Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Östersunds borgerskap H:4 (1824-1836) (AID: v764154 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11215)

Beskrivning av AID

Östersunds borgerskap H:4 
AIDv764154 
VolymtypRäkenskaper
Årtal1824-1836
InformationProtokoll vid allmänna sammankomster 11/3 1831, 7/6 1831, 10/5 1834. Protokoll med stadens äldste 27/5, 4/6, 26/8 1831. Protokoll hos justitiariatet 31/3 och 7/6 1831, 24/9 1834.
Östersunds borgerskap
LänJämtlands län
LandskapJämtland
ArkivtypBorgerskap
InformationEnligt Östersunds fundationsbrev den 23 oktober 1786 skulle den nygrundade staden med dess innevånare uti ekonomi- och politiärenden sortera under landshövdingen och kronobetjäningen i orten samt i det som rörde justitiemål under närmaste häradsrätt (d.v.s. Brunflo tingslags häradsrätt). I staden fanns således varken magistrat eller rådstuvurätt.
Stadsinnevånarnes gemensamma ärenden handhades av borgarna och stadens övriga innevånare, som för sig utsågo en ordförande. Den förste kände ordföranden är apotekaren Samuel Perman, som åtminstone från oktober 1795 ledde borgerskapets förhandlingar. Perman erhöll år 1798 fullmakt av kronofogden Pehr Lidsten, bosatt i Rödön, att under dennes frånvaro tillse att ordningen upprätthölls i staden. Genom denna fullmakt var det första steget taget till skapandet av ordningsmannainstitutionen.
Denna tillkom dock först år 1806, då stadens i fundationsbrevet erhållna 20 frihetsår gingo ut. Genom konungens befallningshavandes i Västernorrlands län skrivelse den 15 september 1806 föreskrevs nämligen, att stadens borgerskap skulle välja en ordningsman och en kassör, vilka sedan skulle erhålla konstitutorial av landshövdingen.
Ordningsmannen skulle sammankalla borgerskapet och leda dess förhandlingar, vaka över bebyggelsen i staden samt förestå dess brandskydd. För ordningsmannen utfärdades en ny instruktion den 31 december 1823, vari bland annat stadgades, att klagomål över ordningsmannens åtgärder kunde göras hos landshövdingen.
Genom dessa instruktioner 1806 och 1825 hade kronofogden helt avkopplats från stadens administration och förvaltning (ordningsmannen lydde direkt under landshövdingen), och ordningsmannen hade erhållit några av en magistrats vanliga uppgifter.
Från år 1812 stod vid ordningsmannens sida stadens tio äldste. De valdes första gången den 2 december 1811.
NADSE/ÖLA/11215
Volymer från Östersunds borgerskap
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v764154.b10  
20 00000 v764154.b20  
30 00000 v764154.b30  
40 00000 v764154.b40  
50 00000 v764154.b50  
60 00000 v764154.b60  
70 00000 v764154.b70  
80 00000 v764154.b80  
90 00000 v764154.b90  
100 00000 v764154.b100  
110 00000 v764154.b110  
120 00000 v764154.b120  
130 00000 v764154.b130  
140 00000 v764154.b140  
150 00000 v764154.b150  
160 00000 v764154.b160  
170 00000 v764154.b170  
180 00000 v764154.b180  
190 00000 v764154.b190  
200 00000 v764154.b200  
210 00000 v764154.b210  
220 00000 v764154.b220  
230 00000 v764154.b230  
240 00000 v764154.b240  
250 00000 v764154.b250  
260 00000 v764154.b260  
270 00000 v764154.b270  
280 00000 v764154.b280  
290 00000 v764154.b290  
300 00000 v764154.b300  
310 00000 v764154.b310  
320 00000 v764154.b320  
330 00000 v764154.b330  
340 00000 v764154.b340  
350 00000 v764154.b350  
360 00000 v764154.b360  
370 00000 v764154.b370  
380 00000 v764154.b380  
390 00000 v764154.b390  
400 00000 v764154.b400  
410 00000 v764154.b410  
420 00000 v764154.b420  
430 00000 v764154.b430  
440 00000 v764154.b440  
450 00000 v764154.b450  
460 00000 v764154.b460  
470 00000 v764154.b470  
480 00000 v764154.b480  
490 00000 v764154.b490  
500 00000 v764154.b500  
510 00000 v764154.b510  
520 00000 v764154.b520  
530 00000 v764154.b530  
540 00000 v764154.b540  
550 00000 v764154.b550  
560 00000 v764154.b560  
570 00000 v764154.b570  
580 00000 v764154.b580  
590 00000 v764154.b590  
600 00000 v764154.b600  
610 00000 v764154.b610  
620 00000 v764154.b620  
630 00000 v764154.b630  
640 00000 v764154.b640  
650 00000 v764154.b650  
660 00000 v764154.b660  
670 00000 v764154.b670  
680 00000 v764154.b680  
690 00000 v764154.b690  
700 00000 v764154.b700  
710 00000 v764154.b710  
720 00000 v764154.b720  
730 00000 v764154.b730  
740 00000 v764154.b740  
750 00000 v764154.b750  
760 00000 v764154.b760  
770 00000 v764154.b770  
780 00000 v764154.b780  
790 00000 v764154.b790  
800 00000 v764154.b800  
810 00000 v764154.b810  
820 00000 v764154.b820  
830 00000 v764154.b830  
840 00000 v764154.b840  
850 00000 v764154.b850  
860 00000 v764154.b860  
870 00000 v764154.b870  
880 00000 v764154.b880  
890 00000 v764154.b890  
900 00000 v764154.b900  
910 00000 v764154.b910  
920 00000 v764154.b920  
930 00000 v764154.b930  
940 00000 v764154.b940  
950 00000 v764154.b950  
960 00000 v764154.b960  
970 00000 v764154.b970  
980 00000 v764154.b980  
990 00000 v764154.b990  
1000 00000 v764154.b1000  
1010 00000 v764154.b1010  
1020 00000 v764154.b1020  
1030 00000 v764154.b1030  
1040 00000 v764154.b1040  
1050 00000 v764154.b1050  
1060 00000 v764154.b1060  
1070 00000 v764154.b1070  
1080 00000 v764154.b1080  
1090 00000 v764154.b1090  
1100 00000 v764154.b1100  
1110 00000 v764154.b1110  
1120 00000 v764154.b1120  
1130 00000 v764154.b1130  
1140 00000 v764154.b1140  
1150 00000 v764154.b1150  
1160 00000 v764154.b1160  
1170 00000 v764154.b1170  
1180 00000 v764154.b1180  
1190 00000 v764154.b1190  
1200 00000 v764154.b1200  
1210 00000 v764154.b1210  
1220 00000 v764154.b1220  
1230 00000 v764154.b1230  
1240 00000 v764154.b1240  
1250 00000 v764154.b1250  
1260 00000 v764154.b1260  
1270 00000 v764154.b1270  
1280 00000 v764154.b1280  
1290 00000 v764154.b1290  
1300 00000 v764154.b1300  
1310 00000 v764154.b1310  
1320 00000 v764154.b1320  
1330 00000 v764154.b1330  
1340 00000 v764154.b1340  
1350 00000 v764154.b1350  
1360 00000 v764154.b1360  
1370 00000 v764154.b1370  
1380 00000 v764154.b1380  
1390 00000 v764154.b1390  
1400 00000 v764154.b1400  
1410 00000 v764154.b1410  
1420 00000 v764154.b1420  
1430 00000 v764154.b1430  
1440 00000 v764154.b1440  
1450 00000 v764154.b1450  
1460 00000 v764154.b1460  
1470 00000 v764154.b1470  
1480 00000 v764154.b1480  
1490 00000 v764154.b1490  
1500 00000 v764154.b1500  
1510 00000 v764154.b1510  
1520 00000 v764154.b1520  
1530 00000 v764154.b1530  
1540 00000 v764154.b1540  
1550 00000 v764154.b1550  
1560 00000 v764154.b1560  
1570 00000 v764154.b1570  
1580 00000 v764154.b1580  
1590 00000 v764154.b1590  
1600 00000 v764154.b1600  
1610 00000 v764154.b1610  
1620 00000 v764154.b1620  
1630 00000 v764154.b1630  

ANTAL FÄRGBILDER

90 354 915

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet