Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Rullor 1620-1723 1660:11 (1660-1660) (AID: v751416 Öppna, NAD: SE/KrA/0022)

Beskrivning av AID

Rullor 1620-1723 1660:11 
AIDv751416 
VolymtypRullor
Årtal1660-1660
Information1660. Garnisonerna i Vorpommern. I. Januari månad. Överste Kristoffer von Steneckers regemente. Överstelöjtnant Augustin Leyenschilds regemente. Överste Kristoffer von Duderstadts regemente. Kapten Erik Anderssons kompani i Greifswald. Kommenderade av överste Kruus´och överste Bertil Nilsson Skyttes regementen. Överstelöjtnant Martin Blumels dragoner. Förslag på Ryttmästare Jonas Kempes kompani. Förslag på Ryttmästare von Eichstädts kompani. Fältmarskalk Douglas regemente, m.m. Rulla på sjöfolk. II. Februari månad. Överste Kristoffer von Steineckers regemente. Överstelöjtnant Augustin Leyenschildts regemente. Kapten Erik Anderssons kompani. Kommenderade av överste Kruus´och överste Bertil Nilssons regementen. Överstelöjtnant Martin Blumels dragoner. I Greifswald. Rulla och förslag på ryttmästare Jonas Kempes k. Ryttmästare Alexander Ernst von Eichstädts k. Fältmarskalk Douglas regemente. Kapten Werner Bornemans kompani. Ryttmästare Nassaus kompani. Rulla på artillerifolk. III. Mars månad. Överste Kristoffer von Steineckers regemente. Överstelöjtnant Augustin Leyenschildts regemente. Överste Henrik Flemings regemente. Överstelöjtnant Martin Blumels dragoner. Ryttmästare Jonas Kempes kompani. Ryttmästare Alexander Ernst von Eichstädts k. Fältmarskalk Douglas regemente. Överstelöjtnant Per Hiertas skvadron. Kommenderade i Wieker - Schanze IV. April månad. Överste Kristoffer von Steineckers regemente. Överstelöjtnant Augustin Levenschildts regemente. Överste Henrik Flemings regemente. Kapten Werner Bornmans kompani. Överstelöjtnant Martin Blumels regemente. Kommenderade av överste Cruus´regemente och överste Bertil Nilsson Skyttes reg. Fältmarskalk Douglas´regemente. Ryttmästare Jonas Kempes kompani. Ryttmästare Alexander Ernst von Eichstädts k. Ryttmästare Kristoffer von Nassaus kompani. Ryttmästare Sigmund Lochmans kompani. V. Maj månad. Överste Kristoffer von Steineckers regemente. Överstelöjtnant Augustin Leyenschildts regemente. Överste Henrik Flemings regemente. Kapten Werner Bornmans kompani. Kommenderade av överste Cruus´och överste Bertil Nilsson Skyttes regementen. Fältmarskalk Douglas regemente. Överstelöjtnant Martin Blumels dragoner. Ryttmästare Jonas Kempes kompani. Ryttmästare Alexander Ernst von Eichstädts k. Ryttmästare Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare von Kniphausens kompani. VI. Juni månad. Överste Kristoffer von Steineckers regemente. Överstelöjtnant Augustin Leyenschildts regemente. Överste Henrik Flemings regemente. Rulla på kommenderade av överste Cruus´och överste Bertil Nilsson Skyttes regementen. Kapten Werner Bornmans kompani. Fältmarskalk Douglas´regemente. Polacker. Överstelöjtnant Martin Blumels dragoner. Ryttmästare Alexander Ernst von Eichstädts k. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare von Kniphausens kompani. VII. Juli månad. Överste Kristoffer von Steineckers regemente. Överstelöjtnant Augustin Leyenschildts regemente. Överste Henrik Flemings regemente. Rullor på kommenderade av Gustaf Cruus´,Bertil Nilssons Skyttes, G Oxenstiernas o Douglas regementen. Överstelöjtnant Martin Blumels dragoner. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare Julius von Kniphausens kompani. VIII. Augusti månad. Rullor på kommenderade av H Flemings, G Oxenstiernas, G Cruus´och B Nilsson Skyttes regementen. Överstelöjtnant Martin Blumels regemente. Ryttmästare Julius von Kniphausens kompani. Ryttmästare Johan Sigmund von Lochmans komp. Ryttmästare Kristoffer Nassaus kompani. Lista på artilleri i Greifswald. IX. September månad. Rulla på artilleri i Anklam. Rulla på artilleri i Demmin. X. Oktober månad. Överstelöjtnant Berendt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnant Clemens Grubbs regemente. Jämtland. I Demmin. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. Generalmajor Fabian von Fersens regemente. I Greifswald. Generallöjtnant C. G. Wrangels regemente. Överstelöjtnant Kasper Abraham von Üchtritz´kavallerikompani. Överste Georg Fredrik Offeners rytteriregemente. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare Kristoffer Nassaus kompani. Förslag på garnisonen i Ukermünde. Rulla på artilleriet i Anklam. Rulla på artilleriet i Greifswald. Rulla på artilleriet i Stralsund. Rulla på artilleriet i Wolgast. Rulla på artilleriet i Demmin. Rulla på artilleriet i Vorpommern. XI. November månad. Överstelöjtnant Klemens Grubbs regemente. Jämtland. I Demmin. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. Generalmajor Fabian von Fersens regemente. Generallöjtnant Carl Gustaf Wrangels regemente. I Stralsund. Överste Georg Fredrik Offeners regemente. Ryttmästare Kristoffer Nassaus kompani. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Överstelöjtnant Kasper Abraham von Üchtritz´k. Överste Johan Jakob von Wulffens regemente. Dalarna. Rulla på artilleriet i Vorpommern. Extrakt på garnisonerna i Vor- och Hinterpommern. Rulla på artilleriet i Greifswald. Kapten Johan Mattias Köler. Rulla på artilleriet i Stralsund. Rulla på artilleriet i Wolgast. XII. December månad. Överste Berndt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnant Clemens Grubbs regemente. Jämtland. I Demmin. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. I Neufehrskans. Generalmajor Fabian von Fersens regemente. Överste Georg Fredrik Offeners regemente. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare Kristoffer Nassaus kompani. Rulla på svenska soldater som fångats på Fyen. Rulla på artilleriet i Stralsund. Rulla på artilleriet i Wollin.
Rullor 1620-1723
LänStockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
LandskapBlekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland
ArkivtypMilitaria
InformationSamlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.
NADSE/KrA/0022
Volymer från Rullor 1620-1723
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v751416.b10  
20 00000 v751416.b20  
30 00000 v751416.b30  
40 00000 v751416.b40  
50 00000 v751416.b50  
60 00000 v751416.b60  
70 00000 v751416.b70  
80 00000 v751416.b80  
90 00000 v751416.b90  
100 00001 v751416.b100.s1  
110 00002 v751416.b110.s2  
120 00003 v751416.b120.s3  
130 00004 v751416.b130.s4  
140 00005 v751416.b140.s5  
150 00006 v751416.b150.s6  
160 00007 v751416.b160.s7  
170 00008 v751416.b170.s8  
180 00009 v751416.b180.s9  
190 00010 v751416.b190.s10  
200 00011 v751416.b200.s11  
210 00012 v751416.b210.s12  
220 00013 v751416.b220.s13  
230 00014 v751416.b230.s14  
240 00015 v751416.b240.s15  
250 00016 v751416.b250.s16  
260 00017 v751416.b260.s17  
270 00018 v751416.b270.s18  
280 00019 v751416.b280.s19  
290 00020 v751416.b290.s20  
300 00021 v751416.b300.s21  
310 00022 v751416.b310.s22  
320 00023 v751416.b320.s23  
330 00024 v751416.b330.s24  
340 00025 v751416.b340.s25  
350 00026 v751416.b350.s26  
360 00027 v751416.b360.s27  
370 00028 v751416.b370.s28  
380 00029 v751416.b380.s29  
390 00030 v751416.b390.s30  
400 00031 v751416.b400.s31  
410 00032 v751416.b410.s32  
420 00033 v751416.b420.s33  
430 00034 v751416.b430.s34  
440 00035 v751416.b440.s35  
450 00036 v751416.b450.s36  
460 00037 v751416.b460.s37  
470 00038 v751416.b470.s38  
480 00039 v751416.b480.s39  
490 00040 v751416.b490.s40  
500 00041 v751416.b500.s41  
510 00042 v751416.b510.s42  
520 00043 v751416.b520.s43  
530 00044 v751416.b530.s44  
540 00045 v751416.b540.s45  
550 00046 v751416.b550.s46  
560 00047 v751416.b560.s47  
570 00048 v751416.b570.s48  
580 00049 v751416.b580.s49  
590 00050 v751416.b590.s50  
600 00051 v751416.b600.s51  
610 00052 v751416.b610.s52  
620 00053 v751416.b620.s53  
630 00054 v751416.b630.s54  
640 00055 v751416.b640.s55  
650 00056 v751416.b650.s56  
660 00057 v751416.b660.s57  
670 00058 v751416.b670.s58  
680 00059 v751416.b680.s59  
690 00060 v751416.b690.s60  
700 00061 v751416.b700.s61  
710 00062 v751416.b710.s62  
720 00063 v751416.b720.s63  
730 00064 v751416.b730.s64  
740 00065 v751416.b740.s65  
750 00066 v751416.b750.s66  
760 00067 v751416.b760.s67  
770 00068 v751416.b770.s68  
780 00069 v751416.b780.s69  
790 00070 v751416.b790.s70  
800 00071 v751416.b800.s71  
810 00072 v751416.b810.s72  
820 00073 v751416.b820.s73  
830 00074 v751416.b830.s74  
840 00075 v751416.b840.s75  
850 00076 v751416.b850.s76  
860 00077 v751416.b860.s77  
870 00078 v751416.b870.s78  
880 00079 v751416.b880.s79  
890 00080 v751416.b890.s80  
900 00081 v751416.b900.s81  
910 00082 v751416.b910.s82  
920 00083 v751416.b920.s83  
930 00084 v751416.b930.s84  
940 00085 v751416.b940.s85  
950 00086 v751416.b950.s86  
960 00087 v751416.b960.s87  
970 00088 v751416.b970.s88  
980 00089 v751416.b980.s89  
990 00090 v751416.b990.s90  
1000 00091 v751416.b1000.s91  
1010 00092 v751416.b1010.s92  
1020 00093 v751416.b1020.s93  
1030 00094 v751416.b1030.s94  
1040 00095 v751416.b1040.s95  
1050 00096 v751416.b1050.s96  
1060 00097 v751416.b1060.s97  
1070 00098 v751416.b1070.s98  
1080 00099 v751416.b1080.s99  
1090 00100 v751416.b1090.s100  
1100 00101 v751416.b1100.s101  
1110 00102 v751416.b1110.s102  
1120 00103 v751416.b1120.s103  
1130 00104 v751416.b1130.s104  
1140 00105 v751416.b1140.s105  
1150 00106 v751416.b1150.s106  
1160 00107 v751416.b1160.s107  
1170 00108 v751416.b1170.s108  
1180 00109 v751416.b1180.s109  
1190 00110 v751416.b1190.s110  
1200 00111 v751416.b1200.s111  
1210 00112 v751416.b1210.s112  
1220 00113 v751416.b1220.s113  
1230 00114 v751416.b1230.s114  
1240 00115 v751416.b1240.s115  
1250 00116 v751416.b1250.s116  
1260 00117 v751416.b1260.s117  
1270 00118 v751416.b1270.s118  
1280 00119 v751416.b1280.s119  
1290 00120 v751416.b1290.s120  
1300 00121 v751416.b1300.s121  
1310 00122 v751416.b1310.s122  
1320 00123 v751416.b1320.s123  
1330 00124 v751416.b1330.s124  
1340 00125 v751416.b1340.s125  
1350 00126 v751416.b1350.s126  
1360 00127 v751416.b1360.s127  
1370 00128 v751416.b1370.s128  
1380 00129 v751416.b1380.s129  
1390 00130 v751416.b1390.s130  
1400 00131 v751416.b1400.s131  
1410 00132 v751416.b1410.s132  
1420 00133 v751416.b1420.s133  
1430 00134 v751416.b1430.s134  
1440 00135 v751416.b1440.s135  
1450 00136 v751416.b1450.s136  
1460 00137 v751416.b1460.s137  
1470 00138 v751416.b1470.s138  
1480 00139 v751416.b1480.s139  
1490 00140 v751416.b1490.s140  
1500 00141 v751416.b1500.s141  
1510 00142 v751416.b1510.s142  
1520 00143 v751416.b1520.s143  
1530 00144 v751416.b1530.s144  
1540 00145 v751416.b1540.s145  
1550 00146 v751416.b1550.s146  
1560 00147 v751416.b1560.s147  
1570 00148 v751416.b1570.s148  
1580 00149 v751416.b1580.s149  
1590 00150 v751416.b1590.s150  
1600 00151 v751416.b1600.s151  
1610 00152 v751416.b1610.s152  
1620 00153 v751416.b1620.s153  
1630 00154 v751416.b1630.s154  
1640 00155 v751416.b1640.s155  
1650 00156 v751416.b1650.s156  
1660 00157 v751416.b1660.s157  
1670 00158 v751416.b1670.s158  
1680 00159 v751416.b1680.s159  
1690 00160 v751416.b1690.s160  
1700 00161 v751416.b1700.s161  
1710 00162 v751416.b1710.s162  
1720 00163 v751416.b1720.s163  
1730 00164 v751416.b1730.s164  
1740 00165 v751416.b1740.s165  
1750 00166 v751416.b1750.s166  
1760 00167 v751416.b1760.s167  
1770 00168 v751416.b1770.s168  
1780 00169 v751416.b1780.s169  
1790 00170 v751416.b1790.s170  
1800 00171 v751416.b1800.s171  
1810 00172 v751416.b1810.s172  
1820 00173 v751416.b1820.s173  
1830 00174 v751416.b1830.s174  
1840 00175 v751416.b1840.s175  
1850 00176 v751416.b1850.s176  
1860 00177 v751416.b1860.s177  
1870 00178 v751416.b1870.s178  
1880 00179 v751416.b1880.s179  
1890 00180 v751416.b1890.s180  
1900 00181 v751416.b1900.s181  
1910 00182 v751416.b1910.s182  
1920 00183 v751416.b1920.s183  
1930 00184 v751416.b1930.s184  
1940 00185 v751416.b1940.s185  
1950 00186 v751416.b1950.s186  
1960 00187 v751416.b1960.s187  
1970 00188 v751416.b1970.s188  
1980 00189 v751416.b1980.s189  
1990 00190 v751416.b1990.s190  
2000 00191 v751416.b2000.s191  
2010 00192 v751416.b2010.s192  
2020 00193 v751416.b2020.s193  
2030 00194 v751416.b2030.s194  
2040 00195 v751416.b2040.s195  
2050 00196 v751416.b2050.s196  
2060 00197 v751416.b2060.s197  
2070 00198 v751416.b2070.s198  
2080 00199 v751416.b2080.s199  
2090 00200 v751416.b2090.s200  
2100 00201 v751416.b2100.s201  
2110 00202 v751416.b2110.s202  
2120 00203 v751416.b2120.s203  
2130 00204 v751416.b2130.s204  
2140 00205 v751416.b2140.s205  
2150 00206 v751416.b2150.s206  
2160 00207 v751416.b2160.s207  
2170 00208 v751416.b2170.s208  
2180 00209 v751416.b2180.s209  
2190 00210 v751416.b2190.s210  
2200 00211 v751416.b2200.s211  
2210 00212 v751416.b2210.s212  
2220 00213 v751416.b2220.s213  
2230 00214 v751416.b2230.s214  
2240 00215 v751416.b2240.s215  
2250 00216 v751416.b2250.s216  
2260 00217 v751416.b2260.s217  
2270 00218 v751416.b2270.s218  
2280 00219 v751416.b2280.s219  
2290 00220 v751416.b2290.s220  
2300 00221 v751416.b2300.s221  
2310 00222 v751416.b2310.s222  
2320 00223 v751416.b2320.s223  
2330 00224 v751416.b2330.s224  
2340 00225 v751416.b2340.s225  
2350 00226 v751416.b2350.s226  
2360 00227 v751416.b2360.s227  
2370 00228 v751416.b2370.s228  
2380 00229 v751416.b2380.s229  
2390 00230 v751416.b2390.s230  
2400 00231 v751416.b2400.s231  
2410 00232 v751416.b2410.s232  
2420 00233 v751416.b2420.s233  
2430 00234 v751416.b2430.s234  
2440 00235 v751416.b2440.s235  
2450 00236 v751416.b2450.s236  
2460 00237 v751416.b2460.s237  
2470 00238 v751416.b2470.s238  
2480 00239 v751416.b2480.s239  
2490 00240 v751416.b2490.s240  
2500 00241 v751416.b2500.s241  
2510 00242 v751416.b2510.s242  
2520 00243 v751416.b2520.s243  
2530 00244 v751416.b2530.s244  
2540 00245 v751416.b2540.s245  
2550 00246 v751416.b2550.s246  
2560 00247 v751416.b2560.s247  
2570 00248 v751416.b2570.s248  
2580 00249 v751416.b2580.s249  
2590 00250 v751416.b2590.s250  
2600 00251 v751416.b2600.s251  
2610 00252 v751416.b2610.s252  
2620 00253 v751416.b2620.s253  
2630 00254 v751416.b2630.s254  
2640 00255 v751416.b2640.s255  
2650 00256 v751416.b2650.s256  
2660 00257 v751416.b2660.s257  
2670 00258 v751416.b2670.s258  
2680 00259 v751416.b2680.s259  
2690 00260 v751416.b2690.s260  
2700 00261 v751416.b2700.s261  
2710 00262 v751416.b2710.s262  
2720 00263 v751416.b2720.s263  
2730 00264 v751416.b2730.s264  
2740 00265 v751416.b2740.s265  
2750 00266 v751416.b2750.s266  
2760 00267 v751416.b2760.s267  
2770 00268 v751416.b2770.s268  
2780 00269 v751416.b2780.s269  
2790 00270 v751416.b2790.s270  
2800 00271 v751416.b2800.s271  
2810 00272 v751416.b2810.s272  
2820 00273 v751416.b2820.s273  
2830 00274 v751416.b2830.s274  
2840 00275 v751416.b2840.s275  
2850 00276 v751416.b2850.s276  
2860 00277 v751416.b2860.s277  
2870 00278 v751416.b2870.s278  
2880 00279 v751416.b2880.s279  
2890 00280 v751416.b2890.s280  
2900 00281 v751416.b2900.s281  
2910 00282 v751416.b2910.s282  
2920 00283 v751416.b2920.s283  
2930 00284 v751416.b2930.s284  
2940 00285 v751416.b2940.s285  
2950 00286 v751416.b2950.s286  
2960 00287 v751416.b2960.s287  
2970 00288 v751416.b2970.s288  
2980 00289 v751416.b2980.s289  
2990 00290 v751416.b2990.s290  
3000 00291 v751416.b3000.s291  
3010 00292 v751416.b3010.s292  
3020 00293 v751416.b3020.s293  
3030 00294 v751416.b3030.s294  
3040 00295 v751416.b3040.s295  
3050 00296 v751416.b3050.s296  
3060 00297 v751416.b3060.s297  
3070 00298 v751416.b3070.s298  
3080 00299 v751416.b3080.s299  
3090 00300 v751416.b3090.s300  
3100 00301 v751416.b3100.s301  
3110 00302 v751416.b3110.s302  
3120 00303 v751416.b3120.s303  
3130 00304 v751416.b3130.s304  
3140 00305 v751416.b3140.s305  
3150 00306 v751416.b3150.s306  
3160 00307 v751416.b3160.s307  
3170 00308 v751416.b3170.s308  
3180 00309 v751416.b3180.s309  
3190 00310 v751416.b3190.s310  
3200 00311 v751416.b3200.s311  
3210 00312 v751416.b3210.s312  
3220 00313 v751416.b3220.s313  
3230 00314 v751416.b3230.s314  
3240 00315 v751416.b3240.s315  
3250 00316 v751416.b3250.s316  
3260 00317 v751416.b3260.s317  
3270 00318 v751416.b3270.s318  
3280 00319 v751416.b3280.s319  
3290 00320 v751416.b3290.s320  
3300 00321 v751416.b3300.s321  
3310 00322 v751416.b3310.s322  
3320 00323 v751416.b3320.s323  
3330 00324 v751416.b3330.s324  
3340 00325 v751416.b3340.s325  
3350 00326 v751416.b3350.s326  
3360 00327 v751416.b3360.s327  
3370 00328 v751416.b3370.s328  
3380 00329 v751416.b3380.s329  
3390 00330 v751416.b3390.s330  
3400 00331 v751416.b3400.s331  
3410 00332 v751416.b3410.s332  
3420 00333 v751416.b3420.s333  
3430 00334 v751416.b3430.s334  
3440 00335 v751416.b3440.s335  
3450 00336 v751416.b3450.s336  
3460 00337 v751416.b3460.s337  
3470 00338 v751416.b3470.s338  
3480 00339 v751416.b3480.s339  
3490 00340 v751416.b3490.s340  
3500 00341 v751416.b3500.s341  
3510 00342 v751416.b3510.s342  
3520 00343 v751416.b3520.s343  
3530 00344 v751416.b3530.s344  
3540 00345 v751416.b3540.s345  
3550 00346 v751416.b3550.s346  
3560 00347 v751416.b3560.s347  
3570 00348 v751416.b3570.s348  
3580 00349 v751416.b3580.s349  
3590 00350 v751416.b3590.s350  
3600 00351 v751416.b3600.s351  
3610 00352 v751416.b3610.s352  
3620 00353 v751416.b3620.s353  
3630 00354 v751416.b3630.s354  
3640 00355 v751416.b3640.s355  
3650 00356 v751416.b3650.s356  
3660 00357 v751416.b3660.s357  
3670 00358 v751416.b3670.s358  
3680 00359 v751416.b3680.s359  
3690 00360 v751416.b3690.s360  
3700 00361 v751416.b3700.s361  
3710 00362 v751416.b3710.s362  
3720 00363 v751416.b3720.s363  
3730 00364 v751416.b3730.s364  
3740 00365 v751416.b3740.s365  
3750 00366 v751416.b3750.s366  
3760 00367 v751416.b3760.s367  
3770 00368 v751416.b3770.s368  
3780 00369 v751416.b3780.s369  
3790 00370 v751416.b3790.s370  
3800 00371 v751416.b3800.s371  
3810 00372 v751416.b3810.s372  
3820 00373 v751416.b3820.s373  
3830 00374 v751416.b3830.s374  
3840 00375 v751416.b3840.s375  
3850 00376 v751416.b3850.s376  
3860 00377 v751416.b3860.s377  
3870 00378 v751416.b3870.s378  
3880 00379 v751416.b3880.s379  
3890 00380 v751416.b3890.s380  
3900 00381 v751416.b3900.s381  
3910 00382 v751416.b3910.s382  
3920 00383 v751416.b3920.s383  
3930 00000 v751416.b3930  
3940 00000 v751416.b3940  
3950 00000 v751416.b3950  

ANTAL FÄRGBILDER

85 247 132

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet