Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Rullor 1620-1723 1681:9 (1681-1681) (AID: v751664 Öppna, NAD: SE/KrA/0022)

Beskrivning av AID

Rullor 1620-1723 1681:9 
AIDv751664 
VolymtypRullor
Årtal1681-1681
Information1681. Trupper i Bremen - Verden. "Rollen und Verschläge Wegen der Milice de Anno 1681." Del 1. Januari - juni. Öfverstelöjtnant Alexander Erskins fribataljon. Öfverstelöjtnant Fredrik Mevius´värfvade inf. bataljon. Kapten Kristian Wilckens värfvade inf. kompani. Artillerifolk. Sjöfolk på skeppet Margareta. Fältmarskalken Otto Vilhelm Königsmarcks lifregemente till häst. Bremiska adelsfanan. Generalmajor Bernhard Kristian Wangelins värv. inf. regemente. Februari månad. Generalmajor Bernhard Kristian Wangelins värv. inf. regemente. Öfverste Joakim von Sydows värfvade inf. regemente. Öfverste Joakim von Sydows värfvade dragonregemente. Öfverstelöjtnant Fredrik Mevius´värfvade inf. bataljon. Öfverstelöjtnant Alexander Erskins fribataljon. Öfverstelöjtnant B Bidals värfvade bataljon. Kapten Kristian Wilckens frikompani. Överstelöjtnant Alexander Erskins fribataljon. Artillerifolk. Sjöfolk. Fältmarskalken Otto Vilhelm Königsmarcks lifregemente till häst. Bremiska adelsfanan. April månad. Generalmajor Bernhard Kristian Wangelins värfvade infanteriregemente. Mars månad. Öfverste Joakim von Sydows regementstab. Öfverste Joakim von Sydows dragonregemente. Öv. löjtnant Fredrik Mevius´bataljon. Öv. löjtnant B. Bidals bataljon. Kapten Kristian Wilckens frikompani, rulla. Artillerifolk. Sjöfolk på skeppet Margareta. Fältmarskalken O. V. Königsmarcks lifreg. till häst. Bremiska adelsfanan. April månad. Öfverste Joakim von Sydows regementestab. Öfverste Joakim von Sydows dragonregemente. Öv. löjtnant Fredrik Mevius´bataljon. Överstelöjtnant B. Bidals värfvade bataljon. Kapten Kristian Wilckens frikompani. Artillerifolk. Sjöfolk. Fältmarskalken O. V. Königsmarcks lifreg. till häst. Bremiska adelsfanan. Maj månad. Generalmajor B. K. Wangelins värfvade bataljon. Öfverste Joakim von Sydows regementestab. Öfverste Joakim von Sydows dragonregemente. Öv. löjtnant Fredrik Mevius´bataljon. Öfverstelöjtnant B. Bidals värfvade bataljon. Öfverstelöjtnant Karl Gustaf Jordans inf. kompani. Kapten Kristian Wilckens frikompani. Artillerifolk. Sjöfolk. Fältmarskalken O. V. Königsmarcks lifreg. till häst. Bremiska adelsfanan. Juni månad. Generalmajor B. K. Wangelins värfvade bataljon. Öfverste Joakim von Sydows regementesstab. Öfverste Joakim von Sydows dragonregemente. Öv. löjtnant Fredrik Mevius´värfvade bataljon. Öfverstelöjtnant B. Bidals värfvade bataljon. Öv. löjtnant K. G. Jordans värfvade frikompani. Kapten Kristian Wilckens värfvade frikompani. Artillerifolk. Fältmarskalken O. V. Königsmarcks lifreg. till häst. Sjöfolk. UnderhållsAfd:n 5849 - g 1 -
Rullor 1620-1723
LänStockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
LandskapBlekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland
ArkivtypMilitaria
InformationSamlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.
NADSE/KrA/0022
Volymer från Rullor 1620-1723
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v751664.b10  
20 00000 v751664.b20  
30 00000 v751664.b30  
40 00000 v751664.b40  
50 00000 v751664.b50  
60 00000 v751664.b60  
70 00013 v751664.b70.s13  
80 00015 v751664.b80.s15  
90 00019 v751664.b90.s19  
100 00021 v751664.b100.s21  
110 00023 v751664.b110.s23  
120 00025 v751664.b120.s25  
130 00027 v751664.b130.s27  
140 00029 v751664.b140.s29  
150 00031 v751664.b150.s31  
160 00033 v751664.b160.s33  
170 00037 v751664.b170.s37  
180 00039 v751664.b180.s39  
190 00041 v751664.b190.s41  
200 00045 v751664.b200.s45  
210 00049 v751664.b210.s49  
220 00051 v751664.b220.s51  
230 00053 v751664.b230.s53  
240 00058 v751664.b240.s58  
250 00059 v751664.b250.s59  
260 00061 v751664.b260.s61  
270 00063 v751664.b270.s63  
280 00065 v751664.b280.s65  
290 00067 v751664.b290.s67  
300 00069 v751664.b300.s69  
310 00071 v751664.b310.s71  
320 00073 v751664.b320.s73  
330 00075 v751664.b330.s75  
340 00077 v751664.b340.s77  
350 00079 v751664.b350.s79  
360 00081 v751664.b360.s81  
370 00083 v751664.b370.s83  
380 00085 v751664.b380.s85  
390 00087 v751664.b390.s87  
400 00089 v751664.b400.s89  
410 00091 v751664.b410.s91  
420 00093 v751664.b420.s93  
430 00095 v751664.b430.s95  
440 00099 v751664.b440.s99  
450 00103 v751664.b450.s103  
460 00105 v751664.b460.s105  
470 00107 v751664.b470.s107  
480 00109 v751664.b480.s109  
490 00113 v751664.b490.s113  
500 00117 v751664.b500.s117  
510 00119 v751664.b510.s119  
520 00121 v751664.b520.s121  
530 00123 v751664.b530.s123  
540 00127 v751664.b540.s127  
550 00129 v751664.b550.s129  
560 00131 v751664.b560.s131  
570 00125 v751664.b570.s125  
580 00135 v751664.b580.s135  
590 00137 v751664.b590.s137  
600 00139 v751664.b600.s139  
610 00141 v751664.b610.s141  
620 00145 v751664.b620.s145  
630 00149 v751664.b630.s149  
640 00153 v751664.b640.s153  
650 00147 v751664.b650.s147  
660 00155 v751664.b660.s155  
670 00151 v751664.b670.s151  
680 00159 v751664.b680.s159  
690 00163 v751664.b690.s163  
700 00165 v751664.b700.s165  
710 00167 v751664.b710.s167  
720 00161 v751664.b720.s161  
730 00169 v751664.b730.s169  
740 00173 v751664.b740.s173  
750 00175 v751664.b750.s175  
760 00177 v751664.b760.s177  
770 00179 v751664.b770.s179  
780 00181 v751664.b780.s181  
790 00185 v751664.b790.s185  
800 00187 v751664.b800.s187  
810 00189 v751664.b810.s189  
820 00191 v751664.b820.s191  
830 00193 v751664.b830.s193  
840 00195 v751664.b840.s195  
850 00197 v751664.b850.s197  
860 00199 v751664.b860.s199  
870 00201 v751664.b870.s201  
880 00205 v751664.b880.s205  
890 00207 v751664.b890.s207  
900 00209 v751664.b900.s209  
910 00213 v751664.b910.s213  
920 00215 v751664.b920.s215  
930 00217 v751664.b930.s217  
940 00221 v751664.b940.s221  
950 00225 v751664.b950.s225  
960 00227 v751664.b960.s227  
970 00229 v751664.b970.s229  
980 00231 v751664.b980.s231  
990 00235 v751664.b990.s235  
1000 00237 v751664.b1000.s237  
1010 00241 v751664.b1010.s241  
1020 00243 v751664.b1020.s243  
1030 00245 v751664.b1030.s245  
1040 00249 v751664.b1040.s249  
1050 00253 v751664.b1050.s253  
1060 00258 v751664.b1060.s258  
1070 00000 v751664.b1070  
1080 00259 v751664.b1080.s259  
1090 00261 v751664.b1090.s261  
1100 00267 v751664.b1100.s267  
1110 00269 v751664.b1110.s269  
1120 00271 v751664.b1120.s271  
1130 00273 v751664.b1130.s273  
1140 00277 v751664.b1140.s277  
1150 00279 v751664.b1150.s279  
1160 00281 v751664.b1160.s281  
1170 00285 v751664.b1170.s285  
1180 00289 v751664.b1180.s289  
1190 00291 v751664.b1190.s291  
1200 00293 v751664.b1200.s293  
1210 00295 v751664.b1210.s295  
1220 00299 v751664.b1220.s299  
1230 00303 v751664.b1230.s303  
1240 00305 v751664.b1240.s305  
1250 00309 v751664.b1250.s309  
1260 00311 v751664.b1260.s311  
1270 00307 v751664.b1270.s307  
1280 00000 v751664.b1280  
1290 00313 v751664.b1290.s313  
1300 00315 v751664.b1300.s315  
1310 00317 v751664.b1310.s317  
1320 00319 v751664.b1320.s319  
1330 00321 v751664.b1330.s321  
1340 00323 v751664.b1340.s323  
1350 00325 v751664.b1350.s325  
1360 00327 v751664.b1360.s327  
1370 00329 v751664.b1370.s329  
1380 00331 v751664.b1380.s331  
1390 00333 v751664.b1390.s333  
1400 00335 v751664.b1400.s335  
1410 00337 v751664.b1410.s337  
1420 00339 v751664.b1420.s339  
1430 00353 v751664.b1430.s353  
1440 00000 v751664.b1440  
1450 00341 v751664.b1450.s341  
1460 00343 v751664.b1460.s343  
1470 00345 v751664.b1470.s345  
1480 00347 v751664.b1480.s347  
1490 00349 v751664.b1490.s349  
1500 00351 v751664.b1500.s351  
1510 00355 v751664.b1510.s355  
1520 00357 v751664.b1520.s357  
1530 00359 v751664.b1530.s359  
1540 00363 v751664.b1540.s363  
1550 00365 v751664.b1550.s365  
1560 00367 v751664.b1560.s367  
1570 00369 v751664.b1570.s369  
1580 00371 v751664.b1580.s371  
1590 00373 v751664.b1590.s373  
1600 00375 v751664.b1600.s375  
1610 00377 v751664.b1610.s377  
1620 00379 v751664.b1620.s379  
1630 00383 v751664.b1630.s383  
1640 00385 v751664.b1640.s385  
1650 00387 v751664.b1650.s387  
1660 00391 v751664.b1660.s391  
1670 00393 v751664.b1670.s393  
1680 00000 v751664.b1680  
1690 00401 v751664.b1690.s401  
1700 00403 v751664.b1700.s403  
1710 00407 v751664.b1710.s407  
1720 00409 v751664.b1720.s409  
1730 00411 v751664.b1730.s411  
1740 00415 v751664.b1740.s415  
1750 00417 v751664.b1750.s417  
1760 00419 v751664.b1760.s419  
1770 00421a v751664.b1770.s421a  
1780 00421b v751664.b1780.s421b  
1790 00423 v751664.b1790.s423  
1800 00425 v751664.b1800.s425  
1810 00427 v751664.b1810.s427  
1820 00429 v751664.b1820.s429  
1830 00431 v751664.b1830.s431  
1840 00433 v751664.b1840.s433  
1850 00435 v751664.b1850.s435  
1860 00437 v751664.b1860.s437  
1870 00439 v751664.b1870.s439  
1880 00441 v751664.b1880.s441  
1890 00443 v751664.b1890.s443  
1900 00445 v751664.b1900.s445  
1910 00447 v751664.b1910.s447  
1920 00449 v751664.b1920.s449  
1930 00451 v751664.b1930.s451  
1940 00453 v751664.b1940.s453  
1950 00455 v751664.b1950.s455  
1960 00457 v751664.b1960.s457  
1970 00459 v751664.b1970.s459  
1980 00461 v751664.b1980.s461  
1990 00463 v751664.b1990.s463  
2000 00465 v751664.b2000.s465  
2010 00469 v751664.b2010.s469  
2020 00473 v751664.b2020.s473  
2030 00475 v751664.b2030.s475  
2040 00477 v751664.b2040.s477  
2050 00481 v751664.b2050.s481  
2060 00485 v751664.b2060.s485  
2070 00487 v751664.b2070.s487  
2080 00489 v751664.b2080.s489  
2090 00491 v751664.b2090.s491  
2100 00493 v751664.b2100.s493  
2110 00495 v751664.b2110.s495  
2120 00497 v751664.b2120.s497  
2130 00499 v751664.b2130.s499  
2140 00501 v751664.b2140.s501  
2150 00505 v751664.b2150.s505  
2160 00507 v751664.b2160.s507  
2170 00509 v751664.b2170.s509  
2180 00511 v751664.b2180.s511  
2190 00513 v751664.b2190.s513  
2200 00000 v751664.b2200  
2210 00515 v751664.b2210.s515  
2220 00517 v751664.b2220.s517  
2230 00521 v751664.b2230.s521  
2240 00525 v751664.b2240.s525  
2250 00527 v751664.b2250.s527  
2260 00529 v751664.b2260.s529  
2270 00531 v751664.b2270.s531  
2280 00533 v751664.b2280.s533  
2290 00535 v751664.b2290.s535  
2300 00539 v751664.b2300.s539  
2310 00541 v751664.b2310.s541  
2320 00543 v751664.b2320.s543  
2330 00545 v751664.b2330.s545  
2340 00547 v751664.b2340.s547  
2350 00549 v751664.b2350.s549  
2360 00551 v751664.b2360.s551  
2370 00553 v751664.b2370.s553  
2380 00555 v751664.b2380.s555  
2390 00557 v751664.b2390.s557  
2400 00561 v751664.b2400.s561  
2410 00565 v751664.b2410.s565  
2420 00567 v751664.b2420.s567  
2430 00001 v751664.b2430.s1  
2440 00003 v751664.b2440.s3  
2450 00005 v751664.b2450.s5  
2460 00007 v751664.b2460.s7  
2470 00009 v751664.b2470.s9  
2480 00000 v751664.b2480  
2490 00000 v751664.b2490  
2500 00000 v751664.b2500  
2510 00000 v751664.b2510  
2520 00000 v751664.b2520  
2530 00000 v751664.b2530  
2540 00000 v751664.b2540  
2550 00000 v751664.b2550  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet