Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine KIII:9 (1736-1811) (AID: v66551 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine KIII:9 
AIDv66551 
VolymtypKyrkorådets protokoll och handlingar
Årtal1736-1811
InformationSpr. år. Allmänna handl. 1736-1811 samt prot. 1803 25/2, 18/4. Häri även sockenstämmoprotokoll 1803 8/2, 6/9, samt handl. ang. kyrkan 1745, 1746
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v66551.b1  
2 0000 v66551.b2  
3 0000 v66551.b3  
4 0000 v66551.b4  
5 0000 v66551.b5  
6 0000 v66551.b6  
7 0000 v66551.b7  
8 0000 v66551.b8  
9 0000 v66551.b9  
10 0000 v66551.b10  
11 0000 v66551.b11  
12 0000 v66551.b12  
13 0000 v66551.b13  
14 0000 v66551.b14  
15 0000 v66551.b15  
16 0000 v66551.b16  
17 0000 v66551.b17  
18 0000 v66551.b18  
19 0000 v66551.b19  
20 0000 v66551.b20  
21 0000 v66551.b21  
22 0000 v66551.b22  
23 0000 v66551.b23  
24 0000 v66551.b24  
25 0000 v66551.b25  
26 0000 v66551.b26  
27 0000 v66551.b27  
28 0000 v66551.b28  
29 0000 v66551.b29  
30 0000 v66551.b30  
31 0000 v66551.b31  
32 0000 v66551.b32  
33 0000 v66551.b33  
34 0000 v66551.b34  
35 0000 v66551.b35  
36 0000 v66551.b36  
37 0000 v66551.b37  
38 0000 v66551.b38  
39 0000 v66551.b39  
40 0000 v66551.b40  
41 0000 v66551.b41  
42 0000 v66551.b42  
43 0000 v66551.b43  
44 0000 v66551.b44  
45 0000 v66551.b45  
46 0000 v66551.b46  
47 0000 v66551.b47  
48 0000 v66551.b48  
49 0000 v66551.b49  
50 0000 v66551.b50  
51 0000 v66551.b51  
52 0000 v66551.b52  
53 0000 v66551.b53  
54 0000 v66551.b54  
55 0000 v66551.b55  
56 0000 v66551.b56  
57 0000 v66551.b57  
58 0000 v66551.b58  
59 0000 v66551.b59  
60 0000 v66551.b60  
61 0000 v66551.b61  
62 0000 v66551.b62  
63 0000 v66551.b63  
64 0000 v66551.b64  
65 0000 v66551.b65  
66 0000 v66551.b66  
67 0000 v66551.b67  
68 0000 v66551.b68  
69 0000 v66551.b69  
70 0000 v66551.b70  
71 0000 v66551.b71  
72 0000 v66551.b72  
73 0000 v66551.b73  
74 0000 v66551.b74  
75 0000 v66551.b75  
76 0000 v66551.b76  
77 0000 v66551.b77  
78 0000 v66551.b78  
79 0000 v66551.b79  
80 0000 v66551.b80  
81 0000 v66551.b81  
82 0000 v66551.b82  
83 0000 v66551.b83  
84 0000 v66551.b84  
85 0000 v66551.b85  
86 0000 v66551.b86  
87 0000 v66551.b87  
88 0000 v66551.b88  
89 0000 v66551.b89  
90 0000 v66551.b90  
91 0000 v66551.b91  
92 0000 v66551.b92  
93 0000 v66551.b93  
94 0000 v66551.b94  
95 0000 v66551.b95  
96 0000 v66551.b96  
97 0000 v66551.b97  
98 0000 v66551.b98  
99 0000 v66551.b99  
100 0000 v66551.b100  
101 0000 v66551.b101  
102 0000 v66551.b102  
103 0000 v66551.b103  
104 0000 v66551.b104  
105 0000 v66551.b105  
106 0000 v66551.b106  
107 0000 v66551.b107  
108 0000 v66551.b108  
109 0000 v66551.b109  
110 0000 v66551.b110  
111 0000 v66551.b111  
112 0000 v66551.b112  
113 0000 v66551.b113  
114 0000 v66551.b114  
115 0000 v66551.b115  
116 0000 v66551.b116  
117 0000 v66551.b117  
118 0000 v66551.b118  
119 0000 v66551.b119  
120 0000 v66551.b120  
121 0000 v66551.b121  
122 0000 v66551.b122  
123 0000 v66551.b123  
124 0000 v66551.b124  
125 0000 v66551.b125  
126 0000 v66551.b126  
127 0000 v66551.b127  
128 0000 v66551.b128  
129 0000 v66551.b129  
130 0000 v66551.b130  
131 0000 v66551.b131  
132 0000 v66551.b132  
133 0000 v66551.b133  
134 0000 v66551.b134  
135 0000 v66551.b135  
136 0000 v66551.b136  
137 0000 v66551.b137  
138 0000 v66551.b138  
139 0000 v66551.b139  
140 0000 v66551.b140  
141 0000 v66551.b141  
142 0000 v66551.b142  
143 0000 v66551.b143  
144 0000 v66551.b144  
145 0000 v66551.b145  
146 0000 v66551.b146  
147 0000 v66551.b147  
148 0000 v66551.b148  
149 0000 v66551.b149  
150 0000 v66551.b150  
151 0000 v66551.b151  
152 0000 v66551.b152  
153 0000 v66551.b153  
154 0000 v66551.b154  
155 0000 v66551.b155  
156 0000 v66551.b156  
157 0000 v66551.b157  
158 0000 v66551.b158  
159 0000 v66551.b159  
160 0000 v66551.b160  
161 0000 v66551.b161  
162 0000 v66551.b162  
163 0000 v66551.b163  
164 0000 v66551.b164  
165 0000 v66551.b165  
166 0000 v66551.b166  
167 0000 v66551.b167  
168 0000 v66551.b168  
169 0000 v66551.b169  
170 0000 v66551.b170  
171 0000 v66551.b171  
172 0000 v66551.b172  
173 0000 v66551.b173  
174 0000 v66551.b174  
175 0000 v66551.b175  
176 0000 v66551.b176  
177 0000 v66551.b177  
178 0000 v66551.b178  
179 0000 v66551.b179  
180 0000 v66551.b180  
181 0000 v66551.b181  
182 0000 v66551.b182  
183 0000 v66551.b183  
184 0000 v66551.b184  
185 0000 v66551.b185  
186 0000 v66551.b186  
187 0000 v66551.b187  
188 0000 v66551.b188  
189 0000 v66551.b189  
190 0000 v66551.b190  
191 0000 v66551.b191  
192 0000 v66551.b192  
193 0000 v66551.b193  
194 0000 v66551.b194  
195 0000 v66551.b195  
196 0000 v66551.b196  
197 0000 v66551.b197  
198 0000 v66551.b198  
199 0000 v66551.b199  
200 0000 v66551.b200  
201 0000 v66551.b201  
202 0000 v66551.b202  
203 0000 v66551.b203  
204 0000 v66551.b204  
205 0000 v66551.b205  
206 0000 v66551.b206  
207 0000 v66551.b207  
208 0000 v66551.b208  
209 0000 v66551.b209  
210 0000 v66551.b210  
211 0000 v66551.b211  
212 0000 v66551.b212  
213 0000 v66551.b213  
214 0000 v66551.b214  
215 0000 v66551.b215  
216 0000 v66551.b216  
217 0000 v66551.b217  
218 0000 v66551.b218  
219 0000 v66551.b219  
220 0000 v66551.b220  
221 0000 v66551.b221  
222 0000 v66551.b222  
223 0000 v66551.b223  
224 0000 v66551.b224  
225 0000 v66551.b225  
226 0000 v66551.b226  
227 0000 v66551.b227  
228 0000 v66551.b228  
229 0000 v66551.b229  
230 0000 v66551.b230  
231 0000 v66551.b231  
232 0000 v66551.b232  
233 0000 v66551.b233  
234 0000 v66551.b234  
235 0000 v66551.b235  
236 0000 v66551.b236  
237 0000 v66551.b237  
238 0000 v66551.b238  
239 0000 v66551.b239  
240 0000 v66551.b240  
241 0000 v66551.b241  
242 0000 v66551.b242  
243 0000 v66551.b243  
244 0000 v66551.b244  
245 0000 v66551.b245  
246 0000 v66551.b246  
247 0000 v66551.b247  
248 0000 v66551.b248  
249 0000 v66551.b249  
250 0000 v66551.b250  
251 0000 v66551.b251  
252 0000 v66551.b252  
253 0000 v66551.b253  
254 0000 v66551.b254  
255 0000 v66551.b255  
256 0000 v66551.b256  
257 0000 v66551.b257  
258 0000 v66551.b258  
259 0000 v66551.b259  
260 0000 v66551.b260  
261 0000 v66551.b261  
262 0000 v66551.b262  
263 0000 v66551.b263  
264 0000 v66551.b264  
265 0000 v66551.b265  
266 0000 v66551.b266  
267 0000 v66551.b267  
268 0000 v66551.b268  
269 0000 v66551.b269  

ANTAL FÄRGBILDER

80 601 791

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet