Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:3 (1898-1906) (AID: v82392 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:3 
AIDv82392 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1898-1906
InformationFol 651 - 880, 8 R
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82392.b1  
2 0000 v82392.b2  
3 0000 v82392.b3  
4 0000 v82392.b4  
5 0651 v82392.b5.s651  
6 0652 v82392.b6.s652  
7 0653 v82392.b7.s653  
8 0654 v82392.b8.s654  
9 0655 v82392.b9.s655  
10 0656 v82392.b10.s656  
11 0657 v82392.b11.s657  
12 0658 v82392.b12.s658  
13 0659 v82392.b13.s659  
14 0660 v82392.b14.s660  
15 0661 v82392.b15.s661  
16 0662 v82392.b16.s662  
17 0663 v82392.b17.s663  
18 0664 v82392.b18.s664  
19 0665 v82392.b19.s665  
20 0666 v82392.b20.s666  
21 0667 v82392.b21.s667  
22 0668 v82392.b22.s668  
23 0669 v82392.b23.s669  
24 0670 v82392.b24.s670  
25 0671 v82392.b25.s671  
26 0672 v82392.b26.s672  
27 0673 v82392.b27.s673  
28 0674 v82392.b28.s674  
29 0675 v82392.b29.s675  
30 0676 v82392.b30.s676  
31 0677 v82392.b31.s677  
32 0678 v82392.b32.s678  
33 0679 v82392.b33.s679  
34 0680 v82392.b34.s680  
35 0681 v82392.b35.s681  
36 0682 v82392.b36.s682  
37 0683 v82392.b37.s683  
38 0684 v82392.b38.s684  
39 0685 v82392.b39.s685  
40 0686 v82392.b40.s686  
41 0687 v82392.b41.s687  
42 0688 v82392.b42.s688  
43 0689 v82392.b43.s689  
44 0690 v82392.b44.s690  
45 0691 v82392.b45.s691  
46 0692 v82392.b46.s692  
47 0693 v82392.b47.s693  
48 0694 v82392.b48.s694  
49 0695 v82392.b49.s695  
50 0696 v82392.b50.s696  
51 0697 v82392.b51.s697  
52 0698 v82392.b52.s698  
53 0699 v82392.b53.s699  
54 0700 v82392.b54.s700  
55 0701 v82392.b55.s701  
56 0702 v82392.b56.s702  
57 0703 v82392.b57.s703  
58 0704 v82392.b58.s704  
59 0705 v82392.b59.s705  
60 0706 v82392.b60.s706  
61 0707 v82392.b61.s707  
62 0708 v82392.b62.s708  
63 0709 v82392.b63.s709  
64 0710 v82392.b64.s710  
65 0711 v82392.b65.s711  
66 0712 v82392.b66.s712  
67 0713 v82392.b67.s713  
68 0714 v82392.b68.s714  
69 0715 v82392.b69.s715  
70 0716 v82392.b70.s716  
71 0717 v82392.b71.s717  
72 0718 v82392.b72.s718  
73 0719 v82392.b73.s719  
74 0720 v82392.b74.s720  
75 0721 v82392.b75.s721  
76 0722 v82392.b76.s722  
77 0723 v82392.b77.s723  
78 0724 v82392.b78.s724  
79 0725 v82392.b79.s725  
80 0726 v82392.b80.s726  
81 0727 v82392.b81.s727  
82 0728 v82392.b82.s728  
83 0729 v82392.b83.s729  
84 0730 v82392.b84.s730  
85 0731 v82392.b85.s731  
86 0732 v82392.b86.s732  
87 0733 v82392.b87.s733  
88 0734 v82392.b88.s734  
89 0735 v82392.b89.s735  
90 0736 v82392.b90.s736  
91 0737 v82392.b91.s737  
92 0738 v82392.b92.s738  
93 0739 v82392.b93.s739  
94 0740 v82392.b94.s740  
95 0741 v82392.b95.s741  
96 0742 v82392.b96.s742  
97 0743 v82392.b97.s743  
98 0744 v82392.b98.s744  
99 0745 v82392.b99.s745  
100 0746 v82392.b100.s746  
101 0747 v82392.b101.s747  
102 0748 v82392.b102.s748  
103 0749 v82392.b103.s749  
104 0750 v82392.b104.s750  
105 0751 v82392.b105.s751  
106 0752 v82392.b106.s752  
107 0753 v82392.b107.s753  
108 0754 v82392.b108.s754  
109 0755 v82392.b109.s755  
110 0756 v82392.b110.s756  
111 0757 v82392.b111.s757  
112 0758 v82392.b112.s758  
113 0759 v82392.b113.s759  
114 0760 v82392.b114.s760  
115 0761 v82392.b115.s761  
116 0762 v82392.b116.s762  
117 0763 v82392.b117.s763  
118 0764 v82392.b118.s764  
119 0765 v82392.b119.s765  
120 0766 v82392.b120.s766  
121 0767 v82392.b121.s767  
122 0768 v82392.b122.s768  
123 0769 v82392.b123.s769  
124 0770 v82392.b124.s770  
125 0771 v82392.b125.s771  
126 0772 v82392.b126.s772  
127 0773 v82392.b127.s773  
128 0774 v82392.b128.s774  
129 0775 v82392.b129.s775  
130 0776 v82392.b130.s776  
131 0777 v82392.b131.s777  
132 0778 v82392.b132.s778  
133 0779 v82392.b133.s779  
134 0780 v82392.b134.s780  
135 0781 v82392.b135.s781  
136 0782 v82392.b136.s782  
137 0783 v82392.b137.s783  
138 0784 v82392.b138.s784  
139 0785 v82392.b139.s785  
140 0786 v82392.b140.s786  
141 0787 v82392.b141.s787  
142 0788 v82392.b142.s788  
143 0789 v82392.b143.s789  
144 0790 v82392.b144.s790  
145 0791 v82392.b145.s791  
146 0792 v82392.b146.s792  
147 0793 v82392.b147.s793  
148 0794 v82392.b148.s794  
149 0795 v82392.b149.s795  
150 0796 v82392.b150.s796  
151 0797 v82392.b151.s797  
152 0798 v82392.b152.s798  
153 0799 v82392.b153.s799  
154 0800 v82392.b154.s800  
155 0801 v82392.b155.s801  
156 0802 v82392.b156.s802  
157 0803 v82392.b157.s803  
158 0804 v82392.b158.s804  
159 0805 v82392.b159.s805  
160 0806 v82392.b160.s806  
161 0807 v82392.b161.s807  
162 0808 v82392.b162.s808  
163 0809 v82392.b163.s809  
164 0810 v82392.b164.s810  
165 0811 v82392.b165.s811  
166 0812 v82392.b166.s812  
167 0813 v82392.b167.s813  
168 0814 v82392.b168.s814  
169 0815 v82392.b169.s815  
170 0816 v82392.b170.s816  
171 0817 v82392.b171.s817  
172 0818 v82392.b172.s818  
173 0819 v82392.b173.s819  
174 0820 v82392.b174.s820  
175 0821 v82392.b175.s821  
176 0822 v82392.b176.s822  
177 0823 v82392.b177.s823  
178 0824 v82392.b178.s824  
179 0825 v82392.b179.s825  
180 0826 v82392.b180.s826  
181 0827 v82392.b181.s827  
182 0828 v82392.b182.s828  
183 0829 v82392.b183.s829  
184 0830 v82392.b184.s830  
185 0831 v82392.b185.s831  
186 0832 v82392.b186.s832  
187 0833 v82392.b187.s833  
188 0834 v82392.b188.s834  
189 0835 v82392.b189.s835  
190 0836 v82392.b190.s836  
191 0837 v82392.b191.s837  
192 0838 v82392.b192.s838  
193 0839 v82392.b193.s839  
194 0840 v82392.b194.s840  
195 0841 v82392.b195.s841  
196 0842 v82392.b196.s842  
197 0843 v82392.b197.s843  
198 0844 v82392.b198.s844  
199 0845 v82392.b199.s845  
200 0846 v82392.b200.s846  
201 0847 v82392.b201.s847  
202 0848 v82392.b202.s848  
203 0849 v82392.b203.s849  
204 0850 v82392.b204.s850  
205 0851 v82392.b205.s851  
206 0852 v82392.b206.s852  
207 0853 v82392.b207.s853  
208 0854 v82392.b208.s854  
209 0855 v82392.b209.s855  
210 0856 v82392.b210.s856  
211 0857 v82392.b211.s857  
212 0858 v82392.b212.s858  
213 0859 v82392.b213.s859  
214 0860 v82392.b214.s860  
215 0861 v82392.b215.s861  
216 0862 v82392.b216.s862  
217 0863 v82392.b217.s863  
218 0864 v82392.b218.s864  
219 0865 v82392.b219.s865  
220 0866 v82392.b220.s866  
221 0867 v82392.b221.s867  
222 0868 v82392.b222.s868  
223 0869 v82392.b223.s869  
224 0870 v82392.b224.s870  
225 0871 v82392.b225.s871  
226 0872 v82392.b226.s872  
227 0873 v82392.b227.s873  
228 0874 v82392.b228.s874  
229 0875 v82392.b229.s875  
230 0876 v82392.b230.s876  
231 0877 v82392.b231.s877  
232 0878 v82392.b232.s878  
233 0879 v82392.b233.s879  
234 0880 v82392.b234.s880  
235 0000 v82392.b235  
236 0000 v82392.b236  
237 0000 v82392.b237  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet