Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:7 (1898-1906) (AID: v82400 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:7 
AIDv82400 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1898-1906
InformationFol 1726 - 1950, 16 R
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82400.b1  
2 0000 v82400.b2  
3 0000 v82400.b3  
4 0000 v82400.b4  
5 1726 v82400.b5.s1726  
6 1727 v82400.b6.s1727  
7 1728 v82400.b7.s1728  
8 1729 v82400.b8.s1729  
9 1730 v82400.b9.s1730  
10 1731 v82400.b10.s1731  
11 1732 v82400.b11.s1732  
12 1733 v82400.b12.s1733  
13 1734 v82400.b13.s1734  
14 1735 v82400.b14.s1735  
15 1736 v82400.b15.s1736  
16 1737 v82400.b16.s1737  
17 1738 v82400.b17.s1738  
18 1739 v82400.b18.s1739  
19 1740 v82400.b19.s1740  
20 1741 v82400.b20.s1741  
21 1742 v82400.b21.s1742  
22 1743 v82400.b22.s1743  
23 1744 v82400.b23.s1744  
24 1745 v82400.b24.s1745  
25 1746 v82400.b25.s1746  
26 1747 v82400.b26.s1747  
27 1748 v82400.b27.s1748  
28 1749 v82400.b28.s1749  
29 1750 v82400.b29.s1750  
30 1751 v82400.b30.s1751  
31 1752 v82400.b31.s1752  
32 1753 v82400.b32.s1753  
33 1754 v82400.b33.s1754  
34 1755 v82400.b34.s1755  
35 1756 v82400.b35.s1756  
36 1757 v82400.b36.s1757  
37 1758 v82400.b37.s1758  
38 1759 v82400.b38.s1759  
39 1760 v82400.b39.s1760  
40 1761 v82400.b40.s1761  
41 1762 v82400.b41.s1762  
42 1763 v82400.b42.s1763  
43 1764 v82400.b43.s1764  
44 1765 v82400.b44.s1765  
45 1766 v82400.b45.s1766  
46 1767 v82400.b46.s1767  
47 1768 v82400.b47.s1768  
48 1769 v82400.b48.s1769  
49 1770 v82400.b49.s1770  
50 1771 v82400.b50.s1771  
51 1772 v82400.b51.s1772  
52 1773 v82400.b52.s1773  
53 1774 v82400.b53.s1774  
54 1775 v82400.b54.s1775  
55 1776 v82400.b55.s1776  
56 1777 v82400.b56.s1777  
57 1778 v82400.b57.s1778  
58 1779 v82400.b58.s1779  
59 1780 v82400.b59.s1780  
60 1781 v82400.b60.s1781  
61 1782 v82400.b61.s1782  
62 1783 v82400.b62.s1783  
63 1784 v82400.b63.s1784  
64 1785 v82400.b64.s1785  
65 1786 v82400.b65.s1786  
66 1787 v82400.b66.s1787  
67 1788 v82400.b67.s1788  
68 1789 v82400.b68.s1789  
69 1790 v82400.b69.s1790  
70 1791 v82400.b70.s1791  
71 1792 v82400.b71.s1792  
72 1793 v82400.b72.s1793  
73 1794 v82400.b73.s1794  
74 1795 v82400.b74.s1795  
75 1796 v82400.b75.s1796  
76 1797 v82400.b76.s1797  
77 1798 v82400.b77.s1798  
78 1799 v82400.b78.s1799  
79 1800 v82400.b79.s1800  
80 1801 v82400.b80.s1801  
81 1802 v82400.b81.s1802  
82 1803 v82400.b82.s1803  
83 1804 v82400.b83.s1804  
84 1805 v82400.b84.s1805  
85 1806 v82400.b85.s1806  
86 1807 v82400.b86.s1807  
87 1808 v82400.b87.s1808  
88 1809 v82400.b88.s1809  
89 1810 v82400.b89.s1810  
90 1811 v82400.b90.s1811  
91 1812 v82400.b91.s1812  
92 1813 v82400.b92.s1813  
93 1814 v82400.b93.s1814  
94 1815 v82400.b94.s1815  
95 1816 v82400.b95.s1816  
96 1817 v82400.b96.s1817  
97 1818 v82400.b97.s1818  
98 1819 v82400.b98.s1819  
99 1820 v82400.b99.s1820  
100 1821 v82400.b100.s1821  
101 1822 v82400.b101.s1822  
102 1823 v82400.b102.s1823  
103 1824 v82400.b103.s1824  
104 1825 v82400.b104.s1825  
105 1826 v82400.b105.s1826  
106 1827 v82400.b106.s1827  
107 1828 v82400.b107.s1828  
108 1829 v82400.b108.s1829  
109 1830 v82400.b109.s1830  
110 1831 v82400.b110.s1831  
111 1832 v82400.b111.s1832  
112 1833 v82400.b112.s1833  
113 1834 v82400.b113.s1834  
114 1835 v82400.b114.s1835  
115 1836 v82400.b115.s1836  
116 1837 v82400.b116.s1837  
117 1838 v82400.b117.s1838  
118 1839 v82400.b118.s1839  
119 1840 v82400.b119.s1840  
120 1841 v82400.b120.s1841  
121 1842 v82400.b121.s1842  
122 1843 v82400.b122.s1843  
123 1844 v82400.b123.s1844  
124 1845 v82400.b124.s1845  
125 1846 v82400.b125.s1846  
126 1847 v82400.b126.s1847  
127 1848 v82400.b127.s1848  
128 1849 v82400.b128.s1849  
129 1850 v82400.b129.s1850  
130 1851 v82400.b130.s1851  
131 1852 v82400.b131.s1852  
132 1853 v82400.b132.s1853  
133 1854 v82400.b133.s1854  
134 1855 v82400.b134.s1855  
135 1856 v82400.b135.s1856  
136 1857 v82400.b136.s1857  
137 1858 v82400.b137.s1858  
138 1859 v82400.b138.s1859  
139 1860 v82400.b139.s1860  
140 1861 v82400.b140.s1861  
141 1862 v82400.b141.s1862  
142 1863 v82400.b142.s1863  
143 1864 v82400.b143.s1864  
144 1865 v82400.b144.s1865  
145 1866 v82400.b145.s1866  
146 1867 v82400.b146.s1867  
147 1868 v82400.b147.s1868  
148 1869 v82400.b148.s1869  
149 1870 v82400.b149.s1870  
150 1871 v82400.b150.s1871  
151 1872 v82400.b151.s1872  
152 1873 v82400.b152.s1873  
153 1874 v82400.b153.s1874  
154 1875 v82400.b154.s1875  
155 1876 v82400.b155.s1876  
156 1877 v82400.b156.s1877  
157 1878 v82400.b157.s1878  
158 1879 v82400.b158.s1879  
159 1880 v82400.b159.s1880  
160 1881 v82400.b160.s1881  
161 1882 v82400.b161.s1882  
162 1883 v82400.b162.s1883  
163 1884 v82400.b163.s1884  
164 1885 v82400.b164.s1885  
165 1886 v82400.b165.s1886  
166 1887 v82400.b166.s1887  
167 1888 v82400.b167.s1888  
168 1889 v82400.b168.s1889  
169 1890 v82400.b169.s1890  
170 1891 v82400.b170.s1891  
171 1892 v82400.b171.s1892  
172 1893 v82400.b172.s1893  
173 1894 v82400.b173.s1894  
174 1895 v82400.b174.s1895  
175 1896 v82400.b175.s1896  
176 1897 v82400.b176.s1897  
177 1898 v82400.b177.s1898  
178 1899 v82400.b178.s1899  
179 1900 v82400.b179.s1900  
180 1901 v82400.b180.s1901  
181 1902 v82400.b181.s1902  
182 1903 v82400.b182.s1903  
183 1904 v82400.b183.s1904  
184 1905 v82400.b184.s1905  
185 1906 v82400.b185.s1906  
186 1907 v82400.b186.s1907  
187 1908 v82400.b187.s1908  
188 1909 v82400.b188.s1909  
189 1910 v82400.b189.s1910  
190 1911 v82400.b190.s1911  
191 1912 v82400.b191.s1912  
192 1913 v82400.b192.s1913  
193 1914 v82400.b193.s1914  
194 1915 v82400.b194.s1915  
195 1916 v82400.b195.s1916  
196 1917 v82400.b196.s1917  
197 1918 v82400.b197.s1918  
198 1919 v82400.b198.s1919  
199 1920 v82400.b199.s1920  
200 1921 v82400.b200.s1921  
201 1922 v82400.b201.s1922  
202 1923 v82400.b202.s1923  
203 1924 v82400.b203.s1924  
204 1925 v82400.b204.s1925  
205 1926 v82400.b205.s1926  
206 1927 v82400.b206.s1927  
207 1928 v82400.b207.s1928  
208 1929 v82400.b208.s1929  
209 1930 v82400.b209.s1930  
210 1931 v82400.b210.s1931  
211 1932 v82400.b211.s1932  
212 1933 v82400.b212.s1933  
213 1934 v82400.b213.s1934  
214 1935 v82400.b214.s1935  
215 1936 v82400.b215.s1936  
216 1937 v82400.b216.s1937  
217 1938 v82400.b217.s1938  
218 1939 v82400.b218.s1939  
219 1940 v82400.b219.s1940  
220 1941 v82400.b220.s1941  
221 1942 v82400.b221.s1942  
222 1943 v82400.b222.s1943  
223 1944 v82400.b223.s1944  
224 1945 v82400.b224.s1945  
225 1946 v82400.b225.s1946  
226 1947 v82400.b226.s1947  
227 1948 v82400.b227.s1948  
228 1949 v82400.b228.s1949  
229 1950 v82400.b229.s1950  
230 0000 v82400.b230  
231 0000 v82400.b231  
232 0000 v82400.b232  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet