Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:8 (1898-1906) (AID: v82401 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:8 
AIDv82401 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1898-1906
InformationFol 1951 - 2250, 17 R 1-6 kv
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82401.b1  
2 0000 v82401.b2  
3 0000 v82401.b3  
4 0000 v82401.b4  
5 1951 v82401.b5.s1951  
6 1952 v82401.b6.s1952  
7 1953 v82401.b7.s1953  
8 1954 v82401.b8.s1954  
9 1955 v82401.b9.s1955  
10 1956 v82401.b10.s1956  
11 1957 v82401.b11.s1957  
12 1958 v82401.b12.s1958  
13 1959 v82401.b13.s1959  
14 1960 v82401.b14.s1960  
15 1961 v82401.b15.s1961  
16 1962 v82401.b16.s1962  
17 1963 v82401.b17.s1963  
18 1964 v82401.b18.s1964  
19 1965 v82401.b19.s1965  
20 1966 v82401.b20.s1966  
21 1967 v82401.b21.s1967  
22 1968 v82401.b22.s1968  
23 1969 v82401.b23.s1969  
24 1970 v82401.b24.s1970  
25 1971 v82401.b25.s1971  
26 1972 v82401.b26.s1972  
27 1973 v82401.b27.s1973  
28 1974 v82401.b28.s1974  
29 1975 v82401.b29.s1975  
30 1976 v82401.b30.s1976  
31 1977 v82401.b31.s1977  
32 1978 v82401.b32.s1978  
33 1979 v82401.b33.s1979  
34 1980 v82401.b34.s1980  
35 1981 v82401.b35.s1981  
36 1982 v82401.b36.s1982  
37 1983 v82401.b37.s1983  
38 1984 v82401.b38.s1984  
39 1985 v82401.b39.s1985  
40 1986 v82401.b40.s1986  
41 1987 v82401.b41.s1987  
42 1988 v82401.b42.s1988  
43 1989 v82401.b43.s1989  
44 1990 v82401.b44.s1990  
45 1991 v82401.b45.s1991  
46 1992 v82401.b46.s1992  
47 1993 v82401.b47.s1993  
48 1994 v82401.b48.s1994  
49 1995 v82401.b49.s1995  
50 1996 v82401.b50.s1996  
51 1997 v82401.b51.s1997  
52 1998 v82401.b52.s1998  
53 1999 v82401.b53.s1999  
54 2000 v82401.b54.s2000  
55 2001 v82401.b55.s2001  
56 2002 v82401.b56.s2002  
57 2003 v82401.b57.s2003  
58 2004 v82401.b58.s2004  
59 2005 v82401.b59.s2005  
60 2006 v82401.b60.s2006  
61 2007 v82401.b61.s2007  
62 2008 v82401.b62.s2008  
63 2009 v82401.b63.s2009  
64 2010 v82401.b64.s2010  
65 2011 v82401.b65.s2011  
66 2012 v82401.b66.s2012  
67 2013 v82401.b67.s2013  
68 2014 v82401.b68.s2014  
69 2015 v82401.b69.s2015  
70 2016 v82401.b70.s2016  
71 2017 v82401.b71.s2017  
72 2018 v82401.b72.s2018  
73 2019 v82401.b73.s2019  
74 2020 v82401.b74.s2020  
75 2021 v82401.b75.s2021  
76 2022 v82401.b76.s2022  
77 2023 v82401.b77.s2023  
78 2024 v82401.b78.s2024  
79 2025 v82401.b79.s2025  
80 2026 v82401.b80.s2026  
81 2027 v82401.b81.s2027  
82 2028 v82401.b82.s2028  
83 2029 v82401.b83.s2029  
84 2030 v82401.b84.s2030  
85 2031 v82401.b85.s2031  
86 2032 v82401.b86.s2032  
87 2033 v82401.b87.s2033  
88 2034 v82401.b88.s2034  
89 2035 v82401.b89.s2035  
90 2036 v82401.b90.s2036  
91 2037 v82401.b91.s2037  
92 2038 v82401.b92.s2038  
93 2039 v82401.b93.s2039  
94 2040 v82401.b94.s2040  
95 2041 v82401.b95.s2041  
96 2042 v82401.b96.s2042  
97 2043 v82401.b97.s2043  
98 2044 v82401.b98.s2044  
99 2045 v82401.b99.s2045  
100 2046 v82401.b100.s2046  
101 2047 v82401.b101.s2047  
102 2048 v82401.b102.s2048  
103 2049 v82401.b103.s2049  
104 2050 v82401.b104.s2050  
105 2051 v82401.b105.s2051  
106 2052 v82401.b106.s2052  
107 2053 v82401.b107.s2053  
108 2054 v82401.b108.s2054  
109 2055 v82401.b109.s2055  
110 2056 v82401.b110.s2056  
111 2057 v82401.b111.s2057  
112 2058 v82401.b112.s2058  
113 2059 v82401.b113.s2059  
114 2060 v82401.b114.s2060  
115 2061 v82401.b115.s2061  
116 2062 v82401.b116.s2062  
117 2063 v82401.b117.s2063  
118 2064 v82401.b118.s2064  
119 2065 v82401.b119.s2065  
120 2066 v82401.b120.s2066  
121 2067 v82401.b121.s2067  
122 2068 v82401.b122.s2068  
123 2069 v82401.b123.s2069  
124 2070 v82401.b124.s2070  
125 2071 v82401.b125.s2071  
126 2072 v82401.b126.s2072  
127 2073 v82401.b127.s2073  
128 2074 v82401.b128.s2074  
129 2075 v82401.b129.s2075  
130 2076 v82401.b130.s2076  
131 2077 v82401.b131.s2077  
132 2078 v82401.b132.s2078  
133 2079 v82401.b133.s2079  
134 2080 v82401.b134.s2080  
135 2081 v82401.b135.s2081  
136 2082 v82401.b136.s2082  
137 2083 v82401.b137.s2083  
138 2084 v82401.b138.s2084  
139 2085 v82401.b139.s2085  
140 2086 v82401.b140.s2086  
141 2087 v82401.b141.s2087  
142 2088 v82401.b142.s2088  
143 2089 v82401.b143.s2089  
144 2090 v82401.b144.s2090  
145 2091 v82401.b145.s2091  
146 2092 v82401.b146.s2092  
147 2093 v82401.b147.s2093  
148 2094 v82401.b148.s2094  
149 2095 v82401.b149.s2095  
150 2096 v82401.b150.s2096  
151 2097 v82401.b151.s2097  
152 2098 v82401.b152.s2098  
153 2099 v82401.b153.s2099  
154 2100 v82401.b154.s2100  
155 2101 v82401.b155.s2101  
156 2102 v82401.b156.s2102  
157 2103 v82401.b157.s2103  
158 2104 v82401.b158.s2104  
159 2105 v82401.b159.s2105  
160 2106 v82401.b160.s2106  
161 2107 v82401.b161.s2107  
162 2108 v82401.b162.s2108  
163 2109 v82401.b163.s2109  
164 2110 v82401.b164.s2110  
165 2111 v82401.b165.s2111  
166 2112 v82401.b166.s2112  
167 2113 v82401.b167.s2113  
168 2114 v82401.b168.s2114  
169 2115 v82401.b169.s2115  
170 2116 v82401.b170.s2116  
171 2117 v82401.b171.s2117  
172 2118 v82401.b172.s2118  
173 2119 v82401.b173.s2119  
174 2120 v82401.b174.s2120  
175 2121 v82401.b175.s2121  
176 2122 v82401.b176.s2122  
177 2123 v82401.b177.s2123  
178 2124 v82401.b178.s2124  
179 2125 v82401.b179.s2125  
180 2126 v82401.b180.s2126  
181 2127 v82401.b181.s2127  
182 2128 v82401.b182.s2128  
183 2129 v82401.b183.s2129  
184 2130 v82401.b184.s2130  
185 2131 v82401.b185.s2131  
186 2132 v82401.b186.s2132  
187 2133 v82401.b187.s2133  
188 2134 v82401.b188.s2134  
189 2135 v82401.b189.s2135  
190 2136 v82401.b190.s2136  
191 2137 v82401.b191.s2137  
192 2138 v82401.b192.s2138  
193 2139 v82401.b193.s2139  
194 2140 v82401.b194.s2140  
195 2141 v82401.b195.s2141  
196 2142 v82401.b196.s2142  
197 2143 v82401.b197.s2143  
198 2144 v82401.b198.s2144  
199 2145 v82401.b199.s2145  
200 2146 v82401.b200.s2146  
201 2147 v82401.b201.s2147  
202 2148 v82401.b202.s2148  
203 2149 v82401.b203.s2149  
204 2150 v82401.b204.s2150  
205 2151 v82401.b205.s2151  
206 2152 v82401.b206.s2152  
207 2153 v82401.b207.s2153  
208 2154 v82401.b208.s2154  
209 2155 v82401.b209.s2155  
210 2156 v82401.b210.s2156  
211 2157 v82401.b211.s2157  
212 2158 v82401.b212.s2158  
213 2159 v82401.b213.s2159  
214 2160 v82401.b214.s2160  
215 2161 v82401.b215.s2161  
216 2162 v82401.b216.s2162  
217 2163 v82401.b217.s2163  
218 2164 v82401.b218.s2164  
219 2165 v82401.b219.s2165  
220 2166 v82401.b220.s2166  
221 2167 v82401.b221.s2167  
222 2168 v82401.b222.s2168  
223 2169 v82401.b223.s2169  
224 2170 v82401.b224.s2170  
225 2171 v82401.b225.s2171  
226 2172 v82401.b226.s2172  
227 2173 v82401.b227.s2173  
228 2174 v82401.b228.s2174  
229 2175 v82401.b229.s2175  
230 2176 v82401.b230.s2176  
231 2177 v82401.b231.s2177  
232 2178 v82401.b232.s2178  
233 2179 v82401.b233.s2179  
234 2180 v82401.b234.s2180  
235 2181 v82401.b235.s2181  
236 2182 v82401.b236.s2182  
237 2183 v82401.b237.s2183  
238 2184 v82401.b238.s2184  
239 2185 v82401.b239.s2185  
240 2186 v82401.b240.s2186  
241 2187 v82401.b241.s2187  
242 2188 v82401.b242.s2188  
243 2189 v82401.b243.s2189  
244 2190 v82401.b244.s2190  
245 2191 v82401.b245.s2191  
246 2192 v82401.b246.s2192  
247 2193 v82401.b247.s2193  
248 2194 v82401.b248.s2194  
249 2195 v82401.b249.s2195  
250 2196 v82401.b250.s2196  
251 2197 v82401.b251.s2197  
252 2198 v82401.b252.s2198  
253 2199 v82401.b253.s2199  
254 2200 v82401.b254.s2200  
255 2201 v82401.b255.s2201  
256 2202 v82401.b256.s2202  
257 2203 v82401.b257.s2203  
258 2204 v82401.b258.s2204  
259 2205 v82401.b259.s2205  
260 2206 v82401.b260.s2206  
261 2207 v82401.b261.s2207  
262 2208 v82401.b262.s2208  
263 2209 v82401.b263.s2209  
264 2210 v82401.b264.s2210  
265 2211 v82401.b265.s2211  
266 2212 v82401.b266.s2212  
267 2213 v82401.b267.s2213  
268 2214 v82401.b268.s2214  
269 2215 v82401.b269.s2215  
270 2216 v82401.b270.s2216  
271 2217 v82401.b271.s2217  
272 2218 v82401.b272.s2218  
273 2219 v82401.b273.s2219  
274 2220 v82401.b274.s2220  
275 2221 v82401.b275.s2221  
276 2222 v82401.b276.s2222  
277 2223 v82401.b277.s2223  
278 2224 v82401.b278.s2224  
279 2225 v82401.b279.s2225  
280 2226 v82401.b280.s2226  
281 2227 v82401.b281.s2227  
282 2228 v82401.b282.s2228  
283 2229 v82401.b283.s2229  
284 2230 v82401.b284.s2230  
285 2231 v82401.b285.s2231  
286 2232 v82401.b286.s2232  
287 2233 v82401.b287.s2233  
288 2234 v82401.b288.s2234  
289 2235 v82401.b289.s2235  
290 2236 v82401.b290.s2236  
291 2237 v82401.b291.s2237  
292 2238 v82401.b292.s2238  
293 2239 v82401.b293.s2239  
294 2240 v82401.b294.s2240  
295 2241 v82401.b295.s2241  
296 2242 v82401.b296.s2242  
297 2243 v82401.b297.s2243  
298 2244 v82401.b298.s2244  
299 2245 v82401.b299.s2245  
300 2246 v82401.b300.s2246  
301 2247 v82401.b301.s2247  
302 2248 v82401.b302.s2248  
303 2249 v82401.b303.s2249  
304 2250 v82401.b304.s2250  
305 0000 v82401.b305  
306 0000 v82401.b306  
307 0000 v82401.b307  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet