Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Rullor 1620-1723 1680:5 (1679-1680) (AID: v751650 Öppna, NAD: SE/KrA/0022)

Beskrivning av AID

Rullor 1620-1723 1680:5 
AIDv751650 
VolymtypRullor
Årtal1679-1680
Information1679 - 1680. Pommern. Del 1. Dec 1679 - april 1680. December 1679. Extrakt af rullor och förslag. Öfverste Peter Makeléers värfvade inf. regemente. Västerbottens regemente. Öfverste Klas Ulrik von Schwerins värv. inf. regemente. Dalregementet. Öfverste Hans Abraham Kruuse. Åtskilliga regementen. Öfverstelöjtnant Alexander Erskins värfvade bataljon. Fältmarskalken Otto Vilhelm von Königsmarcks värfvade kavalleriregemente. Artilleribetjänte. Januari 1680. Extrakt af rullor och förslag. Öfverste Peter Makeléers regemente. Västerbottens regemente. Finland. Öfverstelöjtnant Gustaf Ernst Albedylls skvadron. Öfverste K. U. von Schwerins regemente. Dalregementet. Öfverstelöjtnant Alexander Erskins skvadron. Artilleribetjänte. Februari månad. Öfverste Peter Makeléers regemente. Öfverste K. U. von Schwerins regemente. Dalregementet. Finland. Öfverstelöjtnant G E Albedylls skvadron. Lifregementet till fot. Generalmajor Otto Johan Grothusen. Finland. Major Gustaf Vilhelm von Schlippenbachs skvadron. Marinregementet. Öfverste Joakim von Sydows värvade dragonregemente. Major Johan Adolf Bolts värfvade kompani. Öfverste Alexander Erskins skvadron. Fältmarskalken O V Königsmarcks kav. regemente. Artilleribetjänte. Mars månad. Extrakt af rullor och förslag. Öfverste Peter Makeléers regemente. Öfverstelöjtnant G E Albedylls skvadron. Västerbottens regemente. Öfverste Klas Ulrik von Schwerins regemente. Finland. Albedylls skvadron. Dalregemente. Åtskilliga regementen. Finland. Albedylls skvadron. Rulla på svenskar som varit i kurfurstens af Brandenburg tjänst och nu öfversändas till Sverige. Rullor på sjuka. Fältmarskalken O. V. von Königsmarcks kav. regemente. Artilleribetjänte. April månad. Extrakt af rullor och förslag. Öfverste Peter Makeléers regemente. Öfverste Klas Ulrik von Schwerins regemente. Finland. Albedylls skvadron. Dalregementet. Förslag på till Wollin kommenderade. Artilleribetjänte. Fältmarskalken O. V. von Königsmarcks lifregemente till häst. Sjöfolk. Västerbottens regemente.
Rullor 1620-1723
LänStockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
LandskapBlekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland
ArkivtypMilitaria
InformationSamlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.
NADSE/KrA/0022
Volymer från Rullor 1620-1723
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v751650.b10  
20 00000 v751650.b20  
30 00000 v751650.b30  
40 00000 v751650.b40  
50 00000 v751650.b50  
60 00000 v751650.b60  
70 00000 v751650.b70  
80 00001 v751650.b80.s1  
90 00002 v751650.b90.s2  
100 00003 v751650.b100.s3  
110 00004 v751650.b110.s4  
120 00005 v751650.b120.s5  
130 00006 v751650.b130.s6  
140 00007 v751650.b140.s7  
150 00008 v751650.b150.s8  
160 00009 v751650.b160.s9  
170 00010 v751650.b170.s10  
180 00011 v751650.b180.s11  
190 00012 v751650.b190.s12  
200 00013 v751650.b200.s13  
210 00014 v751650.b210.s14  
220 00015 v751650.b220.s15  
230 00016 v751650.b230.s16  
240 00017 v751650.b240.s17  
250 00018 v751650.b250.s18  
260 00019 v751650.b260.s19  
270 00020 v751650.b270.s20  
280 00021 v751650.b280.s21  
290 00022 v751650.b290.s22  
300 00023 v751650.b300.s23  
310 00024 v751650.b310.s24  
320 00025 v751650.b320.s25  
330 00026 v751650.b330.s26  
340 00027 v751650.b340.s27  
350 00028 v751650.b350.s28  
360 00029 v751650.b360.s29  
370 00030 v751650.b370.s30  
380 00031 v751650.b380.s31  
390 00032 v751650.b390.s32  
400 00033 v751650.b400.s33  
410 00034 v751650.b410.s34  
420 00035 v751650.b420.s35  
430 00036 v751650.b430.s36  
440 00037 v751650.b440.s37  
450 00038 v751650.b450.s38  
460 00039 v751650.b460.s39  
470 00040 v751650.b470.s40  
480 00041 v751650.b480.s41  
490 00042 v751650.b490.s42  
500 00043 v751650.b500.s43  
510 00044 v751650.b510.s44  
520 00045 v751650.b520.s45  
530 00046 v751650.b530.s46  
540 00047 v751650.b540.s47  
550 00048 v751650.b550.s48  
560 00049 v751650.b560.s49  
570 00050 v751650.b570.s50  
580 00051 v751650.b580.s51  
590 00052 v751650.b590.s52  
600 00053 v751650.b600.s53  
610 00054 v751650.b610.s54  
620 00055 v751650.b620.s55  
630 00056 v751650.b630.s56  
640 00057 v751650.b640.s57  
650 00058 v751650.b650.s58  
660 00059 v751650.b660.s59  
670 00060 v751650.b670.s60  
680 00061 v751650.b680.s61  
690 00062 v751650.b690.s62  
700 00063 v751650.b700.s63  
710 00064 v751650.b710.s64  
720 00065 v751650.b720.s65  
730 00066 v751650.b730.s66  
740 00067 v751650.b740.s67  
750 00068 v751650.b750.s68  
760 00069 v751650.b760.s69  
770 00070 v751650.b770.s70  
780 00071 v751650.b780.s71  
790 00072 v751650.b790.s72  
800 00073 v751650.b800.s73  
810 00074 v751650.b810.s74  
820 00075 v751650.b820.s75  
830 00080 v751650.b830.s80  
840 00081 v751650.b840.s81  
850 00082 v751650.b850.s82  
860 00083 v751650.b860.s83  
870 00084 v751650.b870.s84  
880 00085 v751650.b880.s85  
890 00086 v751650.b890.s86  
900 00087 v751650.b900.s87  
910 00088 v751650.b910.s88  
920 00089 v751650.b920.s89  
930 00090 v751650.b930.s90  
940 00091 v751650.b940.s91  
950 00092 v751650.b950.s92  
960 00093 v751650.b960.s93  
970 00094 v751650.b970.s94  
980 00095 v751650.b980.s95  
990 00096 v751650.b990.s96  
1000 00097 v751650.b1000.s97  
1010 00098 v751650.b1010.s98  
1020 00099 v751650.b1020.s99  
1030 00100 v751650.b1030.s100  
1040 00101 v751650.b1040.s101  
1050 00102 v751650.b1050.s102  
1060 00103 v751650.b1060.s103  
1070 00104 v751650.b1070.s104  
1080 00105 v751650.b1080.s105  
1090 00106 v751650.b1090.s106  
1100 00107 v751650.b1100.s107  
1110 00108 v751650.b1110.s108  
1120 00109 v751650.b1120.s109  
1130 00110 v751650.b1130.s110  
1140 00111 v751650.b1140.s111  
1150 00112 v751650.b1150.s112  
1160 00113 v751650.b1160.s113  
1170 00114 v751650.b1170.s114  
1180 00115 v751650.b1180.s115  
1190 00116 v751650.b1190.s116  
1200 00117 v751650.b1200.s117  
1210 00118 v751650.b1210.s118  
1220 00119 v751650.b1220.s119  
1230 00120 v751650.b1230.s120  
1240 00121 v751650.b1240.s121  
1250 00122 v751650.b1250.s122  
1260 00123 v751650.b1260.s123  
1270 00124 v751650.b1270.s124  
1280 00125 v751650.b1280.s125  
1290 00126 v751650.b1290.s126  
1300 00127 v751650.b1300.s127  
1310 00128 v751650.b1310.s128  
1320 00129 v751650.b1320.s129  
1330 00130 v751650.b1330.s130  
1340 00131 v751650.b1340.s131  
1350 00132 v751650.b1350.s132  
1360 00133 v751650.b1360.s133  
1370 00139 v751650.b1370.s139  
1380 00140 v751650.b1380.s140  
1390 00141 v751650.b1390.s141  
1400 00142 v751650.b1400.s142  
1410 00143 v751650.b1410.s143  
1420 00144 v751650.b1420.s144  
1430 00145 v751650.b1430.s145  
1440 00146 v751650.b1440.s146  
1450 00148 v751650.b1450.s148  
1460 00149 v751650.b1460.s149  
1470 00150 v751650.b1470.s150  
1480 00151 v751650.b1480.s151  
1490 00152 v751650.b1490.s152  
1500 00153 v751650.b1500.s153  
1510 00154 v751650.b1510.s154  
1520 00155 v751650.b1520.s155  
1530 00156 v751650.b1530.s156  
1540 00157 v751650.b1540.s157  
1550 00158 v751650.b1550.s158  
1560 00159 v751650.b1560.s159  
1570 00160 v751650.b1570.s160  
1580 00161 v751650.b1580.s161  
1590 00162 v751650.b1590.s162  
1600 00163 v751650.b1600.s163  
1610 00164 v751650.b1610.s164  
1620 00165 v751650.b1620.s165  
1630 00166 v751650.b1630.s166  
1640 00167 v751650.b1640.s167  
1650 00168 v751650.b1650.s168  
1660 00169 v751650.b1660.s169  
1670 00170 v751650.b1670.s170  
1680 00171 v751650.b1680.s171  
1690 00172 v751650.b1690.s172  
1700 00173 v751650.b1700.s173  
1710 00174 v751650.b1710.s174  
1720 00175 v751650.b1720.s175  
1730 00176 v751650.b1730.s176  
1740 00177 v751650.b1740.s177  
1750 00178 v751650.b1750.s178  
1760 00179 v751650.b1760.s179  
1770 00180 v751650.b1770.s180  
1780 00181 v751650.b1780.s181  
1790 00182 v751650.b1790.s182  
1800 00183 v751650.b1800.s183  
1810 00184 v751650.b1810.s184  
1820 00185 v751650.b1820.s185  
1830 00186 v751650.b1830.s186  
1840 00187 v751650.b1840.s187  
1850 00188 v751650.b1850.s188  
1860 00189 v751650.b1860.s189  
1870 00190 v751650.b1870.s190  
1880 00191 v751650.b1880.s191  
1890 00192 v751650.b1890.s192  
1900 00193 v751650.b1900.s193  
1910 00194 v751650.b1910.s194  
1920 00195 v751650.b1920.s195  
1930 00196 v751650.b1930.s196  
1940 00197 v751650.b1940.s197  
1950 00198 v751650.b1950.s198  
1960 00199 v751650.b1960.s199  
1970 00200 v751650.b1970.s200  
1980 00201 v751650.b1980.s201  
1990 00202 v751650.b1990.s202  
2000 00203 v751650.b2000.s203  
2010 00204 v751650.b2010.s204  
2020 00205 v751650.b2020.s205  
2030 00206 v751650.b2030.s206  
2040 00207 v751650.b2040.s207  
2050 00208 v751650.b2050.s208  
2060 00209 v751650.b2060.s209  
2070 00210 v751650.b2070.s210  
2080 00211 v751650.b2080.s211  
2090 00212 v751650.b2090.s212  
2100 00213 v751650.b2100.s213  
2110 00214 v751650.b2110.s214  
2120 00215 v751650.b2120.s215  
2130 00216 v751650.b2130.s216  
2140 00217 v751650.b2140.s217  
2150 00218 v751650.b2150.s218  
2160 00219 v751650.b2160.s219  
2170 00220 v751650.b2170.s220  
2180 00221 v751650.b2180.s221  
2190 00222 v751650.b2190.s222  
2200 00223 v751650.b2200.s223  
2210 00224 v751650.b2210.s224  
2220 00225 v751650.b2220.s225  
2230 00226 v751650.b2230.s226  
2240 00227 v751650.b2240.s227  
2250 00228 v751650.b2250.s228  
2260 00229 v751650.b2260.s229  
2270 00230 v751650.b2270.s230  
2280 00231 v751650.b2280.s231  
2290 00232 v751650.b2290.s232  
2300 00233 v751650.b2300.s233  
2310 00234 v751650.b2310.s234  
2320 00235 v751650.b2320.s235  
2330 00236 v751650.b2330.s236  
2340 00237 v751650.b2340.s237  
2350 00238 v751650.b2350.s238  
2360 00239 v751650.b2360.s239  
2370 00240 v751650.b2370.s240  
2380 00241 v751650.b2380.s241  
2390 00242 v751650.b2390.s242  
2400 00243 v751650.b2400.s243  
2410 00244 v751650.b2410.s244  
2420 00245 v751650.b2420.s245  
2430 00246 v751650.b2430.s246  
2440 00247 v751650.b2440.s247  
2450 00248 v751650.b2450.s248  
2460 00249 v751650.b2460.s249  
2470 00250 v751650.b2470.s250  
2480 00251 v751650.b2480.s251  
2490 00252 v751650.b2490.s252  
2500 00253 v751650.b2500.s253  
2510 00254 v751650.b2510.s254  
2520 00255 v751650.b2520.s255  
2530 00256 v751650.b2530.s256  
2540 00257 v751650.b2540.s257  
2550 00258 v751650.b2550.s258  
2560 00259 v751650.b2560.s259  
2570 00260 v751650.b2570.s260  
2580 00261 v751650.b2580.s261  
2590 00262 v751650.b2590.s262  
2600 00263 v751650.b2600.s263  
2610 00264 v751650.b2610.s264  
2620 00265 v751650.b2620.s265  
2630 00266 v751650.b2630.s266  
2640 00267 v751650.b2640.s267  
2650 00268 v751650.b2650.s268  
2660 00269 v751650.b2660.s269  
2670 00270 v751650.b2670.s270  
2680 00271 v751650.b2680.s271  
2690 00272 v751650.b2690.s272  
2700 00273 v751650.b2700.s273  
2710 00274 v751650.b2710.s274  
2720 00275 v751650.b2720.s275  
2730 00276 v751650.b2730.s276  
2740 00277 v751650.b2740.s277  
2750 00278 v751650.b2750.s278  
2760 00279 v751650.b2760.s279  
2770 00280 v751650.b2770.s280  
2780 00281 v751650.b2780.s281  
2790 00282 v751650.b2790.s282  
2800 00283 v751650.b2800.s283  
2810 00284 v751650.b2810.s284  
2820 00285 v751650.b2820.s285  
2830 00286 v751650.b2830.s286  
2840 00287 v751650.b2840.s287  
2850 00288 v751650.b2850.s288  
2860 00289 v751650.b2860.s289  
2870 00290 v751650.b2870.s290  
2880 00291 v751650.b2880.s291  
2890 00292 v751650.b2890.s292  
2900 00293 v751650.b2900.s293  
2910 00294 v751650.b2910.s294  
2920 00295 v751650.b2920.s295  
2930 00296 v751650.b2930.s296  
2940 00297 v751650.b2940.s297  
2950 00298 v751650.b2950.s298  
2960 00299 v751650.b2960.s299  
2970 00300 v751650.b2970.s300  
2980 00301 v751650.b2980.s301  
2990 00302 v751650.b2990.s302  
3000 00303 v751650.b3000.s303  
3010 00304 v751650.b3010.s304  
3020 00305 v751650.b3020.s305  
3030 00306 v751650.b3030.s306  
3040 00307 v751650.b3040.s307  
3050 00308 v751650.b3050.s308  
3060 00309 v751650.b3060.s309  
3070 00310 v751650.b3070.s310  
3080 00311 v751650.b3080.s311  
3090 00312 v751650.b3090.s312  
3100 00313 v751650.b3100.s313  
3110 00315 v751650.b3110.s315  
3120 00316 v751650.b3120.s316  
3130 00317 v751650.b3130.s317  
3140 00318 v751650.b3140.s318  
3150 00319 v751650.b3150.s319  
3160 00320 v751650.b3160.s320  
3170 00321 v751650.b3170.s321  
3180 00322 v751650.b3180.s322  
3190 00323 v751650.b3190.s323  
3200 00324 v751650.b3200.s324  
3210 00325 v751650.b3210.s325  
3220 00326 v751650.b3220.s326  
3230 00327 v751650.b3230.s327  
3240 00328 v751650.b3240.s328  
3250 00329 v751650.b3250.s329  
3260 00330 v751650.b3260.s330  
3270 00331 v751650.b3270.s331  
3280 00332 v751650.b3280.s332  
3290 00333 v751650.b3290.s333  
3300 00000 v751650.b3300  
3310 00000 v751650.b3310  
3320 00000 v751650.b3320  

ANTAL FÄRGBILDER

85 365 592

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet