Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine KIII:8 (1734-1758) (AID: v66550 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine KIII:8 
AIDv66550 
VolymtypKyrkorådets protokoll och handlingar
Årtal1734-1758
InformationProtokoll. Med div. anteckn. om församlingsarbete 1706-1734 spr. år. Häri även sockenstämmoprotokoll 1738-1755
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v66550.b1  
2 0000 v66550.b2  
3 0000 v66550.b3  
4 0000 v66550.b4  
5 0001 v66550.b5.s1  
6 0003 v66550.b6.s3  
7 0005 v66550.b7.s5  
8 0007 v66550.b8.s7  
9 0009 v66550.b9.s9  
10 0011 v66550.b10.s11  
11 0013 v66550.b11.s13  
12 0015 v66550.b12.s15  
13 0017 v66550.b13.s17  
14 0019 v66550.b14.s19  
15 0021 v66550.b15.s21  
16 0023 v66550.b16.s23  
17 0025 v66550.b17.s25  
18 0027 v66550.b18.s27  
19 0029 v66550.b19.s29  
20 0031 v66550.b20.s31  
21 0033 v66550.b21.s33  
22 0035 v66550.b22.s35  
23 0037 v66550.b23.s37  
24 0039 v66550.b24.s39  
25 0041 v66550.b25.s41  
26 0043 v66550.b26.s43  
27 0045 v66550.b27.s45  
28 0047 v66550.b28.s47  
29 0049 v66550.b29.s49  
30 0051 v66550.b30.s51  
31 0053 v66550.b31.s53  
32 0055 v66550.b32.s55  
33 0057 v66550.b33.s57  
34 0059 v66550.b34.s59  
35 0061 v66550.b35.s61  
36 0063 v66550.b36.s63  
37 0065 v66550.b37.s65  
38 0067 v66550.b38.s67  
39 0069 v66550.b39.s69  
40 0071 v66550.b40.s71  
41 0073 v66550.b41.s73  
42 0075 v66550.b42.s75  
43 0077 v66550.b43.s77  
44 0079 v66550.b44.s79  
45 0081 v66550.b45.s81  
46 0083 v66550.b46.s83  
47 0085 v66550.b47.s85  
48 0087 v66550.b48.s87  
49 0089 v66550.b49.s89  
50 0091 v66550.b50.s91  
51 0093 v66550.b51.s93  
52 0095 v66550.b52.s95  
53 0097 v66550.b53.s97  
54 0099 v66550.b54.s99  
55 0101 v66550.b55.s101  
56 0103 v66550.b56.s103  
57 0105 v66550.b57.s105  
58 0107 v66550.b58.s107  
59 0109 v66550.b59.s109  
60 0111 v66550.b60.s111  
61 0113 v66550.b61.s113  
62 0115 v66550.b62.s115  
63 0117 v66550.b63.s117  
64 0121 v66550.b64.s121  
65 0123 v66550.b65.s123  
66 0125 v66550.b66.s125  
67 0127 v66550.b67.s127  
68 0129 v66550.b68.s129  
69 0131 v66550.b69.s131  
70 0133 v66550.b70.s133  
71 0135 v66550.b71.s135  
72 0137 v66550.b72.s137  
73 0139 v66550.b73.s139  
74 0141 v66550.b74.s141  
75 0143 v66550.b75.s143  
76 0145 v66550.b76.s145  
77 0147 v66550.b77.s147  
78 0149 v66550.b78.s149  
79 0151 v66550.b79.s151  
80 0153 v66550.b80.s153  
81 0155 v66550.b81.s155  
82 0157 v66550.b82.s157  
83 0161 v66550.b83.s161  
84 0163 v66550.b84.s163  
85 0165 v66550.b85.s165  
86 0167 v66550.b86.s167  
87 0169 v66550.b87.s169  
88 0171 v66550.b88.s171  
89 0173 v66550.b89.s173  
90 0175 v66550.b90.s175  
91 0177 v66550.b91.s177  
92 0179 v66550.b92.s179  
93 0181 v66550.b93.s181  
94 0183 v66550.b94.s183  
95 0185 v66550.b95.s185  
96 0187 v66550.b96.s187  
97 0189 v66550.b97.s189  
98 0191 v66550.b98.s191  
99 0193 v66550.b99.s193  
100 0195 v66550.b100.s195  
101 0197 v66550.b101.s197  
102 0199 v66550.b102.s199  
103 0201 v66550.b103.s201  
104 0203 v66550.b104.s203  
105 0205 v66550.b105.s205  
106 0207 v66550.b106.s207  
107 0209 v66550.b107.s209  
108 0211 v66550.b108.s211  
109 0213 v66550.b109.s213  
110 0215 v66550.b110.s215  
111 0217 v66550.b111.s217  
112 0219 v66550.b112.s219  
113 0221 v66550.b113.s221  
114 0223 v66550.b114.s223  
115 0225 v66550.b115.s225  
116 0227 v66550.b116.s227  
117 0229 v66550.b117.s229  
118 0231 v66550.b118.s231  
119 0233 v66550.b119.s233  
120 0235 v66550.b120.s235  
121 0237 v66550.b121.s237  
122 0239 v66550.b122.s239  
123 0241 v66550.b123.s241  
124 0243 v66550.b124.s243  
125 0245 v66550.b125.s245  
126 0247 v66550.b126.s247  
127 0249 v66550.b127.s249  
128 0251 v66550.b128.s251  
129 0253 v66550.b129.s253  
130 0255 v66550.b130.s255  
131 0257 v66550.b131.s257  
132 0259 v66550.b132.s259  
133 0261 v66550.b133.s261  
134 0263 v66550.b134.s263  
135 0265 v66550.b135.s265  
136 0267 v66550.b136.s267  
137 0269 v66550.b137.s269  
138 0271 v66550.b138.s271  
139 0273 v66550.b139.s273  
140 0275 v66550.b140.s275  
141 0277 v66550.b141.s277  
142 0279 v66550.b142.s279  
143 0281 v66550.b143.s281  
144 0283 v66550.b144.s283  
145 0285 v66550.b145.s285  
146 0287 v66550.b146.s287  
147 0289 v66550.b147.s289  
148 0291 v66550.b148.s291  
149 0293 v66550.b149.s293  
150 0295 v66550.b150.s295  
151 0297 v66550.b151.s297  
152 0299 v66550.b152.s299  
153 0301 v66550.b153.s301  
154 0303 v66550.b154.s303  
155 0305 v66550.b155.s305  
156 0307 v66550.b156.s307  
157 0309 v66550.b157.s309  
158 0311 v66550.b158.s311  
159 0313 v66550.b159.s313  
160 0315 v66550.b160.s315  
161 0317 v66550.b161.s317  
162 0319 v66550.b162.s319  
163 0321 v66550.b163.s321  
164 0323 v66550.b164.s323  
165 0325 v66550.b165.s325  
166 0327 v66550.b166.s327  
167 0329 v66550.b167.s329  
168 0331 v66550.b168.s331  
169 0333 v66550.b169.s333  
170 0335 v66550.b170.s335  
171 0337 v66550.b171.s337  
172 0339 v66550.b172.s339  
173 0341 v66550.b173.s341  
174 0343 v66550.b174.s343  
175 0345 v66550.b175.s345  
176 0347 v66550.b176.s347  
177 0349 v66550.b177.s349  
178 0351 v66550.b178.s351  
179 0353 v66550.b179.s353  
180 0355 v66550.b180.s355  
181 0357 v66550.b181.s357  
182 0359 v66550.b182.s359  
183 0361 v66550.b183.s361  
184 0363 v66550.b184.s363  
185 0365 v66550.b185.s365  
186 0367 v66550.b186.s367  
187 0369 v66550.b187.s369  
188 0371 v66550.b188.s371  
189 0373 v66550.b189.s373  
190 0375 v66550.b190.s375  
191 0377 v66550.b191.s377  
192 0379 v66550.b192.s379  
193 0381 v66550.b193.s381  
194 0383 v66550.b194.s383  
195 0385 v66550.b195.s385  
196 0387 v66550.b196.s387  
197 0389 v66550.b197.s389  
198 0391 v66550.b198.s391  
199 0393 v66550.b199.s393  
200 0395 v66550.b200.s395  
201 0397 v66550.b201.s397  
202 0399 v66550.b202.s399  
203 0401 v66550.b203.s401  
204 0403 v66550.b204.s403  
205 0405 v66550.b205.s405  
206 0407 v66550.b206.s407  
207 0409 v66550.b207.s409  
208 0411 v66550.b208.s411  
209 0413 v66550.b209.s413  
210 0415 v66550.b210.s415  
211 0417 v66550.b211.s417  
212 0419 v66550.b212.s419  
213 0421 v66550.b213.s421  
214 0423 v66550.b214.s423  
215 0425 v66550.b215.s425  
216 0427 v66550.b216.s427  
217 0429 v66550.b217.s429  
218 0431 v66550.b218.s431  
219 0433 v66550.b219.s433  
220 0435 v66550.b220.s435  
221 0437 v66550.b221.s437  
222 0439 v66550.b222.s439  
223 0441 v66550.b223.s441  
224 0443 v66550.b224.s443  
225 0445 v66550.b225.s445  
226 0447 v66550.b226.s447  
227 0449 v66550.b227.s449  
228 0451 v66550.b228.s451  
229 0453 v66550.b229.s453  
230 0455 v66550.b230.s455  
231 0457 v66550.b231.s457  
232 0459 v66550.b232.s459  
233 0461 v66550.b233.s461  
234 0463 v66550.b234.s463  
235 0465 v66550.b235.s465  
236 0467 v66550.b236.s467  
237 0469 v66550.b237.s469  
238 0471 v66550.b238.s471  
239 0473 v66550.b239.s473  
240 0474 v66550.b240.s474  
241 0000 v66550.b241  
242 0000 v66550.b242  

ANTAL FÄRGBILDER

80 601 791

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet