Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Karlstad stadsförsamling KI:1 (1772-1803) (AID: v70968 Öppna, NAD: SE/VA/13275)

Beskrivning av AID

Karlstad stadsförsamling KI:1 
AIDv70968 
VolymtypSockenstämmans protokoll och handlingar
Årtal1772-1803
InformationFinnes 1772, 1782-1803. Protokoll jämte två till protokollen hörande handlingar. Med alfabetiskt register över förekommande ärenden. Omf. past. Häri även kyrkorådsprotokoll 1772-1791 samt avskrifter av Kungl. brev ang. domkyrkan och prästerskapets avlöning 1747-1790, Omf. past.
Karlstad stadsförsamling
LänVärmlands län
LandskapVärmland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationTidigare utgjorde Karlstads stadsförsamling med landsförsamlingen som annex ett pastorat.
Den 1/1 1934 införlivades Karlstads landsförsamling (utom hemmanet Vidön, som lades till Hammarö) samt hemmanet Färjestad i Grava församling med Karlstads stad.
Pastoratet ersattes således 1934 av Karlstad domkyrkoförsamling. I stadsförsamlingen finns också handlingar från Centrallasarettet.

Stift:
Karlstad

Rådhusrätt:
Karlstad
NADSE/VA/13275
Volymer från Karlstad stadsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v70968.b1  
2 0000 v70968.b2  
3 0000 v70968.b3  
4 0000 v70968.b4  
5 0000 v70968.b5  
6 0000 v70968.b6  
7 0000 v70968.b7  
8 0000 v70968.b8  
9 0000 v70968.b9  
10 0000 v70968.b10  
11 0000 v70968.b11  
12 0000 v70968.b12  
13 0000 v70968.b13  
14 0269 v70968.b14.s269  
15 0271 v70968.b15.s271  
16 0273 v70968.b16.s273  
17 0275 v70968.b17.s275  
18 0277 v70968.b18.s277  
19 0279 v70968.b19.s279  
20 0281 v70968.b20.s281  
21 0283 v70968.b21.s283  
22 0285 v70968.b22.s285  
23 0287 v70968.b23.s287  
24 0289 v70968.b24.s289  
25 0291 v70968.b25.s291  
26 0293 v70968.b26.s293  
27 0295 v70968.b27.s295  
28 0297 v70968.b28.s297  
29 0299 v70968.b29.s299  
30 0301 v70968.b30.s301  
31 0303 v70968.b31.s303  
32 0305 v70968.b32.s305  
33 0307 v70968.b33.s307  
34 0309 v70968.b34.s309  
35 0311 v70968.b35.s311  
36 0313 v70968.b36.s313  
37 0315 v70968.b37.s315  
38 0317 v70968.b38.s317  
39 0319 v70968.b39.s319  
40 0321 v70968.b40.s321  
41 0000 v70968.b41  
42 0323 v70968.b42.s323  
43 0325 v70968.b43.s325  
44 0327 v70968.b44.s327  
45 0329 v70968.b45.s329  
46 0331 v70968.b46.s331  
47 0333 v70968.b47.s333  
48 0334 v70968.b48.s334  
49 0335 v70968.b49.s335  
50 0337 v70968.b50.s337  
51 0339 v70968.b51.s339  
52 0341 v70968.b52.s341  
53 0343 v70968.b53.s343  
54 0345 v70968.b54.s345  
55 0347 v70968.b55.s347  
56 0349 v70968.b56.s349  
57 0351 v70968.b57.s351  
58 0353 v70968.b58.s353  
59 0355 v70968.b59.s355  
60 0357 v70968.b60.s357  
61 0359 v70968.b61.s359  
62 0361 v70968.b62.s361  
63 0363 v70968.b63.s363  
64 0365 v70968.b64.s365  
65 0367 v70968.b65.s367  
66 0369 v70968.b66.s369  
67 0371 v70968.b67.s371  
68 0373 v70968.b68.s373  
69 0375 v70968.b69.s375  
70 0377 v70968.b70.s377  
71 0379 v70968.b71.s379  
72 0381 v70968.b72.s381  
73 0383 v70968.b73.s383  
74 0385 v70968.b74.s385  
75 0387 v70968.b75.s387  
76 0389 v70968.b76.s389  
77 0391 v70968.b77.s391  
78 0393 v70968.b78.s393  
79 0395 v70968.b79.s395  
80 0397 v70968.b80.s397  
81 0399 v70968.b81.s399  
82 0401 v70968.b82.s401  
83 0403 v70968.b83.s403  
84 0405 v70968.b84.s405  
85 0407 v70968.b85.s407  
86 0409 v70968.b86.s409  
87 0411 v70968.b87.s411  
88 0413 v70968.b88.s413  
89 0415 v70968.b89.s415  
90 0417 v70968.b90.s417  
91 0419 v70968.b91.s419  
92 0421 v70968.b92.s421  
93 0423 v70968.b93.s423  
94 0425 v70968.b94.s425  
95 0427 v70968.b95.s427  
96 0429 v70968.b96.s429  
97 0431 v70968.b97.s431  
98 0433 v70968.b98.s433  
99 0435 v70968.b99.s435  
100 0437 v70968.b100.s437  
101 0439 v70968.b101.s439  
102 0441 v70968.b102.s441  
103 0443 v70968.b103.s443  
104 0445 v70968.b104.s445  
105 0447 v70968.b105.s447  
106 0448 v70968.b106.s448  
107 0450 v70968.b107.s450  
108 0452 v70968.b108.s452  
109 0454 v70968.b109.s454  
110 0456 v70968.b110.s456  
111 0458 v70968.b111.s458  
112 0460 v70968.b112.s460  
113 0462 v70968.b113.s462  
114 0464 v70968.b114.s464  
115 0466 v70968.b115.s466  
116 0468 v70968.b116.s468  
117 0470 v70968.b117.s470  
118 0472 v70968.b118.s472  
119 0474 v70968.b119.s474  
120 0476 v70968.b120.s476  
121 0478 v70968.b121.s478  
122 0480 v70968.b122.s480  
123 0482 v70968.b123.s482  
124 0484 v70968.b124.s484  
125 0486 v70968.b125.s486  
126 0488 v70968.b126.s488  
127 0490 v70968.b127.s490  
128 0492 v70968.b128.s492  
129 0494 v70968.b129.s494  
130 0496 v70968.b130.s496  
131 0498 v70968.b131.s498  
132 0500 v70968.b132.s500  
133 0502 v70968.b133.s502  
134 0504 v70968.b134.s504  
135 0506 v70968.b135.s506  
136 0508 v70968.b136.s508  
137 0510 v70968.b137.s510  
138 0512 v70968.b138.s512  
139 0514 v70968.b139.s514  
140 0516 v70968.b140.s516  
141 0518 v70968.b141.s518  
142 0520 v70968.b142.s520  
143 0522 v70968.b143.s522  
144 0524 v70968.b144.s524  
145 0526 v70968.b145.s526  
146 0528 v70968.b146.s528  
147 0530 v70968.b147.s530  
148 0532 v70968.b148.s532  
149 0534 v70968.b149.s534  
150 0536 v70968.b150.s536  
151 0538 v70968.b151.s538  
152 0540 v70968.b152.s540  
153 0542 v70968.b153.s542  
154 0544 v70968.b154.s544  
155 0546 v70968.b155.s546  
156 0548 v70968.b156.s548  
157 0550 v70968.b157.s550  
158 0552 v70968.b158.s552  
159 0554 v70968.b159.s554  
160 0556 v70968.b160.s556  
161 0558 v70968.b161.s558  
162 0560 v70968.b162.s560  
163 0562 v70968.b163.s562  
164 0564 v70968.b164.s564  
165 0566 v70968.b165.s566  
166 0568 v70968.b166.s568  
167 0570 v70968.b167.s570  
168 0572 v70968.b168.s572  
169 0574 v70968.b169.s574  
170 0576 v70968.b170.s576  
171 0578 v70968.b171.s578  
172 0580 v70968.b172.s580  
173 0582 v70968.b173.s582  
174 0584 v70968.b174.s584  
175 0586 v70968.b175.s586  
176 0588 v70968.b176.s588  
177 0590 v70968.b177.s590  
178 0592 v70968.b178.s592  
179 0594 v70968.b179.s594  
180 0596 v70968.b180.s596  
181 0598 v70968.b181.s598  
182 0600 v70968.b182.s600  
183 0602 v70968.b183.s602  
184 0604 v70968.b184.s604  
185 0606 v70968.b185.s606  
186 0608 v70968.b186.s608  
187 0610 v70968.b187.s610  
188 0612 v70968.b188.s612  
189 0614 v70968.b189.s614  
190 0616 v70968.b190.s616  
191 0618 v70968.b191.s618  
192 0620 v70968.b192.s620  
193 0622 v70968.b193.s622  
194 0624 v70968.b194.s624  
195 0626 v70968.b195.s626  
196 0628 v70968.b196.s628  
197 0630 v70968.b197.s630  
198 0632 v70968.b198.s632  
199 0634 v70968.b199.s634  
200 0635 v70968.b200.s635  
201 0637 v70968.b201.s637  
202 0639 v70968.b202.s639  
203 0641 v70968.b203.s641  
204 0643 v70968.b204.s643  
205 0645 v70968.b205.s645  
206 0647 v70968.b206.s647  
207 0649 v70968.b207.s649  
208 0651a v70968.b208.s651a  
209 0651b v70968.b209.s651b  
210 0653 v70968.b210.s653  
211 0655 v70968.b211.s655  
212 0657 v70968.b212.s657  
213 0659 v70968.b213.s659  
214 0661 v70968.b214.s661  
215 0000 v70968.b215  
216 0000 v70968.b216  
217 0000 v70968.b217  
218 0000 v70968.b218  
219 0000 v70968.b219  
220 0000 v70968.b220  

ANTAL FÄRGBILDER

87 286 737

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet