Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:4 (1898-1906) (AID: v82394 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:4 
AIDv82394 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1898-1906
InformationFol 881 - 1125, 9 R
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82394.b1  
2 0000 v82394.b2  
3 0000 v82394.b3  
4 0000 v82394.b4  
5 0881 v82394.b5.s881  
6 0882 v82394.b6.s882  
7 0883 v82394.b7.s883  
8 0884 v82394.b8.s884  
9 0885 v82394.b9.s885  
10 0886 v82394.b10.s886  
11 0887 v82394.b11.s887  
12 0888 v82394.b12.s888  
13 0889 v82394.b13.s889  
14 0890 v82394.b14.s890  
15 0891 v82394.b15.s891  
16 0892 v82394.b16.s892  
17 0893 v82394.b17.s893  
18 0894 v82394.b18.s894  
19 0895 v82394.b19.s895  
20 0896 v82394.b20.s896  
21 0897 v82394.b21.s897  
22 0898 v82394.b22.s898  
23 0899 v82394.b23.s899  
24 0900 v82394.b24.s900  
25 0901 v82394.b25.s901  
26 0902 v82394.b26.s902  
27 0903 v82394.b27.s903  
28 0904 v82394.b28.s904  
29 0905 v82394.b29.s905  
30 0906 v82394.b30.s906  
31 0907 v82394.b31.s907  
32 0908 v82394.b32.s908  
33 0909 v82394.b33.s909  
34 0910 v82394.b34.s910  
35 0911 v82394.b35.s911  
36 0912 v82394.b36.s912  
37 0913 v82394.b37.s913  
38 0914 v82394.b38.s914  
39 0915 v82394.b39.s915  
40 0916 v82394.b40.s916  
41 0917 v82394.b41.s917  
42 0918 v82394.b42.s918  
43 0919 v82394.b43.s919  
44 0920 v82394.b44.s920  
45 0921 v82394.b45.s921  
46 0922 v82394.b46.s922  
47 0923 v82394.b47.s923  
48 0924 v82394.b48.s924  
49 0925 v82394.b49.s925  
50 0926 v82394.b50.s926  
51 0927 v82394.b51.s927  
52 0928 v82394.b52.s928  
53 0929 v82394.b53.s929  
54 0930 v82394.b54.s930  
55 0931 v82394.b55.s931  
56 0932 v82394.b56.s932  
57 0933 v82394.b57.s933  
58 0934 v82394.b58.s934  
59 0935 v82394.b59.s935  
60 0936 v82394.b60.s936  
61 0937 v82394.b61.s937  
62 0938 v82394.b62.s938  
63 0939 v82394.b63.s939  
64 0940 v82394.b64.s940  
65 0941 v82394.b65.s941  
66 0942 v82394.b66.s942  
67 0943 v82394.b67.s943  
68 0944 v82394.b68.s944  
69 0945 v82394.b69.s945  
70 0946 v82394.b70.s946  
71 0947 v82394.b71.s947  
72 0948 v82394.b72.s948  
73 0949 v82394.b73.s949  
74 0950 v82394.b74.s950  
75 0951 v82394.b75.s951  
76 0952 v82394.b76.s952  
77 0953 v82394.b77.s953  
78 0954 v82394.b78.s954  
79 0955 v82394.b79.s955  
80 0956 v82394.b80.s956  
81 0957 v82394.b81.s957  
82 0958 v82394.b82.s958  
83 0959 v82394.b83.s959  
84 0960 v82394.b84.s960  
85 0961 v82394.b85.s961  
86 0962 v82394.b86.s962  
87 0963 v82394.b87.s963  
88 0964 v82394.b88.s964  
89 0965 v82394.b89.s965  
90 0966 v82394.b90.s966  
91 0967 v82394.b91.s967  
92 0968 v82394.b92.s968  
93 0969 v82394.b93.s969  
94 0970 v82394.b94.s970  
95 0971 v82394.b95.s971  
96 0972 v82394.b96.s972  
97 0973 v82394.b97.s973  
98 0974 v82394.b98.s974  
99 0975 v82394.b99.s975  
100 0976 v82394.b100.s976  
101 0977 v82394.b101.s977  
102 0978 v82394.b102.s978  
103 0979 v82394.b103.s979  
104 0980 v82394.b104.s980  
105 0981 v82394.b105.s981  
106 0982 v82394.b106.s982  
107 0983 v82394.b107.s983  
108 0984 v82394.b108.s984  
109 0985 v82394.b109.s985  
110 0986 v82394.b110.s986  
111 0987 v82394.b111.s987  
112 0988 v82394.b112.s988  
113 0989 v82394.b113.s989  
114 0990 v82394.b114.s990  
115 0991 v82394.b115.s991  
116 0992 v82394.b116.s992  
117 0993 v82394.b117.s993  
118 0994 v82394.b118.s994  
119 0995 v82394.b119.s995  
120 0996 v82394.b120.s996  
121 0997 v82394.b121.s997  
122 0998 v82394.b122.s998  
123 0999 v82394.b123.s999  
124 1000 v82394.b124.s1000  
125 1001 v82394.b125.s1001  
126 1002 v82394.b126.s1002  
127 1003 v82394.b127.s1003  
128 1004 v82394.b128.s1004  
129 1005 v82394.b129.s1005  
130 1006 v82394.b130.s1006  
131 1007 v82394.b131.s1007  
132 1008 v82394.b132.s1008  
133 1009 v82394.b133.s1009  
134 1010 v82394.b134.s1010  
135 1011 v82394.b135.s1011  
136 1012 v82394.b136.s1012  
137 1013 v82394.b137.s1013  
138 1014 v82394.b138.s1014  
139 1015 v82394.b139.s1015  
140 1016 v82394.b140.s1016  
141 1017 v82394.b141.s1017  
142 1018 v82394.b142.s1018  
143 1019 v82394.b143.s1019  
144 1020 v82394.b144.s1020  
145 1021 v82394.b145.s1021  
146 1022 v82394.b146.s1022  
147 1023 v82394.b147.s1023  
148 1024 v82394.b148.s1024  
149 1025 v82394.b149.s1025  
150 1026 v82394.b150.s1026  
151 1027 v82394.b151.s1027  
152 1028 v82394.b152.s1028  
153 1029 v82394.b153.s1029  
154 1030 v82394.b154.s1030  
155 1031 v82394.b155.s1031  
156 1032 v82394.b156.s1032  
157 1033 v82394.b157.s1033  
158 1034 v82394.b158.s1034  
159 1035 v82394.b159.s1035  
160 1036 v82394.b160.s1036  
161 1037 v82394.b161.s1037  
162 1038 v82394.b162.s1038  
163 1039 v82394.b163.s1039  
164 1040 v82394.b164.s1040  
165 1041 v82394.b165.s1041  
166 1042 v82394.b166.s1042  
167 1043 v82394.b167.s1043  
168 1044 v82394.b168.s1044  
169 1045 v82394.b169.s1045  
170 1046 v82394.b170.s1046  
171 1047 v82394.b171.s1047  
172 1048 v82394.b172.s1048  
173 1049 v82394.b173.s1049  
174 1050 v82394.b174.s1050  
175 1051 v82394.b175.s1051  
176 1052 v82394.b176.s1052  
177 1053 v82394.b177.s1053  
178 1054 v82394.b178.s1054  
179 1055 v82394.b179.s1055  
180 1056 v82394.b180.s1056  
181 1057 v82394.b181.s1057  
182 1058 v82394.b182.s1058  
183 1059 v82394.b183.s1059  
184 1060 v82394.b184.s1060  
185 1061 v82394.b185.s1061  
186 1062 v82394.b186.s1062  
187 1063 v82394.b187.s1063  
188 1064 v82394.b188.s1064  
189 1065 v82394.b189.s1065  
190 1066 v82394.b190.s1066  
191 1067 v82394.b191.s1067  
192 1068 v82394.b192.s1068  
193 1069 v82394.b193.s1069  
194 1070 v82394.b194.s1070  
195 1071 v82394.b195.s1071  
196 1072 v82394.b196.s1072  
197 1073 v82394.b197.s1073  
198 1074 v82394.b198.s1074  
199 1075 v82394.b199.s1075  
200 1076 v82394.b200.s1076  
201 1077 v82394.b201.s1077  
202 1078 v82394.b202.s1078  
203 1079 v82394.b203.s1079  
204 1080 v82394.b204.s1080  
205 1081 v82394.b205.s1081  
206 1082 v82394.b206.s1082  
207 1083 v82394.b207.s1083  
208 1084 v82394.b208.s1084  
209 1085 v82394.b209.s1085  
210 1086 v82394.b210.s1086  
211 1087 v82394.b211.s1087  
212 1088 v82394.b212.s1088  
213 1089 v82394.b213.s1089  
214 1090 v82394.b214.s1090  
215 1091 v82394.b215.s1091  
216 1092 v82394.b216.s1092  
217 1093 v82394.b217.s1093  
218 1094 v82394.b218.s1094  
219 1095 v82394.b219.s1095  
220 1096 v82394.b220.s1096  
221 1097 v82394.b221.s1097  
222 1098 v82394.b222.s1098  
223 1099 v82394.b223.s1099  
224 1100 v82394.b224.s1100  
225 1101 v82394.b225.s1101  
226 1102 v82394.b226.s1102  
227 1103 v82394.b227.s1103  
228 1104 v82394.b228.s1104  
229 1105 v82394.b229.s1105  
230 1106 v82394.b230.s1106  
231 1107 v82394.b231.s1107  
232 1108 v82394.b232.s1108  
233 1109 v82394.b233.s1109  
234 1110 v82394.b234.s1110  
235 1111 v82394.b235.s1111  
236 1112 v82394.b236.s1112  
237 1113 v82394.b237.s1113  
238 1114 v82394.b238.s1114  
239 1115 v82394.b239.s1115  
240 1116 v82394.b240.s1116  
241 1117 v82394.b241.s1117  
242 1118 v82394.b242.s1118  
243 1119 v82394.b243.s1119  
244 1120 v82394.b244.s1120  
245 1121 v82394.b245.s1121  
246 1122 v82394.b246.s1122  
247 1123 v82394.b247.s1123  
248 1124 v82394.b248.s1124  
249 1125 v82394.b249.s1125  
250 0000 v82394.b250  
251 0000 v82394.b251  
252 0000 v82394.b252  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet