Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Rullor 1620-1723 1663:11 (1663-1663) (AID: v751461 Öppna, NAD: SE/KrA/0022)

Beskrivning av AID

Rullor 1620-1723 1663:11 
AIDv751461 
VolymtypRullor
Årtal1663-1663
Information1663. Rollen und Verschläge über die im Herzogthum Bremen und Vehrden stehende Militie. Januari månad. Gen. major Kurt / Konrad / Kristoffer von Königsmarcks regemente. Artillerifolk. Överste Kurt Kristoffer v. Königsmarcks kav. kompani. Löjtnant Vilhelm Sobbes kompani. Lista över på landet förlagda musketerare. Vid Neuenhausen stående dragoner. Februari månad. Gen. major Kurt / Konrad / Kristoffer von Königsmarcks regemente. Överste Didrik von Dürings kompani. Överste Kurt Kristoffer v. Königsmarcks kav. regemente. Artillerifolk. Löjtnant Vilhelm Sobbes kompani. Vid Neuenhausen stående dragoner. Lista över på landet förlagda musketerare. Mars månad. Gen. major Kurt / Konrad / Kristoffer von Königsmarcks regemente. Överste Kurt Kristoffer v. Königsmarcks kav. regemente. Överste Didrik von Dürings kompani. Artillerifolk. Vid Neuenhausen stående dragoner. Löjtnant Vilhelm Sobbes kompani. Lista över på landet förlagda musketerare. April månad. Gen. major Kurt / Konrad / Kristoffer von Königsmarcks regemente. Överste Didrik von Dürings kompani. Överste Kurt Kristoffer von Königsmarcks kav. regemente. Artillerifolk. Vid Neuenhausen stående dragoner. Löjtnant Vilhelm Sobbes kompani. Maj månad. Gen. major Kurt / Konrad / Kristoffer von Königsmarcks regemente. Överste Didrik von Dürings kompani. Överste Kurt Kristoffer von Königsmarcks kav. regemente. Artillerifolk. Löjtnant Vilhelm Sobbes kompani. Vid Neuenhausen stående dragoner. Lista över på landet förlagda musketerare. Juni månad. Gen.major Kurt / Konrad / Kristoffer v. Königsmarcks regemente. Överste Didrik von Dürings kompani. Överste Kurt Kristoffer v. Königsmarcks kav. regemente. Artillerifolk. Löjtnant Vilhelm Sobbes kompani. Vid Neuenhausen stående dragoner. Lista över på landet förlagda musketerare. Gen. major kurt / Konrad / Kristoffer von Königsmarcks regemente. Överste Didrik von Dürings kompani. Överste Kurt Kristoffer v. Königsmarcks kav. regemente. Artillerifolk. Vid Neuenhausen stående dragoner. Löjtnant Vilhelm Sobbes kompani. Augusti månad. Gen. major Kurt / Konrad / Kristoffer von Königsmarcks regemente. Överste Didrik von Dürings kompani. Artillerifolk. Överste Kurt Kristoffer v. Königsmarcks kav. regemente. Vid Neuenhausen stående dragoner. Lista över på landet förlagda musketerare. September månad. Gen. major Kurt / Konrad / Kristoffer von Königsmarcks regemente. Överste Didrik von Dürings kompani. Artillerifolk. Besättningen på skeppet Margareta. Ryttmästare Georg Fredrik Schleunitz´kompani. Löjtnant Vilhelm Sobbes kompani. Lista på officerare som tagit avsked. Oktober månad. Gen. major Kurt / Konrad / Kristoffer von Königsmarcks regemente. Överste Didrik von Dürings kompani. Artillerifolk. Besättningen på skeppet Margareta. November månad. Gen. major Kurt / Konrad / Kristoffer von Königsmarcks regemente. Artillerifolk. Löjtnant Vilhelm Sobbes kompani. Besättningen på skeppet Margareta. December månad. Artillerifolk. Gen. major Kurt Kristoffer von Königsmarcks regemente. Överste Didrik von Dürings kompani. Besättningen på skeppet Margareta.
Rullor 1620-1723
LänStockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
LandskapBlekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland
ArkivtypMilitaria
InformationSamlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.
NADSE/KrA/0022
Volymer från Rullor 1620-1723
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v751461.b10  
20 00000 v751461.b20  
30 00000 v751461.b30  
40 00000 v751461.b40  
50 00000 v751461.b50  
60 00000 v751461.b60  
70 00000 v751461.b70  
80 00000 v751461.b80  
90 00000 v751461.b90  
100 00001 v751461.b100.s1  
110 00002 v751461.b110.s2  
120 00003 v751461.b120.s3  
130 00004 v751461.b130.s4  
140 00005 v751461.b140.s5  
150 00006 v751461.b150.s6  
160 00007 v751461.b160.s7  
170 00008 v751461.b170.s8  
180 00009a v751461.b180.s9a  
190 00009b v751461.b190.s9b  
200 00010 v751461.b200.s10  
210 00011 v751461.b210.s11  
220 00012a v751461.b220.s12a  
230 00012b v751461.b230.s12b  
240 00013 v751461.b240.s13  
250 00014 v751461.b250.s14  
260 00015 v751461.b260.s15  
270 00016 v751461.b270.s16  
280 00017 v751461.b280.s17  
290 00018 v751461.b290.s18  
300 00019a v751461.b300.s19a  
310 00019b v751461.b310.s19b  
320 00020 v751461.b320.s20  
330 00021 v751461.b330.s21  
340 00022 v751461.b340.s22  
350 00023a v751461.b350.s23a  
360 00023b v751461.b360.s23b  
370 00024 v751461.b370.s24  
380 00025 v751461.b380.s25  
390 00026 v751461.b390.s26  
400 00027 v751461.b400.s27  
410 00028 v751461.b410.s28  
420 00029a v751461.b420.s29a  
430 00029b v751461.b430.s29b  
440 00030 v751461.b440.s30  
450 00031 v751461.b450.s31  
460 00032a v751461.b460.s32a  
470 00032b v751461.b470.s32b  
480 00033 v751461.b480.s33  
490 00034 v751461.b490.s34  
500 00035 v751461.b500.s35  
510 00036 v751461.b510.s36  
520 00037 v751461.b520.s37  
530 00038a v751461.b530.s38a  
540 00038b v751461.b540.s38b  
550 00039 v751461.b550.s39  
560 00040 v751461.b560.s40  
570 00041a v751461.b570.s41a  
580 00041b v751461.b580.s41b  
590 00042 v751461.b590.s42  
600 00043 v751461.b600.s43  
610 00044 v751461.b610.s44  
620 00045 v751461.b620.s45  
630 00046 v751461.b630.s46  
640 00047a v751461.b640.s47a  
650 00047b v751461.b650.s47b  
660 00048 v751461.b660.s48  
670 00049 v751461.b670.s49  
680 00050 v751461.b680.s50  
690 00051a v751461.b690.s51a  
700 00051b v751461.b700.s51b  
710 00052 v751461.b710.s52  
720 00053 v751461.b720.s53  
730 00054 v751461.b730.s54  
740 00055 v751461.b740.s55  
750 00056 v751461.b750.s56  
760 00057a v751461.b760.s57a  
770 00057b v751461.b770.s57b  
780 00058 v751461.b780.s58  
790 00059 v751461.b790.s59  
800 00060a v751461.b800.s60a  
810 00060b v751461.b810.s60b  
820 00061 v751461.b820.s61  
830 00062 v751461.b830.s62  
840 00063 v751461.b840.s63  
850 00064 v751461.b850.s64  
860 00065 v751461.b860.s65  
870 00066a v751461.b870.s66a  
880 00066b v751461.b880.s66b  
890 00067 v751461.b890.s67  
900 00068a v751461.b900.s68a  
910 00068b v751461.b910.s68b  
920 00068c v751461.b920.s68c  
930 00069a v751461.b930.s69a  
940 00069b v751461.b940.s69b  
950 00070 v751461.b950.s70  
960 00071 v751461.b960.s71  
970 00072a v751461.b970.s72a  
980 00072b v751461.b980.s72b  
990 00073a v751461.b990.s73a  
1000 00073b v751461.b1000.s73b  
1010 00074a v751461.b1010.s74a  
1020 00074b v751461.b1020.s74b  
1030 00074c v751461.b1030.s74c  
1040 00074d v751461.b1040.s74d  
1050 00074e v751461.b1050.s74e  
1060 00074f v751461.b1060.s74f  
1070 00074g v751461.b1070.s74g  
1080 00075a v751461.b1080.s75a  
1090 00075b v751461.b1090.s75b  
1100 00075c v751461.b1100.s75c  
1110 00075d v751461.b1110.s75d  
1120 00075e v751461.b1120.s75e  
1130 00076a v751461.b1130.s76a  
1140 00076b v751461.b1140.s76b  
1150 00076c v751461.b1150.s76c  
1160 00076d v751461.b1160.s76d  
1170 00076e v751461.b1170.s76e  
1180 00076f v751461.b1180.s76f  
1190 00076g v751461.b1190.s76g  
1200 00076h v751461.b1200.s76h  
1210 00077a v751461.b1210.s77a  
1220 00077b v751461.b1220.s77b  
1230 00077c v751461.b1230.s77c  
1240 00077d v751461.b1240.s77d  
1250 00077e v751461.b1250.s77e  
1260 00077f v751461.b1260.s77f  
1270 00077g v751461.b1270.s77g  
1280 00077h v751461.b1280.s77h  
1290 00077i v751461.b1290.s77i  
1300 00077j v751461.b1300.s77j  
1310 00078a v751461.b1310.s78a  
1320 00078b v751461.b1320.s78b  
1330 00078c v751461.b1330.s78c  
1340 00078d v751461.b1340.s78d  
1350 00078e v751461.b1350.s78e  
1360 00078f v751461.b1360.s78f  
1370 00079a v751461.b1370.s79a  
1380 00079b v751461.b1380.s79b  
1390 00079c v751461.b1390.s79c  
1400 00079d v751461.b1400.s79d  
1410 00079e v751461.b1410.s79e  
1420 00079f v751461.b1420.s79f  
1430 00079g v751461.b1430.s79g  
1440 00079h v751461.b1440.s79h  
1450 00079i v751461.b1450.s79i  
1460 00079j v751461.b1460.s79j  
1470 00079k v751461.b1470.s79k  
1480 00079l v751461.b1480.s79l  
1490 00079m v751461.b1490.s79m  
1500 00082 v751461.b1500.s82  
1510 00083 v751461.b1510.s83  
1520 00000 v751461.b1520  
1530 00000 v751461.b1530  
1540 00083a v751461.b1540.s83a  
1550 00083b v751461.b1550.s83b  
1560 00083c v751461.b1560.s83c  
1570 00084a v751461.b1570.s84a  
1580 00084b v751461.b1580.s84b  
1590 00084c v751461.b1590.s84c  
1600 00066 v751461.b1600.s66  
1610 00089 v751461.b1610.s89  
1620 00090a v751461.b1620.s90a  
1630 00090b v751461.b1630.s90b  
1640 00090c v751461.b1640.s90c  
1650 00090d v751461.b1650.s90d  
1660 00090e v751461.b1660.s90e  
1670 00090f v751461.b1670.s90f  
1680 00090g v751461.b1680.s90g  
1690 00090h v751461.b1690.s90h  
1700 00092 v751461.b1700.s92  
1710 00093 v751461.b1710.s93  
1720 00094 v751461.b1720.s94  
1730 00095a v751461.b1730.s95a  
1740 00095b v751461.b1740.s95b  
1750 00096 v751461.b1750.s96  
1760 00097 v751461.b1760.s97  
1770 00098 v751461.b1770.s98  
1780 00099 v751461.b1780.s99  
1790 00100 v751461.b1790.s100  
1800 00000 v751461.b1800  
1810 00100a v751461.b1810.s100a  
1820 00100b v751461.b1820.s100b  
1830 00100c v751461.b1830.s100c  
1840 00100d v751461.b1840.s100d  
1850 00100e v751461.b1850.s100e  
1860 00000 v751461.b1860  
1870 00000 v751461.b1870  
1880 00101 v751461.b1880.s101  
1890 00000 v751461.b1890  
1900 00000 v751461.b1900  
1910 00102a v751461.b1910.s102a  
1920 00102b v751461.b1920.s102b  
1930 00102c v751461.b1930.s102c  
1940 00102d v751461.b1940.s102d  
1950 00102e v751461.b1950.s102e  
1960 00103a v751461.b1960.s103a  
1970 00103b v751461.b1970.s103b  
1980 00103c v751461.b1980.s103c  
1990 00103d v751461.b1990.s103d  
2000 00103e v751461.b2000.s103e  
2010 00103f v751461.b2010.s103f  
2020 00103g v751461.b2020.s103g  
2030 00103h v751461.b2030.s103h  
2040 00103i v751461.b2040.s103i  
2050 00103j v751461.b2050.s103j  
2060 00103k v751461.b2060.s103k  
2070 00106a v751461.b2070.s106a  
2080 00106b v751461.b2080.s106b  
2090 00106c v751461.b2090.s106c  
2100 00106d v751461.b2100.s106d  
2110 00106e v751461.b2110.s106e  
2120 00106f v751461.b2120.s106f  
2130 00108a v751461.b2130.s108a  
2140 00108b v751461.b2140.s108b  
2150 00108c v751461.b2150.s108c  
2160 00108d v751461.b2160.s108d  
2170 00108e v751461.b2170.s108e  
2180 00108f v751461.b2180.s108f  
2190 00109a v751461.b2190.s109a  
2200 00109b v751461.b2200.s109b  
2210 00109c v751461.b2210.s109c  
2220 00110 v751461.b2220.s110  
2230 00112 v751461.b2230.s112  
2240 00114a v751461.b2240.s114a  
2250 00114b v751461.b2250.s114b  
2260 00115a v751461.b2260.s115a  
2270 00115b v751461.b2270.s115b  
2280 00117a v751461.b2280.s117a  
2290 00117b v751461.b2290.s117b  
2300 00117c v751461.b2300.s117c  
2310 00117d v751461.b2310.s117d  
2320 00117e v751461.b2320.s117e  
2330 00118 v751461.b2330.s118  
2340 00119 v751461.b2340.s119  
2350 00000 v751461.b2350  
2360 00120a v751461.b2360.s120a  
2370 00120b v751461.b2370.s120b  
2380 00120c v751461.b2380.s120c  
2390 00120d v751461.b2390.s120d  
2400 00120e v751461.b2400.s120e  
2410 00120f v751461.b2410.s120f  
2420 00121 v751461.b2420.s121  
2430 00122a v751461.b2430.s122a  
2440 00122b v751461.b2440.s122b  
2450 00122c v751461.b2450.s122c  
2460 00122d v751461.b2460.s122d  
2470 00122e v751461.b2470.s122e  
2480 00122f v751461.b2480.s122f  
2490 00122g v751461.b2490.s122g  
2500 00122h v751461.b2500.s122h  
2510 00126a v751461.b2510.s126a  
2520 00126b v751461.b2520.s126b  
2530 00126c v751461.b2530.s126c  
2540 00128a v751461.b2540.s128a  
2550 00128b v751461.b2550.s128b  
2560 00128c v751461.b2560.s128c  
2570 00128d v751461.b2570.s128d  
2580 00128e v751461.b2580.s128e  
2590 00128f v751461.b2590.s128f  
2600 00129 v751461.b2600.s129  
2610 00131a v751461.b2610.s131a  
2620 00131b v751461.b2620.s131b  
2630 00131c v751461.b2630.s131c  
2640 00132 v751461.b2640.s132  
2650 00133 v751461.b2650.s133  
2660 00134 v751461.b2660.s134  
2670 00135a v751461.b2670.s135a  
2680 00135b v751461.b2680.s135b  
2690 00136 v751461.b2690.s136  
2700 00137 v751461.b2700.s137  
2710 00138 v751461.b2710.s138  
2720 00139 v751461.b2720.s139  
2730 00140 v751461.b2730.s140  
2740 00141 v751461.b2740.s141  
2750 00000 v751461.b2750  
2760 00000 v751461.b2760  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet