Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

British Factory i Göteborg G2A:2 (1756-1769) (AID: v69383 Öppna, NAD: SE/GLA/10584)

Beskrivning av AID

British Factory i Göteborg G2A:2 
AIDv69383 
VolymtypThe British Poor Box, Verifikationer
Årtal1756-1769
InformationEngelska armpenningar 1756-1766; verifikationer för the British Poor Box och engelska församlingen, dito rörande engelska kyrkan 1757-1761, 1765-1769. Se även vol. G 2 A: 3. Häri även korrespondens angående den engelska prästen 1766.
British Factory i Göteborg
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFöreningsarkiv
InformationÅr 1727 beslöts på ett möte med British Factory´s medlemmar, att val av skattmästare för the Poor Box skulle ske årligen samt att föregångarens räkenskaper samtidigt skulle granskas. Kassaböcker och verifikationer för the Poor Box finns bevarade sedan 1698 respektive 1733 och utgör alltså det första uttrycket för British Factory´s verksamhet i Göteborg. I de tidiga kassaböckerna ingår också vissa mötesprotokoll. Dessa kom senare att bilda en egen serie i arkivet och utgör förutom räkenskaperna den viktigaste beståndsdelen härav.

På grund av Engelska församlingens nära anknytning till British Factory såväl ekonomiskt som på grund av gemensamma medlemmar kom församlingens äldre handlingar naturligt att ingå i British Factory´s arkiv. Denna ursprungliga ordning har vid ordnandet och förtecknandet i Landsarkivet av British Factory´s och Engelska församlingens äldre arkivalier helt bibehållits. Till Engelska församlingens arkiv har blott förts den egentliga kyrkobokföringen samt församlingsmötesprotokoll och kassaböcker för kyrkan. För övriga äldre handlingar rörande Engelska församlingen hänvisas sålunda till förteckningen över British Factory´s arkiv. Engelska församlingens arkivalier från och med 1800-talets senaste år förvaras hos Engelska församlingen.
NADSE/GLA/10584
Volymer från British Factory i Göteborg
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v69383.b1  
2 0000 v69383.b2  
3 0000 v69383.b3  
4 0000 v69383.b4  
5 0000 v69383.b5  
6 0000 v69383.b6  
7 0000 v69383.b7  
8 0000 v69383.b8  
9 0000 v69383.b9  
10 0000 v69383.b10  
11 0000 v69383.b11  
12 0000 v69383.b12  
13 0000 v69383.b13  
14 0000 v69383.b14  
15 0000 v69383.b15  
16 0000 v69383.b16  
17 0000 v69383.b17  
18 0000 v69383.b18  
19 0000 v69383.b19  
20 0000 v69383.b20  
21 0000 v69383.b21  
22 0000 v69383.b22  
23 0000 v69383.b23  
24 0000 v69383.b24  
25 0000 v69383.b25  
26 0000 v69383.b26  
27 0000 v69383.b27  
28 0000 v69383.b28  
29 0000 v69383.b29  
30 0000 v69383.b30  
31 0000 v69383.b31  
32 0000 v69383.b32  
33 0000 v69383.b33  
34 0000 v69383.b34  
35 0000 v69383.b35  
36 0000 v69383.b36  
37 0000 v69383.b37  
38 0000 v69383.b38  
39 0000 v69383.b39  
40 0000 v69383.b40  
41 0000 v69383.b41  
42 0000 v69383.b42  
43 0000 v69383.b43  
44 0000 v69383.b44  
45 0000 v69383.b45  
46 0000 v69383.b46  
47 0000 v69383.b47  
48 0000 v69383.b48  
49 0000 v69383.b49  
50 0000 v69383.b50  
51 0000 v69383.b51  
52 0000 v69383.b52  
53 0000 v69383.b53  
54 0000 v69383.b54  
55 0000 v69383.b55  
56 0000 v69383.b56  
57 0000 v69383.b57  
58 0000 v69383.b58  
59 0000 v69383.b59  
60 0000 v69383.b60  
61 0000 v69383.b61  
62 0000 v69383.b62  
63 0000 v69383.b63  
64 0000 v69383.b64  
65 0000 v69383.b65  
66 0000 v69383.b66  
67 0000 v69383.b67  
68 0000 v69383.b68  
69 0000 v69383.b69  
70 0000 v69383.b70  
71 0000 v69383.b71  
72 0000 v69383.b72  
73 0000 v69383.b73  
74 0000 v69383.b74  
75 0000 v69383.b75  
76 0000 v69383.b76  
77 0000 v69383.b77  
78 0000 v69383.b78  
79 0000 v69383.b79  
80 0000 v69383.b80  
81 0000 v69383.b81  
82 0000 v69383.b82  
83 0000 v69383.b83  
84 0000 v69383.b84  
85 0000 v69383.b85  
86 0000 v69383.b86  
87 0000 v69383.b87  
88 0000 v69383.b88  
89 0000 v69383.b89  
90 0000 v69383.b90  
91 0000 v69383.b91  
92 0000 v69383.b92  
93 0000 v69383.b93  
94 0000 v69383.b94  
95 0000 v69383.b95  
96 0000 v69383.b96  
97 0000 v69383.b97  
98 0000 v69383.b98  
99 0000 v69383.b99  
100 0000 v69383.b100  
101 0000 v69383.b101  
102 0000 v69383.b102  
103 0000 v69383.b103  
104 0000 v69383.b104  
105 0000 v69383.b105  
106 0000 v69383.b106  
107 0000 v69383.b107  
108 0000 v69383.b108  
109 0000 v69383.b109  
110 0000 v69383.b110  
111 0000 v69383.b111  
112 0000 v69383.b112  
113 0000 v69383.b113  
114 0000 v69383.b114  
115 0000 v69383.b115  
116 0000 v69383.b116  
117 0000 v69383.b117  
118 0000 v69383.b118  
119 0000 v69383.b119  
120 0000 v69383.b120  
121 0000 v69383.b121  
122 0000 v69383.b122  
123 0000 v69383.b123  
124 0000 v69383.b124  
125 0000 v69383.b125  
126 0000 v69383.b126  
127 0000 v69383.b127  
128 0000 v69383.b128  
129 0000 v69383.b129  
130 0000 v69383.b130  
131 0000 v69383.b131  
132 0000 v69383.b132  
133 0000 v69383.b133  
134 0000 v69383.b134  
135 0000 v69383.b135  
136 0000 v69383.b136  
137 0000 v69383.b137  
138 0000 v69383.b138  
139 0000 v69383.b139  
140 0000 v69383.b140  
141 0000 v69383.b141  
142 0000 v69383.b142  
143 0000 v69383.b143  
144 0000 v69383.b144  
145 0000 v69383.b145  
146 0000 v69383.b146  
147 0000 v69383.b147  
148 0000 v69383.b148  
149 0000 v69383.b149  
150 0000 v69383.b150  
151 0000 v69383.b151  
152 0000 v69383.b152  
153 0000 v69383.b153  
154 0000 v69383.b154  
155 0000 v69383.b155  
156 0000 v69383.b156  
157 0000 v69383.b157  
158 0000 v69383.b158  
159 0000 v69383.b159  
160 0000 v69383.b160  
161 0000 v69383.b161  
162 0000 v69383.b162  
163 0000 v69383.b163  
164 0000 v69383.b164  
165 0000 v69383.b165  
166 0000 v69383.b166  
167 0000 v69383.b167  
168 0000 v69383.b168  
169 0000 v69383.b169  
170 0000 v69383.b170  
171 0000 v69383.b171  
172 0000 v69383.b172  
173 0000 v69383.b173  
174 0000 v69383.b174  
175 0000 v69383.b175  
176 0000 v69383.b176  
177 0000 v69383.b177  
178 0000 v69383.b178  
179 0000 v69383.b179  
180 0000 v69383.b180  
181 0000 v69383.b181  
182 0000 v69383.b182  
183 0000 v69383.b183  
184 0000 v69383.b184  
185 0000 v69383.b185  
186 0000 v69383.b186  
187 0000 v69383.b187  
188 0000 v69383.b188  
189 0000 v69383.b189  
190 0000 v69383.b190  
191 0000 v69383.b191  
192 0000 v69383.b192  
193 0000 v69383.b193  
194 0000 v69383.b194  
195 0000 v69383.b195  
196 0000 v69383.b196  
197 0000 v69383.b197  
198 0000 v69383.b198  
199 0000 v69383.b199  
200 0000 v69383.b200  
201 0000 v69383.b201  
202 0000 v69383.b202  
203 0000 v69383.b203  
204 0000 v69383.b204  
205 0000 v69383.b205  
206 0000 v69383.b206  
207 0000 v69383.b207  
208 0000 v69383.b208  
209 0000 v69383.b209  
210 0000 v69383.b210  
211 0000 v69383.b211  
212 0000 v69383.b212  
213 0000 v69383.b213  
214 0000 v69383.b214  
215 0000 v69383.b215  
216 0000 v69383.b216  
217 0000 v69383.b217  
218 0000 v69383.b218  
219 0000 v69383.b219  
220 0000 v69383.b220  
221 0000 v69383.b221  
222 0000 v69383.b222  
223 0000 v69383.b223  
224 0000 v69383.b224  
225 0000 v69383.b225  
226 0000 v69383.b226  
227 0000 v69383.b227  
228 0000 v69383.b228  
229 0000 v69383.b229  
230 0000 v69383.b230  
231 0000 v69383.b231  
232 0000 v69383.b232  
233 0000 v69383.b233  
234 0000 v69383.b234  
235 0000 v69383.b235  
236 0000 v69383.b236  
237 0000 v69383.b237  
238 0000 v69383.b238  
239 0000 v69383.b239  
240 0000 v69383.b240  
241 0000 v69383.b241  
242 0000 v69383.b242  
243 0000 v69383.b243  
244 0000 v69383.b244  
245 0000 v69383.b245  
246 0000 v69383.b246  
247 0000 v69383.b247  
248 0000 v69383.b248  
249 0000 v69383.b249  
250 0000 v69383.b250  
251 0000 v69383.b251  
252 0000 v69383.b252  
253 0000 v69383.b253  
254 0000 v69383.b254  
255 0000 v69383.b255  
256 0000 v69383.b256  
257 0000 v69383.b257  
258 0000 v69383.b258  
259 0000 v69383.b259  
260 0000 v69383.b260  
261 0000 v69383.b261  
262 0000 v69383.b262  
263 0000 v69383.b263  
264 0000 v69383.b264  
265 0000 v69383.b265  
266 0000 v69383.b266  
267 0000 v69383.b267  
268 0000 v69383.b268  
269 0000 v69383.b269  
270 0000 v69383.b270  
271 0000 v69383.b271  
272 0000 v69383.b272  
273 0000 v69383.b273  
274 0000 v69383.b274  
275 0000 v69383.b275  
276 0000 v69383.b276  
277 0000 v69383.b277  

ANTAL FÄRGBILDER

89 462 880

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet