Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Rullor 1620-1723 1661:13 (1661-1661) (AID: v751438 Öppna, NAD: SE/KrA/0022)

Beskrivning av AID

Rullor 1620-1723 1661:13 
AIDv751438 
VolymtypRullor
Årtal1661-1661
Information1661. Hinterpommern. Del II. Juli - december månad. I. Juli månad. Kungl. Maj:ts Livgarde. I Damm. General Paul Wirtz´regemente. I Stettin. Överste Jakob Johan von Wulffens regemente. Dalarna. I Stettin. Överste Vilhelm Jernskölds regemente. Västergötland. I Wollin. Överstelöjtnant Jöns Örnbergs skvadron. Överste Kristoffer Duderstadts regemente. Skåne. I Wollin. Förslag på artilleri: Major Olof Mörser. Rulla på artilleriet i Wollin. Kapten Falk. II. Augusti månad. Kungl. Maj:ts Livgarde. I Damm. General Paul Wirtz´regemente. Överste Jakob Johan von Wulffens regemente. Dalarna. Överste Vilhelm Jernskölds regemente. Västergötland. I Wollin. Överstelöjtnant Jöns Örnbergs skvadron. Blekinge. I Stettin och Damm. Överste Kristoffer Duderstadts regemente. Skåne. I Wollin. Rulla på artilleri: Major Olof Mörser. Rulla på artilleriet i Wollin. Förslag på sjöfolk i Stettin. III. September månad. Kungl. Maj:ts Livgarde. I Damm. General Paul Wirtz´regemente. I Stettin. Överste Jakob Johan von Wulffens regemente. Dalarna. I Stettin. Överste Vilhelm Jernskölds regemente. Västmanland. I Stettin. Överstelöjtnant Jöns Örnbergs skvadron. Blekinge. I Stettin och Damm. Överste Kristoffer Duderstadts regemente. Skåne. I Wollin. Rulla på artilleri: Major Olof Mörser. Rulla på artilleriet i Wollin. IV. Oktober månad. Kungl. Maj:ts Livgarde. I Damm. General Paul Wirtz´regemente. I Stettin. Överste Vilhelm Jernskölds regemente. Västergötland - Dal. I Wollin. Överstelöjtnant Jöns Örnbergs skvadron. Blekinge. I Stettin och Damm. Överste Kristoffer Duderstadts regemente. Skåne. I Wollin. Rulla på artilleri: Major Olof Mörser. Rulla på artilleriet i Wollin. Kapten Falk. V. November månad. General Paul Wirtz´regemente. I Stettin. Överste Axel Posses regemente. Uppland. I Stettin. Överste Vilhelm Jernskölds regemente. Västergötland. I Wollin. Överste Kristoffer Duderstadts regemente. Skåne. I Stettin och Damm. Rulla på artilleri: Major Olof Mörser. Rulla på artilleriet i Wolllin. Kapten Falk. Extrakt på artilleriet i Hinterpommern. VI. December månad. Riksamiralen Carl Gustaf Wrangels regemente. I Stettin. Överste Axel Posses regemente. Uppland. I Stettin. Överste Vilhelm Jernskölds regemente. Västergötland - Dal. I Damm. Överste Kristoffer Duderstadts regemente. Rulla på artilleri: Major Olof Mörser. Rulla på artilleriet i Wollin. Kapten Falk. * * * Oktober månad. Överstelöjtnant Vilhelm Stahls skvadron. Uppland. I Stettin. December månad. General Paul Wirtz´regemente.
Rullor 1620-1723
LänStockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
LandskapBlekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland
ArkivtypMilitaria
InformationSamlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.
NADSE/KrA/0022
Volymer från Rullor 1620-1723
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v751438.b10  
20 00000 v751438.b20  
30 00000 v751438.b30  
40 00000 v751438.b40  
50 00000 v751438.b50  
60 00000 v751438.b60  
70 00000 v751438.b70  
80 00001 v751438.b80.s1  
90 00002a v751438.b90.s2a  
100 00002b v751438.b100.s2b  
110 00003 v751438.b110.s3  
120 00004 v751438.b120.s4  
130 00005 v751438.b130.s5  
140 00006 v751438.b140.s6  
150 00007 v751438.b150.s7  
160 00008 v751438.b160.s8  
170 00009 v751438.b170.s9  
180 00010 v751438.b180.s10  
190 00011 v751438.b190.s11  
200 00012 v751438.b200.s12  
210 00013 v751438.b210.s13  
220 00014 v751438.b220.s14  
230 00015 v751438.b230.s15  
240 00016 v751438.b240.s16  
250 00017 v751438.b250.s17  
260 00018 v751438.b260.s18  
270 00019 v751438.b270.s19  
280 00020 v751438.b280.s20  
290 00021 v751438.b290.s21  
300 00022 v751438.b300.s22  
310 00023 v751438.b310.s23  
320 00024 v751438.b320.s24  
330 00025 v751438.b330.s25  
340 00026 v751438.b340.s26  
350 00027 v751438.b350.s27  
360 00028 v751438.b360.s28  
370 00029 v751438.b370.s29  
380 00030 v751438.b380.s30  
390 00031 v751438.b390.s31  
400 00032 v751438.b400.s32  
410 00033 v751438.b410.s33  
420 00034 v751438.b420.s34  
430 00035 v751438.b430.s35  
440 00036 v751438.b440.s36  
450 00037 v751438.b450.s37  
460 00038 v751438.b460.s38  
470 00039 v751438.b470.s39  
480 00040 v751438.b480.s40  
490 00041 v751438.b490.s41  
500 00042 v751438.b500.s42  
510 00043 v751438.b510.s43  
520 00044 v751438.b520.s44  
530 00045 v751438.b530.s45  
540 00046 v751438.b540.s46  
550 00047 v751438.b550.s47  
560 00048a v751438.b560.s48a  
570 00048b v751438.b570.s48b  
580 00049 v751438.b580.s49  
590 00050 v751438.b590.s50  
600 00051 v751438.b600.s51  
610 00052 v751438.b610.s52  
620 00053 v751438.b620.s53  
630 00054 v751438.b630.s54  
640 00055 v751438.b640.s55  
650 00056 v751438.b650.s56  
660 00057 v751438.b660.s57  
670 00058 v751438.b670.s58  
680 00059 v751438.b680.s59  
690 00060 v751438.b690.s60  
700 00061 v751438.b700.s61  
710 00062 v751438.b710.s62  
720 00063 v751438.b720.s63  
730 00064 v751438.b730.s64  
740 00065 v751438.b740.s65  
750 00066 v751438.b750.s66  
760 00067 v751438.b760.s67  
770 00068 v751438.b770.s68  
780 00069 v751438.b780.s69  
790 00070 v751438.b790.s70  
800 00071 v751438.b800.s71  
810 00072 v751438.b810.s72  
820 00073 v751438.b820.s73  
830 00074 v751438.b830.s74  
840 00075 v751438.b840.s75  
850 00076 v751438.b850.s76  
860 00077 v751438.b860.s77  
870 00078 v751438.b870.s78  
880 00079 v751438.b880.s79  
890 00080 v751438.b890.s80  
900 00081 v751438.b900.s81  
910 00082 v751438.b910.s82  
920 00083 v751438.b920.s83  
930 00084 v751438.b930.s84  
940 00085 v751438.b940.s85  
950 00086 v751438.b950.s86  
960 00087 v751438.b960.s87  
970 00088 v751438.b970.s88  
980 00089 v751438.b980.s89  
990 00090 v751438.b990.s90  
1000 00091 v751438.b1000.s91  
1010 00092 v751438.b1010.s92  
1020 00093 v751438.b1020.s93  
1030 00094 v751438.b1030.s94  
1040 00095 v751438.b1040.s95  
1050 00096a v751438.b1050.s96a  
1060 00096b v751438.b1060.s96b  
1070 00097 v751438.b1070.s97  
1080 00098 v751438.b1080.s98  
1090 00099 v751438.b1090.s99  
1100 00100 v751438.b1100.s100  
1110 00101 v751438.b1110.s101  
1120 00102 v751438.b1120.s102  
1130 00103 v751438.b1130.s103  
1140 00104 v751438.b1140.s104  
1150 00105 v751438.b1150.s105  
1160 00106 v751438.b1160.s106  
1170 00107 v751438.b1170.s107  
1180 00108 v751438.b1180.s108  
1190 00109 v751438.b1190.s109  
1200 00110 v751438.b1200.s110  
1210 00111 v751438.b1210.s111  
1220 00112 v751438.b1220.s112  
1230 00113 v751438.b1230.s113  
1240 00114 v751438.b1240.s114  
1250 00115 v751438.b1250.s115  
1260 00116 v751438.b1260.s116  
1270 00117 v751438.b1270.s117  
1280 00118 v751438.b1280.s118  
1290 00119 v751438.b1290.s119  
1300 00120 v751438.b1300.s120  
1310 00121 v751438.b1310.s121  
1320 00122 v751438.b1320.s122  
1330 00123 v751438.b1330.s123  
1340 00124 v751438.b1340.s124  
1350 00125 v751438.b1350.s125  
1360 00126 v751438.b1360.s126  
1370 00127 v751438.b1370.s127  
1380 00128 v751438.b1380.s128  
1390 00129 v751438.b1390.s129  
1400 00130 v751438.b1400.s130  
1410 00131 v751438.b1410.s131  
1420 00132 v751438.b1420.s132  
1430 00133 v751438.b1430.s133  
1440 00134 v751438.b1440.s134  
1450 00135 v751438.b1450.s135  
1460 00136 v751438.b1460.s136  
1470 00137 v751438.b1470.s137  
1480 00138 v751438.b1480.s138  
1490 00139 v751438.b1490.s139  
1500 00140 v751438.b1500.s140  
1510 00141 v751438.b1510.s141  
1520 00142 v751438.b1520.s142  
1530 00143 v751438.b1530.s143  
1540 00144a v751438.b1540.s144a  
1550 00144b v751438.b1550.s144b  
1560 00145a v751438.b1560.s145a  
1570 00145b v751438.b1570.s145b  
1580 00146a v751438.b1580.s146a  
1590 00146b v751438.b1590.s146b  
1600 00147 v751438.b1600.s147  
1610 00148 v751438.b1610.s148  
1620 00149 v751438.b1620.s149  
1630 00150 v751438.b1630.s150  
1640 00151 v751438.b1640.s151  
1650 00152 v751438.b1650.s152  
1660 00153 v751438.b1660.s153  
1670 00154 v751438.b1670.s154  
1680 00155 v751438.b1680.s155  
1690 00156 v751438.b1690.s156  
1700 00157 v751438.b1700.s157  
1710 00158 v751438.b1710.s158  
1720 00159 v751438.b1720.s159  
1730 00160 v751438.b1730.s160  
1740 00161 v751438.b1740.s161  
1750 00162 v751438.b1750.s162  
1760 00163 v751438.b1760.s163  
1770 00164 v751438.b1770.s164  
1780 00165 v751438.b1780.s165  
1790 00166 v751438.b1790.s166  
1800 00167 v751438.b1800.s167  
1810 00168 v751438.b1810.s168  
1820 00169 v751438.b1820.s169  
1830 00170 v751438.b1830.s170  
1840 00171 v751438.b1840.s171  
1850 00172 v751438.b1850.s172  
1860 00173 v751438.b1860.s173  
1870 00174 v751438.b1870.s174  
1880 00175 v751438.b1880.s175  
1890 00176 v751438.b1890.s176  
1900 00177 v751438.b1900.s177  
1910 00178 v751438.b1910.s178  
1920 00179 v751438.b1920.s179  
1930 00180 v751438.b1930.s180  
1940 00181 v751438.b1940.s181  
1950 00182 v751438.b1950.s182  
1960 00183 v751438.b1960.s183  
1970 00184 v751438.b1970.s184  
1980 00185 v751438.b1980.s185  
1990 00186 v751438.b1990.s186  
2000 00187 v751438.b2000.s187  
2010 00188 v751438.b2010.s188  
2020 00189 v751438.b2020.s189  
2030 00190 v751438.b2030.s190  
2040 00191 v751438.b2040.s191  
2050 00192 v751438.b2050.s192  
2060 00193 v751438.b2060.s193  
2070 00194 v751438.b2070.s194  
2080 00195 v751438.b2080.s195  
2090 00196 v751438.b2090.s196  
2100 00197 v751438.b2100.s197  
2110 00198 v751438.b2110.s198  
2120 00199 v751438.b2120.s199  
2130 00200 v751438.b2130.s200  
2140 00201 v751438.b2140.s201  
2150 00202a v751438.b2150.s202a  
2160 00202b v751438.b2160.s202b  
2170 00203a v751438.b2170.s203a  
2180 00203b v751438.b2180.s203b  
2190 00204 v751438.b2190.s204  
2200 00205 v751438.b2200.s205  
2210 00206 v751438.b2210.s206  
2220 00207 v751438.b2220.s207  
2230 00208 v751438.b2230.s208  
2240 00209 v751438.b2240.s209  
2250 00210 v751438.b2250.s210  
2260 00211 v751438.b2260.s211  
2270 00212 v751438.b2270.s212  
2280 00213 v751438.b2280.s213  
2290 00214 v751438.b2290.s214  
2300 00215 v751438.b2300.s215  
2310 00216 v751438.b2310.s216  
2320 00217 v751438.b2320.s217  
2330 00218 v751438.b2330.s218  
2340 00219 v751438.b2340.s219  
2350 00220 v751438.b2350.s220  
2360 00221 v751438.b2360.s221  
2370 00222 v751438.b2370.s222  
2380 00223 v751438.b2380.s223  
2390 00224 v751438.b2390.s224  
2400 00000 v751438.b2400  
2410 00000 v751438.b2410  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet