Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Rullor 1620-1723 1659:13 (1659-1659) (AID: v751404 Öppna, NAD: SE/KrA/0022)

Beskrivning av AID

Rullor 1620-1723 1659:13 
AIDv751404 
VolymtypRullor
Årtal1659-1659
Information1659. Trupperna i Preussen och Polen. I. Januari månad. Överste Kristoffer Duderstadts regemente. (Generalissimi livreg. till fots). I Marienburg. Överste Karl Sparres regemente. Hälsingland. I Marienburg. Överste Per Sparres regemente. Jämtland. I Marienburg och Elbing. Bohus läns inf.regemente. Överstelöjtnant Fredrik Kühns fotfolk. I Marienburg. Generallöjtnant Kristoffer von Dohnas regemente. I Elbing. Kunglig Maj:ts livgarde. I Elbing. Överste Bertil Nilsson Skyttes regemente. Jönköpings län. I Elbing. Överstelöjtnant Lennart Bocks skvadron. I Elbing. Extrakt på de regementen som kommit från Thorn. Överste Johan Stakes regemente. Skaraborgs län. I Danziger Haupt. Överste Börje Nilsson Drakenbergs regemente. Älvsborgs län. I Danziger Haupt. Generalmajor Niklas Danckwart-Lillieströms regemente. I Danziger Haupt. Överste William Philips regemente. Västmanland. I Danziger Haupt. Förslag på kapten Andreas Wagehals´kompani artilleri i Danziger Haupt. Extrakt på garnisonen i Haupt skans. Extrakt på garnisonerna i Strassburg och Graudentz. II. Februari månad. III. Mars månad. IV. April månad. Extrakt på garnisonen i Marienburg den 5 april. Extrakt den 21 och 22 april i Marienburg. Överste Kristoffer Duderstadts regemente. Marienburg. Generallöjtnant Kristoffer von Dohnas regemente. Marienburg. Förslag på ö.löjtn. Fredrik Kühns 2 kompanier. Marienburg. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. I Marienburg. Rulla på artillerifolk i Marienburg. Extrakt på garnisonen i Elbing 1, 15 och 23 april. Hans Kunglig Höghets livregemente. Hertig Adolf Johans. I Elbing. Överstelöjtnant Lennart Bocks akvadron. Skaraborgs län. I Elbing. Överste Bertil Nilsson Skyttes regemente. Jönköpings län. I Elbing. Överste Vilhelm Burtwicks regemente. Bohuslän. I Elbing. Fältmarskalk Lorentz von der Lindes regemente. I Elbing. Överste Benedikt von Hattens regemente dragoner. I Elbing. Rulla på efterlämnade av Hans K. Maj:ts livgarde. I Elbing. Rulla på efterlämnade av Drottningens livreg. I Elbing. Rulla på efterlämnade av överste von Sackens regemente. I Elbing. Fältmarskalk Robert Douglas´rytteriregemente. I Elbing. Rulla på sjuka och dismunderade av överste Drakes regemente. I Elbing. Dito: Ö.löjtn. Wittes skvadron. I Elbing. Rulla på folket på skeppet Salvator. I Elbing. Rulla på sjöfolk. Kapten Johan Papegaja. I Elbing. Rulla på folk av Generallöjtnant Paul Wirtz´dragonregemente. I Elbing. Rulla på kommenderade ryttare i Elbing. Rulla på artillerifolk. I Elbing. Förslag på garnisonen i Danziger Haupt skans. Överste William Philips regemente. Västmanland. I Danziger Haupt. Överste Johan Stakes regemente. Västergötland-Dal. I Danziger Haupt. Överste Börje Nilsson Drakenbergs regemente. Älvsborgs län. I Danziger Haupt. Generalmajor Niklas Danckwart-Lillieströms regemente. I Danziger Haupt. Kapten Andreas Wagehals´kompani artilleri. I Danziger Haupt. Förslag på kommenderade av Överste Burtwicks regemente. I Danziger Haupt. Förslag på garnisonen. I Dirschau. Förslag på garnisonen. I Graudentz. V. Maj månad. VI. Juni månad. Förslag på överste Ludvig Hamiltons regemente. / Generalissimi regemente. / VII.Juli månad. Extrakt av garnisonen i Elbing. Kungl. Maj:ts livgarde. I Elbing. Överste Bertil Nilsson Skyttes regemente. I Elbing. Generalmajor Bülows regemente. I Elbing. Överste Jakob Stegmans regemente. I Elbing. Överste Erik Drakes regemente. Kavalleri. I Elbing. Generalmajor Claes Totts regemente. Kavalleri. I Elbing. Fältmarskalk Lorentz von der Lindes regemente. I Elbing. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. I Elbing. Överstelöjtnant Lennart Bocks skvadron. I Elbing. Generallöjtnant Bülows regemente. I Elbing. Överste Alexander Weissensteins regemente. I Elbing. Generallöjtnant Kristoffer von Dohnas regemente. I Elbing. Överste Bistrums rytteriregemente. I Elbing. Överste Kristoffer Duderstadts regemente. I Elbing. Överstelöjtnant Reinholdt Modeus´artilleri. I Elbing. Danziger Haupt. Generalmajor Niklas Danckwart-Lillieströms regemente. Överstelöjtnant Fredrik Kühns skvadron. Överste Börje Nilsson Drakenbergs regemente. Älvsborgs län. Kapten Andreas Wagehals´kompani artilleri. Överste Alexander von Weissensteins regemente. Dirschau. Kungl. Maj:ts livgarde. Rulla på två danska kompanier. Rulla på nyvärvade polacker. Rulla på ett kompani av major Mosses skvadron. Rulla på sjöfolk. VIII. Augusti månad. IX. September månad. Marienburg. Extrakt på garnisonen i Marienburg. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. Överste Alexander von Weissensteins regemente. Överstelöjtnant Lennart von der Lindes regemente. Generallöjtnant Bülows regemente. Överstelöjtnant Fredrik Kühns skvadron. Kapten Nils Böcklings kompani av Fabian Berndes´regemente. Förslag på till Jungfrau skans kommenderade. Överste Kristoffer Duderstadts regemente. I fält. Generallöjtnant Kristoffer von Dohnas regemente. I fält. Danziger Haupt. Överste Börje Nilsson Drakenbergs regemente. Älvsborgs län. Generalmajor Niklas Dancwart-Lillieströms regemente. Överste Alexander von Weissensteins regemente. Major Anders Wagehals´kompani artilleri. Rulla på nyvärvat artillerifolk. X. Oktober månad. Fältmarskalken Robert Douglas´kommenderade. XI. November månad. XII. December månad. Överste Kristoffer Duderstadts regemente. Januari månad. Öfverstelöjtnant Georg Wittes kav. skvadron. Jürgen Bistrams kav. reg. April månad. Öfverste Per Sparres regemente. Kronobergs län. Maj månad. Öfverstelöjtnant Leijonskölds och major Moses´värfvade skvadroner infanteri. April månad. Öfverste Bertil Skyttes regemente. Jönköpings län.
Rullor 1620-1723
LänStockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
LandskapBlekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland
ArkivtypMilitaria
InformationSamlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.
NADSE/KrA/0022
Volymer från Rullor 1620-1723
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v751404.b10  
20 00000 v751404.b20  
30 00000 v751404.b30  
40 00000 v751404.b40  
50 00000 v751404.b50  
60 00000 v751404.b60  
70 00000 v751404.b70  
80 00000 v751404.b80  
90 00001 v751404.b90.s1  
100 00002 v751404.b100.s2  
110 00003 v751404.b110.s3  
120 00004 v751404.b120.s4  
130 00005 v751404.b130.s5  
140 00006 v751404.b140.s6  
150 00007 v751404.b150.s7  
160 00008 v751404.b160.s8  
170 00009 v751404.b170.s9  
180 00010 v751404.b180.s10  
190 00011 v751404.b190.s11  
200 00012 v751404.b200.s12  
210 00013 v751404.b210.s13  
220 00014 v751404.b220.s14  
230 00015 v751404.b230.s15  
240 00016 v751404.b240.s16  
250 00017 v751404.b250.s17  
260 00018 v751404.b260.s18  
270 00019 v751404.b270.s19  
280 00020 v751404.b280.s20  
290 00021 v751404.b290.s21  
300 00022 v751404.b300.s22  
310 00023 v751404.b310.s23  
320 00024 v751404.b320.s24  
330 00025 v751404.b330.s25  
340 00026 v751404.b340.s26  
350 00027 v751404.b350.s27  
360 00028 v751404.b360.s28  
370 00029 v751404.b370.s29  
380 00030 v751404.b380.s30  
390 00031 v751404.b390.s31  
400 00032 v751404.b400.s32  
410 00033 v751404.b410.s33  
420 00034 v751404.b420.s34  
430 00035 v751404.b430.s35  
440 00036 v751404.b440.s36  
450 00037 v751404.b450.s37  
460 00038 v751404.b460.s38  
470 00039 v751404.b470.s39  
480 00040 v751404.b480.s40  
490 00041 v751404.b490.s41  
500 00042 v751404.b500.s42  
510 00043 v751404.b510.s43  
520 00044 v751404.b520.s44  
530 00045 v751404.b530.s45  
540 00046 v751404.b540.s46  
550 00047 v751404.b550.s47  
560 00048 v751404.b560.s48  
570 00049 v751404.b570.s49  
580 00050 v751404.b580.s50  
590 00051 v751404.b590.s51  
600 00052 v751404.b600.s52  
610 00053 v751404.b610.s53  
620 00054 v751404.b620.s54  
630 00055 v751404.b630.s55  
640 00056 v751404.b640.s56  
650 00057 v751404.b650.s57  
660 00058 v751404.b660.s58  
670 00059 v751404.b670.s59  
680 00060 v751404.b680.s60  
690 00061 v751404.b690.s61  
700 00062 v751404.b700.s62  
710 00063 v751404.b710.s63  
720 00064 v751404.b720.s64  
730 00065 v751404.b730.s65  
740 00066 v751404.b740.s66  
750 00067 v751404.b750.s67  
760 00068 v751404.b760.s68  
770 00069 v751404.b770.s69  
780 00070 v751404.b780.s70  
790 00071 v751404.b790.s71  
800 00072 v751404.b800.s72  
810 00073 v751404.b810.s73  
820 00074 v751404.b820.s74  
830 00075 v751404.b830.s75  
840 00076 v751404.b840.s76  
850 00077 v751404.b850.s77  
860 00078 v751404.b860.s78  
870 00079 v751404.b870.s79  
880 00080 v751404.b880.s80  
890 00081 v751404.b890.s81  
900 00082 v751404.b900.s82  
910 00083 v751404.b910.s83  
920 00084 v751404.b920.s84  
930 00085 v751404.b930.s85  
940 00086 v751404.b940.s86  
950 00087 v751404.b950.s87  
960 00088 v751404.b960.s88  
970 00089 v751404.b970.s89  
980 00090 v751404.b980.s90  
990 00091 v751404.b990.s91  
1000 00092 v751404.b1000.s92  
1010 00093 v751404.b1010.s93  
1020 00094 v751404.b1020.s94  
1030 00094a v751404.b1030.s94a  
1040 00095 v751404.b1040.s95  
1050 00096 v751404.b1050.s96  
1060 00097 v751404.b1060.s97  
1070 00098 v751404.b1070.s98  
1080 00099 v751404.b1080.s99  
1090 00100 v751404.b1090.s100  
1100 00101 v751404.b1100.s101  
1110 00102 v751404.b1110.s102  
1120 00103 v751404.b1120.s103  
1130 00104 v751404.b1130.s104  
1140 00105 v751404.b1140.s105  
1150 00106 v751404.b1150.s106  
1160 00107 v751404.b1160.s107  
1170 00108 v751404.b1170.s108  
1180 00109 v751404.b1180.s109  
1190 00110 v751404.b1190.s110  
1200 00111 v751404.b1200.s111  
1210 00112 v751404.b1210.s112  
1220 00113 v751404.b1220.s113  
1230 00114 v751404.b1230.s114  
1240 00115 v751404.b1240.s115  
1250 00116 v751404.b1250.s116  
1260 00117 v751404.b1260.s117  
1270 00118 v751404.b1270.s118  
1280 00119 v751404.b1280.s119  
1290 00120 v751404.b1290.s120  
1300 00121 v751404.b1300.s121  
1310 00122 v751404.b1310.s122  
1320 00123 v751404.b1320.s123  
1330 00124 v751404.b1330.s124  
1340 00125 v751404.b1340.s125  
1350 00126 v751404.b1350.s126  
1360 00127 v751404.b1360.s127  
1370 00128 v751404.b1370.s128  
1380 00129 v751404.b1380.s129  
1390 00130 v751404.b1390.s130  
1400 00131 v751404.b1400.s131  
1410 00132 v751404.b1410.s132  
1420 00133 v751404.b1420.s133  
1430 00134 v751404.b1430.s134  
1440 00135 v751404.b1440.s135  
1450 00136 v751404.b1450.s136  
1460 00137 v751404.b1460.s137  
1470 00138 v751404.b1470.s138  
1480 00139 v751404.b1480.s139  
1490 00140 v751404.b1490.s140  
1500 00141 v751404.b1500.s141  
1510 00142 v751404.b1510.s142  
1520 00143 v751404.b1520.s143  
1530 00144 v751404.b1530.s144  
1540 00145 v751404.b1540.s145  
1550 00146 v751404.b1550.s146  
1560 00147 v751404.b1560.s147  
1570 00148 v751404.b1570.s148  
1580 00149 v751404.b1580.s149  
1590 00150 v751404.b1590.s150  
1600 00151 v751404.b1600.s151  
1610 00152 v751404.b1610.s152  
1620 00153 v751404.b1620.s153  
1630 00154 v751404.b1630.s154  
1640 00155 v751404.b1640.s155  
1650 00156 v751404.b1650.s156  
1660 00157 v751404.b1660.s157  
1670 00158 v751404.b1670.s158  
1680 00159 v751404.b1680.s159  
1690 00160 v751404.b1690.s160  
1700 00161 v751404.b1700.s161  
1710 00162 v751404.b1710.s162  
1720 00163 v751404.b1720.s163  
1730 00164 v751404.b1730.s164  
1740 00165 v751404.b1740.s165  
1750 00166 v751404.b1750.s166  
1760 00167 v751404.b1760.s167  
1770 00168 v751404.b1770.s168  
1780 00169 v751404.b1780.s169  
1790 00170 v751404.b1790.s170  
1800 00171 v751404.b1800.s171  
1810 00172 v751404.b1810.s172  
1820 00173 v751404.b1820.s173  
1830 00174 v751404.b1830.s174  
1840 00175 v751404.b1840.s175  
1850 00176 v751404.b1850.s176  
1860 00177 v751404.b1860.s177  
1870 00178 v751404.b1870.s178  
1880 00179 v751404.b1880.s179  
1890 00180 v751404.b1890.s180  
1900 00181 v751404.b1900.s181  
1910 00182 v751404.b1910.s182  
1920 00183 v751404.b1920.s183  
1930 00184 v751404.b1930.s184  
1940 00185 v751404.b1940.s185  
1950 00186 v751404.b1950.s186  
1960 00187 v751404.b1960.s187  
1970 00188 v751404.b1970.s188  
1980 00189 v751404.b1980.s189  
1990 00190 v751404.b1990.s190  
2000 00191 v751404.b2000.s191  
2010 00192 v751404.b2010.s192  
2020 00193 v751404.b2020.s193  
2030 00194 v751404.b2030.s194  
2040 00195 v751404.b2040.s195  
2050 00196 v751404.b2050.s196  
2060 00197 v751404.b2060.s197  
2070 00198 v751404.b2070.s198  
2080 00199 v751404.b2080.s199  
2090 00200 v751404.b2090.s200  
2100 00201 v751404.b2100.s201  
2110 00202 v751404.b2110.s202  
2120 00203 v751404.b2120.s203  
2130 00204 v751404.b2130.s204  
2140 00205 v751404.b2140.s205  
2150 00206 v751404.b2150.s206  
2160 00207 v751404.b2160.s207  
2170 00208 v751404.b2170.s208  
2180 00209 v751404.b2180.s209  
2190 00210 v751404.b2190.s210  
2200 00211 v751404.b2200.s211  
2210 00212 v751404.b2210.s212  
2220 00213 v751404.b2220.s213  
2230 00214 v751404.b2230.s214  
2240 00215 v751404.b2240.s215  
2250 00216 v751404.b2250.s216  
2260 00217 v751404.b2260.s217  
2270 00218 v751404.b2270.s218  
2280 00219 v751404.b2280.s219  
2290 00220 v751404.b2290.s220  
2300 00221 v751404.b2300.s221  
2310 00222 v751404.b2310.s222  
2320 00223 v751404.b2320.s223  
2330 00224 v751404.b2330.s224  
2340 00225 v751404.b2340.s225  
2350 00226 v751404.b2350.s226  
2360 00227 v751404.b2360.s227  
2370 00228 v751404.b2370.s228  
2380 00229 v751404.b2380.s229  
2390 00230 v751404.b2390.s230  
2400 00231 v751404.b2400.s231  
2410 00232 v751404.b2410.s232  
2420 00233 v751404.b2420.s233  
2430 00234 v751404.b2430.s234  
2440 00235 v751404.b2440.s235  
2450 00236 v751404.b2450.s236  
2460 00237 v751404.b2460.s237  
2470 00238 v751404.b2470.s238  
2480 00239 v751404.b2480.s239  
2490 00240 v751404.b2490.s240  
2500 00241 v751404.b2500.s241  
2510 00242 v751404.b2510.s242  
2520 00243 v751404.b2520.s243  
2530 00244 v751404.b2530.s244  
2540 00245 v751404.b2540.s245  
2550 00246 v751404.b2550.s246  
2560 00247 v751404.b2560.s247  
2570 00248 v751404.b2570.s248  
2580 00249 v751404.b2580.s249  
2590 00250 v751404.b2590.s250  
2600 00251 v751404.b2600.s251  
2610 00252 v751404.b2610.s252  
2620 00253 v751404.b2620.s253  
2630 00254 v751404.b2630.s254  
2640 00255 v751404.b2640.s255  
2650 00256 v751404.b2650.s256  
2660 00257 v751404.b2660.s257  
2670 00258 v751404.b2670.s258  
2680 00259 v751404.b2680.s259  
2690 00260 v751404.b2690.s260  
2700 00261 v751404.b2700.s261  
2710 00261a v751404.b2710.s261a  
2720 00262 v751404.b2720.s262  
2730 00263 v751404.b2730.s263  
2740 00264 v751404.b2740.s264  
2750 00265 v751404.b2750.s265  
2760 00266 v751404.b2760.s266  
2770 00267 v751404.b2770.s267  
2780 00268 v751404.b2780.s268  
2790 00269 v751404.b2790.s269  
2800 00270 v751404.b2800.s270  
2810 00271 v751404.b2810.s271  
2820 00272 v751404.b2820.s272  
2830 00273 v751404.b2830.s273  
2840 00274 v751404.b2840.s274  
2850 00275 v751404.b2850.s275  
2860 00276 v751404.b2860.s276  
2870 00277 v751404.b2870.s277  
2880 00278 v751404.b2880.s278  
2890 00279 v751404.b2890.s279  
2900 00280 v751404.b2900.s280  
2910 00000 v751404.b2910  
2920 00000 v751404.b2920  

ANTAL FÄRGBILDER

85 339 847

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet