Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Rullor 1620-1723 1680:9 (1680-1680) (AID: v751654a Öppna, NAD: SE/KrA/0022)

Beskrivning av AID

Rullor 1620-1723 1680:9 
AIDv751654a 
Version1
VolymtypRullor
Årtal1680-1680
Information1680. Brehm undt Vehrdische MunsterRullen undt Vorschlage. Del 2. Juli månad. Gen. major Bernhard Kristian Wangelins värvade regemente. Överste Joakim von Sydows värvade dragonregemente. Ö. löjtn. Fredrik Mevius´värvade bataljon. Ö. löjtn. Alexander Erskins värvade fribataljon. Kapten Kristian Wilkens kompani. Artillerifolk i Bremen och Verden under major Hans Gyllengranat. Förslag på skeppsfolk på skeppet Margareta under befäl av kommendör Mikael Müller. Fältmarskalk Otto Vilhelm Königsmarcks livregemente till häst under öv. Magnus Johan von Tiesenhausen. Överste Joakim von Sydows värvade kav. regemente. Ryttm. Herm. Kristoffer v. der Kulas kav. komp. Augusti månad. Gen. major Bernhard kristian Wangelins värvade regemente. Kungl. Maj:ts livregemente till fot under gen. major Otto Johan Grothusen. sed. öv. Anders Planting - Bergloo. Överste Joakim von sydows värvade dragonregemente. Ö. löjtn. Fredrik Mevius´värvade bataljon. Ö. löjtn. Alexander Erskins värvade fribataljon. Kapten Kristian Wilkens kompani. Artillerifolk i Bremen och Verden under major Hans Gyllengranat. Förslag på skeppsfolk på skeppet Margareta under befäl av kommendör Mikael Müller. Fältmarskalk Otto Vilhelm Königsmarcks livregemente till häst under öv. Magnus Johan von Tiesenhausen. Överste Joakim von Sydows värvade kav. regemente. Ryttm. Herm. Kristoffer v. der Kulas kav. kompani. September månad. Gen. major Bernhard Kristian Wangelins värvade regemente. Kungl. Maj:ts livregemente till fot under gen. major Otto Johan Grothusen. sed. öv. Anders Planting - Bergloo. Överste Joakim von Sydows värvade dragonregemente. Ö. löjtn. Fredrik Mevius´värvade bataljon. Ö. löjtn. Alexander Erskins värv. fribataljon. Kapten Kristian Wilkens kompani. Artillerifolk i Bremen och Verden under major Hans Gyllengranat. Förslag på skeppsfolk på skeppet Margareta under befäl av kommendör Mikael Müller. Fältmarskalk Otto Vilhelm Königsmarcks livregemente till häst under öv. Magnus Johan von Tiesenhausen. Överste Joakim von Sydows värvade kav. regemente. Ryttm. Herm. Kristoffer v. der kulas kav. kompani. Överste Joakim von Sydows värvade dragonregemente. Oktober månad. Gen. major Bernhard Kristian Wangelins värvade rgemente. Kungl. Maj:ts livregemente till fot under gen. major Otto Johan Grothusen. sed. öv. Anders Planting - Bergloo. Överste Joakim von Sydows värvade dragonregemente. Ö. löjtn. Fredrik Mevius´värvade bataljon. Ö.löjtn. Alexander Erskins värv. fribataljon. Kapten Kristian Wilkens kompani. Artillerifolk i bremen och Verden under major Hans Gyllengranat. Förslag på skeppsfolk på skeppet Margareta under befäl av kommendör Mikael Müller. Fältmarskalk Otto Vilhelm Königsmarcks livregemente till häst under öv. Magnus Johan von Tiesenhausen. Överste Joakim von Sydows värvade kav. regemente. Ryttm. Herm. Kristoffer v. der Kulas kav. komp. November månad. Gen. major Bernhard Kristian Wangelins värvade regemente. Kungl. Majt:s livregemente till fot under överste Anders Planting - Bergloo. Överste Joakim von Sydows värvade dragonregemente. Ö. löjtn. Fredrik Mevius´värvade bataljon. Ö. löjtn. Alexander Erskins värvade fribataljon. Kapten Kristian Wilkens kompani. Artillerifolk i Bremen och Verden under major Hans Gyllengranat. Artillerifolk i Karlsborg. Förslag på skeppsfolk på skeppet Margareta under befäl av kommendör Mikael Müller. Fältmarskalk Otto Vilhelm Königsmarcks livregemente till häst under öv. Magnus Johan von Tiesenhausen. Överste Joakim von Sydows värvade kav. regemente. Ryttm. Herm. Kristoffer v. der Kulas kav. komp. Bremiska adelsfanan. December månad. Gen. major Bernhard Kristian Wangelins värvade regemente. Ö. löjtn. Fredrik Mevius´värvade bataljon. Ö. löjtn. Alexander Erskins värvade fribataljon. Överste Joakim von Sydows värvade dragonregemente. Ö. löjtn. B. Bidals värvade infanteribataljon. Kapten Kristian Wilkens kompani. Artillerifolk i Bremen och Verden under major Hans Gyllengranat. Förslag på skeppsfolk på skeppet Margareta under befäl av kommendör Mikael Müller. Fältmarskalk Otto Vilhelm Königsmarcks livregemente till häst under öv. Magnus Johan von Tiesenhausen. Överste Joakim von Sydows värvade kav. regemente. Ryttm. Herm. Kristoffer v. der Kulas kav. komp.
Rullor 1620-1723
LänStockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
LandskapBlekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland
ArkivtypMilitaria
InformationSamlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.
NADSE/KrA/0022
Volymer från Rullor 1620-1723
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v751654a.b10  
20 00000 v751654a.b20  
30 00000 v751654a.b30  
40 00000 v751654a.b40  
50 00000 v751654a.b50  
60 00000 v751654a.b60  
70 00585 v751654a.b70.s585  
80 00587 v751654a.b80.s587  
90 00590 v751654a.b90.s590  
100 00592 v751654a.b100.s592  
110 00594 v751654a.b110.s594  
120 00596 v751654a.b120.s596  
130 00597 v751654a.b130.s597  
140 00598 v751654a.b140.s598  
150 00599 v751654a.b150.s599  
160 00601 v751654a.b160.s601  
170 00603 v751654a.b170.s603  
180 00605 v751654a.b180.s605  
190 00606 v751654a.b190.s606  
200 00608 v751654a.b200.s608  
210 00609 v751654a.b210.s609  
220 00611 v751654a.b220.s611  
230 00613 v751654a.b230.s613  
240 00615 v751654a.b240.s615  
250 00617 v751654a.b250.s617  
260 00619 v751654a.b260.s619  
270 00620 v751654a.b270.s620  
280 00621 v751654a.b280.s621  
290 00622 v751654a.b290.s622  
300 00624 v751654a.b300.s624  
310 00626 v751654a.b310.s626  
320 00629 v751654a.b320.s629  
330 00630 v751654a.b330.s630  
340 00631 v751654a.b340.s631  
350 00634 v751654a.b350.s634  
360 00637 v751654a.b360.s637  
370 00639 v751654a.b370.s639  
380 00640 v751654a.b380.s640  
390 00643 v751654a.b390.s643  
400 00646 v751654a.b400.s646  
410 00648 v751654a.b410.s648  
420 00649 v751654a.b420.s649  
430 00651 v751654a.b430.s651  
440 00652 v751654a.b440.s652  
450 00655 v751654a.b450.s655  
460 00657 v751654a.b460.s657  
470 00659 v751654a.b470.s659  
480 00660 v751654a.b480.s660  
490 00662 v751654a.b490.s662  
500 00664 v751654a.b500.s664  
510 00665 v751654a.b510.s665  
520 00667 v751654a.b520.s667  
530 00669 v751654a.b530.s669  
540 00671 v751654a.b540.s671  
550 00672 v751654a.b550.s672  
560 00674 v751654a.b560.s674  
570 00676 v751654a.b570.s676  
580 00678 v751654a.b580.s678  
590 00680 v751654a.b590.s680  
600 00681 v751654a.b600.s681  
610 00683 v751654a.b610.s683  
620 00685 v751654a.b620.s685  
630 00687 v751654a.b630.s687  
640 00689 v751654a.b640.s689  
650 00691 v751654a.b650.s691  
660 00693 v751654a.b660.s693  
670 00695 v751654a.b670.s695  
680 00697 v751654a.b680.s697  
690 00698 v751654a.b690.s698  
700 00700 v751654a.b700.s700  
710 00702 v751654a.b710.s702  
720 00704 v751654a.b720.s704  
730 00705 v751654a.b730.s705  
740 00706 v751654a.b740.s706  
750 00708 v751654a.b750.s708  
760 00710 v751654a.b760.s710  
770 00713 v751654a.b770.s713  
780 00714 v751654a.b780.s714  
790 00716 v751654a.b790.s716  
800 00718 v751654a.b800.s718  
810 00719 v751654a.b810.s719  
820 00721 v751654a.b820.s721  
830 00723 v751654a.b830.s723  
840 00725 v751654a.b840.s725  
850 00727 v751654a.b850.s727  
860 00729 v751654a.b860.s729  
870 00731 v751654a.b870.s731  
880 00733 v751654a.b880.s733  
890 00735 v751654a.b890.s735  
900 00737 v751654a.b900.s737  
910 00739 v751654a.b910.s739  
920 00741 v751654a.b920.s741  
930 00742 v751654a.b930.s742  
940 00743 v751654a.b940.s743  
950 00744 v751654a.b950.s744  
960 00746 v751654a.b960.s746  
970 00748 v751654a.b970.s748  
980 00750 v751654a.b980.s750  
990 00753 v751654a.b990.s753  
1000 00755 v751654a.b1000.s755  
1010 00757 v751654a.b1010.s757  
1020 00758 v751654a.b1020.s758  
1030 00759 v751654a.b1030.s759  
1040 00760 v751654a.b1040.s760  
1050 00761 v751654a.b1050.s761  
1060 00762 v751654a.b1060.s762  
1070 00763 v751654a.b1070.s763  
1080 00764 v751654a.b1080.s764  
1090 00765 v751654a.b1090.s765  
1100 00767 v751654a.b1100.s767  
1110 00769 v751654a.b1110.s769  
1120 00771 v751654a.b1120.s771  
1130 00773 v751654a.b1130.s773  
1140 00774 v751654a.b1140.s774  
1150 00775 v751654a.b1150.s775  
1160 00776 v751654a.b1160.s776  
1170 00777 v751654a.b1170.s777  
1180 00778 v751654a.b1180.s778  
1190 00780 v751654a.b1190.s780  
1200 00782 v751654a.b1200.s782  
1210 00783 v751654a.b1210.s783  
1220 00784 v751654a.b1220.s784  
1230 00785 v751654a.b1230.s785  
1240 00787 v751654a.b1240.s787  
1250 00789 v751654a.b1250.s789  
1260 00791 v751654a.b1260.s791  
1270 00795 v751654a.b1270.s795  
1280 00796 v751654a.b1280.s796  
1290 00798 v751654a.b1290.s798  
1300 00800 v751654a.b1300.s800  
1310 00802 v751654a.b1310.s802  
1320 00804 v751654a.b1320.s804  
1330 00805 v751654a.b1330.s805  
1340 00806 v751654a.b1340.s806  
1350 00808 v751654a.b1350.s808  
1360 00809 v751654a.b1360.s809  
1370 00811 v751654a.b1370.s811  
1380 00813 v751654a.b1380.s813  
1390 00815 v751654a.b1390.s815  
1400 00816 v751654a.b1400.s816  
1410 00817 v751654a.b1410.s817  
1420 00819 v751654a.b1420.s819  
1430 00821 v751654a.b1430.s821  
1440 00822 v751654a.b1440.s822  
1450 00824 v751654a.b1450.s824  
1460 00826 v751654a.b1460.s826  
1470 00828 v751654a.b1470.s828  
1480 00830 v751654a.b1480.s830  
1490 00832 v751654a.b1490.s832  
1500 00834 v751654a.b1500.s834  
1510 00837 v751654a.b1510.s837  
1520 00838 v751654a.b1520.s838  
1530 00840 v751654a.b1530.s840  
1540 00841 v751654a.b1540.s841  
1550 00843 v751654a.b1550.s843  
1560 00845 v751654a.b1560.s845  
1570 00847 v751654a.b1570.s847  
1580 00849 v751654a.b1580.s849  
1590 00850 v751654a.b1590.s850  
1600 00852 v751654a.b1600.s852  
1610 00853 v751654a.b1610.s853  
1620 00855 v751654a.b1620.s855  
1630 00856 v751654a.b1630.s856  
1640 00858 v751654a.b1640.s858  
1650 00859 v751654a.b1650.s859  
1660 00860 v751654a.b1660.s860  
1670 00862 v751654a.b1670.s862  
1680 00863 v751654a.b1680.s863  
1690 00865 v751654a.b1690.s865  
1700 00866 v751654a.b1700.s866  
1710 00868 v751654a.b1710.s868  
1720 00869 v751654a.b1720.s869  
1730 00870 v751654a.b1730.s870  
1740 00871 v751654a.b1740.s871  
1750 00873 v751654a.b1750.s873  
1760 00874 v751654a.b1760.s874  
1770 00875 v751654a.b1770.s875  
1780 00878 v751654a.b1780.s878  
1790 00880 v751654a.b1790.s880  
1800 00882 v751654a.b1800.s882  
1810 00884 v751654a.b1810.s884  
1820 00885 v751654a.b1820.s885  
1830 00886 v751654a.b1830.s886  
1840 00887 v751654a.b1840.s887  
1850 00888 v751654a.b1850.s888  
1860 00890 v751654a.b1860.s890  
1870 00891 v751654a.b1870.s891  
1880 00893 v751654a.b1880.s893  
1890 00894 v751654a.b1890.s894  
1900 00895 v751654a.b1900.s895  
1910 00897 v751654a.b1910.s897  
1920 00898 v751654a.b1920.s898  
1930 00900 v751654a.b1930.s900  
1940 00901 v751654a.b1940.s901  
1950 00902 v751654a.b1950.s902  
1960 00903 v751654a.b1960.s903  
1970 00904 v751654a.b1970.s904  
1980 00906 v751654a.b1980.s906  
1990 00907 v751654a.b1990.s907  
2000 00910 v751654a.b2000.s910  
2010 00911 v751654a.b2010.s911  
2020 00912 v751654a.b2020.s912  
2030 00914 v751654a.b2030.s914  
2040 00915 v751654a.b2040.s915  
2050 00917 v751654a.b2050.s917  
2060 00918 v751654a.b2060.s918  
2070 00920 v751654a.b2070.s920  
2080 00922 v751654a.b2080.s922  
2090 00924 v751654a.b2090.s924  
2100 00925 v751654a.b2100.s925  
2110 00926 v751654a.b2110.s926  
2120 00928 v751654a.b2120.s928  
2130 00930 v751654a.b2130.s930  
2140 00931 v751654a.b2140.s931  
2150 00932 v751654a.b2150.s932  
2160 00934 v751654a.b2160.s934  
2170 00936 v751654a.b2170.s936  
2180 00938 v751654a.b2180.s938  
2190 00939 v751654a.b2190.s939  
2200 00942 v751654a.b2200.s942  
2210 00944 v751654a.b2210.s944  
2220 00945 v751654a.b2220.s945  
2230 00947 v751654a.b2230.s947  
2240 00948 v751654a.b2240.s948  
2250 00951 v751654a.b2250.s951  
2260 00954 v751654a.b2260.s954  
2270 00956 v751654a.b2270.s956  
2280 00957 v751654a.b2280.s957  
2290 00959 v751654a.b2290.s959  
2300 00960 v751654a.b2300.s960  
2310 00961 v751654a.b2310.s961  
2320 00963 v751654a.b2320.s963  
2330 00964 v751654a.b2330.s964  
2340 00966 v751654a.b2340.s966  
2350 00967 v751654a.b2350.s967  
2360 00969 v751654a.b2360.s969  
2370 00971 v751654a.b2370.s971  
2380 00972 v751654a.b2380.s972  
2390 00974 v751654a.b2390.s974  
2400 00976 v751654a.b2400.s976  
2410 00978 v751654a.b2410.s978  
2420 00980 v751654a.b2420.s980  
2430 00982 v751654a.b2430.s982  
2440 00984 v751654a.b2440.s984  
2450 00986 v751654a.b2450.s986  
2460 00988 v751654a.b2460.s988  
2470 00990 v751654a.b2470.s990  
2480 00992 v751654a.b2480.s992  
2490 00995 v751654a.b2490.s995  
2500 00996 v751654a.b2500.s996  
2510 00998 v751654a.b2510.s998  
2520 01000 v751654a.b2520.s1000  
2530 01001 v751654a.b2530.s1001  
2540 01002 v751654a.b2540.s1002  
2550 01005 v751654a.b2550.s1005  
2560 01006 v751654a.b2560.s1006  
2570 01008 v751654a.b2570.s1008  
2580 01010 v751654a.b2580.s1010  
2590 01012 v751654a.b2590.s1012  
2600 01014 v751654a.b2600.s1014  
2610 01017 v751654a.b2610.s1017  
2620 01019 v751654a.b2620.s1019  
2630 01021 v751654a.b2630.s1021  
2640 01024 v751654a.b2640.s1024  
2650 01026 v751654a.b2650.s1026  
2660 01027 v751654a.b2660.s1027  
2670 01028 v751654a.b2670.s1028  
2680 01030 v751654a.b2680.s1030  
2690 01032 v751654a.b2690.s1032  
2700 01033 v751654a.b2700.s1033  
2710 01034 v751654a.b2710.s1034  
2720 01036 v751654a.b2720.s1036  
2730 01038 v751654a.b2730.s1038  
2740 01040 v751654a.b2740.s1040  
2750 01042 v751654a.b2750.s1042  
2760 01044 v751654a.b2760.s1044  
2770 01046 v751654a.b2770.s1046  
2780 01048 v751654a.b2780.s1048  
2790 01050 v751654a.b2790.s1050  
2800 01052 v751654a.b2800.s1052  
2810 01054 v751654a.b2810.s1054  
2820 01056 v751654a.b2820.s1056  
2830 01058 v751654a.b2830.s1058  
2840 01060 v751654a.b2840.s1060  
2850 01062 v751654a.b2850.s1062  
2860 01064 v751654a.b2860.s1064  
2870 01066 v751654a.b2870.s1066  
2880 01068 v751654a.b2880.s1068  
2890 01069 v751654a.b2890.s1069  
2900 01070 v751654a.b2900.s1070  
2910 01071 v751654a.b2910.s1071  
2920 01072 v751654a.b2920.s1072  
2930 01073 v751654a.b2930.s1073  
2940 01074 v751654a.b2940.s1074  
2950 01075 v751654a.b2950.s1075  
2960 01076 v751654a.b2960.s1076  
2970 01077 v751654a.b2970.s1077  
2980 01078 v751654a.b2980.s1078  
2990 01079 v751654a.b2990.s1079  
3000 01080 v751654a.b3000.s1080  
3010 01081 v751654a.b3010.s1081  
3020 00000 v751654a.b3020  
3030 01082 v751654a.b3030.s1082  
3040 01083 v751654a.b3040.s1083  
3050 01084 v751654a.b3050.s1084  
3060 01085 v751654a.b3060.s1085  
3070 01087 v751654a.b3070.s1087  
3080 01089 v751654a.b3080.s1089  
3090 01090 v751654a.b3090.s1090  
3100 01091 v751654a.b3100.s1091  
3110 01092 v751654a.b3110.s1092  
3120 01094 v751654a.b3120.s1094  
3130 01095 v751654a.b3130.s1095  
3140 01096 v751654a.b3140.s1096  
3150 01097 v751654a.b3150.s1097  
3160 01098 v751654a.b3160.s1098  
3170 01102 v751654a.b3170.s1102  
3180 01103 v751654a.b3180.s1103  
3190 01104 v751654a.b3190.s1104  
3200 01106 v751654a.b3200.s1106  
3210 01108 v751654a.b3210.s1108  
3220 01110 v751654a.b3220.s1110  
3230 01112 v751654a.b3230.s1112  
3240 01115 v751654a.b3240.s1115  
3250 01116 v751654a.b3250.s1116  
3260 01117 v751654a.b3260.s1117  
3270 01118 v751654a.b3270.s1118  
3280 01120 v751654a.b3280.s1120  
3290 01122 v751654a.b3290.s1122  
3300 01124 v751654a.b3300.s1124  
3310 01126 v751654a.b3310.s1126  
3320 01128 v751654a.b3320.s1128  
3330 01129 v751654a.b3330.s1129  
3340 00000 v751654a.b3340  
3350 00000 v751654a.b3350  

ANTAL FÄRGBILDER

85 365 592

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet