Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Rullor 1620-1723 1661:10 (1661-1661) (AID: v751435 Öppna, NAD: SE/KrA/0022)

Beskrivning av AID

Rullor 1620-1723 1661:10 
AIDv751435 
VolymtypRullor
Årtal1661-1661
Information1661. Garnisonerna i Vorpommern. Del I. I. Januari månad. Överste Berndt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnant Clemens Grubbs skvadron. Jämtland. I Demmin. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. I Damgarten. Generalmajor Nils Bååts regemente. Österbotten. Generalmajor Fabian von Fersens regemente. Greifswald - Wolgast. Riksamiralen Carl Gustaf Wrangels regemente. Överste Georg Fredrik Offeners rytteriregemente. Öv. löjtn. Casper Abraham von Üchtritz´kompani. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare Kristoffer von Nassaus kompani. Ryttmästare Henrik Julius von Diederitz´kompani. Rulla på artilleriet i Anklam. Rulla på artilleriet på Rügen. Rulla på sjöfolk i Stralsund. II. Februari månad. Överste Berendt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnant Clemens Grubbs skvadron. Jämtland. I Stralsund. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. I Dammgarten och Neufähr. Generalmajor Nils Bååts regemente. Österbotten. Generalmajor Fabian von Fersens regemente. Riksamiralen Carl Gustaf Wrangels regemente. Överste Georg Fredrik Offeners rytteriregemente. Öv. löjtnant Kasper Abraham von Üchtritz´kompani. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare Kristoffer Nassaus kompani. Ryttmästare Henrik Julius von Diederitz´kompani. Rulla på artilleriet i Stralsund. Rulla på artilleriet i Neufehrskans. Rulla på artilleriet i Grefswald. Rulla på artilleriet i Wolgast. Rulla på artilleriet i Anklam. III. Mars månad. Överste Berendt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnant Clemens Grubbs skvadron. Jämtland. I Demmin. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. Generalmajor Nils Bååts regemente. Österbotten. Generalmajor Fabian von Fersens regemente. I Greifswald. Riksamiralen Carl Gustaf Wrangels regemente. Överste Georg Fredrik Offeners regemente. I Stralsund. Överste Anders Plantings regemente. Öv.löjtn. Kasper Abraham v. Üchtritz´kompani. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare Kristoffer Nassaus kompani. Rulla på artilleriet i Stralsund. Rulla på artilleriet i Greifswald. Rulla på artilleriet i Wolgast. Rulla på artilleriet i Anklam. Rulla på artilleriet i Demmin. Rulla på sjöfolk. i Stralsund. IV. April månad. Överste Berendt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnant Clemens Grubbs skvadron. Jämtland. I Demmin. Överste Salomon von Sackens regemente. Generalmajor Nils Bååts regemente. Österbotten. Generalmajor Fabian von Fersens regemente. I Greifswald. Riksamiralen Carl Gustaf Wrangels regemente. Överste Georg Fredrik Offeners regemente. Överste Anders Plantings regemente. Öv. löjtnant Kasper Abraham von Üchtritz´kompani. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare Kristoffer Nassaus kompani. Rulla på artilleriet i Stralsund. Rulla på artilleriet i Greifswald. Rulla på artilleriet i Wolgast. Rulla på artilleriet i Anklam. Rulla på artilleriet i Demmin. V. Maj månad. Överste Berendt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnant Clemens Grubbs skvadron. Jämtland. i Demmin. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. Generalmajor Nils Bååts regemente. Österbotten. Generalmajor Fabian von Fersens regemente. I Wolgast och Greifswald. Riksamiralen Carl Gustaf Wrangels regemente. Överste Georg Fredrik Offeners regemente. Överste Anders Plantings regemente. Öv. löjtn. Kasper Abraham von Üchtritz´kompani. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare Kristoffer Nassaus kompani. Rulla på artilleriet i Stralsund. Rulla på artilleriet i Greifswald. Rulla på artilleriet i Wolgast och Pernemünde. VI. Juni månad. Överste Berendt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnant Clemens Grubbs skvadron. Jämtland. I Demmin. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. Generalmajor Nils Bååts regemente. Österbotten. Generalmajor Fabian von Fersens regemente. Riksamiralen Carl Gustaf Wrangels regemente. Överste Georg Fredrik Offeners regemente. Öv. löjtn. Kasper Abraham von Üchtritz´kompani. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare Kristoffer Nassaus kompani. Rulla på artilleriet i Stralsund. Rulla på artilleriet i Greifswald. Rulla på artilleriet i Wolgast och Penemünde.
Rullor 1620-1723
LänStockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
LandskapBlekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland
ArkivtypMilitaria
InformationSamlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.
NADSE/KrA/0022
Volymer från Rullor 1620-1723
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v751435.b10  
20 00000 v751435.b20  
30 00000 v751435.b30  
40 00000 v751435.b40  
50 00000 v751435.b50  
60 00000 v751435.b60  
70 00000 v751435.b70  
80 00000 v751435.b80  
90 00000 v751435.b90  
100 00001 v751435.b100.s1  
110 00002 v751435.b110.s2  
120 00003 v751435.b120.s3  
130 00004 v751435.b130.s4  
140 00005 v751435.b140.s5  
150 00006 v751435.b150.s6  
160 00007 v751435.b160.s7  
170 00008 v751435.b170.s8  
180 00009 v751435.b180.s9  
190 00010 v751435.b190.s10  
200 00011 v751435.b200.s11  
210 00012 v751435.b210.s12  
220 00013 v751435.b220.s13  
230 00014 v751435.b230.s14  
240 00015 v751435.b240.s15  
250 00016 v751435.b250.s16  
260 00017 v751435.b260.s17  
270 00018 v751435.b270.s18  
280 00019 v751435.b280.s19  
290 00020 v751435.b290.s20  
300 00021 v751435.b300.s21  
310 00022 v751435.b310.s22  
320 00023 v751435.b320.s23  
330 00024 v751435.b330.s24  
340 00025 v751435.b340.s25  
350 00026 v751435.b350.s26  
360 00027 v751435.b360.s27  
370 00028 v751435.b370.s28  
380 00029 v751435.b380.s29  
390 00030 v751435.b390.s30  
400 00031 v751435.b400.s31  
410 00032 v751435.b410.s32  
420 00033 v751435.b420.s33  
430 00034 v751435.b430.s34  
440 00035a v751435.b440.s35a  
450 00035b v751435.b450.s35b  
460 00036 v751435.b460.s36  
470 00037 v751435.b470.s37  
480 00038 v751435.b480.s38  
490 00039 v751435.b490.s39  
500 00040 v751435.b500.s40  
510 00041 v751435.b510.s41  
520 00042 v751435.b520.s42  
530 00043 v751435.b530.s43  
540 00044 v751435.b540.s44  
550 00045 v751435.b550.s45  
560 00046 v751435.b560.s46  
570 00047 v751435.b570.s47  
580 00048 v751435.b580.s48  
590 00049 v751435.b590.s49  
600 00050 v751435.b600.s50  
610 00051 v751435.b610.s51  
620 00052 v751435.b620.s52  
630 00053 v751435.b630.s53  
640 00054 v751435.b640.s54  
650 00055 v751435.b650.s55  
660 00056 v751435.b660.s56  
670 00057 v751435.b670.s57  
680 00058 v751435.b680.s58  
690 00059 v751435.b690.s59  
700 00060 v751435.b700.s60  
710 00061 v751435.b710.s61  
720 00062 v751435.b720.s62  
730 00063 v751435.b730.s63  
740 00064 v751435.b740.s64  
750 00065 v751435.b750.s65  
760 00066 v751435.b760.s66  
770 00067 v751435.b770.s67  
780 00068 v751435.b780.s68  
790 00069 v751435.b790.s69  
800 00070 v751435.b800.s70  
810 00071 v751435.b810.s71  
820 00072 v751435.b820.s72  
830 00073 v751435.b830.s73  
840 00074 v751435.b840.s74  
850 00075 v751435.b850.s75  
860 00076 v751435.b860.s76  
870 00077 v751435.b870.s77  
880 00078 v751435.b880.s78  
890 00079 v751435.b890.s79  
900 00080 v751435.b900.s80  
910 00081 v751435.b910.s81  
920 00082 v751435.b920.s82  
930 00083 v751435.b930.s83  
940 00084 v751435.b940.s84  
950 00085 v751435.b950.s85  
960 00086 v751435.b960.s86  
970 00087 v751435.b970.s87  
980 00088 v751435.b980.s88  
990 00089 v751435.b990.s89  
1000 00090a v751435.b1000.s90a  
1010 00090b v751435.b1010.s90b  
1020 00091 v751435.b1020.s91  
1030 00092 v751435.b1030.s92  
1040 00093 v751435.b1040.s93  
1050 00094 v751435.b1050.s94  
1060 00095 v751435.b1060.s95  
1070 00096 v751435.b1070.s96  
1080 00097 v751435.b1080.s97  
1090 00098 v751435.b1090.s98  
1100 00099 v751435.b1100.s99  
1110 00100 v751435.b1110.s100  
1120 00101 v751435.b1120.s101  
1130 00102 v751435.b1130.s102  
1140 00103 v751435.b1140.s103  
1150 00104 v751435.b1150.s104  
1160 00105 v751435.b1160.s105  
1170 00106 v751435.b1170.s106  
1180 00107 v751435.b1180.s107  
1190 00108 v751435.b1190.s108  
1200 00109 v751435.b1200.s109  
1210 00110 v751435.b1210.s110  
1220 00111 v751435.b1220.s111  
1230 00112 v751435.b1230.s112  
1240 00113 v751435.b1240.s113  
1250 00114 v751435.b1250.s114  
1260 00115 v751435.b1260.s115  
1270 00116 v751435.b1270.s116  
1280 00117 v751435.b1280.s117  
1290 00118 v751435.b1290.s118  
1300 00119 v751435.b1300.s119  
1310 00120 v751435.b1310.s120  
1320 00121 v751435.b1320.s121  
1330 00122 v751435.b1330.s122  
1340 00123 v751435.b1340.s123  
1350 00124 v751435.b1350.s124  
1360 00125 v751435.b1360.s125  
1370 00126 v751435.b1370.s126  
1380 00127 v751435.b1380.s127  
1390 00128 v751435.b1390.s128  
1400 00129 v751435.b1400.s129  
1410 00130 v751435.b1410.s130  
1420 00131 v751435.b1420.s131  
1430 00132 v751435.b1430.s132  
1440 00133 v751435.b1440.s133  
1450 00134a v751435.b1450.s134a  
1460 00134b v751435.b1460.s134b  
1470 00135 v751435.b1470.s135  
1480 00136 v751435.b1480.s136  
1490 00137a v751435.b1490.s137a  
1500 00137b v751435.b1500.s137b  
1510 00138 v751435.b1510.s138  
1520 00139 v751435.b1520.s139  
1530 00140 v751435.b1530.s140  
1540 00141 v751435.b1540.s141  
1550 00142 v751435.b1550.s142  
1560 00143 v751435.b1560.s143  
1570 00144 v751435.b1570.s144  
1580 00145 v751435.b1580.s145  
1590 00146 v751435.b1590.s146  
1600 00147 v751435.b1600.s147  
1610 00148 v751435.b1610.s148  
1620 00149 v751435.b1620.s149  
1630 00150 v751435.b1630.s150  
1640 00151 v751435.b1640.s151  
1650 00152 v751435.b1650.s152  
1660 00153 v751435.b1660.s153  
1670 00154 v751435.b1670.s154  
1680 00155 v751435.b1680.s155  
1690 00156 v751435.b1690.s156  
1700 00157 v751435.b1700.s157  
1710 00158 v751435.b1710.s158  
1720 00159 v751435.b1720.s159  
1730 00160 v751435.b1730.s160  
1740 00161 v751435.b1740.s161  
1750 00162 v751435.b1750.s162  
1760 00163 v751435.b1760.s163  
1770 00164 v751435.b1770.s164  
1780 00165 v751435.b1780.s165  
1790 00166 v751435.b1790.s166  
1800 00167 v751435.b1800.s167  
1810 00168 v751435.b1810.s168  
1820 00169 v751435.b1820.s169  
1830 00170 v751435.b1830.s170  
1840 00171 v751435.b1840.s171  
1850 00172 v751435.b1850.s172  
1860 00173 v751435.b1860.s173  
1870 00174 v751435.b1870.s174  
1880 00175 v751435.b1880.s175  
1890 00176 v751435.b1890.s176  
1900 00177 v751435.b1900.s177  
1910 00178 v751435.b1910.s178  
1920 00179 v751435.b1920.s179  
1930 00180 v751435.b1930.s180  
1940 00181 v751435.b1940.s181  
1950 00182 v751435.b1950.s182  
1960 00183 v751435.b1960.s183  
1970 00184 v751435.b1970.s184  
1980 00185 v751435.b1980.s185  
1990 00186 v751435.b1990.s186  
2000 00187 v751435.b2000.s187  
2010 00188 v751435.b2010.s188  
2020 00189 v751435.b2020.s189  
2030 00190 v751435.b2030.s190  
2040 00191 v751435.b2040.s191  
2050 00192 v751435.b2050.s192  
2060 00193a v751435.b2060.s193a  
2070 00193b v751435.b2070.s193b  
2080 00194 v751435.b2080.s194  
2090 00195 v751435.b2090.s195  
2100 00196 v751435.b2100.s196  
2110 00197 v751435.b2110.s197  
2120 00198 v751435.b2120.s198  
2130 00199 v751435.b2130.s199  
2140 00200 v751435.b2140.s200  
2150 00201 v751435.b2150.s201  
2160 00202 v751435.b2160.s202  
2170 00203 v751435.b2170.s203  
2180 00204 v751435.b2180.s204  
2190 00205 v751435.b2190.s205  
2200 00206 v751435.b2200.s206  
2210 00207 v751435.b2210.s207  
2220 00208 v751435.b2220.s208  
2230 00209 v751435.b2230.s209  
2240 00210 v751435.b2240.s210  
2250 00211 v751435.b2250.s211  
2260 00212 v751435.b2260.s212  
2270 00213 v751435.b2270.s213  
2280 00214 v751435.b2280.s214  
2290 00215 v751435.b2290.s215  
2300 00216 v751435.b2300.s216  
2310 00217 v751435.b2310.s217  
2320 00218 v751435.b2320.s218  
2330 00219 v751435.b2330.s219  
2340 00220 v751435.b2340.s220  
2350 00221 v751435.b2350.s221  
2360 00222 v751435.b2360.s222  
2370 00223 v751435.b2370.s223  
2380 00224 v751435.b2380.s224  
2390 00225 v751435.b2390.s225  
2400 00226 v751435.b2400.s226  
2410 00227 v751435.b2410.s227  
2420 00228 v751435.b2420.s228  
2430 00229 v751435.b2430.s229  
2440 00230 v751435.b2440.s230  
2450 00231 v751435.b2450.s231  
2460 00232 v751435.b2460.s232  
2470 00233 v751435.b2470.s233  
2480 00234 v751435.b2480.s234  
2490 00235 v751435.b2490.s235  
2500 00236 v751435.b2500.s236  
2510 00237 v751435.b2510.s237  
2520 00238 v751435.b2520.s238  
2530 00239 v751435.b2530.s239  
2540 00240 v751435.b2540.s240  
2550 00241 v751435.b2550.s241  
2560 00242 v751435.b2560.s242  
2570 00243 v751435.b2570.s243  
2580 00244 v751435.b2580.s244  
2590 00245 v751435.b2590.s245  
2600 00246 v751435.b2600.s246  
2610 00247 v751435.b2610.s247  
2620 00248 v751435.b2620.s248  
2630 00249 v751435.b2630.s249  
2640 00250 v751435.b2640.s250  
2650 00251 v751435.b2650.s251  
2660 00252 v751435.b2660.s252  
2670 00253 v751435.b2670.s253  
2680 00254 v751435.b2680.s254  
2690 00255 v751435.b2690.s255  
2700 00256 v751435.b2700.s256  
2710 00257 v751435.b2710.s257  
2720 00258 v751435.b2720.s258  
2730 00259 v751435.b2730.s259  
2740 00260 v751435.b2740.s260  
2750 00261 v751435.b2750.s261  
2760 00262a v751435.b2760.s262a  
2770 00262b v751435.b2770.s262b  
2780 00263 v751435.b2780.s263  
2790 00264 v751435.b2790.s264  
2800 00265a v751435.b2800.s265a  
2810 00265b v751435.b2810.s265b  
2820 00266 v751435.b2820.s266  
2830 00267 v751435.b2830.s267  
2840 00268 v751435.b2840.s268  
2850 00269 v751435.b2850.s269  
2860 00270 v751435.b2860.s270  
2870 00271 v751435.b2870.s271  
2880 00272 v751435.b2880.s272  
2890 00273 v751435.b2890.s273  
2900 00274 v751435.b2900.s274  
2910 00275 v751435.b2910.s275  
2920 00276 v751435.b2920.s276  
2930 00277 v751435.b2930.s277  
2940 00278 v751435.b2940.s278  
2950 00279 v751435.b2950.s279  
2960 00280 v751435.b2960.s280  
2970 00281 v751435.b2970.s281  
2980 00282 v751435.b2980.s282  
2990 00283 v751435.b2990.s283  
3000 00284 v751435.b3000.s284  
3010 00285 v751435.b3010.s285  
3020 00286 v751435.b3020.s286  
3030 00287 v751435.b3030.s287  
3040 00288 v751435.b3040.s288  
3050 00289 v751435.b3050.s289  
3060 00290 v751435.b3060.s290  
3070 00291 v751435.b3070.s291  
3080 00292 v751435.b3080.s292  
3090 00293 v751435.b3090.s293  
3100 00294 v751435.b3100.s294  
3110 00295 v751435.b3110.s295  
3120 00296 v751435.b3120.s296  
3130 00297 v751435.b3130.s297  
3140 00298 v751435.b3140.s298  
3150 00299 v751435.b3150.s299  
3160 00300 v751435.b3160.s300  
3170 00301 v751435.b3170.s301  
3180 00302 v751435.b3180.s302  
3190 00303 v751435.b3190.s303  
3200 00304 v751435.b3200.s304  
3210 00305 v751435.b3210.s305  
3220 00306 v751435.b3220.s306  
3230 00307 v751435.b3230.s307  
3240 00308 v751435.b3240.s308  
3250 00309 v751435.b3250.s309  
3260 00310 v751435.b3260.s310  
3270 00311 v751435.b3270.s311  
3280 00312 v751435.b3280.s312  
3290 00313 v751435.b3290.s313  
3300 00314 v751435.b3300.s314  
3310 00315 v751435.b3310.s315  
3320 00316 v751435.b3320.s316  
3330 00317a v751435.b3330.s317a  
3340 00317b v751435.b3340.s317b  
3350 00318 v751435.b3350.s318  
3360 00319 v751435.b3360.s319  
3370 00320 v751435.b3370.s320  
3380 00321a v751435.b3380.s321a  
3390 00321b v751435.b3390.s321b  
3400 00322 v751435.b3400.s322  
3410 00323 v751435.b3410.s323  
3420 00324 v751435.b3420.s324  
3430 00325 v751435.b3430.s325  
3440 00326 v751435.b3440.s326  
3450 00327 v751435.b3450.s327  
3460 00328 v751435.b3460.s328  
3470 00329 v751435.b3470.s329  
3480 00330 v751435.b3480.s330  
3490 00331 v751435.b3490.s331  
3500 00332 v751435.b3500.s332  
3510 00333 v751435.b3510.s333  
3520 00334 v751435.b3520.s334  
3530 00335 v751435.b3530.s335  
3540 00336 v751435.b3540.s336  
3550 00337 v751435.b3550.s337  
3560 00338 v751435.b3560.s338  
3570 00000 v751435.b3570  
3580 00000 v751435.b3580  

ANTAL FÄRGBILDER

85 365 592

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet