Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:9 (1898-1906) (AID: v82403 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:9 
AIDv82403 
Version0 (Observera att det finns en nyare version av volymen: v82403a)
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1898-1906
InformationFol 2251 - 2550, 17 R 7-13 kv
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82403.b1  
2 0000 v82403.b2  
3 0000 v82403.b3  
4 0000 v82403.b4  
5 2251 v82403.b5.s2251  
6 2252 v82403.b6.s2252  
7 2253 v82403.b7.s2253  
8 2254 v82403.b8.s2254  
9 2255 v82403.b9.s2255  
10 2256 v82403.b10.s2256  
11 2257 v82403.b11.s2257  
12 2258 v82403.b12.s2258  
13 2259 v82403.b13.s2259  
14 2260 v82403.b14.s2260  
15 2261 v82403.b15.s2261  
16 2262 v82403.b16.s2262  
17 2263 v82403.b17.s2263  
18 2264 v82403.b18.s2264  
19 2265 v82403.b19.s2265  
20 2266 v82403.b20.s2266  
21 2267 v82403.b21.s2267  
22 2268 v82403.b22.s2268  
23 2269 v82403.b23.s2269  
24 2270 v82403.b24.s2270  
25 2271 v82403.b25.s2271  
26 2272 v82403.b26.s2272  
27 2273 v82403.b27.s2273  
28 2274 v82403.b28.s2274  
29 2275 v82403.b29.s2275  
30 2276 v82403.b30.s2276  
31 2277 v82403.b31.s2277  
32 2278 v82403.b32.s2278  
33 2279 v82403.b33.s2279  
34 2280 v82403.b34.s2280  
35 2281 v82403.b35.s2281  
36 2282 v82403.b36.s2282  
37 2283 v82403.b37.s2283  
38 2284 v82403.b38.s2284  
39 2285 v82403.b39.s2285  
40 2286 v82403.b40.s2286  
41 2287 v82403.b41.s2287  
42 2288 v82403.b42.s2288  
43 2289 v82403.b43.s2289  
44 2290 v82403.b44.s2290  
45 2291 v82403.b45.s2291  
46 2292 v82403.b46.s2292  
47 2293 v82403.b47.s2293  
48 2294 v82403.b48.s2294  
49 2295 v82403.b49.s2295  
50 2296 v82403.b50.s2296  
51 2297 v82403.b51.s2297  
52 2298 v82403.b52.s2298  
53 2299 v82403.b53.s2299  
54 2300 v82403.b54.s2300  
55 2301 v82403.b55.s2301  
56 2302 v82403.b56.s2302  
57 2303 v82403.b57.s2303  
58 2304 v82403.b58.s2304  
59 2305 v82403.b59.s2305  
60 2306 v82403.b60.s2306  
61 2307 v82403.b61.s2307  
62 2308 v82403.b62.s2308  
63 2309 v82403.b63.s2309  
64 2310 v82403.b64.s2310  
65 2311 v82403.b65.s2311  
66 2312 v82403.b66.s2312  
67 2313 v82403.b67.s2313  
68 2314 v82403.b68.s2314  
69 2315 v82403.b69.s2315  
70 2316 v82403.b70.s2316  
71 2317 v82403.b71.s2317  
72 2318 v82403.b72.s2318  
73 2319 v82403.b73.s2319  
74 2320 v82403.b74.s2320  
75 2321 v82403.b75.s2321  
76 2322 v82403.b76.s2322  
77 2323 v82403.b77.s2323  
78 2324 v82403.b78.s2324  
79 2325 v82403.b79.s2325  
80 2326 v82403.b80.s2326  
81 2327 v82403.b81.s2327  
82 2328 v82403.b82.s2328  
83 2329 v82403.b83.s2329  
84 2330 v82403.b84.s2330  
85 2331 v82403.b85.s2331  
86 2332 v82403.b86.s2332  
87 2333 v82403.b87.s2333  
88 2334 v82403.b88.s2334  
89 2335 v82403.b89.s2335  
90 2336 v82403.b90.s2336  
91 2337 v82403.b91.s2337  
92 2338 v82403.b92.s2338  
93 2339 v82403.b93.s2339  
94 2340 v82403.b94.s2340  
95 2341 v82403.b95.s2341  
96 2342 v82403.b96.s2342  
97 2343 v82403.b97.s2343  
98 2344 v82403.b98.s2344  
99 2345 v82403.b99.s2345  
100 2346 v82403.b100.s2346  
101 2347 v82403.b101.s2347  
102 2348 v82403.b102.s2348  
103 2349 v82403.b103.s2349  
104 2350 v82403.b104.s2350  
105 2351 v82403.b105.s2351  
106 2352 v82403.b106.s2352  
107 2353 v82403.b107.s2353  
108 2354 v82403.b108.s2354  
109 2355 v82403.b109.s2355  
110 2356 v82403.b110.s2356  
111 2357 v82403.b111.s2357  
112 2358 v82403.b112.s2358  
113 2359 v82403.b113.s2359  
114 2360 v82403.b114.s2360  
115 2361 v82403.b115.s2361  
116 2362 v82403.b116.s2362  
117 2363 v82403.b117.s2363  
118 2364 v82403.b118.s2364  
119 2365 v82403.b119.s2365  
120 2366 v82403.b120.s2366  
121 2367 v82403.b121.s2367  
122 2368 v82403.b122.s2368  
123 2369 v82403.b123.s2369  
124 2370 v82403.b124.s2370  
125 2371 v82403.b125.s2371  
126 2372 v82403.b126.s2372  
127 2373 v82403.b127.s2373  
128 2374 v82403.b128.s2374  
129 2375 v82403.b129.s2375  
130 2376 v82403.b130.s2376  
131 2377 v82403.b131.s2377  
132 2378 v82403.b132.s2378  
133 2379 v82403.b133.s2379  
134 2380 v82403.b134.s2380  
135 2381 v82403.b135.s2381  
136 2382 v82403.b136.s2382  
137 2383 v82403.b137.s2383  
138 2384 v82403.b138.s2384  
139 2385 v82403.b139.s2385  
140 2386 v82403.b140.s2386  
141 2387 v82403.b141.s2387  
142 2388 v82403.b142.s2388  
143 2389 v82403.b143.s2389  
144 2390 v82403.b144.s2390  
145 2391 v82403.b145.s2391  
146 2392 v82403.b146.s2392  
147 2393 v82403.b147.s2393  
148 2394 v82403.b148.s2394  
149 2395 v82403.b149.s2395  
150 2396 v82403.b150.s2396  
151 2397 v82403.b151.s2397  
152 2398 v82403.b152.s2398  
153 2399 v82403.b153.s2399  
154 2400 v82403.b154.s2400  
155 2401 v82403.b155.s2401  
156 2402 v82403.b156.s2402  
157 2403 v82403.b157.s2403  
158 2404 v82403.b158.s2404  
159 2405 v82403.b159.s2405  
160 2406 v82403.b160.s2406  
161 2407 v82403.b161.s2407  
162 2408 v82403.b162.s2408  
163 2409 v82403.b163.s2409  
164 2410 v82403.b164.s2410  
165 2411 v82403.b165.s2411  
166 2412 v82403.b166.s2412  
167 2413 v82403.b167.s2413  
168 2414 v82403.b168.s2414  
169 2415 v82403.b169.s2415  
170 2416 v82403.b170.s2416  
171 2417 v82403.b171.s2417  
172 2418 v82403.b172.s2418  
173 2419 v82403.b173.s2419  
174 2420 v82403.b174.s2420  
175 2421 v82403.b175.s2421  
176 2422 v82403.b176.s2422  
177 2423 v82403.b177.s2423  
178 2424 v82403.b178.s2424  
179 2425 v82403.b179.s2425  
180 2426 v82403.b180.s2426  
181 2427 v82403.b181.s2427  
182 2428 v82403.b182.s2428  
183 2429 v82403.b183.s2429  
184 2430 v82403.b184.s2430  
185 2431 v82403.b185.s2431  
186 2432 v82403.b186.s2432  
187 2433 v82403.b187.s2433  
188 2434 v82403.b188.s2434  
189 2435 v82403.b189.s2435  
190 2436 v82403.b190.s2436  
191 2437 v82403.b191.s2437  
192 2438 v82403.b192.s2438  
193 2439 v82403.b193.s2439  
194 2440 v82403.b194.s2440  
195 2441 v82403.b195.s2441  
196 2442 v82403.b196.s2442  
197 2443 v82403.b197.s2443  
198 2444 v82403.b198.s2444  
199 2445 v82403.b199.s2445  
200 2446 v82403.b200.s2446  
201 2447 v82403.b201.s2447  
202 2448 v82403.b202.s2448  
203 2449 v82403.b203.s2449  
204 2450 v82403.b204.s2450  
205 2451 v82403.b205.s2451  
206 2452 v82403.b206.s2452  
207 2453 v82403.b207.s2453  
208 2454 v82403.b208.s2454  
209 2455 v82403.b209.s2455  
210 2456 v82403.b210.s2456  
211 2457 v82403.b211.s2457  
212 2458 v82403.b212.s2458  
213 2459 v82403.b213.s2459  
214 2460 v82403.b214.s2460  
215 2461 v82403.b215.s2461  
216 2462 v82403.b216.s2462  
217 2463 v82403.b217.s2463  
218 2464 v82403.b218.s2464  
219 2465 v82403.b219.s2465  
220 2466 v82403.b220.s2466  
221 2467 v82403.b221.s2467  
222 2468 v82403.b222.s2468  
223 2469 v82403.b223.s2469  
224 2470 v82403.b224.s2470  
225 2471 v82403.b225.s2471  
226 2472 v82403.b226.s2472  
227 2473 v82403.b227.s2473  
228 2474 v82403.b228.s2474  
229 2475 v82403.b229.s2475  
230 2476 v82403.b230.s2476  
231 2477 v82403.b231.s2477  
232 2478 v82403.b232.s2478  
233 2479 v82403.b233.s2479  
234 2480 v82403.b234.s2480  
235 2481 v82403.b235.s2481  
236 2482 v82403.b236.s2482  
237 2483 v82403.b237.s2483  
238 2484 v82403.b238.s2484  
239 2485 v82403.b239.s2485  
240 2486 v82403.b240.s2486  
241 2487 v82403.b241.s2487  
242 2488 v82403.b242.s2488  
243 2489 v82403.b243.s2489  
244 2490 v82403.b244.s2490  
245 2491 v82403.b245.s2491  
246 2492 v82403.b246.s2492  
247 2493 v82403.b247.s2493  
248 2494 v82403.b248.s2494  
249 2495 v82403.b249.s2495  
250 2496 v82403.b250.s2496  
251 2497 v82403.b251.s2497  
252 2498 v82403.b252.s2498  
253 2499 v82403.b253.s2499  
254 2500 v82403.b254.s2500  
255 2501 v82403.b255.s2501  
256 2502 v82403.b256.s2502  
257 2503 v82403.b257.s2503  
258 2504 v82403.b258.s2504  
259 2505 v82403.b259.s2505  
260 2506 v82403.b260.s2506  
261 2507 v82403.b261.s2507  
262 2508 v82403.b262.s2508  
263 2509 v82403.b263.s2509  
264 2510 v82403.b264.s2510  
265 2511 v82403.b265.s2511  
266 2512 v82403.b266.s2512  
267 2513 v82403.b267.s2513  
268 2514 v82403.b268.s2514  
269 2515 v82403.b269.s2515  
270 2516 v82403.b270.s2516  
271 2517 v82403.b271.s2517  
272 2518 v82403.b272.s2518  
273 2519 v82403.b273.s2519  
274 2520 v82403.b274.s2520  
275 2521 v82403.b275.s2521  
276 2522 v82403.b276.s2522  
277 2523 v82403.b277.s2523  
278 2524 v82403.b278.s2524  
279 2525 v82403.b279.s2525  
280 2526 v82403.b280.s2526  
281 2527 v82403.b281.s2527  
282 2528 v82403.b282.s2528  
283 2529 v82403.b283.s2529  
284 2530 v82403.b284.s2530  
285 2531 v82403.b285.s2531  
286 2532 v82403.b286.s2532  
287 2533 v82403.b287.s2533  
288 2534 v82403.b288.s2534  
289 2535 v82403.b289.s2535  
290 2536 v82403.b290.s2536  
291 2537 v82403.b291.s2537  
292 2538 v82403.b292.s2538  
293 2539 v82403.b293.s2539  
294 2540 v82403.b294.s2540  
295 2541 v82403.b295.s2541  
296 2542 v82403.b296.s2542  
297 2543 v82403.b297.s2543  
298 2544 v82403.b298.s2544  
299 2545 v82403.b299.s2545  
300 2546 v82403.b300.s2546  
301 2547 v82403.b301.s2547  
302 2548 v82403.b302.s2548  
303 2549 v82403.b303.s2549  
304 2550 v82403.b304.s2550  
305 0000 v82403.b305  
306 0000 v82403.b306  
307 0000 v82403.b307  

ANTAL FÄRGBILDER

80 610 881

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet