Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Västerås Domkyrkoförsamling AIa:25b (1893-1900) Bild 15 / sid 1080 (AID: v74720.b15.s1080 Öppna, NAD: SE/ULA/11727)

Beskrivning av AID

Västerås Domkyrkoförsamling AIa:25b 
AIDv74720 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1893-1900
InformationUppslag 1071-1446. Innehåller även bok över obefintliga 1893-1900. Namnregister för volymerna A I a:23 - A I a:25 b, se A I e:5. Serien avslutad. Se vidare serien A II a. "Gårdsregister", med uppgifter om gårdsägare m fl och hänvisningar till delar av A I a:23-25 b, se A I d:6. Gårdsförteckning kvartersvis med uppgifter om gårdsägare m fl och hänvisningar till delar av A I a:23-25 b, se A I d:7.
Västerås Domkyrkoförsamling
LänVästmanlands län
LandskapVästmanland
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasVårfrukyrka, Sankta Maria, Västerås
InformationFörsamlingen införlivade 1946-01-01 Sankt Illians församling.

Namn
Förr Vårfrukyrka eller Sankta Maria, åtminstone sedan 1700-talet Västerås domkyrkoförsamling, 1920-talet-1961 Västerås, 1962- Västerås domkyrkoförsamling.

Pastorat
-1919 Västerås domkyrkoförsamling och Sankt Ilian
1920-1945 Västerås domkyrkoförsamling, Sankt Ilian och Lundby
1946-1961 Västerås domkyrkoförsamling och Lundby
1962- Västerås domkyrkoförsamling

Stift
Västerås

Rådhusrätt
Västerås

Husförhörslängderna är uppdelade på tre serier, av vilka huvudserien A I a innehåller egentliga husförhörslängder, nr 5 t o m nr 7 samt nr 12 t o m nr 14 är uppställda efter kvarter och nummer, nr 8 t o m nr 11 är uppställda efter stånd och yrken och nr 15 t o m nr 25 är förda i kronologisk ordning.
De under AI b upptagna är närmast att betrakta som kladdar, förda årsvis av klockaren i anslutning till förhören.
AIc:1 synes ej i större utsträckning ha förts som husförhörslängd utan är snarast ett register över fastighetsägare.
AI d omfattar "fastighetslängder".
AI e omfattar namnregister.
NADSE/ULA/11727
Volymer från Västerås Domkyrkoförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v74720.b1  
2 0000 v74720.b2  
3 0000 v74720.b3  
4 0000 v74720.b4  
5 1070 v74720.b5.s1070  
6 1071 v74720.b6.s1071  
7 1072 v74720.b7.s1072  
8 1073 v74720.b8.s1073  
9 1074 v74720.b9.s1074  
10 1075 v74720.b10.s1075  
11 1076 v74720.b11.s1076  
12 1077 v74720.b12.s1077  
13 1078 v74720.b13.s1078  
14 1079 v74720.b14.s1079  
15 1080 v74720.b15.s1080  
16 1081 v74720.b16.s1081  
17 1082 v74720.b17.s1082  
18 1083 v74720.b18.s1083  
19 1084 v74720.b19.s1084  
20 1085 v74720.b20.s1085  
21 1086 v74720.b21.s1086  
22 1087 v74720.b22.s1087  
23 1088 v74720.b23.s1088  
24 1089 v74720.b24.s1089  
25 1090 v74720.b25.s1090  
26 1091 v74720.b26.s1091  
27 1092 v74720.b27.s1092  
28 1093 v74720.b28.s1093  
29 1094 v74720.b29.s1094  
30 1095 v74720.b30.s1095  
31 1096 v74720.b31.s1096  
32 1097 v74720.b32.s1097  
33 1098 v74720.b33.s1098  
34 1099 v74720.b34.s1099  
35 1100 v74720.b35.s1100  
36 1101 v74720.b36.s1101  
37 1102 v74720.b37.s1102  
38 1103 v74720.b38.s1103  
39 1104 v74720.b39.s1104  
40 1105 v74720.b40.s1105  
41 1106 v74720.b41.s1106  
42 1107 v74720.b42.s1107  
43 1108 v74720.b43.s1108  
44 1109 v74720.b44.s1109  
45 1110 v74720.b45.s1110  
46 1111 v74720.b46.s1111  
47 1112 v74720.b47.s1112  
48 1113 v74720.b48.s1113  
49 1114 v74720.b49.s1114  
50 1115 v74720.b50.s1115  
51 1116 v74720.b51.s1116  
52 1117 v74720.b52.s1117  
53 1118 v74720.b53.s1118  
54 1119 v74720.b54.s1119  
55 1120 v74720.b55.s1120  
56 1121 v74720.b56.s1121  
57 1122 v74720.b57.s1122  
58 1123 v74720.b58.s1123  
59 1124 v74720.b59.s1124  
60 1125 v74720.b60.s1125  
61 1126 v74720.b61.s1126  
62 1127 v74720.b62.s1127  
63 1128 v74720.b63.s1128  
64 1129 v74720.b64.s1129  
65 1130 v74720.b65.s1130  
66 1131 v74720.b66.s1131  
67 1132 v74720.b67.s1132  
68 1133 v74720.b68.s1133  
69 1134 v74720.b69.s1134  
70 1135 v74720.b70.s1135  
71 1136 v74720.b71.s1136  
72 1137 v74720.b72.s1137  
73 1138 v74720.b73.s1138  
74 1139 v74720.b74.s1139  
75 1140 v74720.b75.s1140  
76 1141 v74720.b76.s1141  
77 1142 v74720.b77.s1142  
78 1143 v74720.b78.s1143  
79 1144 v74720.b79.s1144  
80 1145 v74720.b80.s1145  
81 1146 v74720.b81.s1146  
82 1147 v74720.b82.s1147  
83 1148 v74720.b83.s1148  
84 1149 v74720.b84.s1149  
85 1150 v74720.b85.s1150  
86 1151 v74720.b86.s1151  
87 1152 v74720.b87.s1152  
88 1153 v74720.b88.s1153  
89 1154 v74720.b89.s1154  
90 1155 v74720.b90.s1155  
91 1156 v74720.b91.s1156  
92 1157 v74720.b92.s1157  
93 1158 v74720.b93.s1158  
94 1159 v74720.b94.s1159  
95 1160 v74720.b95.s1160  
96 1161 v74720.b96.s1161  
97 1162 v74720.b97.s1162  
98 1163 v74720.b98.s1163  
99 1164 v74720.b99.s1164  
100 1165 v74720.b100.s1165  
101 1166 v74720.b101.s1166  
102 1167 v74720.b102.s1167  
103 1168 v74720.b103.s1168  
104 1169 v74720.b104.s1169  
105 1170 v74720.b105.s1170  
106 1171 v74720.b106.s1171  
107 1172 v74720.b107.s1172  
108 1173 v74720.b108.s1173  
109 1174 v74720.b109.s1174  
110 1175 v74720.b110.s1175  
111 1176 v74720.b111.s1176  
112 1177 v74720.b112.s1177  
113 1178 v74720.b113.s1178  
114 1179 v74720.b114.s1179  
115 1180 v74720.b115.s1180  
116 1181 v74720.b116.s1181  
117 1182 v74720.b117.s1182  
118 1183 v74720.b118.s1183  
119 1184 v74720.b119.s1184  
120 1185 v74720.b120.s1185  
121 1186 v74720.b121.s1186  
122 1187 v74720.b122.s1187  
123 1188 v74720.b123.s1188  
124 1189 v74720.b124.s1189  
125 1190 v74720.b125.s1190  
126 1191 v74720.b126.s1191  
127 1192 v74720.b127.s1192  
128 1193 v74720.b128.s1193  
129 1194 v74720.b129.s1194  
130 1195 v74720.b130.s1195  
131 1196 v74720.b131.s1196  
132 1197 v74720.b132.s1197  
133 1198 v74720.b133.s1198  
134 1199 v74720.b134.s1199  
135 1200 v74720.b135.s1200  
136 1201 v74720.b136.s1201  
137 1202 v74720.b137.s1202  
138 1203 v74720.b138.s1203  
139 1204 v74720.b139.s1204  
140 1205 v74720.b140.s1205  
141 1206 v74720.b141.s1206  
142 1207 v74720.b142.s1207  
143 1208 v74720.b143.s1208  
144 1209 v74720.b144.s1209  
145 1210 v74720.b145.s1210  
146 1211 v74720.b146.s1211  
147 1212 v74720.b147.s1212  
148 1213 v74720.b148.s1213  
149 1214 v74720.b149.s1214  
150 1215 v74720.b150.s1215  
151 1216 v74720.b151.s1216  
152 1217 v74720.b152.s1217  
153 1218 v74720.b153.s1218  
154 1219 v74720.b154.s1219  
155 1220 v74720.b155.s1220  
156 1221 v74720.b156.s1221  
157 1222 v74720.b157.s1222  
158 1223 v74720.b158.s1223  
159 1224 v74720.b159.s1224  
160 1225 v74720.b160.s1225  
161 1226 v74720.b161.s1226  
162 1227 v74720.b162.s1227  
163 1228 v74720.b163.s1228  
164 1229 v74720.b164.s1229  
165 1230 v74720.b165.s1230  
166 1231 v74720.b166.s1231  
167 1232 v74720.b167.s1232  
168 1233 v74720.b168.s1233  
169 1234 v74720.b169.s1234  
170 1235 v74720.b170.s1235  
171 1236 v74720.b171.s1236  
172 1237 v74720.b172.s1237  
173 1238 v74720.b173.s1238  
174 1239 v74720.b174.s1239  
175 1240 v74720.b175.s1240  
176 1241 v74720.b176.s1241  
177 1242 v74720.b177.s1242  
178 1243 v74720.b178.s1243  
179 1244 v74720.b179.s1244  
180 1245 v74720.b180.s1245  
181 1246 v74720.b181.s1246  
182 1247 v74720.b182.s1247  
183 1248 v74720.b183.s1248  
184 1249 v74720.b184.s1249  
185 1250 v74720.b185.s1250  
186 1251 v74720.b186.s1251  
187 1252 v74720.b187.s1252  
188 1253 v74720.b188.s1253  
189 1254 v74720.b189.s1254  
190 1255 v74720.b190.s1255  
191 1256 v74720.b191.s1256  
192 1257 v74720.b192.s1257  
193 1258 v74720.b193.s1258  
194 1259 v74720.b194.s1259  
195 1260 v74720.b195.s1260  
196 1261 v74720.b196.s1261  
197 1262 v74720.b197.s1262  
198 1263 v74720.b198.s1263  
199 1264 v74720.b199.s1264  
200 1265 v74720.b200.s1265  
201 1266 v74720.b201.s1266  
202 1267 v74720.b202.s1267  
203 1268 v74720.b203.s1268  
204 1269 v74720.b204.s1269  
205 1270 v74720.b205.s1270  
206 1271 v74720.b206.s1271  
207 1272 v74720.b207.s1272  
208 1273 v74720.b208.s1273  
209 1274 v74720.b209.s1274  
210 1275 v74720.b210.s1275  
211 1276 v74720.b211.s1276  
212 1277 v74720.b212.s1277  
213 1278 v74720.b213.s1278  
214 1279 v74720.b214.s1279  
215 1280 v74720.b215.s1280  
216 1281 v74720.b216.s1281  
217 1282 v74720.b217.s1282  
218 1283 v74720.b218.s1283  
219 1284 v74720.b219.s1284  
220 1285 v74720.b220.s1285  
221 1436 v74720.b221.s1436  
222 1437 v74720.b222.s1437  
223 1438 v74720.b223.s1438  
224 1439 v74720.b224.s1439  
225 1440 v74720.b225.s1440  
226 1441 v74720.b226.s1441  
227 1442 v74720.b227.s1442  
228 1443 v74720.b228.s1443  
229 1444 v74720.b229.s1444  
230 1445 v74720.b230.s1445  
231 1446 v74720.b231.s1446  
232 0000 v74720.b232  
233 0000 v74720.b233  
234 0000 v74720.b234  
235 0000 v74720.b235  

ANTAL FÄRGBILDER

88 902 184

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet