Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:6 (1898-1906) (AID: v82398 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:6 
AIDv82398 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1898-1906
InformationFol 1451 - 1725, 12 R
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82398.b1  
2 0000 v82398.b2  
3 0000 v82398.b3  
4 0000 v82398.b4  
5 1451 v82398.b5.s1451  
6 1452 v82398.b6.s1452  
7 1453 v82398.b7.s1453  
8 1454 v82398.b8.s1454  
9 1455 v82398.b9.s1455  
10 1456 v82398.b10.s1456  
11 1457 v82398.b11.s1457  
12 1458 v82398.b12.s1458  
13 1459 v82398.b13.s1459  
14 1460 v82398.b14.s1460  
15 1461 v82398.b15.s1461  
16 1462 v82398.b16.s1462  
17 1463 v82398.b17.s1463  
18 1464 v82398.b18.s1464  
19 1465 v82398.b19.s1465  
20 1466 v82398.b20.s1466  
21 1467 v82398.b21.s1467  
22 1468 v82398.b22.s1468  
23 1469 v82398.b23.s1469  
24 1470 v82398.b24.s1470  
25 1471 v82398.b25.s1471  
26 1472 v82398.b26.s1472  
27 1473 v82398.b27.s1473  
28 1474 v82398.b28.s1474  
29 1475 v82398.b29.s1475  
30 1476 v82398.b30.s1476  
31 1477 v82398.b31.s1477  
32 1478 v82398.b32.s1478  
33 1479 v82398.b33.s1479  
34 1480 v82398.b34.s1480  
35 1481 v82398.b35.s1481  
36 1482 v82398.b36.s1482  
37 1483 v82398.b37.s1483  
38 1484 v82398.b38.s1484  
39 1485 v82398.b39.s1485  
40 1486 v82398.b40.s1486  
41 1487 v82398.b41.s1487  
42 1488 v82398.b42.s1488  
43 1489 v82398.b43.s1489  
44 1490 v82398.b44.s1490  
45 1491 v82398.b45.s1491  
46 1492 v82398.b46.s1492  
47 1493 v82398.b47.s1493  
48 1494 v82398.b48.s1494  
49 1495 v82398.b49.s1495  
50 1496 v82398.b50.s1496  
51 1497 v82398.b51.s1497  
52 1498 v82398.b52.s1498  
53 1499 v82398.b53.s1499  
54 1500 v82398.b54.s1500  
55 1501 v82398.b55.s1501  
56 1502 v82398.b56.s1502  
57 1503 v82398.b57.s1503  
58 1504 v82398.b58.s1504  
59 1505 v82398.b59.s1505  
60 1506 v82398.b60.s1506  
61 1507 v82398.b61.s1507  
62 1508 v82398.b62.s1508  
63 1509 v82398.b63.s1509  
64 1510 v82398.b64.s1510  
65 1511 v82398.b65.s1511  
66 1512 v82398.b66.s1512  
67 1513 v82398.b67.s1513  
68 1514 v82398.b68.s1514  
69 1515 v82398.b69.s1515  
70 1516 v82398.b70.s1516  
71 1517 v82398.b71.s1517  
72 1518 v82398.b72.s1518  
73 1519 v82398.b73.s1519  
74 1520 v82398.b74.s1520  
75 1521 v82398.b75.s1521  
76 1522 v82398.b76.s1522  
77 1523 v82398.b77.s1523  
78 1524 v82398.b78.s1524  
79 1525 v82398.b79.s1525  
80 1526 v82398.b80.s1526  
81 1527 v82398.b81.s1527  
82 1528 v82398.b82.s1528  
83 1529 v82398.b83.s1529  
84 1530 v82398.b84.s1530  
85 1531 v82398.b85.s1531  
86 1532 v82398.b86.s1532  
87 1533 v82398.b87.s1533  
88 1534 v82398.b88.s1534  
89 1535 v82398.b89.s1535  
90 1536 v82398.b90.s1536  
91 1537 v82398.b91.s1537  
92 1538 v82398.b92.s1538  
93 1539 v82398.b93.s1539  
94 1540 v82398.b94.s1540  
95 1541 v82398.b95.s1541  
96 1542 v82398.b96.s1542  
97 1543 v82398.b97.s1543  
98 1544 v82398.b98.s1544  
99 1545 v82398.b99.s1545  
100 1546 v82398.b100.s1546  
101 1547 v82398.b101.s1547  
102 1548 v82398.b102.s1548  
103 1549 v82398.b103.s1549  
104 1550 v82398.b104.s1550  
105 1551 v82398.b105.s1551  
106 1552 v82398.b106.s1552  
107 1553 v82398.b107.s1553  
108 1554 v82398.b108.s1554  
109 1555 v82398.b109.s1555  
110 1556 v82398.b110.s1556  
111 1557 v82398.b111.s1557  
112 1558 v82398.b112.s1558  
113 1559 v82398.b113.s1559  
114 1560 v82398.b114.s1560  
115 1561 v82398.b115.s1561  
116 1562 v82398.b116.s1562  
117 1563 v82398.b117.s1563  
118 1564 v82398.b118.s1564  
119 1565 v82398.b119.s1565  
120 1566 v82398.b120.s1566  
121 1567 v82398.b121.s1567  
122 1568 v82398.b122.s1568  
123 1569 v82398.b123.s1569  
124 1570 v82398.b124.s1570  
125 1571 v82398.b125.s1571  
126 1572 v82398.b126.s1572  
127 1573 v82398.b127.s1573  
128 1574 v82398.b128.s1574  
129 1575 v82398.b129.s1575  
130 1576 v82398.b130.s1576  
131 1577 v82398.b131.s1577  
132 1578 v82398.b132.s1578  
133 1579 v82398.b133.s1579  
134 1580 v82398.b134.s1580  
135 1581 v82398.b135.s1581  
136 1582 v82398.b136.s1582  
137 1583 v82398.b137.s1583  
138 1584 v82398.b138.s1584  
139 1585 v82398.b139.s1585  
140 1586 v82398.b140.s1586  
141 1587 v82398.b141.s1587  
142 1588 v82398.b142.s1588  
143 1589 v82398.b143.s1589  
144 1590 v82398.b144.s1590  
145 1591 v82398.b145.s1591  
146 1592 v82398.b146.s1592  
147 1593 v82398.b147.s1593  
148 1594 v82398.b148.s1594  
149 1595 v82398.b149.s1595  
150 1596 v82398.b150.s1596  
151 1597 v82398.b151.s1597  
152 1598 v82398.b152.s1598  
153 1599 v82398.b153.s1599  
154 1600 v82398.b154.s1600  
155 1601 v82398.b155.s1601  
156 1602 v82398.b156.s1602  
157 1603 v82398.b157.s1603  
158 1604 v82398.b158.s1604  
159 1605 v82398.b159.s1605  
160 1606 v82398.b160.s1606  
161 1607 v82398.b161.s1607  
162 1608 v82398.b162.s1608  
163 1609 v82398.b163.s1609  
164 1610 v82398.b164.s1610  
165 1611 v82398.b165.s1611  
166 1612 v82398.b166.s1612  
167 1613 v82398.b167.s1613  
168 1614 v82398.b168.s1614  
169 1615 v82398.b169.s1615  
170 1616 v82398.b170.s1616  
171 1617 v82398.b171.s1617  
172 1618 v82398.b172.s1618  
173 1619 v82398.b173.s1619  
174 1620 v82398.b174.s1620  
175 1621 v82398.b175.s1621  
176 1622 v82398.b176.s1622  
177 1623 v82398.b177.s1623  
178 1624 v82398.b178.s1624  
179 1625 v82398.b179.s1625  
180 1626 v82398.b180.s1626  
181 1627 v82398.b181.s1627  
182 1628 v82398.b182.s1628  
183 1629 v82398.b183.s1629  
184 1630 v82398.b184.s1630  
185 1631 v82398.b185.s1631  
186 1632 v82398.b186.s1632  
187 1633 v82398.b187.s1633  
188 1634 v82398.b188.s1634  
189 1635 v82398.b189.s1635  
190 1636 v82398.b190.s1636  
191 1637 v82398.b191.s1637  
192 1638 v82398.b192.s1638  
193 1639 v82398.b193.s1639  
194 1640 v82398.b194.s1640  
195 1641 v82398.b195.s1641  
196 1642 v82398.b196.s1642  
197 1643 v82398.b197.s1643  
198 1644 v82398.b198.s1644  
199 1645 v82398.b199.s1645  
200 1646 v82398.b200.s1646  
201 1647 v82398.b201.s1647  
202 1648 v82398.b202.s1648  
203 1649 v82398.b203.s1649  
204 1650 v82398.b204.s1650  
205 1651 v82398.b205.s1651  
206 1652 v82398.b206.s1652  
207 1653 v82398.b207.s1653  
208 1654 v82398.b208.s1654  
209 1655 v82398.b209.s1655  
210 1656 v82398.b210.s1656  
211 1657 v82398.b211.s1657  
212 1658 v82398.b212.s1658  
213 1659 v82398.b213.s1659  
214 1660 v82398.b214.s1660  
215 1661 v82398.b215.s1661  
216 1662 v82398.b216.s1662  
217 1663 v82398.b217.s1663  
218 1664 v82398.b218.s1664  
219 1665 v82398.b219.s1665  
220 1666 v82398.b220.s1666  
221 1667 v82398.b221.s1667  
222 1668 v82398.b222.s1668  
223 1669 v82398.b223.s1669  
224 1670 v82398.b224.s1670  
225 1671 v82398.b225.s1671  
226 1672 v82398.b226.s1672  
227 1673 v82398.b227.s1673  
228 1674 v82398.b228.s1674  
229 1675 v82398.b229.s1675  
230 1676 v82398.b230.s1676  
231 1677 v82398.b231.s1677  
232 1678 v82398.b232.s1678  
233 1679 v82398.b233.s1679  
234 1680 v82398.b234.s1680  
235 1681 v82398.b235.s1681  
236 1682 v82398.b236.s1682  
237 1683 v82398.b237.s1683  
238 1684 v82398.b238.s1684  
239 1685 v82398.b239.s1685  
240 1686 v82398.b240.s1686  
241 1687 v82398.b241.s1687  
242 1688 v82398.b242.s1688  
243 1689 v82398.b243.s1689  
244 1690 v82398.b244.s1690  
245 1691 v82398.b245.s1691  
246 1692 v82398.b246.s1692  
247 1693 v82398.b247.s1693  
248 1694 v82398.b248.s1694  
249 1695 v82398.b249.s1695  
250 1696 v82398.b250.s1696  
251 1697 v82398.b251.s1697  
252 1698 v82398.b252.s1698  
253 1699 v82398.b253.s1699  
254 1700 v82398.b254.s1700  
255 1701 v82398.b255.s1701  
256 1702 v82398.b256.s1702  
257 1703 v82398.b257.s1703  
258 1704 v82398.b258.s1704  
259 1705 v82398.b259.s1705  
260 1706 v82398.b260.s1706  
261 1707 v82398.b261.s1707  
262 1708 v82398.b262.s1708  
263 1709 v82398.b263.s1709  
264 1710 v82398.b264.s1710  
265 1711 v82398.b265.s1711  
266 1712 v82398.b266.s1712  
267 1713 v82398.b267.s1713  
268 1714 v82398.b268.s1714  
269 1715 v82398.b269.s1715  
270 1716 v82398.b270.s1716  
271 1717 v82398.b271.s1717  
272 1718 v82398.b272.s1718  
273 1719 v82398.b273.s1719  
274 1720 v82398.b274.s1720  
275 1721 v82398.b275.s1721  
276 1722 v82398.b276.s1722  
277 1723 v82398.b277.s1723  
278 1724 v82398.b278.s1724  
279 1725 v82398.b279.s1725  
280 0000 v82398.b280  
281 0000 v82398.b281  
282 0000 v82398.b282  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet