Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:1 (1898-1906) (AID: v82388 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:1 
AIDv82388 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1898-1906
InformationFol 1 - 290, 5 - 6 R
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82388.b1  
2 0000 v82388.b2  
3 0000 v82388.b3  
4 0000 v82388.b4  
5 0001 v82388.b5.s1  
6 0002 v82388.b6.s2  
7 0003 v82388.b7.s3  
8 0004 v82388.b8.s4  
9 0005 v82388.b9.s5  
10 0006 v82388.b10.s6  
11 0007 v82388.b11.s7  
12 0008 v82388.b12.s8  
13 0009 v82388.b13.s9  
14 0010 v82388.b14.s10  
15 0011 v82388.b15.s11  
16 0012 v82388.b16.s12  
17 0013 v82388.b17.s13  
18 0014 v82388.b18.s14  
19 0015 v82388.b19.s15  
20 0016 v82388.b20.s16  
21 0017 v82388.b21.s17  
22 0018 v82388.b22.s18  
23 0019 v82388.b23.s19  
24 0020 v82388.b24.s20  
25 0021 v82388.b25.s21  
26 0022 v82388.b26.s22  
27 0023 v82388.b27.s23  
28 0024 v82388.b28.s24  
29 0025 v82388.b29.s25  
30 0026 v82388.b30.s26  
31 0027 v82388.b31.s27  
32 0028 v82388.b32.s28  
33 0029 v82388.b33.s29  
34 0030 v82388.b34.s30  
35 0031 v82388.b35.s31  
36 0032 v82388.b36.s32  
37 0033 v82388.b37.s33  
38 0034 v82388.b38.s34  
39 0035 v82388.b39.s35  
40 0036 v82388.b40.s36  
41 0037 v82388.b41.s37  
42 0038 v82388.b42.s38  
43 0039 v82388.b43.s39  
44 0040 v82388.b44.s40  
45 0041 v82388.b45.s41  
46 0042 v82388.b46.s42  
47 0043 v82388.b47.s43  
48 0044 v82388.b48.s44  
49 0045 v82388.b49.s45  
50 0046 v82388.b50.s46  
51 0047 v82388.b51.s47  
52 0048 v82388.b52.s48  
53 0049 v82388.b53.s49  
54 0050 v82388.b54.s50  
55 0051 v82388.b55.s51  
56 0052 v82388.b56.s52  
57 0053 v82388.b57.s53  
58 0054 v82388.b58.s54  
59 0055 v82388.b59.s55  
60 0056 v82388.b60.s56  
61 0057 v82388.b61.s57  
62 0058 v82388.b62.s58  
63 0059 v82388.b63.s59  
64 0060 v82388.b64.s60  
65 0061 v82388.b65.s61  
66 0062 v82388.b66.s62  
67 0063 v82388.b67.s63  
68 0064 v82388.b68.s64  
69 0065 v82388.b69.s65  
70 0066 v82388.b70.s66  
71 0067 v82388.b71.s67  
72 0068 v82388.b72.s68  
73 0069 v82388.b73.s69  
74 0070 v82388.b74.s70  
75 0071 v82388.b75.s71  
76 0072 v82388.b76.s72  
77 0073 v82388.b77.s73  
78 0074 v82388.b78.s74  
79 0075 v82388.b79.s75  
80 0076 v82388.b80.s76  
81 0077 v82388.b81.s77  
82 0078 v82388.b82.s78  
83 0079 v82388.b83.s79  
84 0080 v82388.b84.s80  
85 0081 v82388.b85.s81  
86 0082 v82388.b86.s82  
87 0083 v82388.b87.s83  
88 0084 v82388.b88.s84  
89 0085 v82388.b89.s85  
90 0086 v82388.b90.s86  
91 0087 v82388.b91.s87  
92 0088 v82388.b92.s88  
93 0089 v82388.b93.s89  
94 0090 v82388.b94.s90  
95 0091 v82388.b95.s91  
96 0092 v82388.b96.s92  
97 0093 v82388.b97.s93  
98 0094 v82388.b98.s94  
99 0095 v82388.b99.s95  
100 0096 v82388.b100.s96  
101 0097 v82388.b101.s97  
102 0098 v82388.b102.s98  
103 0099 v82388.b103.s99  
104 0100 v82388.b104.s100  
105 0101 v82388.b105.s101  
106 0102 v82388.b106.s102  
107 0103 v82388.b107.s103  
108 0104 v82388.b108.s104  
109 0105 v82388.b109.s105  
110 0106 v82388.b110.s106  
111 0107 v82388.b111.s107  
112 0108 v82388.b112.s108  
113 0109 v82388.b113.s109  
114 0110 v82388.b114.s110  
115 0111 v82388.b115.s111  
116 0112 v82388.b116.s112  
117 0113 v82388.b117.s113  
118 0114 v82388.b118.s114  
119 0115 v82388.b119.s115  
120 0116 v82388.b120.s116  
121 0117 v82388.b121.s117  
122 0118 v82388.b122.s118  
123 0119 v82388.b123.s119  
124 0120 v82388.b124.s120  
125 0121 v82388.b125.s121  
126 0122 v82388.b126.s122  
127 0123 v82388.b127.s123  
128 0124 v82388.b128.s124  
129 0125 v82388.b129.s125  
130 0126 v82388.b130.s126  
131 0127 v82388.b131.s127  
132 0128 v82388.b132.s128  
133 0129 v82388.b133.s129  
134 0130 v82388.b134.s130  
135 0131 v82388.b135.s131  
136 0132 v82388.b136.s132  
137 0133 v82388.b137.s133  
138 0134 v82388.b138.s134  
139 0135 v82388.b139.s135  
140 0136 v82388.b140.s136  
141 0137 v82388.b141.s137  
142 0138 v82388.b142.s138  
143 0139 v82388.b143.s139  
144 0140 v82388.b144.s140  
145 0141 v82388.b145.s141  
146 0142 v82388.b146.s142  
147 0143 v82388.b147.s143  
148 0144 v82388.b148.s144  
149 0145 v82388.b149.s145  
150 0146 v82388.b150.s146  
151 0147 v82388.b151.s147  
152 0148 v82388.b152.s148  
153 0149 v82388.b153.s149  
154 0150 v82388.b154.s150  
155 0151 v82388.b155.s151  
156 0152 v82388.b156.s152  
157 0153 v82388.b157.s153  
158 0154 v82388.b158.s154  
159 0155 v82388.b159.s155  
160 0156 v82388.b160.s156  
161 0157 v82388.b161.s157  
162 0158 v82388.b162.s158  
163 0159 v82388.b163.s159  
164 0160 v82388.b164.s160  
165 0161 v82388.b165.s161  
166 0162 v82388.b166.s162  
167 0163 v82388.b167.s163  
168 0164 v82388.b168.s164  
169 0165 v82388.b169.s165  
170 0166 v82388.b170.s166  
171 0167 v82388.b171.s167  
172 0168 v82388.b172.s168  
173 0169 v82388.b173.s169  
174 0170 v82388.b174.s170  
175 0171 v82388.b175.s171  
176 0172 v82388.b176.s172  
177 0173 v82388.b177.s173  
178 0174 v82388.b178.s174  
179 0175 v82388.b179.s175  
180 0176 v82388.b180.s176  
181 0177 v82388.b181.s177  
182 0178 v82388.b182.s178  
183 0179 v82388.b183.s179  
184 0180 v82388.b184.s180  
185 0181 v82388.b185.s181  
186 0182 v82388.b186.s182  
187 0183 v82388.b187.s183  
188 0184 v82388.b188.s184  
189 0185 v82388.b189.s185  
190 0186 v82388.b190.s186  
191 0187 v82388.b191.s187  
192 0188 v82388.b192.s188  
193 0189 v82388.b193.s189  
194 0190 v82388.b194.s190  
195 0191 v82388.b195.s191  
196 0192 v82388.b196.s192  
197 0193 v82388.b197.s193  
198 0194 v82388.b198.s194  
199 0195 v82388.b199.s195  
200 0196 v82388.b200.s196  
201 0197 v82388.b201.s197  
202 0198 v82388.b202.s198  
203 0199 v82388.b203.s199  
204 0200 v82388.b204.s200  
205 0201 v82388.b205.s201  
206 0202 v82388.b206.s202  
207 0203 v82388.b207.s203  
208 0204 v82388.b208.s204  
209 0205 v82388.b209.s205  
210 0206 v82388.b210.s206  
211 0207 v82388.b211.s207  
212 0208 v82388.b212.s208  
213 0209 v82388.b213.s209  
214 0210 v82388.b214.s210  
215 0211 v82388.b215.s211  
216 0212 v82388.b216.s212  
217 0213 v82388.b217.s213  
218 0214 v82388.b218.s214  
219 0215 v82388.b219.s215  
220 0216 v82388.b220.s216  
221 0217 v82388.b221.s217  
222 0218 v82388.b222.s218  
223 0219 v82388.b223.s219  
224 0220 v82388.b224.s220  
225 0221 v82388.b225.s221  
226 0222 v82388.b226.s222  
227 0223 v82388.b227.s223  
228 0224 v82388.b228.s224  
229 0225 v82388.b229.s225  
230 0226 v82388.b230.s226  
231 0227 v82388.b231.s227  
232 0228 v82388.b232.s228  
233 0229 v82388.b233.s229  
234 0230 v82388.b234.s230  
235 0231 v82388.b235.s231  
236 0232 v82388.b236.s232  
237 0233 v82388.b237.s233  
238 0234 v82388.b238.s234  
239 0235 v82388.b239.s235  
240 0236 v82388.b240.s236  
241 0237 v82388.b241.s237  
242 0238 v82388.b242.s238  
243 0239 v82388.b243.s239  
244 0240 v82388.b244.s240  
245 0241 v82388.b245.s241  
246 0242 v82388.b246.s242  
247 0243 v82388.b247.s243  
248 0244 v82388.b248.s244  
249 0245 v82388.b249.s245  
250 0246 v82388.b250.s246  
251 0247 v82388.b251.s247  
252 0248 v82388.b252.s248  
253 0249 v82388.b253.s249  
254 0250 v82388.b254.s250  
255 0251 v82388.b255.s251  
256 0252 v82388.b256.s252  
257 0253 v82388.b257.s253  
258 0254 v82388.b258.s254  
259 0255 v82388.b259.s255  
260 0256 v82388.b260.s256  
261 0257 v82388.b261.s257  
262 0258 v82388.b262.s258  
263 0259 v82388.b263.s259  
264 0260 v82388.b264.s260  
265 0261 v82388.b265.s261  
266 0262 v82388.b266.s262  
267 0263 v82388.b267.s263  
268 0264 v82388.b268.s264  
269 0265 v82388.b269.s265  
270 0266 v82388.b270.s266  
271 0267 v82388.b271.s267  
272 0268 v82388.b272.s268  
273 0269 v82388.b273.s269  
274 0270 v82388.b274.s270  
275 0271 v82388.b275.s271  
276 0272 v82388.b276.s272  
277 0273 v82388.b277.s273  
278 0274 v82388.b278.s274  
279 0275 v82388.b279.s275  
280 0276 v82388.b280.s276  
281 0277 v82388.b281.s277  
282 0278 v82388.b282.s278  
283 0279 v82388.b283.s279  
284 0280 v82388.b284.s280  
285 0281 v82388.b285.s281  
286 0282 v82388.b286.s282  
287 0283 v82388.b287.s283  
288 0284 v82388.b288.s284  
289 0285 v82388.b289.s285  
290 0286 v82388.b290.s286  
291 0287 v82388.b291.s287  
292 0288 v82388.b292.s288  
293 0289 v82388.b293.s289  
294 0290 v82388.b294.s290  
295 0000 v82388.b295  
296 0000 v82388.b296  
297 0000 v82388.b297  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet