Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Rullor 1620-1723 1661:11 (1661-1661) (AID: v751436 Öppna, NAD: SE/KrA/0022)

Beskrivning av AID

Rullor 1620-1723 1661:11 
AIDv751436 
VolymtypRullor
Årtal1661-1661
Information1661. Garnisonerna i Vorpommern. Del II. Juli - december månader. I. Juli månad. Överste Berendt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnant Clemens Grubbs skvadron. Jämtland. I Demmin. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. Generalmajor Nils Bååts regemente. Österbotten. Generalmajor Fabian von Fersens regemente. Riksamiralen Carl Gustaf Wrangels regemente. Överste Georg Fredrik Offeners regemente. Öv. löjtnant Kasper Abraham von Üchtritz´kompani. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare Kristoffer Nassaus kompani. Rulla på artilleriet i Stralsund. Rulla på artilleriet i Anklam. Rulla på artilleriet i Demmin. II. Augusti månad. Överste Berendt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnanten Clemens Grubbs skvadron. Jämtland. I Demmin. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. Generalmajor Nils Bååts regemente. Österbotten. Generalmajor Fabian von Fersens regemente. Riksamiralen Carl Gustaf Wrangels regemente. Överste Georg Fredrik Offeners regemente. Överste Anders Plantings regemente. Öv. löjtn. Kasper Abraham von Üchtritz´kompani. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare Kristoffer Nassaus kompani. Rulla på artilleriet i Anklam. Rulla på artilleriet i Demmin. III. September månad. Överste Berendt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnant Clemens Grubbs skvadron. Jämtland. I Demmin. Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland. Generalmajor Nils Bååts regemente. Österbotten. Generalmajor Fabian von Fersens regemente. I Greifswald. Generallöjtnant Carl Gustaf Wrangels regemente. Överste Georg Fredrik Offeners regemente. Överste Anders Plantings regemente. Öv. löjtnant Kasper Abraham von Üchtritz´kompani. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare Kristoffer Nassaus kompani. Rulla på artilleriet i Stralsund. Rulla på artilleriet i Greifswald. Rulla på artilleriet i Anklam. Rulla på artilleriet i Demmin. IV. Oktober månad. Överste Berndt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnant Clemens Grubbs skvadron. Jämtland. Generalmajor Fabian von Fersens regemente. Generallöjtnant Carl Gustaf Wrangels regemente. Överste Georg Fredrik Offeners regemente. Öv. löjtn. Kasper Abraham von Üchtritz´kompani. Ryttmästare Johan Sigmund Lochmans kompani. Ryttmästare Kristoffer Nassaus kompani. Günther von Bünaus rytteriregemente. Artillerirullor. V. November månad. Överste Berendt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnant Clemens Grubbs skvadron. Jämtland. I Demmin. General-major Fabian von Fersens regemente. Riksamiralen Carl Gustaf Wrangels regemente. Överste Georg Fredrik Offeners regemente. Rulla på artilleriet i Vorpommern. Rulla på artilleriet i Neufehrskans. Rulla på artilleriet i Wolgast. Rulla på artilleriet i Demmin. Extrakt på artilleriet i Vorpommern. VI. December månad. Överste Berendt Sanitz´regemente. Södermanland. I Anklam. Överstelöjtnant Clemens Grubbs skvadron. Jämtland. I Demmin. Riksamiralen Carl Gustaf Wrangels regemente. Rulla på artilleriet i Stralsund. Rulla på artilleriet i Neufährskans. Rulla på artilleriet i Greifswald. Rulla på artilleriet i Wolgast. Rulla på artilleriet i Demmin.
Rullor 1620-1723
LänStockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
LandskapBlekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland
ArkivtypMilitaria
InformationSamlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.
NADSE/KrA/0022
Volymer från Rullor 1620-1723
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v751436.b10  
20 00000 v751436.b20  
30 00000 v751436.b30  
40 00000 v751436.b40  
50 00000 v751436.b50  
60 00000 v751436.b60  
70 00000 v751436.b70  
80 00000 v751436.b80  
90 00001 v751436.b90.s1  
100 00002 v751436.b100.s2  
110 00003 v751436.b110.s3  
120 00004 v751436.b120.s4  
130 00005 v751436.b130.s5  
140 00006 v751436.b140.s6  
150 00007 v751436.b150.s7  
160 00008 v751436.b160.s8  
170 00009 v751436.b170.s9  
180 00010 v751436.b180.s10  
190 00011 v751436.b190.s11  
200 00012 v751436.b200.s12  
210 00013 v751436.b210.s13  
220 00014 v751436.b220.s14  
230 00015 v751436.b230.s15  
240 00016 v751436.b240.s16  
250 00017 v751436.b250.s17  
260 00018 v751436.b260.s18  
270 00019 v751436.b270.s19  
280 00020 v751436.b280.s20  
290 00021 v751436.b290.s21  
300 00022 v751436.b300.s22  
310 00023 v751436.b310.s23  
320 00024 v751436.b320.s24  
330 00025 v751436.b330.s25  
340 00026 v751436.b340.s26  
350 00027 v751436.b350.s27  
360 00028 v751436.b360.s28  
370 00029a v751436.b370.s29a  
380 00029b v751436.b380.s29b  
390 00030 v751436.b390.s30  
400 00031 v751436.b400.s31  
410 00032 v751436.b410.s32  
420 00033 v751436.b420.s33  
430 00034 v751436.b430.s34  
440 00035 v751436.b440.s35  
450 00036 v751436.b450.s36  
460 00037 v751436.b460.s37  
470 00038 v751436.b470.s38  
480 00039 v751436.b480.s39  
490 00040 v751436.b490.s40  
500 00041 v751436.b500.s41  
510 00042 v751436.b510.s42  
520 00043 v751436.b520.s43  
530 00044 v751436.b530.s44  
540 00045 v751436.b540.s45  
550 00046 v751436.b550.s46  
560 00047 v751436.b560.s47  
570 00048 v751436.b570.s48  
580 00049 v751436.b580.s49  
590 00050 v751436.b590.s50  
600 00051 v751436.b600.s51  
610 00052 v751436.b610.s52  
620 00053 v751436.b620.s53  
630 00054 v751436.b630.s54  
640 00055 v751436.b640.s55  
650 00056 v751436.b650.s56  
660 00057 v751436.b660.s57  
670 00058 v751436.b670.s58  
680 00059 v751436.b680.s59  
690 00060 v751436.b690.s60  
700 00061 v751436.b700.s61  
710 00062 v751436.b710.s62  
720 00063 v751436.b720.s63  
730 00064 v751436.b730.s64  
740 00065 v751436.b740.s65  
750 00066 v751436.b750.s66  
760 00067 v751436.b760.s67  
770 00068 v751436.b770.s68  
780 00069 v751436.b780.s69  
790 00070 v751436.b790.s70  
800 00071 v751436.b800.s71  
810 00072 v751436.b810.s72  
820 00073 v751436.b820.s73  
830 00074 v751436.b830.s74  
840 00075 v751436.b840.s75  
850 00076 v751436.b850.s76  
860 00077 v751436.b860.s77  
870 00078 v751436.b870.s78  
880 00079a v751436.b880.s79a  
890 00079b v751436.b890.s79b  
900 00080 v751436.b900.s80  
910 00081 v751436.b910.s81  
920 00082 v751436.b920.s82  
930 00083 v751436.b930.s83  
940 00084 v751436.b940.s84  
950 00085 v751436.b950.s85  
960 00086 v751436.b960.s86  
970 00087 v751436.b970.s87  
980 00088 v751436.b980.s88  
990 00089 v751436.b990.s89  
1000 00090 v751436.b1000.s90  
1010 00091 v751436.b1010.s91  
1020 00092 v751436.b1020.s92  
1030 00093 v751436.b1030.s93  
1040 00094 v751436.b1040.s94  
1050 00095 v751436.b1050.s95  
1060 00096 v751436.b1060.s96  
1070 00097 v751436.b1070.s97  
1080 00098 v751436.b1080.s98  
1090 00099 v751436.b1090.s99  
1100 00100 v751436.b1100.s100  
1110 00101 v751436.b1110.s101  
1120 00102 v751436.b1120.s102  
1130 00103 v751436.b1130.s103  
1140 00104 v751436.b1140.s104  
1150 00105 v751436.b1150.s105  
1160 00106 v751436.b1160.s106  
1170 00107 v751436.b1170.s107  
1180 00108 v751436.b1180.s108  
1190 00109 v751436.b1190.s109  
1200 00110 v751436.b1200.s110  
1210 00111 v751436.b1210.s111  
1220 00112 v751436.b1220.s112  
1230 00113 v751436.b1230.s113  
1240 00114 v751436.b1240.s114  
1250 00115 v751436.b1250.s115  
1260 00116 v751436.b1260.s116  
1270 00117 v751436.b1270.s117  
1280 00118 v751436.b1280.s118  
1290 00119 v751436.b1290.s119  
1300 00120 v751436.b1300.s120  
1310 00121 v751436.b1310.s121  
1320 00122 v751436.b1320.s122  
1330 00123 v751436.b1330.s123  
1340 00124a v751436.b1340.s124a  
1350 00124b v751436.b1350.s124b  
1360 00125a v751436.b1360.s125a  
1370 00125b v751436.b1370.s125b  
1380 00126 v751436.b1380.s126  
1390 00127 v751436.b1390.s127  
1400 00128 v751436.b1400.s128  
1410 00129 v751436.b1410.s129  
1420 00130 v751436.b1420.s130  
1430 00131 v751436.b1430.s131  
1440 00132 v751436.b1440.s132  
1450 00133 v751436.b1450.s133  
1460 00134 v751436.b1460.s134  
1470 00135 v751436.b1470.s135  
1480 00136 v751436.b1480.s136  
1490 00137 v751436.b1490.s137  
1500 00138 v751436.b1500.s138  
1510 00139 v751436.b1510.s139  
1520 00140 v751436.b1520.s140  
1530 00141 v751436.b1530.s141  
1540 00142 v751436.b1540.s142  
1550 00143 v751436.b1550.s143  
1560 00144 v751436.b1560.s144  
1570 00145 v751436.b1570.s145  
1580 00146 v751436.b1580.s146  
1590 00147 v751436.b1590.s147  
1600 00148 v751436.b1600.s148  
1610 00149 v751436.b1610.s149  
1620 00150 v751436.b1620.s150  
1630 00151 v751436.b1630.s151  
1640 00152 v751436.b1640.s152  
1650 00153 v751436.b1650.s153  
1660 00154 v751436.b1660.s154  
1670 00155 v751436.b1670.s155  
1680 00156 v751436.b1680.s156  
1690 00157 v751436.b1690.s157  
1700 00158 v751436.b1700.s158  
1710 00159 v751436.b1710.s159  
1720 00160 v751436.b1720.s160  
1730 00161 v751436.b1730.s161  
1740 00162 v751436.b1740.s162  
1750 00163 v751436.b1750.s163  
1760 00164 v751436.b1760.s164  
1770 00165 v751436.b1770.s165  
1780 00166 v751436.b1780.s166  
1790 00167 v751436.b1790.s167  
1800 00168 v751436.b1800.s168  
1810 00169 v751436.b1810.s169  
1820 00170 v751436.b1820.s170  
1830 00171 v751436.b1830.s171  
1840 00172 v751436.b1840.s172  
1850 00173 v751436.b1850.s173  
1860 00174 v751436.b1860.s174  
1870 00175 v751436.b1870.s175  
1880 00176 v751436.b1880.s176  
1890 00177a v751436.b1890.s177a  
1900 00177b v751436.b1900.s177b  
1910 00178 v751436.b1910.s178  
1920 00179 v751436.b1920.s179  
1930 00180 v751436.b1930.s180  
1940 00181 v751436.b1940.s181  
1950 00182 v751436.b1950.s182  
1960 00183 v751436.b1960.s183  
1970 00184 v751436.b1970.s184  
1980 00185 v751436.b1980.s185  
1990 00186 v751436.b1990.s186  
2000 00187 v751436.b2000.s187  
2010 00188 v751436.b2010.s188  
2020 00189 v751436.b2020.s189  
2030 00190 v751436.b2030.s190  
2040 00191 v751436.b2040.s191  
2050 00192 v751436.b2050.s192  
2060 00193 v751436.b2060.s193  
2070 00194 v751436.b2070.s194  
2080 00195 v751436.b2080.s195  
2090 00196 v751436.b2090.s196  
2100 00197 v751436.b2100.s197  
2110 00198 v751436.b2110.s198  
2120 00199 v751436.b2120.s199  
2130 00200 v751436.b2130.s200  
2140 00201 v751436.b2140.s201  
2150 00202 v751436.b2150.s202  
2160 00203 v751436.b2160.s203  
2170 00204 v751436.b2170.s204  
2180 00205 v751436.b2180.s205  
2190 00206 v751436.b2190.s206  
2200 00207 v751436.b2200.s207  
2210 00208 v751436.b2210.s208  
2220 00209 v751436.b2220.s209  
2230 00210 v751436.b2230.s210  
2240 00211 v751436.b2240.s211  
2250 00212 v751436.b2250.s212  
2260 00213 v751436.b2260.s213  
2270 00214 v751436.b2270.s214  
2280 00215 v751436.b2280.s215  
2290 00216a v751436.b2290.s216a  
2300 00216b v751436.b2300.s216b  
2310 00217 v751436.b2310.s217  
2320 00218 v751436.b2320.s218  
2330 00219 v751436.b2330.s219  
2340 00220 v751436.b2340.s220  
2350 00221 v751436.b2350.s221  
2360 00222 v751436.b2360.s222  
2370 00223 v751436.b2370.s223  
2380 00224 v751436.b2380.s224  
2390 00225 v751436.b2390.s225  
2400 00226 v751436.b2400.s226  
2410 00227 v751436.b2410.s227  
2420 00228 v751436.b2420.s228  
2430 00229 v751436.b2430.s229  
2440 00230 v751436.b2440.s230  
2450 00231 v751436.b2450.s231  
2460 00232 v751436.b2460.s232  
2470 00233 v751436.b2470.s233  
2480 00234 v751436.b2480.s234  
2490 00235 v751436.b2490.s235  
2500 00236 v751436.b2500.s236  
2510 00237 v751436.b2510.s237  
2520 00238 v751436.b2520.s238  
2530 00239 v751436.b2530.s239  
2540 00240a v751436.b2540.s240a  
2550 00240b v751436.b2550.s240b  
2560 00241 v751436.b2560.s241  
2570 00242 v751436.b2570.s242  
2580 00243 v751436.b2580.s243  
2590 00244 v751436.b2590.s244  
2600 00245 v751436.b2600.s245  
2610 00246 v751436.b2610.s246  
2620 00247 v751436.b2620.s247  
2630 00248 v751436.b2630.s248  
2640 00249 v751436.b2640.s249  
2650 00250a v751436.b2650.s250a  
2660 00250b v751436.b2660.s250b  
2670 00251 v751436.b2670.s251  
2680 00252a v751436.b2680.s252a  
2690 00252b v751436.b2690.s252b  
2700 00253 v751436.b2700.s253  
2710 00254 v751436.b2710.s254  
2720 00255 v751436.b2720.s255  
2730 00256 v751436.b2730.s256  
2740 00257 v751436.b2740.s257  
2750 00258 v751436.b2750.s258  
2760 00259 v751436.b2760.s259  
2770 00260a v751436.b2770.s260a  
2780 00260b v751436.b2780.s260b  
2790 00261 v751436.b2790.s261  
2800 00262 v751436.b2800.s262  
2810 00263 v751436.b2810.s263  
2820 00264 v751436.b2820.s264  
2830 00265 v751436.b2830.s265  
2840 00266 v751436.b2840.s266  
2850 00267 v751436.b2850.s267  
2860 00268 v751436.b2860.s268  
2870 00269 v751436.b2870.s269  
2880 00270 v751436.b2880.s270  
2890 00271 v751436.b2890.s271  
2900 00272 v751436.b2900.s272  
2910 00273 v751436.b2910.s273  
2920 00274 v751436.b2920.s274  
2930 00275 v751436.b2930.s275  
2940 00276 v751436.b2940.s276  
2950 00277 v751436.b2950.s277  
2960 00278 v751436.b2960.s278  
2970 00000 v751436.b2970  
2980 00000 v751436.b2980  

ANTAL FÄRGBILDER

85 339 847

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet