Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Rullor 1620-1723 1659:10 (1659-1659) (AID: v751401a Öppna, NAD: SE/KrA/0022)

Beskrivning av AID

Rullor 1620-1723 1659:10 
AIDv751401a 
Version1
VolymtypRullor
Årtal1659-1659
Information1659. Hinterpommern. Del II. VII. Juli månad. Generallöjtnant Paul Wirtz´regemente saknas. Öveste Kristoffer von Steineckers regemente. I Stettin. Överste Hieronymus De la Coutières regemente. I Stettin. Överste Johan Mattes van Bluhms regemente. I Stettin. Fältmarskalk Gustaf Otto Stenbocks regemente. I Damm. Hertig Frans Erdtmanns regemente. I Wollin. Överstel. Bleckmans rytteriskvadron. I Stettin. Överste Kasper von Letmats rytteriregemente. Överste Gyldenlöves regemente. Överstelöjtnant Wolff Fredrik von Bomsdorffs dragonregemente. Förslag på garnisonen i Wildenbruch. Artillerirulla. VIII. Augusti månad. Konungens livgarde. Förslag på g.löjtn. Paul Wirtz´regemente. Överste Kristoffer von Steineckers regemente. I Stettin. Överste Hieronymus De la Coutières regemente. Västmanland. I Alten Stettin. Överste Johan Mattes van Bluhms regemente. I Alten Stettin. Hertig Frans Erdtmannsregemente. I Wollin. Generalmajor Nils Bååts regemente. Österbotten. Överstel. Bleckmans rytteriskvadron. I Stettin. Överste Kasper von Letmats rytteriregemente. Överste Gyldenlöves regemente. Generallöjtnant Paul Wirtz´dragonregemente. Överste Anders Planting Bergloos rytteriregemente. Rulla på sjöfolk i Stettin. Rulla på artillerifolk. IX. September månad. Hans Majestät Konungens livgarde. Generallöjtnant Paul Wirtz´regemente. I Stettin. Överste Hieronymus De la Coutières regemente. Västmanland. I Stettin. Överste Johan Mattes van Bluhms regemente. I Stettin. Överstelöjtnant Jöns Örnbergs skvadron. I Damm. Överste Nils Bååts regemente. Österbotten. Överste Krister Svinhufvuds regemente. Södermanland. I Stettin. Överstel. Bleckmans rytteriskvadron. Överste Gyldenööves regemente. Generallöjtnant Paul Wirtz´dragonregemente. I Stettin. Överste Anders Planting Barloos regemente. Artillerirulla. Öfverste Johan Gorries von Gorgas´kav.reg. X. Oktober månad. Förslag på underofficerare av div. regementen. Hans Majestät Konungens livgarde. Generallöjtn Paul Wirtz´regemente. I Stettin. Överste Hieronymus De la Coutières regemente. Västmanland. Överste Johan Mattes van Bluhms regemente. I Stettin. Överste Nils Bååts regemente. Österbotten. Överste Krister Svinhufvuds regemente. Södermanland. I Stettin. Överste Henrik von Vickens regemente. Tavastehus län. I Wollin. Överstelöjtnant Jörgensens skvadron. I Stralsund. Överstelöjtnant Kasper Bleckmans rytteriskvadron. Överste Gyldenlöves rytteriregemente. I Stettin. Överste Anders Planting Bergloos rytteriregemente. I Stettin. Överste Georg Fredrik Wolfransdorffs rytteriregemente. I Stettin. Artillerirulla. Förteckning på förskansningsarbetare. XI. November månad. Hans Majestät Konungens livgarde. I Stettin. Generallöjtnant Paul Wirtz´regemente. I Stettin. Generalmajor Gustaf Oxenstiernas regemente. Västergötland-Dal. I Stettin. Överste Hieronymus De la Coutières regemente. Västmanland. I Stettin. Överste Johan Mattes van Bluhms regemente. Överste Nils Bååts regemente. Österbotten. Överste Krister Svinhufvuds regemente. Södermanland. I Stettin. Kapten Hans Jörgen von Boberts kompani. Överstelöjtnant Kasper Bleckmans rytteritrupper. I Stettin. Extrakt på manskap som varit kommenderat till Damm. Artillerirulla. XII. December månad. Hans Majestät Konungens Livgarde. I Stettin. Generallöjtnant Paul Wirtz´regemente. I Stettin. Generalmajor Gustaf Oxenstiernas regemente. I Stettin. Överste Hieronymus De la Coutières regemente. Västmanland. I Stettin. Överste Johan Mattes van Bluhms regemente. I Stettin. G.major Nils Bååts regemente. Österbotten. Överste krister Svinhufvuds regemente. Överstelöjtnant Kasper Bleckmans rytteritrupper. Överste Anders Planting-Bergloos rytteriregemente. Rulla på sjuka soldater av olika regementen, i Stettin. Artillerirulla.
Rullor 1620-1723
LänStockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
LandskapBlekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland
ArkivtypMilitaria
InformationSamlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.
NADSE/KrA/0022
Volymer från Rullor 1620-1723
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v751401a.b10  
20 00000 v751401a.b20  
30 00000 v751401a.b30  
40 00000 v751401a.b40  
50 00000 v751401a.b50  
60 00000 v751401a.b60  
70 00000 v751401a.b70  
80 00000 v751401a.b80  
90 00000 v751401a.b90  
100 00000 v751401a.b100  
110 00001 v751401a.b110.s1  
120 00002 v751401a.b120.s2  
130 00003 v751401a.b130.s3  
140 00004 v751401a.b140.s4  
150 00005 v751401a.b150.s5  
160 00006 v751401a.b160.s6  
170 00007 v751401a.b170.s7  
180 00008 v751401a.b180.s8  
190 00009 v751401a.b190.s9  
200 00010 v751401a.b200.s10  
210 00011 v751401a.b210.s11  
220 00012 v751401a.b220.s12  
230 00013 v751401a.b230.s13  
240 00014 v751401a.b240.s14  
250 00015 v751401a.b250.s15  
260 00016 v751401a.b260.s16  
270 00017 v751401a.b270.s17  
280 00018 v751401a.b280.s18  
290 00019 v751401a.b290.s19  
300 00020 v751401a.b300.s20  
310 00021 v751401a.b310.s21  
320 00022 v751401a.b320.s22  
330 00023 v751401a.b330.s23  
340 00024 v751401a.b340.s24  
350 00025 v751401a.b350.s25  
360 00026 v751401a.b360.s26  
370 00027 v751401a.b370.s27  
380 00028 v751401a.b380.s28  
390 00029 v751401a.b390.s29  
400 00030 v751401a.b400.s30  
410 00031 v751401a.b410.s31  
420 00032 v751401a.b420.s32  
430 00033 v751401a.b430.s33  
440 00034 v751401a.b440.s34  
450 00035 v751401a.b450.s35  
460 00036 v751401a.b460.s36  
470 00037 v751401a.b470.s37  
480 00038 v751401a.b480.s38  
490 00039 v751401a.b490.s39  
500 00040 v751401a.b500.s40  
510 00041 v751401a.b510.s41  
520 00042 v751401a.b520.s42  
530 00043 v751401a.b530.s43  
540 00044 v751401a.b540.s44  
550 00045 v751401a.b550.s45  
560 00046 v751401a.b560.s46  
570 00047 v751401a.b570.s47  
580 00048 v751401a.b580.s48  
590 00049 v751401a.b590.s49  
600 00050 v751401a.b600.s50  
610 00051 v751401a.b610.s51  
620 00052 v751401a.b620.s52  
630 00053 v751401a.b630.s53  
640 00054 v751401a.b640.s54  
650 00055 v751401a.b650.s55  
660 00056 v751401a.b660.s56  
670 00057 v751401a.b670.s57  
680 00058 v751401a.b680.s58  
690 00059 v751401a.b690.s59  
700 00060 v751401a.b700.s60  
710 00061 v751401a.b710.s61  
720 00062 v751401a.b720.s62  
730 00063 v751401a.b730.s63  
740 00064 v751401a.b740.s64  
750 00065 v751401a.b750.s65  
760 00066 v751401a.b760.s66  
770 00067 v751401a.b770.s67  
780 00068 v751401a.b780.s68  
790 00069 v751401a.b790.s69  
800 00070 v751401a.b800.s70  
810 00071 v751401a.b810.s71  
820 00072 v751401a.b820.s72  
830 00073 v751401a.b830.s73  
840 00074 v751401a.b840.s74  
850 00075 v751401a.b850.s75  
860 00076 v751401a.b860.s76  
870 00077 v751401a.b870.s77  
880 00078 v751401a.b880.s78  
890 00079 v751401a.b890.s79  
900 00080 v751401a.b900.s80  
910 00081 v751401a.b910.s81  
920 00082 v751401a.b920.s82  
930 00083 v751401a.b930.s83  
940 00084 v751401a.b940.s84  
950 00085 v751401a.b950.s85  
960 00086 v751401a.b960.s86  
970 00087 v751401a.b970.s87  
980 00088 v751401a.b980.s88  
990 00089 v751401a.b990.s89  
1000 00090 v751401a.b1000.s90  
1010 00091 v751401a.b1010.s91  
1020 00092 v751401a.b1020.s92  
1030 00093 v751401a.b1030.s93  
1040 00094 v751401a.b1040.s94  
1050 00095 v751401a.b1050.s95  
1060 00096 v751401a.b1060.s96  
1070 00097 v751401a.b1070.s97  
1080 00098 v751401a.b1080.s98  
1090 00099 v751401a.b1090.s99  
1100 00099a v751401a.b1100.s99a  
1110 00099b v751401a.b1110.s99b  
1120 00100 v751401a.b1120.s100  
1130 00101 v751401a.b1130.s101  
1140 00102 v751401a.b1140.s102  
1150 00103 v751401a.b1150.s103  
1160 00104 v751401a.b1160.s104  
1170 00105 v751401a.b1170.s105  
1180 00106 v751401a.b1180.s106  
1190 00107 v751401a.b1190.s107  
1200 00108 v751401a.b1200.s108  
1210 00109 v751401a.b1210.s109  
1220 00110 v751401a.b1220.s110  
1230 00111 v751401a.b1230.s111  
1240 00112 v751401a.b1240.s112  
1250 00113 v751401a.b1250.s113  
1260 00114 v751401a.b1260.s114  
1270 00115 v751401a.b1270.s115  
1280 00116 v751401a.b1280.s116  
1290 00117 v751401a.b1290.s117  
1300 00118 v751401a.b1300.s118  
1310 00119 v751401a.b1310.s119  
1320 00120 v751401a.b1320.s120  
1330 00121 v751401a.b1330.s121  
1340 00122 v751401a.b1340.s122  
1350 00123 v751401a.b1350.s123  
1360 00124 v751401a.b1360.s124  
1370 00125 v751401a.b1370.s125  
1380 00126 v751401a.b1380.s126  
1390 00127 v751401a.b1390.s127  
1400 00128 v751401a.b1400.s128  
1410 00129 v751401a.b1410.s129  
1420 00130 v751401a.b1420.s130  
1430 00131 v751401a.b1430.s131  
1440 00132 v751401a.b1440.s132  
1450 00133 v751401a.b1450.s133  
1460 00134 v751401a.b1460.s134  
1470 00135 v751401a.b1470.s135  
1480 00136 v751401a.b1480.s136  
1490 00137 v751401a.b1490.s137  
1500 00138 v751401a.b1500.s138  
1510 00139 v751401a.b1510.s139  
1520 00140 v751401a.b1520.s140  
1530 00141 v751401a.b1530.s141  
1540 00142 v751401a.b1540.s142  
1550 00143 v751401a.b1550.s143  
1560 00144 v751401a.b1560.s144  
1570 00145 v751401a.b1570.s145  
1580 00146 v751401a.b1580.s146  
1590 00147 v751401a.b1590.s147  
1600 00148 v751401a.b1600.s148  
1610 00149 v751401a.b1610.s149  
1620 00150 v751401a.b1620.s150  
1630 00151 v751401a.b1630.s151  
1640 00152 v751401a.b1640.s152  
1650 00153 v751401a.b1650.s153  
1660 00154 v751401a.b1660.s154  
1670 00155 v751401a.b1670.s155  
1680 00156 v751401a.b1680.s156  
1690 00157 v751401a.b1690.s157  
1700 00158 v751401a.b1700.s158  
1710 00159 v751401a.b1710.s159  
1720 00160 v751401a.b1720.s160  
1730 00161 v751401a.b1730.s161  
1740 00162 v751401a.b1740.s162  
1750 00163 v751401a.b1750.s163  
1760 00164 v751401a.b1760.s164  
1770 00165 v751401a.b1770.s165  
1780 00166 v751401a.b1780.s166  
1790 00167 v751401a.b1790.s167  
1800 00168 v751401a.b1800.s168  
1810 00169 v751401a.b1810.s169  
1820 00170 v751401a.b1820.s170  
1830 00171 v751401a.b1830.s171  
1840 00172 v751401a.b1840.s172  
1850 00173 v751401a.b1850.s173  
1860 00174 v751401a.b1860.s174  
1870 00175 v751401a.b1870.s175  
1880 00176 v751401a.b1880.s176  
1890 00177 v751401a.b1890.s177  
1900 00178 v751401a.b1900.s178  
1910 00179 v751401a.b1910.s179  
1920 00180 v751401a.b1920.s180  
1930 00181 v751401a.b1930.s181  
1940 00182 v751401a.b1940.s182  
1950 00183 v751401a.b1950.s183  
1960 00184 v751401a.b1960.s184  
1970 00185 v751401a.b1970.s185  
1980 00186 v751401a.b1980.s186  
1990 00187 v751401a.b1990.s187  
2000 00188 v751401a.b2000.s188  
2010 00189 v751401a.b2010.s189  
2020 00190 v751401a.b2020.s190  
2030 00191 v751401a.b2030.s191  
2040 00192 v751401a.b2040.s192  
2050 00193 v751401a.b2050.s193  
2060 00194 v751401a.b2060.s194  
2070 00195 v751401a.b2070.s195  
2080 00196 v751401a.b2080.s196  
2090 00197 v751401a.b2090.s197  
2100 00198 v751401a.b2100.s198  
2110 00199 v751401a.b2110.s199  
2120 00200 v751401a.b2120.s200  
2130 00201 v751401a.b2130.s201  
2140 00202 v751401a.b2140.s202  
2150 00203 v751401a.b2150.s203  
2160 00204 v751401a.b2160.s204  
2170 00205 v751401a.b2170.s205  
2180 00206 v751401a.b2180.s206  
2190 00207 v751401a.b2190.s207  
2200 00208 v751401a.b2200.s208  
2210 00209 v751401a.b2210.s209  
2220 00210 v751401a.b2220.s210  
2230 00211 v751401a.b2230.s211  
2240 00212 v751401a.b2240.s212  
2250 00213 v751401a.b2250.s213  
2260 00214 v751401a.b2260.s214  
2270 00215 v751401a.b2270.s215  
2280 00216 v751401a.b2280.s216  
2290 00217 v751401a.b2290.s217  
2300 00218 v751401a.b2300.s218  
2310 00219 v751401a.b2310.s219  
2320 00220 v751401a.b2320.s220  
2330 00221 v751401a.b2330.s221  
2340 00222 v751401a.b2340.s222  
2350 00223 v751401a.b2350.s223  
2360 00224 v751401a.b2360.s224  
2370 00225 v751401a.b2370.s225  
2380 00226 v751401a.b2380.s226  
2390 00227 v751401a.b2390.s227  
2400 00228 v751401a.b2400.s228  
2410 00229 v751401a.b2410.s229  
2420 00230 v751401a.b2420.s230  
2430 00231 v751401a.b2430.s231  
2440 00232 v751401a.b2440.s232  
2450 00233 v751401a.b2450.s233  
2460 00234 v751401a.b2460.s234  
2470 00235 v751401a.b2470.s235  
2480 00236 v751401a.b2480.s236  
2490 00237 v751401a.b2490.s237  
2500 00238 v751401a.b2500.s238  
2510 00239 v751401a.b2510.s239  
2520 00240 v751401a.b2520.s240  
2530 00241 v751401a.b2530.s241  
2540 00242 v751401a.b2540.s242  
2550 00243 v751401a.b2550.s243  
2560 00244 v751401a.b2560.s244  
2570 00245 v751401a.b2570.s245  
2580 00246 v751401a.b2580.s246  
2590 00247 v751401a.b2590.s247  
2600 00248 v751401a.b2600.s248  
2610 00249 v751401a.b2610.s249  
2620 00250 v751401a.b2620.s250  
2630 00251 v751401a.b2630.s251  
2640 00252 v751401a.b2640.s252  
2650 00253 v751401a.b2650.s253  
2660 00254 v751401a.b2660.s254  
2670 00255 v751401a.b2670.s255  
2680 00256 v751401a.b2680.s256  
2690 00257 v751401a.b2690.s257  
2700 00258 v751401a.b2700.s258  
2710 00259 v751401a.b2710.s259  
2720 00260 v751401a.b2720.s260  
2730 00261 v751401a.b2730.s261  
2740 00262 v751401a.b2740.s262  
2750 00263 v751401a.b2750.s263  
2760 00264 v751401a.b2760.s264  
2770 00265 v751401a.b2770.s265  
2780 00266 v751401a.b2780.s266  
2790 00267 v751401a.b2790.s267  
2800 00268 v751401a.b2800.s268  
2810 00269 v751401a.b2810.s269  
2820 00270 v751401a.b2820.s270  
2830 00271 v751401a.b2830.s271  
2840 00272 v751401a.b2840.s272  
2850 00273 v751401a.b2850.s273  
2860 00274 v751401a.b2860.s274  
2870 00275 v751401a.b2870.s275  
2880 00276 v751401a.b2880.s276  
2890 00277 v751401a.b2890.s277  
2900 00278 v751401a.b2900.s278  
2910 00279 v751401a.b2910.s279  
2920 00280 v751401a.b2920.s280  
2930 00281 v751401a.b2930.s281  
2940 00282 v751401a.b2940.s282  
2950 00283 v751401a.b2950.s283  
2960 00284 v751401a.b2960.s284  
2970 00285 v751401a.b2970.s285  
2980 00286 v751401a.b2980.s286  
2990 00287 v751401a.b2990.s287  
3000 00288 v751401a.b3000.s288  
3010 00289 v751401a.b3010.s289  
3020 00290 v751401a.b3020.s290  
3030 00291 v751401a.b3030.s291  
3040 00292 v751401a.b3040.s292  
3050 00293 v751401a.b3050.s293  
3060 00294 v751401a.b3060.s294  
3070 00295 v751401a.b3070.s295  
3080 00296 v751401a.b3080.s296  
3090 00297 v751401a.b3090.s297  
3100 00298 v751401a.b3100.s298  
3110 00299 v751401a.b3110.s299  
3120 00300 v751401a.b3120.s300  
3130 00301 v751401a.b3130.s301  
3140 00302 v751401a.b3140.s302  
3150 00303 v751401a.b3150.s303  
3160 00304 v751401a.b3160.s304  
3170 00305 v751401a.b3170.s305  
3180 00306 v751401a.b3180.s306  
3190 00307 v751401a.b3190.s307  
3200 00308 v751401a.b3200.s308  
3210 00309 v751401a.b3210.s309  
3220 00310 v751401a.b3220.s310  
3230 00311 v751401a.b3230.s311  
3240 00312 v751401a.b3240.s312  
3250 00313 v751401a.b3250.s313  
3260 00314 v751401a.b3260.s314  
3270 00315 v751401a.b3270.s315  
3280 00316 v751401a.b3280.s316  
3290 00317 v751401a.b3290.s317  
3300 00318 v751401a.b3300.s318  
3310 00319 v751401a.b3310.s319  
3320 00320 v751401a.b3320.s320  
3330 00321 v751401a.b3330.s321  
3340 00322 v751401a.b3340.s322  
3350 00323 v751401a.b3350.s323  
3360 00324 v751401a.b3360.s324  
3370 00325 v751401a.b3370.s325  
3380 00326 v751401a.b3380.s326  
3390 00327 v751401a.b3390.s327  
3400 00328 v751401a.b3400.s328  
3410 00329 v751401a.b3410.s329  
3420 00330 v751401a.b3420.s330  
3430 00331 v751401a.b3430.s331  
3440 00332 v751401a.b3440.s332  
3450 00332b v751401a.b3450.s332b  
3460 00333 v751401a.b3460.s333  
3470 00334 v751401a.b3470.s334  
3480 00335 v751401a.b3480.s335  
3490 00336 v751401a.b3490.s336  
3500 00337 v751401a.b3500.s337  
3510 00338 v751401a.b3510.s338  
3520 00339 v751401a.b3520.s339  
3530 00340 v751401a.b3530.s340  
3540 00341 v751401a.b3540.s341  
3550 00342 v751401a.b3550.s342  
3560 00343 v751401a.b3560.s343  
3570 00344 v751401a.b3570.s344  
3580 00345 v751401a.b3580.s345  
3590 00346 v751401a.b3590.s346  
3600 00347 v751401a.b3600.s347  
3610 00348 v751401a.b3610.s348  
3620 00349 v751401a.b3620.s349  
3630 00350 v751401a.b3630.s350  
3640 00351 v751401a.b3640.s351  
3650 00352 v751401a.b3650.s352  
3660 00353 v751401a.b3660.s353  
3670 00354 v751401a.b3670.s354  
3680 00355 v751401a.b3680.s355  
3690 00356 v751401a.b3690.s356  
3700 00357 v751401a.b3700.s357  
3710 00358 v751401a.b3710.s358  
3720 00359 v751401a.b3720.s359  
3730 00360 v751401a.b3730.s360  
3740 00361 v751401a.b3740.s361  
3750 00362 v751401a.b3750.s362  
3760 00363 v751401a.b3760.s363  
3770 00364 v751401a.b3770.s364  
3780 00365 v751401a.b3780.s365  
3790 00366 v751401a.b3790.s366  
3800 00367 v751401a.b3800.s367  
3810 00368 v751401a.b3810.s368  
3820 00369 v751401a.b3820.s369  
3830 00370 v751401a.b3830.s370  
3840 00371 v751401a.b3840.s371  
3850 00372 v751401a.b3850.s372  
3860 00373 v751401a.b3860.s373  
3870 00374 v751401a.b3870.s374  
3880 00375 v751401a.b3880.s375  
3890 00376 v751401a.b3890.s376  
3900 00377 v751401a.b3900.s377  
3910 00378 v751401a.b3910.s378  
3920 00379 v751401a.b3920.s379  
3930 00380 v751401a.b3930.s380  
3940 00381 v751401a.b3940.s381  
3950 00382 v751401a.b3950.s382  
3960 00383 v751401a.b3960.s383  
3970 00384 v751401a.b3970.s384  
3980 00385 v751401a.b3980.s385  
3990 00386 v751401a.b3990.s386  
4000 00387 v751401a.b4000.s387  
4010 00388 v751401a.b4010.s388  
4020 00389 v751401a.b4020.s389  
4030 00390 v751401a.b4030.s390  
4040 00000 v751401a.b4040  
4050 00392 v751401a.b4050.s392  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet