Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Rullor 1620-1723 1659:12 (1659-1659) (AID: v751403 Öppna, NAD: SE/KrA/0022)

Beskrivning av AID

Rullor 1620-1723 1659:12 
AIDv751403 
VolymtypRullor
Årtal1659-1659
Information1659. Bremen - Verden. Del II. Juli - dec. I. Juli månad. Generallöjtnant Kristoffer von Dohnas regemente. Generalmajor Joakim von Volckmans regemente. Överste Johan Schmitts regemente. Överste Didrik von Dürings regemente. Övestelöjtnant Baptista de Pirons fotfolk. Överste Cay Bartram Brockdorffs regemente. Överste Vilhelm von Micranders regemente. Överste Johan zur Brüggens regemente. Generallöjtnant Moser von Filsecks regemente. Överste Georg av Waldeck regemente. Dragoner. Överste Ernst von Stolzenbergs regemente. Rytteri. Rulla på efterlämnade av Königsmarcks regemente. Artillerirulla. II. Augusti månad. Generallöjtnant Kristoffer von Dohnas regemente. Generalmajor Joakim von Volckmans regemente. Överste Johan Schmitts regemente. Öveste Didrik von Dürings regemente. Överstelöjtnant Baptista de Pirons fotfolk. Överste Cay Bartram Brockdorffs regemente. Överste Vilhelm von Micranders regemente. Generallöjtnant Moser von Filsecks regemente. Överste G. von Efferens regemente. Överste Johan zur Brüggens regemente. Överste Georg won Waldecks Dragonregemente. Överste Ernst von Stolzenbergs rytteriregemente. Major Marx Filip Schläffs dragonkompani. Lista på efterlämnade av Königsmarcks regemente. Artillerirulla. III. September månad. Generallöjtnant Kristoffer von Dohnas regemente. Generalmajor Joakim von Volckmans regemente. Överste Johan Schmitts regemente. Överste Didrik von Dürings regemente. Överste Vilhelm von Micranders regemente. Överste Johan zur Brüggens regemente. Generallöjtnant Moser von Filsecks regemente. Överste G. von Efferens regemente. Överste Ernst Stolzenbergs rytteriregemente. Överste Johan von Waldecks dragonregemente. Överstelöjtnant Stephan Schultz´rytteritrupp. Artillerirulla. IV. Oktober månad. Generalmajor Joakim von Volckmans regemente. Överste Johan Schmitts regemente. Major Marx Filip Schläffs värv. dragoner. Överste Didrik von Dürings regemente. Överste Vilhelm von Micranders regemente. Överste Johan zur Brüggens regemente. Generallöjtnant Moser von Filsecks regemente. Överste Ernst von Stolzenbergs rytteriregemente. General Jörgen von Waldecks dragonregemente. Generalmajor Johan von Waldecks värv. kav.reg. Överstelöjtnant Stephan Schultz´rytteritrupp. Förslag på truppen. Överste G. von Efferens reg. nyvärvade. Lista på efterlämnade av Königsmarcks reg. V. November månad. Generallöjtnant Moser von Filsecks regemente. Generalmajor Joakim von Volckmans regemente. Överste Johan Schmitts regemente. Överste Didrik von Dürings regemente. Överste Vilhelm von Micranders regemente. Överste Johan zur Brüggens regemente. Generallöjtnant Kristoffer von Dohnas regemente. Överste Taubes dragonregemente. Greve Georg von Waldecks dragonregemente. Greve Johan von Waldecks rytteriregemente. Överstelöjtnant Stephan Schultz´rytteritrupp. Överste Geijers värv. kav.reg Artillerirulla. VI. December månad. Generallöjtnant Moser von Filsecks regemente. Generalmajor Joakim von Volckmans regemente. Överste Johan Schmitts regemente. Överste Didrik von Dürings regemente. Överste Vilhelm von Micranders regemente. Överste Johan zur Brüggens regemente. Generallöjtnant Kristoffer von Dohnas regemente. Major Günter Samuel von Kotzenbergs kompani. Greve Georg von Waldecks dragonregemente. Greve Georg von Waldecks rytteriregemente. Överste Ernst von Stolzenbergs rytteriregemente. Överstelöjtnant Stephan Schultz´rytteritrupp. Överste Taubes rytteriregemente. Artillerirulla. Överste Gerhard von Efferens reg. Sjöfolk, Juli - december.
Rullor 1620-1723
LänStockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
LandskapBlekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland
ArkivtypMilitaria
InformationSamlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.
NADSE/KrA/0022
Volymer från Rullor 1620-1723
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v751403.b10  
20 00000 v751403.b20  
30 00000 v751403.b30  
40 00000 v751403.b40  
50 00000 v751403.b50  
60 00000 v751403.b60  
70 00000 v751403.b70  
80 00000 v751403.b80  
90 00000 v751403.b90  
100 00000 v751403.b100  
110 00000 v751403.b110  
120 00000 v751403.b120  
130 00000 v751403.b130  
140 00000 v751403.b140  
150 00000 v751403.b150  
160 00000 v751403.b160  
170 00000 v751403.b170  
180 00000 v751403.b180  
190 00000 v751403.b190  
200 00000 v751403.b200  
210 00000 v751403.b210  
220 00000 v751403.b220  
230 00000 v751403.b230  
240 00000 v751403.b240  
250 00000 v751403.b250  
260 00000 v751403.b260  
270 00000 v751403.b270  
280 00000 v751403.b280  
290 00000 v751403.b290  
300 00000 v751403.b300  
310 00000 v751403.b310  
320 00000 v751403.b320  
330 00000 v751403.b330  
340 00000 v751403.b340  
350 00000 v751403.b350  
360 00000 v751403.b360  
370 00000 v751403.b370  
380 00000 v751403.b380  
390 00000 v751403.b390  
400 00000 v751403.b400  
410 00000 v751403.b410  
420 00000 v751403.b420  
430 00000 v751403.b430  
440 00000 v751403.b440  
450 00000 v751403.b450  
460 00000 v751403.b460  
470 00000 v751403.b470  
480 00000 v751403.b480  
490 00000 v751403.b490  
500 00000 v751403.b500  
510 00000 v751403.b510  
520 00000 v751403.b520  
530 00000 v751403.b530  
540 00000 v751403.b540  
550 00000 v751403.b550  
560 00000 v751403.b560  
570 00000 v751403.b570  
580 00000 v751403.b580  
590 00000 v751403.b590  
600 00000 v751403.b600  
610 00000 v751403.b610  
620 00000 v751403.b620  
630 00000 v751403.b630  
640 00000 v751403.b640  
650 00000 v751403.b650  
660 00000 v751403.b660  
670 00000 v751403.b670  
680 00000 v751403.b680  
690 00000 v751403.b690  
700 00000 v751403.b700  
710 00000 v751403.b710  
720 00000 v751403.b720  
730 00000 v751403.b730  
740 00000 v751403.b740  
750 00000 v751403.b750  
760 00000 v751403.b760  
770 00000 v751403.b770  
780 00000 v751403.b780  
790 00000 v751403.b790  
800 00000 v751403.b800  
810 00000 v751403.b810  
820 00000 v751403.b820  
830 00000 v751403.b830  
840 00000 v751403.b840  
850 00000 v751403.b850  
860 00000 v751403.b860  
870 00000 v751403.b870  
880 00000 v751403.b880  
890 00000 v751403.b890  
900 00000 v751403.b900  
910 00000 v751403.b910  
920 00000 v751403.b920  
930 00000 v751403.b930  
940 00000 v751403.b940  
950 00000 v751403.b950  
960 00000 v751403.b960  
970 00000 v751403.b970  
980 00000 v751403.b980  
990 00000 v751403.b990  
1000 00000 v751403.b1000  
1010 00000 v751403.b1010  
1020 00000 v751403.b1020  
1030 00000 v751403.b1030  
1040 00000 v751403.b1040  
1050 00000 v751403.b1050  
1060 00000 v751403.b1060  
1070 00000 v751403.b1070  
1080 00000 v751403.b1080  
1090 00000 v751403.b1090  
1100 00000 v751403.b1100  
1110 00000 v751403.b1110  
1120 00000 v751403.b1120  
1130 00000 v751403.b1130  
1140 00000 v751403.b1140  
1150 00000 v751403.b1150  
1160 00000 v751403.b1160  
1170 00000 v751403.b1170  
1180 00000 v751403.b1180  
1190 00000 v751403.b1190  
1200 00000 v751403.b1200  
1210 00000 v751403.b1210  
1220 00000 v751403.b1220  
1230 00000 v751403.b1230  
1240 00000 v751403.b1240  
1250 00000 v751403.b1250  
1260 00000 v751403.b1260  
1270 00000 v751403.b1270  
1280 00000 v751403.b1280  
1290 00000 v751403.b1290  
1300 00000 v751403.b1300  
1310 00000 v751403.b1310  
1320 00000 v751403.b1320  
1330 00000 v751403.b1330  
1340 00000 v751403.b1340  
1350 00000 v751403.b1350  
1360 00000 v751403.b1360  
1370 00000 v751403.b1370  
1380 00000 v751403.b1380  
1390 00000 v751403.b1390  
1400 00000 v751403.b1400  
1410 00000 v751403.b1410  
1420 00000 v751403.b1420  
1430 00000 v751403.b1430  
1440 00000 v751403.b1440  
1450 00000 v751403.b1450  
1460 00000 v751403.b1460  
1470 00000 v751403.b1470  
1480 00000 v751403.b1480  
1490 00000 v751403.b1490  
1500 00000 v751403.b1500  
1510 00000 v751403.b1510  
1520 00000 v751403.b1520  
1530 00000 v751403.b1530  
1540 00000 v751403.b1540  
1550 00000 v751403.b1550  
1560 00000 v751403.b1560  
1570 00000 v751403.b1570  
1580 00000 v751403.b1580  
1590 00000 v751403.b1590  
1600 00000 v751403.b1600  
1610 00000 v751403.b1610  
1620 00000 v751403.b1620  
1630 00000 v751403.b1630  
1640 00000 v751403.b1640  
1650 00000 v751403.b1650  
1660 00000 v751403.b1660  
1670 00000 v751403.b1670  
1680 00000 v751403.b1680  
1690 00000 v751403.b1690  
1700 00000 v751403.b1700  
1710 00000 v751403.b1710  
1720 00000 v751403.b1720  
1730 00000 v751403.b1730  
1740 00000 v751403.b1740  
1750 00000 v751403.b1750  
1760 00000 v751403.b1760  
1770 00000 v751403.b1770  
1780 00000 v751403.b1780  
1790 00000 v751403.b1790  
1800 00000 v751403.b1800  
1810 00000 v751403.b1810  
1820 00000 v751403.b1820  
1830 00000 v751403.b1830  
1840 00000 v751403.b1840  
1850 00000 v751403.b1850  
1860 00000 v751403.b1860  
1870 00000 v751403.b1870  
1880 00000 v751403.b1880  
1890 00000 v751403.b1890  
1900 00000 v751403.b1900  
1910 00000 v751403.b1910  
1920 00000 v751403.b1920  
1930 00000 v751403.b1930  
1940 00000 v751403.b1940  
1950 00000 v751403.b1950  
1960 00000 v751403.b1960  
1970 00000 v751403.b1970  
1980 00000 v751403.b1980  
1990 00000 v751403.b1990  
2000 00000 v751403.b2000  
2010 00000 v751403.b2010  
2020 00000 v751403.b2020  
2030 00000 v751403.b2030  
2040 00000 v751403.b2040  
2050 00000 v751403.b2050  
2060 00000 v751403.b2060  
2070 00000 v751403.b2070  
2080 00000 v751403.b2080  
2090 00000 v751403.b2090  
2100 00000 v751403.b2100  
2110 00000 v751403.b2110  
2120 00000 v751403.b2120  
2130 00000 v751403.b2130  
2140 00000 v751403.b2140  
2150 00000 v751403.b2150  
2160 00000 v751403.b2160  
2170 00000 v751403.b2170  
2180 00000 v751403.b2180  
2190 00000 v751403.b2190  
2200 00000 v751403.b2200  
2210 00000 v751403.b2210  
2220 00000 v751403.b2220  
2230 00000 v751403.b2230  
2240 00000 v751403.b2240  
2250 00000 v751403.b2250  
2260 00000 v751403.b2260  
2270 00000 v751403.b2270  
2280 00000 v751403.b2280  
2290 00000 v751403.b2290  
2300 00000 v751403.b2300  
2310 00000 v751403.b2310  
2320 00000 v751403.b2320  
2330 00000 v751403.b2330  
2340 00000 v751403.b2340  
2350 00000 v751403.b2350  
2360 00000 v751403.b2360  
2370 00000 v751403.b2370  
2380 00000 v751403.b2380  
2390 00000 v751403.b2390  
2400 00000 v751403.b2400  
2410 00000 v751403.b2410  
2420 00000 v751403.b2420  
2430 00000 v751403.b2430  
2440 00000 v751403.b2440  
2450 00000 v751403.b2450  
2460 00000 v751403.b2460  
2470 00000 v751403.b2470  
2480 00000 v751403.b2480  
2490 00000 v751403.b2490  
2500 00000 v751403.b2500  
2510 00000 v751403.b2510  
2520 00000 v751403.b2520  
2530 00000 v751403.b2530  
2540 00000 v751403.b2540  
2550 00000 v751403.b2550  
2560 00000 v751403.b2560  
2570 00000 v751403.b2570  
2580 00000 v751403.b2580  
2590 00000 v751403.b2590  
2600 00000 v751403.b2600  
2610 00000 v751403.b2610  
2620 00000 v751403.b2620  
2630 00000 v751403.b2630  
2640 00000 v751403.b2640  
2650 00000 v751403.b2650  
2660 00000 v751403.b2660  
2670 00000 v751403.b2670  
2680 00000 v751403.b2680  
2690 00000 v751403.b2690  
2700 00000 v751403.b2700  
2710 00000 v751403.b2710  
2720 00000 v751403.b2720  
2730 00000 v751403.b2730  
2740 00000 v751403.b2740  
2750 00000 v751403.b2750  
2760 00000 v751403.b2760  
2770 00000 v751403.b2770  
2780 00000 v751403.b2780  
2790 00000 v751403.b2790  
2800 00000 v751403.b2800  
2810 00000 v751403.b2810  
2820 00000 v751403.b2820  
2830 00000 v751403.b2830  
2840 00000 v751403.b2840  
2850 00000 v751403.b2850  
2860 00000 v751403.b2860  
2870 00000 v751403.b2870  
2880 00000 v751403.b2880  
2890 00000 v751403.b2890  
2900 00000 v751403.b2900  
2910 00000 v751403.b2910  
2920 00000 v751403.b2920  
2930 00000 v751403.b2930  
2940 00000 v751403.b2940  
2950 00000 v751403.b2950  
2960 00000 v751403.b2960  
2970 00000 v751403.b2970  
2980 00000 v751403.b2980  
2990 00000 v751403.b2990  
3000 00000 v751403.b3000  
3010 00000 v751403.b3010  
3020 00000 v751403.b3020  
3030 00000 v751403.b3030  
3040 00000 v751403.b3040  
3050 00000 v751403.b3050  
3060 00000 v751403.b3060  
3070 00000 v751403.b3070  
3080 00000 v751403.b3080  
3090 00000 v751403.b3090  
3100 00000 v751403.b3100  
3110 00000 v751403.b3110  
3120 00000 v751403.b3120  
3130 00000 v751403.b3130  
3140 00000 v751403.b3140  
3150 00000 v751403.b3150  
3160 00000 v751403.b3160  
3170 00000 v751403.b3170  
3180 00000 v751403.b3180  
3190 00000 v751403.b3190  
3200 00000 v751403.b3200  
3210 00000 v751403.b3210  
3220 00000 v751403.b3220  
3230 00000 v751403.b3230  
3240 00000 v751403.b3240  
3250 00000 v751403.b3250  
3260 00000 v751403.b3260  
3270 00000 v751403.b3270  
3280 00000 v751403.b3280  
3290 00000 v751403.b3290  
3300 00000 v751403.b3300  
3310 00000 v751403.b3310  
3320 00000 v751403.b3320  
3330 00000 v751403.b3330  
3340 00000 v751403.b3340  
3350 00000 v751403.b3350  
3360 00000 v751403.b3360  
3370 00000 v751403.b3370  
3380 00000 v751403.b3380  
3390 00000 v751403.b3390  
3400 00000 v751403.b3400  
3410 00000 v751403.b3410  
3420 00000 v751403.b3420  
3430 00000 v751403.b3430  
3440 00000 v751403.b3440  
3450 00000 v751403.b3450  
3460 00000 v751403.b3460  
3470 00000 v751403.b3470  
3480 00000 v751403.b3480  
3490 00000 v751403.b3490  
3500 00000 v751403.b3500  
3510 00000 v751403.b3510  
3520 00000 v751403.b3520  
3530 00000 v751403.b3530  
3540 00000 v751403.b3540  
3550 00000 v751403.b3550  
3560 00000 v751403.b3560  
3570 00000 v751403.b3570  
3580 00000 v751403.b3580  
3590 00000 v751403.b3590  
3600 00000 v751403.b3600  
3610 00000 v751403.b3610  
3620 00000 v751403.b3620  
3630 00000 v751403.b3630  
3640 00000 v751403.b3640  
3650 00000 v751403.b3650  
3660 00000 v751403.b3660  
3670 00000 v751403.b3670  
3680 00000 v751403.b3680  
3690 00000 v751403.b3690  
3700 00000 v751403.b3700  
3710 00000 v751403.b3710  
3720 00000 v751403.b3720  
3730 00000 v751403.b3730  
3740 00000 v751403.b3740  
3750 00000 v751403.b3750  
3760 00000 v751403.b3760  
3770 00000 v751403.b3770  
3780 00000 v751403.b3780  
3790 00000 v751403.b3790  
3800 00000 v751403.b3800  
3810 00000 v751403.b3810  
3820 00000 v751403.b3820  
3830 00000 v751403.b3830  
3840 00000 v751403.b3840  
3850 00000 v751403.b3850  
3860 00000 v751403.b3860  
3870 00000 v751403.b3870  
3880 00000 v751403.b3880  
3890 00000 v751403.b3890  
3900 00000 v751403.b3900  
3910 00000 v751403.b3910  
3920 00000 v751403.b3920  
3930 00000 v751403.b3930  
3940 00000 v751403.b3940  
3950 00000 v751403.b3950  
3960 00000 v751403.b3960  
3970 00000 v751403.b3970  
3980 00000 v751403.b3980  
3990 00000 v751403.b3990  
4000 00000 v751403.b4000  
4010 00000 v751403.b4010  
4020 00000 v751403.b4020  
4030 00000 v751403.b4030  
4040 00000 v751403.b4040  
4050 00000 v751403.b4050  
4060 00000 v751403.b4060  
4070 00000 v751403.b4070  
4080 00000 v751403.b4080  
4090 00000 v751403.b4090  
4100 00000 v751403.b4100  
4110 00000 v751403.b4110  
4120 00000 v751403.b4120  
4130 00000 v751403.b4130  
4140 00000 v751403.b4140  
4150 00000 v751403.b4150  
4160 00000 v751403.b4160  
4170 00000 v751403.b4170  
4180 00000 v751403.b4180  
4190 00000 v751403.b4190  
4200 00000 v751403.b4200  
4210 00000 v751403.b4210  
4220 00000 v751403.b4220  
4230 00000 v751403.b4230  
4240 00000 v751403.b4240  
4250 00000 v751403.b4250  
4260 00000 v751403.b4260  
4270 00000 v751403.b4270  
4280 00000 v751403.b4280  
4290 00000 v751403.b4290  
4300 00000 v751403.b4300  
4310 00000 v751403.b4310  
4320 00000 v751403.b4320  
4330 00000 v751403.b4330  
4340 00000 v751403.b4340  
4350 00000 v751403.b4350  
4360 00000 v751403.b4360  
4370 00000 v751403.b4370  
4380 00000 v751403.b4380  
4390 00000 v751403.b4390  
4400 00000 v751403.b4400  
4410 00000 v751403.b4410  
4420 00000 v751403.b4420  
4430 00000 v751403.b4430  
4440 00000 v751403.b4440  
4450 00000 v751403.b4450  
4460 00000 v751403.b4460  
4470 00000 v751403.b4470  
4480 00000 v751403.b4480  
4490 00000 v751403.b4490  
4500 00000 v751403.b4500  
4510 00000 v751403.b4510  
4520 00000 v751403.b4520  
4530 00000 v751403.b4530  
4540 00000 v751403.b4540  
4550 00000 v751403.b4550  
4560 00000 v751403.b4560  
4570 00000 v751403.b4570  
4580 00000 v751403.b4580  
4590 00000 v751403.b4590  
4600 00000 v751403.b4600  
4610 00000 v751403.b4610  
4620 00000 v751403.b4620  
4630 00000 v751403.b4630  
4640 00000 v751403.b4640  
4650 00000 v751403.b4650  
4660 00000 v751403.b4660  
4670 00000 v751403.b4670  
4680 00000 v751403.b4680  
4690 00000 v751403.b4690  
4700 00000 v751403.b4700  
4710 00000 v751403.b4710  
4720 00000 v751403.b4720  
4730 00000 v751403.b4730  
4740 00000 v751403.b4740  
4750 00000 v751403.b4750  
4760 00000 v751403.b4760  
4770 00000 v751403.b4770  
4780 00000 v751403.b4780  
4790 00000 v751403.b4790  
4800 00000 v751403.b4800  
4810 00000 v751403.b4810  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet