Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:2 (1898-1906) (AID: v82390 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:2 
AIDv82390 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1898-1906
InformationFol 291 - 650, 7 R
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82390.b1  
2 0000 v82390.b2  
3 0000 v82390.b3  
4 0000 v82390.b4  
5 0291 v82390.b5.s291  
6 0292 v82390.b6.s292  
7 0293 v82390.b7.s293  
8 0294 v82390.b8.s294  
9 0295 v82390.b9.s295  
10 0296 v82390.b10.s296  
11 0297 v82390.b11.s297  
12 0298 v82390.b12.s298  
13 0299 v82390.b13.s299  
14 0300 v82390.b14.s300  
15 0301 v82390.b15.s301  
16 0302 v82390.b16.s302  
17 0303 v82390.b17.s303  
18 0304 v82390.b18.s304  
19 0305 v82390.b19.s305  
20 0306 v82390.b20.s306  
21 0307 v82390.b21.s307  
22 0308 v82390.b22.s308  
23 0309 v82390.b23.s309  
24 0310 v82390.b24.s310  
25 0311 v82390.b25.s311  
26 0312 v82390.b26.s312  
27 0313 v82390.b27.s313  
28 0314 v82390.b28.s314  
29 0315 v82390.b29.s315  
30 0316 v82390.b30.s316  
31 0317 v82390.b31.s317  
32 0318 v82390.b32.s318  
33 0319 v82390.b33.s319  
34 0320 v82390.b34.s320  
35 0321 v82390.b35.s321  
36 0322 v82390.b36.s322  
37 0323 v82390.b37.s323  
38 0324 v82390.b38.s324  
39 0325 v82390.b39.s325  
40 0326 v82390.b40.s326  
41 0327 v82390.b41.s327  
42 0328 v82390.b42.s328  
43 0329 v82390.b43.s329  
44 0330 v82390.b44.s330  
45 0331 v82390.b45.s331  
46 0332 v82390.b46.s332  
47 0333 v82390.b47.s333  
48 0334 v82390.b48.s334  
49 0335 v82390.b49.s335  
50 0336 v82390.b50.s336  
51 0337 v82390.b51.s337  
52 0338 v82390.b52.s338  
53 0339 v82390.b53.s339  
54 0340 v82390.b54.s340  
55 0341 v82390.b55.s341  
56 0342 v82390.b56.s342  
57 0343 v82390.b57.s343  
58 0344 v82390.b58.s344  
59 0345 v82390.b59.s345  
60 0346 v82390.b60.s346  
61 0347 v82390.b61.s347  
62 0348 v82390.b62.s348  
63 0349 v82390.b63.s349  
64 0350 v82390.b64.s350  
65 0351 v82390.b65.s351  
66 0352 v82390.b66.s352  
67 0353 v82390.b67.s353  
68 0354 v82390.b68.s354  
69 0355 v82390.b69.s355  
70 0356 v82390.b70.s356  
71 0357 v82390.b71.s357  
72 0358 v82390.b72.s358  
73 0359 v82390.b73.s359  
74 0360 v82390.b74.s360  
75 0361 v82390.b75.s361  
76 0362 v82390.b76.s362  
77 0363 v82390.b77.s363  
78 0364 v82390.b78.s364  
79 0365 v82390.b79.s365  
80 0366 v82390.b80.s366  
81 0367 v82390.b81.s367  
82 0368 v82390.b82.s368  
83 0369 v82390.b83.s369  
84 0370 v82390.b84.s370  
85 0371 v82390.b85.s371  
86 0372 v82390.b86.s372  
87 0373 v82390.b87.s373  
88 0374 v82390.b88.s374  
89 0375 v82390.b89.s375  
90 0376 v82390.b90.s376  
91 0377 v82390.b91.s377  
92 0378 v82390.b92.s378  
93 0379 v82390.b93.s379  
94 0380 v82390.b94.s380  
95 0381 v82390.b95.s381  
96 0382 v82390.b96.s382  
97 0383 v82390.b97.s383  
98 0384 v82390.b98.s384  
99 0385 v82390.b99.s385  
100 0386 v82390.b100.s386  
101 0387 v82390.b101.s387  
102 0388 v82390.b102.s388  
103 0389 v82390.b103.s389  
104 0390 v82390.b104.s390  
105 0391 v82390.b105.s391  
106 0392 v82390.b106.s392  
107 0393 v82390.b107.s393  
108 0394 v82390.b108.s394  
109 0395 v82390.b109.s395  
110 0396 v82390.b110.s396  
111 0397 v82390.b111.s397  
112 0398 v82390.b112.s398  
113 0399 v82390.b113.s399  
114 0400 v82390.b114.s400  
115 0401 v82390.b115.s401  
116 0402 v82390.b116.s402  
117 0403 v82390.b117.s403  
118 0404 v82390.b118.s404  
119 0405 v82390.b119.s405  
120 0406 v82390.b120.s406  
121 0407 v82390.b121.s407  
122 0408 v82390.b122.s408  
123 0409 v82390.b123.s409  
124 0410 v82390.b124.s410  
125 0411 v82390.b125.s411  
126 0412 v82390.b126.s412  
127 0413 v82390.b127.s413  
128 0414 v82390.b128.s414  
129 0415 v82390.b129.s415  
130 0416 v82390.b130.s416  
131 0417 v82390.b131.s417  
132 0418 v82390.b132.s418  
133 0419 v82390.b133.s419  
134 0420 v82390.b134.s420  
135 0421 v82390.b135.s421  
136 0422 v82390.b136.s422  
137 0423 v82390.b137.s423  
138 0424 v82390.b138.s424  
139 0425 v82390.b139.s425  
140 0426 v82390.b140.s426  
141 0427 v82390.b141.s427  
142 0428 v82390.b142.s428  
143 0429 v82390.b143.s429  
144 0430 v82390.b144.s430  
145 0431 v82390.b145.s431  
146 0432 v82390.b146.s432  
147 0433 v82390.b147.s433  
148 0434 v82390.b148.s434  
149 0435 v82390.b149.s435  
150 0436 v82390.b150.s436  
151 0437 v82390.b151.s437  
152 0438 v82390.b152.s438  
153 0439 v82390.b153.s439  
154 0440 v82390.b154.s440  
155 0441 v82390.b155.s441  
156 0442 v82390.b156.s442  
157 0443 v82390.b157.s443  
158 0444 v82390.b158.s444  
159 0445 v82390.b159.s445  
160 0446 v82390.b160.s446  
161 0447 v82390.b161.s447  
162 0448 v82390.b162.s448  
163 0449 v82390.b163.s449  
164 0450 v82390.b164.s450  
165 0451 v82390.b165.s451  
166 0452 v82390.b166.s452  
167 0453 v82390.b167.s453  
168 0454 v82390.b168.s454  
169 0455 v82390.b169.s455  
170 0456 v82390.b170.s456  
171 0457 v82390.b171.s457  
172 0458 v82390.b172.s458  
173 0459 v82390.b173.s459  
174 0460 v82390.b174.s460  
175 0461 v82390.b175.s461  
176 0462 v82390.b176.s462  
177 0463 v82390.b177.s463  
178 0464 v82390.b178.s464  
179 0465 v82390.b179.s465  
180 0466 v82390.b180.s466  
181 0467 v82390.b181.s467  
182 0468 v82390.b182.s468  
183 0469 v82390.b183.s469  
184 0470 v82390.b184.s470  
185 0471 v82390.b185.s471  
186 0472 v82390.b186.s472  
187 0473 v82390.b187.s473  
188 0474 v82390.b188.s474  
189 0475 v82390.b189.s475  
190 0476 v82390.b190.s476  
191 0477 v82390.b191.s477  
192 0478 v82390.b192.s478  
193 0479 v82390.b193.s479  
194 0480 v82390.b194.s480  
195 0481 v82390.b195.s481  
196 0482 v82390.b196.s482  
197 0483 v82390.b197.s483  
198 0484 v82390.b198.s484  
199 0485 v82390.b199.s485  
200 0486 v82390.b200.s486  
201 0487 v82390.b201.s487  
202 0488 v82390.b202.s488  
203 0489 v82390.b203.s489  
204 0490 v82390.b204.s490  
205 0491 v82390.b205.s491  
206 0492 v82390.b206.s492  
207 0493 v82390.b207.s493  
208 0494 v82390.b208.s494  
209 0495 v82390.b209.s495  
210 0496 v82390.b210.s496  
211 0497 v82390.b211.s497  
212 0498 v82390.b212.s498  
213 0499 v82390.b213.s499  
214 0500 v82390.b214.s500  
215 0501 v82390.b215.s501  
216 0502 v82390.b216.s502  
217 0503 v82390.b217.s503  
218 0504 v82390.b218.s504  
219 0505 v82390.b219.s505  
220 0506 v82390.b220.s506  
221 0507 v82390.b221.s507  
222 0508 v82390.b222.s508  
223 0509 v82390.b223.s509  
224 0510 v82390.b224.s510  
225 0511 v82390.b225.s511  
226 0512 v82390.b226.s512  
227 0513 v82390.b227.s513  
228 0514 v82390.b228.s514  
229 0515 v82390.b229.s515  
230 0516 v82390.b230.s516  
231 0517 v82390.b231.s517  
232 0518 v82390.b232.s518  
233 0519 v82390.b233.s519  
234 0520 v82390.b234.s520  
235 0521 v82390.b235.s521  
236 0522 v82390.b236.s522  
237 0523 v82390.b237.s523  
238 0524 v82390.b238.s524  
239 0525 v82390.b239.s525  
240 0526 v82390.b240.s526  
241 0527 v82390.b241.s527  
242 0528 v82390.b242.s528  
243 0529 v82390.b243.s529  
244 0530 v82390.b244.s530  
245 0531 v82390.b245.s531  
246 0532 v82390.b246.s532  
247 0533 v82390.b247.s533  
248 0534 v82390.b248.s534  
249 0535 v82390.b249.s535  
250 0536 v82390.b250.s536  
251 0537 v82390.b251.s537  
252 0538 v82390.b252.s538  
253 0539 v82390.b253.s539  
254 0540 v82390.b254.s540  
255 0541 v82390.b255.s541  
256 0542 v82390.b256.s542  
257 0543 v82390.b257.s543  
258 0544 v82390.b258.s544  
259 0545 v82390.b259.s545  
260 0546 v82390.b260.s546  
261 0547 v82390.b261.s547  
262 0548 v82390.b262.s548  
263 0549 v82390.b263.s549  
264 0550 v82390.b264.s550  
265 0551 v82390.b265.s551  
266 0552 v82390.b266.s552  
267 0553 v82390.b267.s553  
268 0554 v82390.b268.s554  
269 0555 v82390.b269.s555  
270 0556 v82390.b270.s556  
271 0557 v82390.b271.s557  
272 0558 v82390.b272.s558  
273 0559 v82390.b273.s559  
274 0560 v82390.b274.s560  
275 0561 v82390.b275.s561  
276 0562 v82390.b276.s562  
277 0563 v82390.b277.s563  
278 0564 v82390.b278.s564  
279 0565 v82390.b279.s565  
280 0566 v82390.b280.s566  
281 0567 v82390.b281.s567  
282 0568 v82390.b282.s568  
283 0569 v82390.b283.s569  
284 0570 v82390.b284.s570  
285 0571 v82390.b285.s571  
286 0572 v82390.b286.s572  
287 0573 v82390.b287.s573  
288 0574 v82390.b288.s574  
289 0575 v82390.b289.s575  
290 0576 v82390.b290.s576  
291 0577 v82390.b291.s577  
292 0578 v82390.b292.s578  
293 0579 v82390.b293.s579  
294 0580 v82390.b294.s580  
295 0581 v82390.b295.s581  
296 0582 v82390.b296.s582  
297 0583 v82390.b297.s583  
298 0584 v82390.b298.s584  
299 0585 v82390.b299.s585  
300 0586 v82390.b300.s586  
301 0587 v82390.b301.s587  
302 0588 v82390.b302.s588  
303 0589 v82390.b303.s589  
304 0590 v82390.b304.s590  
305 0591 v82390.b305.s591  
306 0592 v82390.b306.s592  
307 0593 v82390.b307.s593  
308 0594 v82390.b308.s594  
309 0595 v82390.b309.s595  
310 0596 v82390.b310.s596  
311 0597 v82390.b311.s597  
312 0598 v82390.b312.s598  
313 0599 v82390.b313.s599  
314 0600 v82390.b314.s600  
315 0601 v82390.b315.s601  
316 0602 v82390.b316.s602  
317 0603 v82390.b317.s603  
318 0604 v82390.b318.s604  
319 0605 v82390.b319.s605  
320 0606 v82390.b320.s606  
321 0607 v82390.b321.s607  
322 0608 v82390.b322.s608  
323 0609 v82390.b323.s609  
324 0610 v82390.b324.s610  
325 0611 v82390.b325.s611  
326 0612 v82390.b326.s612  
327 0613 v82390.b327.s613  
328 0614 v82390.b328.s614  
329 0615 v82390.b329.s615  
330 0616 v82390.b330.s616  
331 0617 v82390.b331.s617  
332 0618 v82390.b332.s618  
333 0619 v82390.b333.s619  
334 0620 v82390.b334.s620  
335 0621 v82390.b335.s621  
336 0622 v82390.b336.s622  
337 0623 v82390.b337.s623  
338 0624 v82390.b338.s624  
339 0625 v82390.b339.s625  
340 0626 v82390.b340.s626  
341 0627 v82390.b341.s627  
342 0628 v82390.b342.s628  
343 0629 v82390.b343.s629  
344 0630 v82390.b344.s630  
345 0631 v82390.b345.s631  
346 0632 v82390.b346.s632  
347 0633 v82390.b347.s633  
348 0634 v82390.b348.s634  
349 0635 v82390.b349.s635  
350 0636 v82390.b350.s636  
351 0637 v82390.b351.s637  
352 0638 v82390.b352.s638  
353 0639 v82390.b353.s639  
354 0640 v82390.b354.s640  
355 0641 v82390.b355.s641  
356 0642 v82390.b356.s642  
357 0643 v82390.b357.s643  
358 0644 v82390.b358.s644  
359 0645 v82390.b359.s645  
360 0646 v82390.b360.s646  
361 0647 v82390.b361.s647  
362 0648 v82390.b362.s648  
363 0649 v82390.b363.s649  
364 0650 v82390.b364.s650  
365 0000 v82390.b365  
366 0000 v82390.b366  
367 0000 v82390.b367  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet