Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine KIII:10 (1759-1789) (AID: v66552 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine KIII:10 
AIDv66552 
VolymtypKyrkorådets protokoll och handlingar
Årtal1759-1789
InformationProtokoll. Häri även sockenstämmoprotokoll 1771-1786, handl. ang. kyrkoherdeval 1774, 1782
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v66552.b1  
2 0000 v66552.b2  
3 0001 v66552.b3.s1  
4 0003 v66552.b4.s3  
5 0005 v66552.b5.s5  
6 0007 v66552.b6.s7  
7 0009 v66552.b7.s9  
8 0011 v66552.b8.s11  
9 0013 v66552.b9.s13  
10 0015 v66552.b10.s15  
11 0017 v66552.b11.s17  
12 0019 v66552.b12.s19  
13 0021 v66552.b13.s21  
14 0023 v66552.b14.s23  
15 0025 v66552.b15.s25  
16 0027 v66552.b16.s27  
17 0029 v66552.b17.s29  
18 0031 v66552.b18.s31  
19 0033 v66552.b19.s33  
20 0035 v66552.b20.s35  
21 0037 v66552.b21.s37  
22 0039 v66552.b22.s39  
23 0041 v66552.b23.s41  
24 0043 v66552.b24.s43  
25 0045 v66552.b25.s45  
26 0047 v66552.b26.s47  
27 0049 v66552.b27.s49  
28 0051 v66552.b28.s51  
29 0053 v66552.b29.s53  
30 0055 v66552.b30.s55  
31 0057 v66552.b31.s57  
32 0059 v66552.b32.s59  
33 0061 v66552.b33.s61  
34 0063 v66552.b34.s63  
35 0065 v66552.b35.s65  
36 0067 v66552.b36.s67  
37 0069 v66552.b37.s69  
38 0071 v66552.b38.s71  
39 0073 v66552.b39.s73  
40 0075 v66552.b40.s75  
41 0077 v66552.b41.s77  
42 0079 v66552.b42.s79  
43 0081 v66552.b43.s81  
44 0083 v66552.b44.s83  
45 0085 v66552.b45.s85  
46 0087 v66552.b46.s87  
47 0089 v66552.b47.s89  
48 0091 v66552.b48.s91  
49 0093 v66552.b49.s93  
50 0095 v66552.b50.s95  
51 0097 v66552.b51.s97  
52 0099 v66552.b52.s99  
53 0101 v66552.b53.s101  
54 0103 v66552.b54.s103  
55 0105 v66552.b55.s105  
56 0107 v66552.b56.s107  
57 0109 v66552.b57.s109  
58 0111 v66552.b58.s111  
59 0113 v66552.b59.s113  
60 0115 v66552.b60.s115  
61 0117 v66552.b61.s117  
62 0119 v66552.b62.s119  
63 0121 v66552.b63.s121  
64 0123 v66552.b64.s123  
65 0125 v66552.b65.s125  
66 0127 v66552.b66.s127  
67 0129 v66552.b67.s129  
68 0131 v66552.b68.s131  
69 0133 v66552.b69.s133  
70 0135 v66552.b70.s135  
71 0137 v66552.b71.s137  
72 0139 v66552.b72.s139  
73 0141 v66552.b73.s141  
74 0143 v66552.b74.s143  
75 0145 v66552.b75.s145  
76 0147 v66552.b76.s147  
77 0149 v66552.b77.s149  
78 0151 v66552.b78.s151  
79 0153 v66552.b79.s153  
80 0155 v66552.b80.s155  
81 0157 v66552.b81.s157  
82 0159 v66552.b82.s159  
83 0161 v66552.b83.s161  
84 0163 v66552.b84.s163  
85 0165 v66552.b85.s165  
86 0167 v66552.b86.s167  
87 0169 v66552.b87.s169  
88 0171 v66552.b88.s171  
89 0173 v66552.b89.s173  
90 0175 v66552.b90.s175  
91 0177 v66552.b91.s177  
92 0179 v66552.b92.s179  
93 0181 v66552.b93.s181  
94 0183 v66552.b94.s183  
95 0185 v66552.b95.s185  
96 0187 v66552.b96.s187  
97 0189 v66552.b97.s189  
98 0191 v66552.b98.s191  
99 0193 v66552.b99.s193  
100 0195 v66552.b100.s195  
101 0197 v66552.b101.s197  
102 0199 v66552.b102.s199  
103 0201 v66552.b103.s201  
104 0203 v66552.b104.s203  
105 0205 v66552.b105.s205  
106 0207 v66552.b106.s207  
107 0209 v66552.b107.s209  
108 0211 v66552.b108.s211  
109 0213 v66552.b109.s213  
110 0215 v66552.b110.s215  
111 0217 v66552.b111.s217  
112 0219 v66552.b112.s219  
113 0221 v66552.b113.s221  
114 0223 v66552.b114.s223  
115 0225 v66552.b115.s225  
116 0227 v66552.b116.s227  
117 0229 v66552.b117.s229  
118 0231 v66552.b118.s231  
119 0233 v66552.b119.s233  
120 0235 v66552.b120.s235  
121 0237 v66552.b121.s237  
122 0239 v66552.b122.s239  
123 0241 v66552.b123.s241  
124 0243 v66552.b124.s243  
125 0245 v66552.b125.s245  
126 0247 v66552.b126.s247  
127 0249 v66552.b127.s249  
128 0250 v66552.b128.s250  
129 0000 v66552.b129  

ANTAL FÄRGBILDER

80 601 791

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet