Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine KIII:11 (1791-1822) (AID: v66553 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine KIII:11 
AIDv66553 
VolymtypKyrkorådets protokoll och handlingar
Årtal1791-1822
InformationProtokoll. Häri även sockenstämmoprotokoll 1802-1820, handl. ang. kyrkoherdeval 1791-1823 spr. år
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v66553.b1  
2 0000 v66553.b2  
3 0001 v66553.b3.s1  
4 0002 v66553.b4.s2  
5 0003 v66553.b5.s3  
6 0004 v66553.b6.s4  
7 0005 v66553.b7.s5  
8 0006 v66553.b8.s6  
9 0007 v66553.b9.s7  
10 0008 v66553.b10.s8  
11 0009 v66553.b11.s9  
12 0010 v66553.b12.s10  
13 0011 v66553.b13.s11  
14 0012 v66553.b14.s12  
15 0013 v66553.b15.s13  
16 0014 v66553.b16.s14  
17 0015 v66553.b17.s15  
18 0016 v66553.b18.s16  
19 0017 v66553.b19.s17  
20 0018 v66553.b20.s18  
21 0019 v66553.b21.s19  
22 0020 v66553.b22.s20  
23 0021 v66553.b23.s21  
24 0022 v66553.b24.s22  
25 0023 v66553.b25.s23  
26 0024 v66553.b26.s24  
27 0025 v66553.b27.s25  
28 0026 v66553.b28.s26  
29 0027 v66553.b29.s27  
30 0028 v66553.b30.s28  
31 0029 v66553.b31.s29  
32 0030 v66553.b32.s30  
33 0031 v66553.b33.s31  
34 0032 v66553.b34.s32  
35 0033 v66553.b35.s33  
36 0034 v66553.b36.s34  
37 0035 v66553.b37.s35  
38 0036 v66553.b38.s36  
39 0037 v66553.b39.s37  
40 0038 v66553.b40.s38  
41 0039 v66553.b41.s39  
42 0040 v66553.b42.s40  
43 0041 v66553.b43.s41  
44 0042 v66553.b44.s42  
45 0043 v66553.b45.s43  
46 0044 v66553.b46.s44  
47 0045 v66553.b47.s45  
48 0046 v66553.b48.s46  
49 0047 v66553.b49.s47  
50 0048 v66553.b50.s48  
51 0049 v66553.b51.s49  
52 0050 v66553.b52.s50  
53 0051 v66553.b53.s51  
54 0052 v66553.b54.s52  
55 0053 v66553.b55.s53  
56 0054 v66553.b56.s54  
57 0055 v66553.b57.s55  
58 0056 v66553.b58.s56  
59 0057 v66553.b59.s57  
60 0058 v66553.b60.s58  
61 0059 v66553.b61.s59  
62 0060 v66553.b62.s60  
63 0061 v66553.b63.s61  
64 0062 v66553.b64.s62  
65 0063 v66553.b65.s63  
66 0064 v66553.b66.s64  
67 0065 v66553.b67.s65  
68 0066 v66553.b68.s66  
69 0067 v66553.b69.s67  
70 0068 v66553.b70.s68  
71 0069 v66553.b71.s69  
72 0070 v66553.b72.s70  
73 0071 v66553.b73.s71  
74 0072 v66553.b74.s72  
75 0073 v66553.b75.s73  
76 0074 v66553.b76.s74  
77 0075 v66553.b77.s75  
78 0076 v66553.b78.s76  
79 0077 v66553.b79.s77  
80 0078 v66553.b80.s78  
81 0079 v66553.b81.s79  
82 0080 v66553.b82.s80  
83 0081 v66553.b83.s81  
84 0082 v66553.b84.s82  
85 0083 v66553.b85.s83  
86 0084 v66553.b86.s84  
87 0085 v66553.b87.s85  
88 0086 v66553.b88.s86  
89 0087 v66553.b89.s87  
90 0088 v66553.b90.s88  
91 0089 v66553.b91.s89  
92 0090 v66553.b92.s90  
93 0091 v66553.b93.s91  
94 0092 v66553.b94.s92  
95 0093 v66553.b95.s93  
96 0094 v66553.b96.s94  
97 0095 v66553.b97.s95  
98 0096 v66553.b98.s96  
99 0097 v66553.b99.s97  
100 0097a v66553.b100.s97a  
101 0097b v66553.b101.s97b  
102 0097c v66553.b102.s97c  
103 0097d v66553.b103.s97d  
104 0097e v66553.b104.s97e  
105 0097f v66553.b105.s97f  
106 0097g v66553.b106.s97g  
107 0097h v66553.b107.s97h  
108 0097i v66553.b108.s97i  
109 0098 v66553.b109.s98  
110 0098a v66553.b110.s98a  
111 0098b v66553.b111.s98b  
112 0098c v66553.b112.s98c  
113 0098d v66553.b113.s98d  
114 0098e v66553.b114.s98e  
115 0098f v66553.b115.s98f  
116 0098g v66553.b116.s98g  
117 0098h v66553.b117.s98h  
118 0098i v66553.b118.s98i  
119 0098j v66553.b119.s98j  
120 0099 v66553.b120.s99  
121 0100 v66553.b121.s100  
122 0101 v66553.b122.s101  
123 0102 v66553.b123.s102  
124 0103 v66553.b124.s103  
125 0104 v66553.b125.s104  
126 0105 v66553.b126.s105  
127 0106 v66553.b127.s106  
128 0107 v66553.b128.s107  
129 0108 v66553.b129.s108  
130 0000 v66553.b130  
131 0000 v66553.b131  

ANTAL FÄRGBILDER

80 601 791

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet