b18.s25  
19 0027 v66548.b19.s27  
20 0029 v66548.b20.s29  
21 0031 v66548.b21.s31  
22 0033 v66548.b22.s33  
23 0035 v66548.b23.s35  
24 0037 v66548.b24.s37  
25 0039 v66548.b25.s39  
26 0041 v66548.b26.s41  
27 0043 v66548.b27.s43  
28 0045 v66548.b28.s45  
29 0047 v66548.b29.s47  
30 0049 v66548.b30.s49  
31 0051 v66548.b31.s51  
32 0053 v66548.b32.s53  
33 0055 v66548.b33.s55  
34 0057 v66548.b34.s57  
35 0059 v66548.b35.s59  
36 0061 v66548.b36.s61  
37 0063 v66548.b37.s63  
38 0065 v66548.b38.s65  
39 0067 v66548.b39.s67  
40 0069 v66548.b40.s69  
41 0071 v66548.b41.s71  
42 0073 v66548.b42.s73  
43 0075 v66548.b43.s75  
44 0077 v66548.b44.s77  
45 0079 v66548.b45.s79  
46 0081 v66548.b46.s81  
47 0083 v66548.b47.s83  
48 0085 v66548.b48.s85  
49 0087 v66548.b49.s87  
50 0089 v66548.b50.s89  
51 0091 v66548.b51.s91  
52 0093 v66548.b52.s93  
53 0095 v66548.b53.s95  
54 0097 v66548.b54.s97  
55 0099 v66548.b55.s99  
56 0101 v66548.b56.s101  
57 0103 v66548.b57.s103  
58 0105 v66548.b58.s105  
59 0107 v66548.b59.s107  
60 0109 v66548.b60.s109  
61 0111 v66548.b61.s111  
62 0113 v66548.b62.s113  
63 0115 v66548.b63.s115  
64 0117 v66548.b64.s117  
65 0119 v66548.b65.s119  
66 0121 v66548.b66.s121  
67 0123 v66548.b67.s123  
68 0125 v66548.b68.s125  
69 0127 v66548.b69.s127  
70 0129 v66548.b70.s129  
71 0131 v66548.b71.s131  
72 0133 v66548.b72.s133  
73 0135 v66548.b73.s135  
74 0137 v66548.b74.s137  
75 0139 v66548.b75.s139  
76 0141 v66548.b76.s141  
77 0143 v66548.b77.s143  
78 0145 v66548.b78.s145  
79 0147 v66548.b79.s147  
80 0149 v66548.b80.s149  
81 0151 v66548.b81.s151  
82 0153 v66548.b82.s153  
83 0155 v66548.b83.s155  
84 0157 v66548.b84.s157  
85 0159 v66548.b85.s159  
86 0161 v66548.b86.s161  
87 0163 v66548.b87.s163  
88 0165 v66548.b88.s165  
89 0167 v66548.b89.s167  
90 0169 v66548.b90.s169  
91 0171 v66548.b91.s171  
92 0173 v66548.b92.s173  
93 0175 v66548.b93.s175  
94 0177 v66548.b94.s177  
95 0179 v66548.b95.s179  
96 0181 v66548.b96.s181  
97 0183 v66548.b97.s183  
98 0185 v66548.b98.s185  
99 0187 v66548.b99.s187  
100 0189 v66548.b100.s189  
101 0191 v66548.b101.s191  
102 0193 v66548.b102.s193  
103 0195 v66548.b103.s195  
104 0197 v66548.b104.s197  
105 0199 v66548.b105.s199  
106 0101 v66548.b106.s101  
107 0103 v66548.b107.s103  
108 0105 v66548.b108.s105  
109 0107 v66548.b109.s107  
110 0109 v66548.b110.s109  
111 0111 v66548.b111.s111  
112 0113 v66548.b112.s113  
113 0115 v66548.b113.s115  
114 0117 v66548.b114.s117  
115 0119 v66548.b115.s119  
116 0121 v66548.b116.s121  
117 0123 v66548.b117.s123  
118 0125 v66548.b118.s125  
119 0127 v66548.b119.s127  
120 0129 v66548.b120.s129  
121 0131 v66548.b121.s131  
122 0133 v66548.b122.s133  
123 0135 v66548.b123.s135  
124 0137 v66548.b124.s137  
125 0139 v66548.b125.s139  
126 0141 v66548.b126.s141  
127 0143 v66548.b127.s143  
128 0145 v66548.b128.s145  
129 0147 v66548.b129.s147  
130 0149 v66548.b130.s149  
131 0151 v66548.b131.s151  
132 0153 v66548.b132.s153  
133 0155 v66548.b133.s155  
134 0157 v66548.b134.s157  
135 0159 v66548.b135.s159  
136 0161 v66548.b136.s161  
137 0163 v66548.b137.s163  
138 0165 v66548.b138.s165  
139 0167 v66548.b139.s167  
140 0169 v66548.b140.s169  
141 0170 v66548.b141.s170  
142 0000 v66548.b142  
143 0000 v66548.b143  

ANTAL FÄRGBILDER

80 601 791

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet