Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Rullor 1620-1723 1660:16 (1660-1660) (AID: v751421 Öppna, NAD: SE/KrA/0022)

Beskrivning av AID

Rullor 1620-1723 1660:16 
AIDv751421 
VolymtypRullor
Årtal1660-1660
Information1660. Bremen - Verden. Del III. Okt. Nov. Dec. I. Oktober månad. Överstelöjtnant Stephan Schultzes kompani. Major Günther Samuel von Kotzenbergs kompani. Rulla på efterlämnade av Königsmarcks regemente. Major Johan Deuffels kompani. Generallöjtnant Fredrik Moser von Filsecks regemente. Generalmajor Joakim von Volckmans regemente. Överste Didrik von Dürings regemente. Överste Johan zur Brüggens regemente. Överste G. von Efferens regemente. Major Henrik Janssons kompani. Greve Georg von Waldecks rytteriregemente. Artillerirulla. II. November månad. Överstelöjtnant Stephan Schultz´kompani. Major Günther Samuel von Kotzenbergs kompani. Major Johan Deuffels kompani. Major Henrik Janssons kompani. Generallöjtnant Fredrik Moser von Filsecks regemente. Generalmajor Joakim von Volckmans regemente. Överste Didrik von Dürings regemente. Överste Johan zur Brüggens regemente. Överste G. von Efferens regemente. Greve Georg von Waldecks rytteriregemente. Artilleri. III. December månad. Överstelöjtnant Stephan Schultz´kompani. Major Günther Samuel von Kotzenbergs kompani. Major Johan Deuffels kompani. Major Henrik Janssons kompani. Generallöjtnant Fredrik Moser von Filsecks regemente. Generalmajor Joakim von Volckmans regemente. Överste Didrik von Dürings regemente. Överste Johan zur Brüggens regemente. Överste G. von Efferens regemente. Greve Georg von Waldecks dragonregemente. Överste Geijsos rytteriregemente. Överste Geijsos kompani dragoner. Överste Curt Kristoffer von Königsmarcks rytteriregemente. Artilleri.
Rullor 1620-1723
LänStockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
LandskapBlekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland
ArkivtypMilitaria
InformationSamlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.
NADSE/KrA/0022
Volymer från Rullor 1620-1723
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v751421.b10  
20 00000 v751421.b20  
30 00000 v751421.b30  
40 00000 v751421.b40  
50 00000 v751421.b50  
60 00000 v751421.b60  
70 00001 v751421.b70.s1  
80 00002 v751421.b80.s2  
90 00003 v751421.b90.s3  
100 00004 v751421.b100.s4  
110 00005 v751421.b110.s5  
120 00006 v751421.b120.s6  
130 00007 v751421.b130.s7  
140 00008 v751421.b140.s8  
150 00009 v751421.b150.s9  
160 00010 v751421.b160.s10  
170 00011 v751421.b170.s11  
180 00012 v751421.b180.s12  
190 00013 v751421.b190.s13  
200 00014 v751421.b200.s14  
210 00015 v751421.b210.s15  
220 00016 v751421.b220.s16  
230 00017 v751421.b230.s17  
240 00018 v751421.b240.s18  
250 00019 v751421.b250.s19  
260 00020 v751421.b260.s20  
270 00021 v751421.b270.s21  
280 00022 v751421.b280.s22  
290 00023 v751421.b290.s23  
300 00024 v751421.b300.s24  
310 00025 v751421.b310.s25  
320 00026 v751421.b320.s26  
330 00027 v751421.b330.s27  
340 00028 v751421.b340.s28  
350 00029 v751421.b350.s29  
360 00030 v751421.b360.s30  
370 00031 v751421.b370.s31  
380 00032 v751421.b380.s32  
390 00033 v751421.b390.s33  
400 00034 v751421.b400.s34  
410 00035 v751421.b410.s35  
420 00036 v751421.b420.s36  
430 00037 v751421.b430.s37  
440 00038 v751421.b440.s38  
450 00039 v751421.b450.s39  
460 00040 v751421.b460.s40  
470 00041 v751421.b470.s41  
480 00042 v751421.b480.s42  
490 00043 v751421.b490.s43  
500 00044 v751421.b500.s44  
510 00045 v751421.b510.s45  
520 00046 v751421.b520.s46  
530 00047 v751421.b530.s47  
540 00048 v751421.b540.s48  
550 00052 v751421.b550.s52  
560 00053 v751421.b560.s53  
570 00054 v751421.b570.s54  
580 00055 v751421.b580.s55  
590 00056 v751421.b590.s56  
600 00057 v751421.b600.s57  
610 00058 v751421.b610.s58  
620 00059 v751421.b620.s59  
630 00060 v751421.b630.s60  
640 00061 v751421.b640.s61  
650 00062 v751421.b650.s62  
660 00063 v751421.b660.s63  
670 00064 v751421.b670.s64  
680 00065 v751421.b680.s65  
690 00066 v751421.b690.s66  
700 00067 v751421.b700.s67  
710 00068 v751421.b710.s68  
720 00069 v751421.b720.s69  
730 00070 v751421.b730.s70  
740 00071 v751421.b740.s71  
750 00072 v751421.b750.s72  
760 00073 v751421.b760.s73  
770 00074 v751421.b770.s74  
780 00075 v751421.b780.s75  
790 00076 v751421.b790.s76  
800 00077 v751421.b800.s77  
810 00078 v751421.b810.s78  
820 00079 v751421.b820.s79  
830 00080 v751421.b830.s80  
840 00081 v751421.b840.s81  
850 00082 v751421.b850.s82  
860 00083 v751421.b860.s83  
870 00084 v751421.b870.s84  
880 00085 v751421.b880.s85  
890 00086 v751421.b890.s86  
900 00087 v751421.b900.s87  
910 00088 v751421.b910.s88  
920 00089 v751421.b920.s89  
930 00090 v751421.b930.s90  
940 00091 v751421.b940.s91  
950 00092 v751421.b950.s92  
960 00093 v751421.b960.s93  
970 00094 v751421.b970.s94  
980 00095 v751421.b980.s95  
990 00096 v751421.b990.s96  
1000 00097 v751421.b1000.s97  
1010 00098 v751421.b1010.s98  
1020 00099 v751421.b1020.s99  
1030 00100 v751421.b1030.s100  
1040 00101 v751421.b1040.s101  
1050 00102 v751421.b1050.s102  
1060 00103 v751421.b1060.s103  
1070 00104 v751421.b1070.s104  
1080 00105 v751421.b1080.s105  
1090 00106 v751421.b1090.s106  
1100 00107 v751421.b1100.s107  
1110 00108 v751421.b1110.s108  
1120 00109 v751421.b1120.s109  
1130 00110 v751421.b1130.s110  
1140 00111 v751421.b1140.s111  
1150 00112 v751421.b1150.s112  
1160 00113 v751421.b1160.s113  
1170 00114 v751421.b1170.s114  
1180 00115 v751421.b1180.s115  
1190 00116 v751421.b1190.s116  
1200 00117 v751421.b1200.s117  
1210 00118 v751421.b1210.s118  
1220 00119 v751421.b1220.s119  
1230 00120 v751421.b1230.s120  
1240 00121 v751421.b1240.s121  
1250 00122 v751421.b1250.s122  
1260 00123 v751421.b1260.s123  
1270 00124 v751421.b1270.s124  
1280 00125 v751421.b1280.s125  
1290 00126 v751421.b1290.s126  
1300 00127 v751421.b1300.s127  
1310 00128 v751421.b1310.s128  
1320 00129 v751421.b1320.s129  
1330 00130 v751421.b1330.s130  
1340 00131 v751421.b1340.s131  
1350 00132 v751421.b1350.s132  
1360 00133 v751421.b1360.s133  
1370 00134 v751421.b1370.s134  
1380 00135 v751421.b1380.s135  
1390 00136 v751421.b1390.s136  
1400 00137 v751421.b1400.s137  
1410 00138 v751421.b1410.s138  
1420 00139 v751421.b1420.s139  
1430 00140 v751421.b1430.s140  
1440 00141 v751421.b1440.s141  
1450 00142 v751421.b1450.s142  
1460 00143 v751421.b1460.s143  
1470 00144 v751421.b1470.s144  
1480 00145 v751421.b1480.s145  
1490 00146 v751421.b1490.s146  
1500 00147 v751421.b1500.s147  
1510 00148 v751421.b1510.s148  
1520 00149 v751421.b1520.s149  
1530 00150 v751421.b1530.s150  
1540 00151 v751421.b1540.s151  
1550 00152 v751421.b1550.s152  
1560 00153 v751421.b1560.s153  
1570 00154 v751421.b1570.s154  
1580 00155 v751421.b1580.s155  
1590 00156 v751421.b1590.s156  
1600 00157 v751421.b1600.s157  
1610 00158 v751421.b1610.s158  
1620 00159 v751421.b1620.s159  
1630 00159a v751421.b1630.s159a  
1640 00160 v751421.b1640.s160  
1650 00161 v751421.b1650.s161  
1660 00162 v751421.b1660.s162  
1670 00163 v751421.b1670.s163  
1680 00164 v751421.b1680.s164  
1690 00165 v751421.b1690.s165  
1700 00166 v751421.b1700.s166  
1710 00167 v751421.b1710.s167  
1720 00168 v751421.b1720.s168  
1730 00169 v751421.b1730.s169  
1740 00170 v751421.b1740.s170  
1750 00000 v751421.b1750  
1760 00173 v751421.b1760.s173  
1770 00174 v751421.b1770.s174  
1780 00175 v751421.b1780.s175  
1790 00176 v751421.b1790.s176  
1800 00177 v751421.b1800.s177  
1810 00178 v751421.b1810.s178  
1820 00179 v751421.b1820.s179  
1830 00180 v751421.b1830.s180  
1840 00181 v751421.b1840.s181  
1850 00182 v751421.b1850.s182  
1860 00183 v751421.b1860.s183  
1870 00184 v751421.b1870.s184  
1880 00185 v751421.b1880.s185  
1890 00186 v751421.b1890.s186  
1900 00187 v751421.b1900.s187  
1910 00188 v751421.b1910.s188  
1920 00189 v751421.b1920.s189  
1930 00190 v751421.b1930.s190  
1940 00191 v751421.b1940.s191  
1950 00192 v751421.b1950.s192  
1960 00193 v751421.b1960.s193  
1970 00194 v751421.b1970.s194  
1980 00195 v751421.b1980.s195  
1990 00196 v751421.b1990.s196  
2000 00197 v751421.b2000.s197  
2010 00198 v751421.b2010.s198  
2020 00199 v751421.b2020.s199  
2030 00200 v751421.b2030.s200  
2040 00201 v751421.b2040.s201  
2050 00202 v751421.b2050.s202  
2060 00203 v751421.b2060.s203  
2070 00204 v751421.b2070.s204  
2080 00205 v751421.b2080.s205  
2090 00206 v751421.b2090.s206  
2100 00207 v751421.b2100.s207  
2110 00208 v751421.b2110.s208  
2120 00209 v751421.b2120.s209  
2130 00210 v751421.b2130.s210  
2140 00211 v751421.b2140.s211  
2150 00212 v751421.b2150.s212  
2160 00213 v751421.b2160.s213  
2170 00214 v751421.b2170.s214  
2180 00215 v751421.b2180.s215  
2190 00216 v751421.b2190.s216  
2200 00217 v751421.b2200.s217  
2210 00218 v751421.b2210.s218  
2220 00219 v751421.b2220.s219  
2230 00220 v751421.b2230.s220  
2240 00221 v751421.b2240.s221  
2250 00222 v751421.b2250.s222  
2260 00223 v751421.b2260.s223  
2270 00224 v751421.b2270.s224  
2280 00225 v751421.b2280.s225  
2290 00226 v751421.b2290.s226  
2300 00227 v751421.b2300.s227  
2310 00228 v751421.b2310.s228  
2320 00229 v751421.b2320.s229  
2330 00230 v751421.b2330.s230  
2340 00231 v751421.b2340.s231  
2350 00232 v751421.b2350.s232  
2360 00235 v751421.b2360.s235  
2370 00236 v751421.b2370.s236  
2380 00237 v751421.b2380.s237  
2390 00238 v751421.b2390.s238  
2400 00239 v751421.b2400.s239  
2410 00240 v751421.b2410.s240  
2420 00241 v751421.b2420.s241  
2430 00242 v751421.b2430.s242  
2440 00243 v751421.b2440.s243  
2450 00244 v751421.b2450.s244  
2460 00245 v751421.b2460.s245  
2470 00246 v751421.b2470.s246  
2480 00247 v751421.b2480.s247  
2490 00248 v751421.b2490.s248  
2500 00249 v751421.b2500.s249  
2510 00250 v751421.b2510.s250  
2520 00251 v751421.b2520.s251  
2530 00252 v751421.b2530.s252  
2540 00253 v751421.b2540.s253  
2550 00254 v751421.b2550.s254  
2560 00255 v751421.b2560.s255  
2570 00256 v751421.b2570.s256  
2580 00257 v751421.b2580.s257  
2590 00258 v751421.b2590.s258  
2600 00259 v751421.b2600.s259  
2610 00260 v751421.b2610.s260  
2620 00261 v751421.b2620.s261  
2630 00262 v751421.b2630.s262  
2640 00263 v751421.b2640.s263  
2650 00264 v751421.b2650.s264  
2660 00265 v751421.b2660.s265  
2670 00266 v751421.b2670.s266  
2680 00267 v751421.b2680.s267  
2690 00268 v751421.b2690.s268  
2700 00269 v751421.b2700.s269  
2710 00270 v751421.b2710.s270  
2720 00271 v751421.b2720.s271  
2730 00272 v751421.b2730.s272  
2740 00273 v751421.b2740.s273  
2750 00274 v751421.b2750.s274  
2760 00275 v751421.b2760.s275  
2770 00276 v751421.b2770.s276  
2780 00277 v751421.b2780.s277  
2790 00278 v751421.b2790.s278  
2800 00279 v751421.b2800.s279  
2810 00280 v751421.b2810.s280  
2820 00281 v751421.b2820.s281  
2830 00282 v751421.b2830.s282  
2840 00283 v751421.b2840.s283  
2850 00284 v751421.b2850.s284  
2860 00285 v751421.b2860.s285  
2870 00286 v751421.b2870.s286  
2880 00287 v751421.b2880.s287  
2890 00288 v751421.b2890.s288  
2900 00289 v751421.b2900.s289  
2910 00290 v751421.b2910.s290  
2920 00291 v751421.b2920.s291  
2930 00292 v751421.b2930.s292  
2940 00293 v751421.b2940.s293  
2950 00294 v751421.b2950.s294  
2960 00295 v751421.b2960.s295  
2970 00296 v751421.b2970.s296  
2980 00297 v751421.b2980.s297  
2990 00298 v751421.b2990.s298  
3000 00299 v751421.b3000.s299  
3010 00300 v751421.b3010.s300  
3020 00301 v751421.b3020.s301  
3030 00302 v751421.b3030.s302  
3040 00303 v751421.b3040.s303  
3050 00304 v751421.b3050.s304  
3060 00305 v751421.b3060.s305  
3070 00306 v751421.b3070.s306  
3080 00307 v751421.b3080.s307  
3090 00308 v751421.b3090.s308  
3100 00309 v751421.b3100.s309  
3110 00310 v751421.b3110.s310  
3120 00311 v751421.b3120.s311  
3130 00312 v751421.b3130.s312  
3140 00313 v751421.b3140.s313  
3150 00314 v751421.b3150.s314  
3160 00315 v751421.b3160.s315  
3170 00316 v751421.b3170.s316  
3180 00317 v751421.b3180.s317  
3190 00318 v751421.b3190.s318  
3200 00319 v751421.b3200.s319  
3210 00320 v751421.b3210.s320  
3220 00321 v751421.b3220.s321  
3230 00322 v751421.b3230.s322  
3240 00323 v751421.b3240.s323  
3250 00324 v751421.b3250.s324  
3260 00325 v751421.b3260.s325  
3270 00326 v751421.b3270.s326  
3280 00327 v751421.b3280.s327  
3290 00328 v751421.b3290.s328  
3300 00329 v751421.b3300.s329  
3310 00330 v751421.b3310.s330  
3320 00331 v751421.b3320.s331  
3330 00332 v751421.b3330.s332  
3340 00333 v751421.b3340.s333  
3350 00334 v751421.b3350.s334  
3360 00335 v751421.b3360.s335  
3370 00336 v751421.b3370.s336  
3380 00337 v751421.b3380.s337  
3390 00338 v751421.b3390.s338  
3400 00339 v751421.b3400.s339  
3410 00340 v751421.b3410.s340  
3420 00341 v751421.b3420.s341  
3430 00342 v751421.b3430.s342  
3440 00343 v751421.b3440.s343  
3450 00344 v751421.b3450.s344  
3460 00345 v751421.b3460.s345  
3470 00346 v751421.b3470.s346  
3480 00347 v751421.b3480.s347  
3490 00348 v751421.b3490.s348  
3500 00349 v751421.b3500.s349  
3510 00350 v751421.b3510.s350  
3520 00351 v751421.b3520.s351  
3530 00352 v751421.b3530.s352  
3540 00353 v751421.b3540.s353  
3550 00354 v751421.b3550.s354  
3560 00355 v751421.b3560.s355  
3570 00356 v751421.b3570.s356  
3580 00357 v751421.b3580.s357  
3590 00358 v751421.b3590.s358  
3600 00359 v751421.b3600.s359  
3610 00000 v751421.b3610  
3620 00000 v751421.b3620  

ANTAL FÄRGBILDER

85 339 847

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet