Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Rullor 1620-1723 1659:9 (1659-1659) (AID: v751400 Öppna, NAD: SE/KrA/0022)

Beskrivning av AID

Rullor 1620-1723 1659:9 
AIDv751400 
VolymtypRullor
Årtal1659-1659
Information1659. Hinterpommern. Del I. I. Januari månad. Generalmajor Paul Wirtz´dragonregemente. Karl Gustaf Wrangels livregemente till fots. Artillerirulla, major Olof Mörser. II. Februari månad. Generallöjtnant Paul Wirtz´regemente. I Stettin. Överste Kristoffer Steineckers regemente. I Damm. Överste William Philips regemente. Västmanland. I Stettin. Överste Johan Mattes van Bluhms regemente. Fältmarskalk Gustaf Otto Stenbocks regemente. Överstelöjtnant Jöns Örnbergs skvadron. Överste Kasper von Letmats regemente. Hertig Frans Erdtmanns av Sachsen-Lauenburg regemente. Överste Herman Hulls rytteriregemente. I Stettin. Överste Gyldenlöves rytteriregemente. Artillerirulla, major Olof Mörser. III. Mars månad. Generallöjtnant Paul Wirtz´regemente. I Stettin. Överste Kristoffer von Steineckers regemente. Överste Hieronymus De la Coutières regemente. Västmanland. I Stettin. Överste Johan Mattes van Bluhms regemente. I Stettin. Fältmarskalk Gustaf Otto Stenbocks regemente. Hertig Frans Erdtmanns nedersachiska regemente. I Wollin. Överste Jakob Stegmans regemente. Danskar. I Stettin. Rulla på sjuka. Artillerirulla. IV. April månad. Generallöjtnant Paul Wirtz´regemente. I Stettin. Överste Kristoffer von Steineckers regemente. Överste Hieronymus De la Coutières regemente. Västmanland. I Stetttin. Överste Johan Mattes van Bluhms regemente. Fältmarskalk Gustaf Otto Stenbocks regemente. I Damm. Hertig Frans Erdtmanns nedersachiska regemente. I Wollin. Rulla på dragoner av Wirtz´regemente kvarlämnade i Wollin. Rulla på folk av överste Gyldenlöves regemente. Rulla på folk av överste von Letmats regemente. Artillerirulla. V. Maj månad. Generallöjtnant Paul Wirtz´regemente. I Stettin. Generallöjtnant Paul Wirtz´dragonregemente. Kvarlämnade i Wollin. Överste Kristoffer von Steineckers regemente. I Stettin. Överste Hieronymus De la Coutières regemente. Västmanland. I Alten Stettin. Överste Johan Mattes van Bluhms regemente saknas. Fältmarskalk Gustaf Otto Stenbocks regemente. I Damm. Hertig Frans Erdtmanns regemente. I Wollin. Överste Kasper von Letmats rytteriregemente. Ryttmästare Andreas Kichaus kompani. Överste Gyldenlöves regemente saknas. Artillerirulla. VI. Juni månad. Generallöjtnant Paul Wirtz´regemente. I Stettin. Lista på folk av G.löjtn. Wirtz´dragonregemente. Överste Kristoffer von Steineckers regemente. I Stettin. Överste Hieronymus De la Coutièrs regemente saknas. Överste Johan Mattes van Bluhms regemente. I Alten Stettin. Fältmarskalk Gustaf Otto Stenbocks regemente. I Damm. Hertig Frans Erdtmanns regemente. I Wollin. Rulla på folk av överste Gyldenlöves regemente. Rulla på folk av överste von Letmats regemente. Överstel. Bleckmans rytteriskvadron. Lista på garnisonen i Widenbruch. Artillerirulla.
Rullor 1620-1723
LänStockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
LandskapBlekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland
ArkivtypMilitaria
InformationSamlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.
NADSE/KrA/0022
Volymer från Rullor 1620-1723
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v751400.b10  
20 00000 v751400.b20  
30 00000 v751400.b30  
40 00000 v751400.b40  
50 00000 v751400.b50  
60 00000 v751400.b60  
70 00000 v751400.b70  
80 00000 v751400.b80  
90 00000 v751400.b90  
100 00001 v751400.b100.s1  
110 00002 v751400.b110.s2  
120 00003 v751400.b120.s3  
130 00004 v751400.b130.s4  
140 00005 v751400.b140.s5  
150 00006 v751400.b150.s6  
160 00007 v751400.b160.s7  
170 00008 v751400.b170.s8  
180 00009 v751400.b180.s9  
190 00010 v751400.b190.s10  
200 00011 v751400.b200.s11  
210 00012 v751400.b210.s12  
220 00013 v751400.b220.s13  
230 00014 v751400.b230.s14  
240 00015 v751400.b240.s15  
250 00016 v751400.b250.s16  
260 00017 v751400.b260.s17  
270 00018 v751400.b270.s18  
280 00019 v751400.b280.s19  
290 00020 v751400.b290.s20  
300 00021 v751400.b300.s21  
310 00022 v751400.b310.s22  
320 00023 v751400.b320.s23  
330 00024 v751400.b330.s24  
340 00025 v751400.b340.s25  
350 00026 v751400.b350.s26  
360 00027 v751400.b360.s27  
370 00028 v751400.b370.s28  
380 00029 v751400.b380.s29  
390 00030 v751400.b390.s30  
400 00031 v751400.b400.s31  
410 00032 v751400.b410.s32  
420 00033 v751400.b420.s33  
430 00034 v751400.b430.s34  
440 00035 v751400.b440.s35  
450 00036 v751400.b450.s36  
460 00037 v751400.b460.s37  
470 00038 v751400.b470.s38  
480 00039 v751400.b480.s39  
490 00040 v751400.b490.s40  
500 00041 v751400.b500.s41  
510 00042 v751400.b510.s42  
520 00043 v751400.b520.s43  
530 00044 v751400.b530.s44  
540 00045 v751400.b540.s45  
550 00046 v751400.b550.s46  
560 00047 v751400.b560.s47  
570 00048 v751400.b570.s48  
580 00049 v751400.b580.s49  
590 00050 v751400.b590.s50  
600 00051 v751400.b600.s51  
610 00052 v751400.b610.s52  
620 00053 v751400.b620.s53  
630 00054 v751400.b630.s54  
640 00055 v751400.b640.s55  
650 00056 v751400.b650.s56  
660 00057 v751400.b660.s57  
670 00058 v751400.b670.s58  
680 00059 v751400.b680.s59  
690 00060 v751400.b690.s60  
700 00061 v751400.b700.s61  
710 00062 v751400.b710.s62  
720 00063 v751400.b720.s63  
730 00064 v751400.b730.s64  
740 00065 v751400.b740.s65  
750 00066 v751400.b750.s66  
760 00067 v751400.b760.s67  
770 00068 v751400.b770.s68  
780 00069 v751400.b780.s69  
790 00070 v751400.b790.s70  
800 00071 v751400.b800.s71  
810 00072 v751400.b810.s72  
820 00073 v751400.b820.s73  
830 00074 v751400.b830.s74  
840 00075 v751400.b840.s75  
850 00076 v751400.b850.s76  
860 00077 v751400.b860.s77  
870 00078 v751400.b870.s78  
880 00079 v751400.b880.s79  
890 00080 v751400.b890.s80  
900 00081 v751400.b900.s81  
910 00082 v751400.b910.s82  
920 00083 v751400.b920.s83  
930 00084 v751400.b930.s84  
940 00085 v751400.b940.s85  
950 00086 v751400.b950.s86  
960 00087 v751400.b960.s87  
970 00088 v751400.b970.s88  
980 00089 v751400.b980.s89  
990 00090 v751400.b990.s90  
1000 00091 v751400.b1000.s91  
1010 00092 v751400.b1010.s92  
1020 00093 v751400.b1020.s93  
1030 00094 v751400.b1030.s94  
1040 00095 v751400.b1040.s95  
1050 00096 v751400.b1050.s96  
1060 00097 v751400.b1060.s97  
1070 00098 v751400.b1070.s98  
1080 00099 v751400.b1080.s99  
1090 00100 v751400.b1090.s100  
1100 00101 v751400.b1100.s101  
1110 00102 v751400.b1110.s102  
1120 00103 v751400.b1120.s103  
1130 00104 v751400.b1130.s104  
1140 00105 v751400.b1140.s105  
1150 00106 v751400.b1150.s106  
1160 00107 v751400.b1160.s107  
1170 00108 v751400.b1170.s108  
1180 00109 v751400.b1180.s109  
1190 00110 v751400.b1190.s110  
1200 00111 v751400.b1200.s111  
1210 00112 v751400.b1210.s112  
1220 00113 v751400.b1220.s113  
1230 00114 v751400.b1230.s114  
1240 00115 v751400.b1240.s115  
1250 00116 v751400.b1250.s116  
1260 00117 v751400.b1260.s117  
1270 00118 v751400.b1270.s118  
1280 00119 v751400.b1280.s119  
1290 00120 v751400.b1290.s120  
1300 00121 v751400.b1300.s121  
1310 00122 v751400.b1310.s122  
1320 00123 v751400.b1320.s123  
1330 00124 v751400.b1330.s124  
1340 00125 v751400.b1340.s125  
1350 00126 v751400.b1350.s126  
1360 00127 v751400.b1360.s127  
1370 00128 v751400.b1370.s128  
1380 00129 v751400.b1380.s129  
1390 00130 v751400.b1390.s130  
1400 00131 v751400.b1400.s131  
1410 00132 v751400.b1410.s132  
1420 00133 v751400.b1420.s133  
1430 00134 v751400.b1430.s134  
1440 00135 v751400.b1440.s135  
1450 00136 v751400.b1450.s136  
1460 00137 v751400.b1460.s137  
1470 00138 v751400.b1470.s138  
1480 00139 v751400.b1480.s139  
1490 00140 v751400.b1490.s140  
1500 00141 v751400.b1500.s141  
1510 00142 v751400.b1510.s142  
1520 00143 v751400.b1520.s143  
1530 00144 v751400.b1530.s144  
1540 00145 v751400.b1540.s145  
1550 00146 v751400.b1550.s146  
1560 00147 v751400.b1560.s147  
1570 00148 v751400.b1570.s148  
1580 00149 v751400.b1580.s149  
1590 00150 v751400.b1590.s150  
1600 00151 v751400.b1600.s151  
1610 00152 v751400.b1610.s152  
1620 00153 v751400.b1620.s153  
1630 00154 v751400.b1630.s154  
1640 00155 v751400.b1640.s155  
1650 00156 v751400.b1650.s156  
1660 00157 v751400.b1660.s157  
1670 00158 v751400.b1670.s158  
1680 00159 v751400.b1680.s159  
1690 00160 v751400.b1690.s160  
1700 00161 v751400.b1700.s161  
1710 00162 v751400.b1710.s162  
1720 00163 v751400.b1720.s163  
1730 00164 v751400.b1730.s164  
1740 00165 v751400.b1740.s165  
1750 00166 v751400.b1750.s166  
1760 00167 v751400.b1760.s167  
1770 00168 v751400.b1770.s168  
1780 00169 v751400.b1780.s169  
1790 00170 v751400.b1790.s170  
1800 00171 v751400.b1800.s171  
1810 00172 v751400.b1810.s172  
1820 00173 v751400.b1820.s173  
1830 00174 v751400.b1830.s174  
1840 00175 v751400.b1840.s175  
1850 00176 v751400.b1850.s176  
1860 00177 v751400.b1860.s177  
1870 00178 v751400.b1870.s178  
1880 00179 v751400.b1880.s179  
1890 00180 v751400.b1890.s180  
1900 00181 v751400.b1900.s181  
1910 00182 v751400.b1910.s182  
1920 00183 v751400.b1920.s183  
1930 00184 v751400.b1930.s184  
1940 00185 v751400.b1940.s185  
1950 00186 v751400.b1950.s186  
1960 00187 v751400.b1960.s187  
1970 00188 v751400.b1970.s188  
1980 00189 v751400.b1980.s189  
1990 00190 v751400.b1990.s190  
2000 00191 v751400.b2000.s191  
2010 00192 v751400.b2010.s192  
2020 00193 v751400.b2020.s193  
2030 00194 v751400.b2030.s194  
2040 00195 v751400.b2040.s195  
2050 00196 v751400.b2050.s196  
2060 00197 v751400.b2060.s197  
2070 00198 v751400.b2070.s198  
2080 00199 v751400.b2080.s199  
2090 00200 v751400.b2090.s200  
2100 00201 v751400.b2100.s201  
2110 00202 v751400.b2110.s202  
2120 00203 v751400.b2120.s203  
2130 00204 v751400.b2130.s204  
2140 00205 v751400.b2140.s205  
2150 00206 v751400.b2150.s206  
2160 00207 v751400.b2160.s207  
2170 00208 v751400.b2170.s208  
2180 00209 v751400.b2180.s209  
2190 00210 v751400.b2190.s210  
2200 00211 v751400.b2200.s211  
2210 00212 v751400.b2210.s212  
2220 00213 v751400.b2220.s213  
2230 00214 v751400.b2230.s214  
2240 00215 v751400.b2240.s215  
2250 00216 v751400.b2250.s216  
2260 00217 v751400.b2260.s217  
2270 00218 v751400.b2270.s218  
2280 00219 v751400.b2280.s219  
2290 00220 v751400.b2290.s220  
2300 00221 v751400.b2300.s221  
2310 00222 v751400.b2310.s222  
2320 00223 v751400.b2320.s223  
2330 00224 v751400.b2330.s224  
2340 00225 v751400.b2340.s225  
2350 00226 v751400.b2350.s226  
2360 00227 v751400.b2360.s227  
2370 00228 v751400.b2370.s228  
2380 00229 v751400.b2380.s229  
2390 00230 v751400.b2390.s230  
2400 00231 v751400.b2400.s231  
2410 00232 v751400.b2410.s232  
2420 00233 v751400.b2420.s233  
2430 00234 v751400.b2430.s234  
2440 00235 v751400.b2440.s235  
2450 00236 v751400.b2450.s236  
2460 00237 v751400.b2460.s237  
2470 00238 v751400.b2470.s238  
2480 00239 v751400.b2480.s239  
2490 00240 v751400.b2490.s240  
2500 00241 v751400.b2500.s241  
2510 00242 v751400.b2510.s242  
2520 00243 v751400.b2520.s243  
2530 00244 v751400.b2530.s244  
2540 00245 v751400.b2540.s245  
2550 00246 v751400.b2550.s246  
2560 00247 v751400.b2560.s247  
2570 00248 v751400.b2570.s248  
2580 00249 v751400.b2580.s249  
2590 00250 v751400.b2590.s250  
2600 00251 v751400.b2600.s251  
2610 00252 v751400.b2610.s252  
2620 00253 v751400.b2620.s253  
2630 00254 v751400.b2630.s254  
2640 00255 v751400.b2640.s255  
2650 00256 v751400.b2650.s256  
2660 00257 v751400.b2660.s257  
2670 00258 v751400.b2670.s258  
2680 00259 v751400.b2680.s259  
2690 00260 v751400.b2690.s260  
2700 00261 v751400.b2700.s261  
2710 00262 v751400.b2710.s262  
2720 00263 v751400.b2720.s263  
2730 00264 v751400.b2730.s264  
2740 00265 v751400.b2740.s265  
2750 00266 v751400.b2750.s266  
2760 00267 v751400.b2760.s267  
2770 00268 v751400.b2770.s268  
2780 00269 v751400.b2780.s269  
2790 00270 v751400.b2790.s270  
2800 00271 v751400.b2800.s271  
2810 00272 v751400.b2810.s272  
2820 00273 v751400.b2820.s273  
2830 00274 v751400.b2830.s274  
2840 00275 v751400.b2840.s275  
2850 00276 v751400.b2850.s276  
2860 00277 v751400.b2860.s277  
2870 00278 v751400.b2870.s278  
2880 00279 v751400.b2880.s279  
2890 00280 v751400.b2890.s280  
2900 00281 v751400.b2900.s281  
2910 00282 v751400.b2910.s282  
2920 00283 v751400.b2920.s283  
2930 00284 v751400.b2930.s284  
2940 00285 v751400.b2940.s285  
2950 00286 v751400.b2950.s286  
2960 00287 v751400.b2960.s287  
2970 00288 v751400.b2970.s288  
2980 00290 v751400.b2980.s290  
2990 00291 v751400.b2990.s291  
3000 00292 v751400.b3000.s292  
3010 00293 v751400.b3010.s293  
3020 00294 v751400.b3020.s294  
3030 00295 v751400.b3030.s295  
3040 00296 v751400.b3040.s296  
3050 00297 v751400.b3050.s297  
3060 00298 v751400.b3060.s298  
3070 00299 v751400.b3070.s299  
3080 00300 v751400.b3080.s300  
3090 00301 v751400.b3090.s301  
3100 00302 v751400.b3100.s302  
3110 00303 v751400.b3110.s303  
3120 00304 v751400.b3120.s304  
3130 00305 v751400.b3130.s305  
3140 00306 v751400.b3140.s306  
3150 00307 v751400.b3150.s307  
3160 00308 v751400.b3160.s308  
3170 00309 v751400.b3170.s309  
3180 00310 v751400.b3180.s310  
3190 00311 v751400.b3190.s311  
3200 00312 v751400.b3200.s312  
3210 00313 v751400.b3210.s313  
3220 00314 v751400.b3220.s314  
3230 00315 v751400.b3230.s315  
3240 00316 v751400.b3240.s316  
3250 00317 v751400.b3250.s317  
3260 00318 v751400.b3260.s318  
3270 00319 v751400.b3270.s319  
3280 00320 v751400.b3280.s320  
3290 00321 v751400.b3290.s321  
3300 00322 v751400.b3300.s322  
3310 00323 v751400.b3310.s323  
3320 00324 v751400.b3320.s324  
3330 00325 v751400.b3330.s325  
3340 00326 v751400.b3340.s326  
3350 00327 v751400.b3350.s327  
3360 00328 v751400.b3360.s328  
3370 00329 v751400.b3370.s329  
3380 00330 v751400.b3380.s330  
3390 00331 v751400.b3390.s331  
3400 00332 v751400.b3400.s332  
3410 00333 v751400.b3410.s333  
3420 00334 v751400.b3420.s334  
3430 00335 v751400.b3430.s335  
3440 00336 v751400.b3440.s336  
3450 00337 v751400.b3450.s337  
3460 00338 v751400.b3460.s338  
3470 00339 v751400.b3470.s339  
3480 00340 v751400.b3480.s340  
3490 00341 v751400.b3490.s341  
3500 00342 v751400.b3500.s342  
3510 00343 v751400.b3510.s343  
3520 00344 v751400.b3520.s344  
3530 00345 v751400.b3530.s345  
3540 00346 v751400.b3540.s346  
3550 00347 v751400.b3550.s347  
3560 00348 v751400.b3560.s348  
3570 00349 v751400.b3570.s349  
3580 00350 v751400.b3580.s350  
3590 00351 v751400.b3590.s351  
3600 00352 v751400.b3600.s352  
3610 00353 v751400.b3610.s353  
3620 00354 v751400.b3620.s354  
3630 00355 v751400.b3630.s355  
3640 00356 v751400.b3640.s356  
3650 00357 v751400.b3650.s357  
3660 00358 v751400.b3660.s358  
3670 00359 v751400.b3670.s359  
3680 00360 v751400.b3680.s360  
3690 00361 v751400.b3690.s361  
3700 00362 v751400.b3700.s362  
3710 00363 v751400.b3710.s363  
3720 00364 v751400.b3720.s364  
3730 00365 v751400.b3730.s365  
3740 00366 v751400.b3740.s366  
3750 00000 v751400.b3750  
3760 00000 v751400.b3760  

ANTAL FÄRGBILDER

85 276 304

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet