Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:5 (1898-1906) (AID: v82396 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:5 
AIDv82396 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1898-1906
InformationFol 1126 - 1450, 10 R
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82396.b1  
2 0000 v82396.b2  
3 0000 v82396.b3  
4 0000 v82396.b4  
5 1126 v82396.b5.s1126  
6 1127 v82396.b6.s1127  
7 1128 v82396.b7.s1128  
8 1129 v82396.b8.s1129  
9 1130 v82396.b9.s1130  
10 1131 v82396.b10.s1131  
11 1132 v82396.b11.s1132  
12 1133 v82396.b12.s1133  
13 1134 v82396.b13.s1134  
14 1135 v82396.b14.s1135  
15 1136 v82396.b15.s1136  
16 1137 v82396.b16.s1137  
17 1138 v82396.b17.s1138  
18 1139 v82396.b18.s1139  
19 1140 v82396.b19.s1140  
20 1141 v82396.b20.s1141  
21 1142 v82396.b21.s1142  
22 1143 v82396.b22.s1143  
23 1144 v82396.b23.s1144  
24 1145 v82396.b24.s1145  
25 1146 v82396.b25.s1146  
26 1147 v82396.b26.s1147  
27 1148 v82396.b27.s1148  
28 1149 v82396.b28.s1149  
29 1150 v82396.b29.s1150  
30 1151 v82396.b30.s1151  
31 1152 v82396.b31.s1152  
32 1153 v82396.b32.s1153  
33 1154 v82396.b33.s1154  
34 1155 v82396.b34.s1155  
35 1156 v82396.b35.s1156  
36 1157 v82396.b36.s1157  
37 1158 v82396.b37.s1158  
38 1159 v82396.b38.s1159  
39 1160 v82396.b39.s1160  
40 1161 v82396.b40.s1161  
41 1162 v82396.b41.s1162  
42 1163 v82396.b42.s1163  
43 1164 v82396.b43.s1164  
44 1165 v82396.b44.s1165  
45 1166 v82396.b45.s1166  
46 1167 v82396.b46.s1167  
47 1168 v82396.b47.s1168  
48 1169 v82396.b48.s1169  
49 1170 v82396.b49.s1170  
50 1171 v82396.b50.s1171  
51 1172 v82396.b51.s1172  
52 1173 v82396.b52.s1173  
53 1174 v82396.b53.s1174  
54 1175 v82396.b54.s1175  
55 1176 v82396.b55.s1176  
56 1177 v82396.b56.s1177  
57 1178 v82396.b57.s1178  
58 1179 v82396.b58.s1179  
59 1180 v82396.b59.s1180  
60 1181 v82396.b60.s1181  
61 1182 v82396.b61.s1182  
62 1183 v82396.b62.s1183  
63 1184 v82396.b63.s1184  
64 1185 v82396.b64.s1185  
65 1186 v82396.b65.s1186  
66 1187 v82396.b66.s1187  
67 1188 v82396.b67.s1188  
68 1189 v82396.b68.s1189  
69 1190 v82396.b69.s1190  
70 1191 v82396.b70.s1191  
71 1192 v82396.b71.s1192  
72 1193 v82396.b72.s1193  
73 1194 v82396.b73.s1194  
74 1195 v82396.b74.s1195  
75 1196 v82396.b75.s1196  
76 1197 v82396.b76.s1197  
77 1198 v82396.b77.s1198  
78 1199 v82396.b78.s1199  
79 1200 v82396.b79.s1200  
80 1201 v82396.b80.s1201  
81 1202 v82396.b81.s1202  
82 1203 v82396.b82.s1203  
83 1204 v82396.b83.s1204  
84 1205 v82396.b84.s1205  
85 1206 v82396.b85.s1206  
86 1207 v82396.b86.s1207  
87 1208 v82396.b87.s1208  
88 1209 v82396.b88.s1209  
89 1210 v82396.b89.s1210  
90 1211 v82396.b90.s1211  
91 1212 v82396.b91.s1212  
92 1213 v82396.b92.s1213  
93 1214 v82396.b93.s1214  
94 1215 v82396.b94.s1215  
95 1216 v82396.b95.s1216  
96 1217 v82396.b96.s1217  
97 1218 v82396.b97.s1218  
98 1219 v82396.b98.s1219  
99 1220 v82396.b99.s1220  
100 1221 v82396.b100.s1221  
101 1222 v82396.b101.s1222  
102 1223 v82396.b102.s1223  
103 1224 v82396.b103.s1224  
104 1225 v82396.b104.s1225  
105 1226 v82396.b105.s1226  
106 1227 v82396.b106.s1227  
107 1228 v82396.b107.s1228  
108 1229 v82396.b108.s1229  
109 1230 v82396.b109.s1230  
110 1231 v82396.b110.s1231  
111 1232 v82396.b111.s1232  
112 1233 v82396.b112.s1233  
113 1234 v82396.b113.s1234  
114 1235 v82396.b114.s1235  
115 1236 v82396.b115.s1236  
116 1237 v82396.b116.s1237  
117 1238 v82396.b117.s1238  
118 1239 v82396.b118.s1239  
119 1240 v82396.b119.s1240  
120 1241 v82396.b120.s1241  
121 1242 v82396.b121.s1242  
122 1243 v82396.b122.s1243  
123 1244 v82396.b123.s1244  
124 1245 v82396.b124.s1245  
125 1246 v82396.b125.s1246  
126 1247 v82396.b126.s1247  
127 1248 v82396.b127.s1248  
128 1249 v82396.b128.s1249  
129 1250 v82396.b129.s1250  
130 1251 v82396.b130.s1251  
131 1252 v82396.b131.s1252  
132 1253 v82396.b132.s1253  
133 1254 v82396.b133.s1254  
134 1255 v82396.b134.s1255  
135 1256 v82396.b135.s1256  
136 1257 v82396.b136.s1257  
137 1258 v82396.b137.s1258  
138 1259 v82396.b138.s1259  
139 1260 v82396.b139.s1260  
140 1261 v82396.b140.s1261  
141 1262 v82396.b141.s1262  
142 1263 v82396.b142.s1263  
143 1264 v82396.b143.s1264  
144 1265 v82396.b144.s1265  
145 1266 v82396.b145.s1266  
146 1267 v82396.b146.s1267  
147 1268 v82396.b147.s1268  
148 1269 v82396.b148.s1269  
149 1270 v82396.b149.s1270  
150 1271 v82396.b150.s1271  
151 1272 v82396.b151.s1272  
152 1273 v82396.b152.s1273  
153 1274 v82396.b153.s1274  
154 1275 v82396.b154.s1275  
155 1276 v82396.b155.s1276  
156 1277 v82396.b156.s1277  
157 1278 v82396.b157.s1278  
158 1279 v82396.b158.s1279  
159 1280 v82396.b159.s1280  
160 1281 v82396.b160.s1281  
161 1282 v82396.b161.s1282  
162 1283 v82396.b162.s1283  
163 1284 v82396.b163.s1284  
164 1285 v82396.b164.s1285  
165 1286 v82396.b165.s1286  
166 1287 v82396.b166.s1287  
167 1288 v82396.b167.s1288  
168 1289 v82396.b168.s1289  
169 1290 v82396.b169.s1290  
170 1291 v82396.b170.s1291  
171 1292 v82396.b171.s1292  
172 1293 v82396.b172.s1293  
173 1294 v82396.b173.s1294  
174 1295 v82396.b174.s1295  
175 1296 v82396.b175.s1296  
176 1297 v82396.b176.s1297  
177 1298 v82396.b177.s1298  
178 1299 v82396.b178.s1299  
179 1300 v82396.b179.s1300  
180 1301 v82396.b180.s1301  
181 1302 v82396.b181.s1302  
182 1303 v82396.b182.s1303  
183 1304 v82396.b183.s1304  
184 1305 v82396.b184.s1305  
185 1306 v82396.b185.s1306  
186 1307 v82396.b186.s1307  
187 1308 v82396.b187.s1308  
188 1309 v82396.b188.s1309  
189 1310 v82396.b189.s1310  
190 1311 v82396.b190.s1311  
191 1312 v82396.b191.s1312  
192 1313 v82396.b192.s1313  
193 1314 v82396.b193.s1314  
194 1315 v82396.b194.s1315  
195 1316 v82396.b195.s1316  
196 1317 v82396.b196.s1317  
197 1318 v82396.b197.s1318  
198 1319 v82396.b198.s1319  
199 1320 v82396.b199.s1320  
200 1321 v82396.b200.s1321  
201 1322 v82396.b201.s1322  
202 1323 v82396.b202.s1323  
203 1324 v82396.b203.s1324  
204 1325 v82396.b204.s1325  
205 1326 v82396.b205.s1326  
206 1327 v82396.b206.s1327  
207 1328 v82396.b207.s1328  
208 1329 v82396.b208.s1329  
209 1330 v82396.b209.s1330  
210 1331 v82396.b210.s1331  
211 1332 v82396.b211.s1332  
212 1333 v82396.b212.s1333  
213 1334 v82396.b213.s1334  
214 1335 v82396.b214.s1335  
215 1336 v82396.b215.s1336  
216 1337 v82396.b216.s1337  
217 1338 v82396.b217.s1338  
218 1339 v82396.b218.s1339  
219 1340 v82396.b219.s1340  
220 1341 v82396.b220.s1341  
221 1342 v82396.b221.s1342  
222 1343 v82396.b222.s1343  
223 1344 v82396.b223.s1344  
224 1345 v82396.b224.s1345  
225 1346 v82396.b225.s1346  
226 1347 v82396.b226.s1347  
227 1348 v82396.b227.s1348  
228 1349 v82396.b228.s1349  
229 1350 v82396.b229.s1350  
230 1351 v82396.b230.s1351  
231 1352 v82396.b231.s1352  
232 1353 v82396.b232.s1353  
233 1354 v82396.b233.s1354  
234 1355 v82396.b234.s1355  
235 1356 v82396.b235.s1356  
236 1357 v82396.b236.s1357  
237 1358 v82396.b237.s1358  
238 1359 v82396.b238.s1359  
239 1360 v82396.b239.s1360  
240 1361 v82396.b240.s1361  
241 1362 v82396.b241.s1362  
242 1363 v82396.b242.s1363  
243 1364 v82396.b243.s1364  
244 1365 v82396.b244.s1365  
245 1366 v82396.b245.s1366  
246 1367 v82396.b246.s1367  
247 1368 v82396.b247.s1368  
248 1369 v82396.b248.s1369  
249 1370 v82396.b249.s1370  
250 1371 v82396.b250.s1371  
251 1372 v82396.b251.s1372  
252 1373 v82396.b252.s1373  
253 1374 v82396.b253.s1374  
254 1375 v82396.b254.s1375  
255 1376 v82396.b255.s1376  
256 1377 v82396.b256.s1377  
257 1378 v82396.b257.s1378  
258 1379 v82396.b258.s1379  
259 1380 v82396.b259.s1380  
260 1381 v82396.b260.s1381  
261 1382 v82396.b261.s1382  
262 1383 v82396.b262.s1383  
263 1384 v82396.b263.s1384  
264 1385 v82396.b264.s1385  
265 1386 v82396.b265.s1386  
266 1387 v82396.b266.s1387  
267 1388 v82396.b267.s1388  
268 1389 v82396.b268.s1389  
269 1390 v82396.b269.s1390  
270 1391 v82396.b270.s1391  
271 1392 v82396.b271.s1392  
272 1393 v82396.b272.s1393  
273 1394 v82396.b273.s1394  
274 1395 v82396.b274.s1395  
275 1396 v82396.b275.s1396  
276 1397 v82396.b276.s1397  
277 1398 v82396.b277.s1398  
278 1399 v82396.b278.s1399  
279 1400 v82396.b279.s1400  
280 1401 v82396.b280.s1401  
281 1402 v82396.b281.s1402  
282 1403 v82396.b282.s1403  
283 1404 v82396.b283.s1404  
284 1405 v82396.b284.s1405  
285 1406 v82396.b285.s1406  
286 1407 v82396.b286.s1407  
287 1408 v82396.b287.s1408  
288 1409 v82396.b288.s1409  
289 1410 v82396.b289.s1410  
290 1411 v82396.b290.s1411  
291 1412 v82396.b291.s1412  
292 1413 v82396.b292.s1413  
293 1414 v82396.b293.s1414  
294 1415 v82396.b294.s1415  
295 1416 v82396.b295.s1416  
296 1417 v82396.b296.s1417  
297 1418 v82396.b297.s1418  
298 1419 v82396.b298.s1419  
299 1420 v82396.b299.s1420  
300 1421 v82396.b300.s1421  
301 1422 v82396.b301.s1422  
302 1423 v82396.b302.s1423  
303 1424 v82396.b303.s1424  
304 1425 v82396.b304.s1425  
305 1426 v82396.b305.s1426  
306 1427 v82396.b306.s1427  
307 1428 v82396.b307.s1428  
308 1429 v82396.b308.s1429  
309 1430 v82396.b309.s1430  
310 1431 v82396.b310.s1431  
311 1432 v82396.b311.s1432  
312 1433 v82396.b312.s1433  
313 1434 v82396.b313.s1434  
314 1435 v82396.b314.s1435  
315 1436 v82396.b315.s1436  
316 1437 v82396.b316.s1437  
317 1438 v82396.b317.s1438  
318 1439 v82396.b318.s1439  
319 1440 v82396.b319.s1440  
320 1441 v82396.b320.s1441  
321 1442 v82396.b321.s1442  
322 1443 v82396.b322.s1443  
323 1444 v82396.b323.s1444  
324 1445 v82396.b324.s1445  
325 1446 v82396.b325.s1446  
326 1447 v82396.b326.s1447  
327 1448 v82396.b327.s1448  
328 1449 v82396.b328.s1449  
329 1450 v82396.b329.s1450  
330 0000 v82396.b330  
331 0000 v82396.b331  
332 0000 v82396.b332  

ANTAL FÄRGBILDER

81 543 032

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet