Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:10 (1898-1906) (AID: v82405 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:10 
AIDv82405 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1898-1906
InformationFol 2551 - 2800, 6 kv, Magasinskvarteret, Cellfängelset, Tingstadsvass, Främmande trosbekännare, Å församlingen skrivna
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82405.b1  
2 0000 v82405.b2  
3 0000 v82405.b3  
4 0000 v82405.b4  
5 2551 v82405.b5.s2551  
6 2552 v82405.b6.s2552  
7 2553 v82405.b7.s2553  
8 2554 v82405.b8.s2554  
9 2555 v82405.b9.s2555  
10 2556 v82405.b10.s2556  
11 2557 v82405.b11.s2557  
12 2558 v82405.b12.s2558  
13 2559 v82405.b13.s2559  
14 2560 v82405.b14.s2560  
15 2561 v82405.b15.s2561  
16 2562 v82405.b16.s2562  
17 2563 v82405.b17.s2563  
18 2564 v82405.b18.s2564  
19 2565 v82405.b19.s2565  
20 2566 v82405.b20.s2566  
21 2567 v82405.b21.s2567  
22 2568 v82405.b22.s2568  
23 2569 v82405.b23.s2569  
24 2570 v82405.b24.s2570  
25 2571 v82405.b25.s2571  
26 2572 v82405.b26.s2572  
27 2573 v82405.b27.s2573  
28 2574 v82405.b28.s2574  
29 2575 v82405.b29.s2575  
30 2576 v82405.b30.s2576  
31 2577 v82405.b31.s2577  
32 2578 v82405.b32.s2578  
33 2579 v82405.b33.s2579  
34 2580 v82405.b34.s2580  
35 2581 v82405.b35.s2581  
36 2582 v82405.b36.s2582  
37 2583 v82405.b37.s2583  
38 2584 v82405.b38.s2584  
39 2585 v82405.b39.s2585  
40 2586 v82405.b40.s2586  
41 2587 v82405.b41.s2587  
42 2588 v82405.b42.s2588  
43 2589 v82405.b43.s2589  
44 2590 v82405.b44.s2590  
45 2591 v82405.b45.s2591  
46 2592 v82405.b46.s2592  
47 2593 v82405.b47.s2593  
48 2594 v82405.b48.s2594  
49 2595 v82405.b49.s2595  
50 2596 v82405.b50.s2596  
51 2597 v82405.b51.s2597  
52 2598 v82405.b52.s2598  
53 2599 v82405.b53.s2599  
54 2600 v82405.b54.s2600  
55 2601 v82405.b55.s2601  
56 2602 v82405.b56.s2602  
57 2603 v82405.b57.s2603  
58 2604 v82405.b58.s2604  
59 2605 v82405.b59.s2605  
60 2606 v82405.b60.s2606  
61 2607 v82405.b61.s2607  
62 2608 v82405.b62.s2608  
63 2609 v82405.b63.s2609  
64 2610 v82405.b64.s2610  
65 2611 v82405.b65.s2611  
66 2612 v82405.b66.s2612  
67 2613 v82405.b67.s2613  
68 2614 v82405.b68.s2614  
69 2615 v82405.b69.s2615  
70 2616 v82405.b70.s2616  
71 2617 v82405.b71.s2617  
72 2618 v82405.b72.s2618  
73 2619 v82405.b73.s2619  
74 2620 v82405.b74.s2620  
75 2621 v82405.b75.s2621  
76 2622 v82405.b76.s2622  
77 2623 v82405.b77.s2623  
78 2624 v82405.b78.s2624  
79 2625 v82405.b79.s2625  
80 2626 v82405.b80.s2626  
81 2627 v82405.b81.s2627  
82 2628 v82405.b82.s2628  
83 2629 v82405.b83.s2629  
84 2630 v82405.b84.s2630  
85 2631 v82405.b85.s2631  
86 2632 v82405.b86.s2632  
87 2633 v82405.b87.s2633  
88 2634 v82405.b88.s2634  
89 2635 v82405.b89.s2635  
90 2636 v82405.b90.s2636  
91 2637 v82405.b91.s2637  
92 2638 v82405.b92.s2638  
93 2639 v82405.b93.s2639  
94 2640 v82405.b94.s2640  
95 2641 v82405.b95.s2641  
96 2642 v82405.b96.s2642  
97 2643 v82405.b97.s2643  
98 2644 v82405.b98.s2644  
99 2645 v82405.b99.s2645  
100 2646 v82405.b100.s2646  
101 2647 v82405.b101.s2647  
102 2648 v82405.b102.s2648  
103 2649 v82405.b103.s2649  
104 2650 v82405.b104.s2650  
105 2651 v82405.b105.s2651  
106 2652 v82405.b106.s2652  
107 2653 v82405.b107.s2653  
108 2654 v82405.b108.s2654  
109 2655 v82405.b109.s2655  
110 2656 v82405.b110.s2656  
111 2657 v82405.b111.s2657  
112 2658 v82405.b112.s2658  
113 2659 v82405.b113.s2659  
114 2660 v82405.b114.s2660  
115 2661 v82405.b115.s2661  
116 2662 v82405.b116.s2662  
117 2663 v82405.b117.s2663  
118 2664 v82405.b118.s2664  
119 2665 v82405.b119.s2665  
120 2666 v82405.b120.s2666  
121 2667 v82405.b121.s2667  
122 2668 v82405.b122.s2668  
123 2669 v82405.b123.s2669  
124 2670 v82405.b124.s2670  
125 2671 v82405.b125.s2671  
126 2672 v82405.b126.s2672  
127 2673 v82405.b127.s2673  
128 2674 v82405.b128.s2674  
129 2675 v82405.b129.s2675  
130 2676 v82405.b130.s2676  
131 2677 v82405.b131.s2677  
132 2678 v82405.b132.s2678  
133 2679 v82405.b133.s2679  
134 2680 v82405.b134.s2680  
135 2681 v82405.b135.s2681  
136 2682 v82405.b136.s2682  
137 2683 v82405.b137.s2683  
138 2684 v82405.b138.s2684  
139 2685 v82405.b139.s2685  
140 2686 v82405.b140.s2686  
141 2687 v82405.b141.s2687  
142 2688 v82405.b142.s2688  
143 2689 v82405.b143.s2689  
144 2690 v82405.b144.s2690  
145 2691 v82405.b145.s2691  
146 2692 v82405.b146.s2692  
147 2693 v82405.b147.s2693  
148 2694 v82405.b148.s2694  
149 2695 v82405.b149.s2695  
150 2696 v82405.b150.s2696  
151 2697 v82405.b151.s2697  
152 2698 v82405.b152.s2698  
153 2699 v82405.b153.s2699  
154 2700 v82405.b154.s2700  
155 2701 v82405.b155.s2701  
156 2702 v82405.b156.s2702  
157 2703 v82405.b157.s2703  
158 2704 v82405.b158.s2704  
159 2705 v82405.b159.s2705  
160 2706 v82405.b160.s2706  
161 2707 v82405.b161.s2707  
162 2708 v82405.b162.s2708  
163 2709 v82405.b163.s2709  
164 2710 v82405.b164.s2710  
165 2711 v82405.b165.s2711  
166 2712 v82405.b166.s2712  
167 2713 v82405.b167.s2713  
168 2714 v82405.b168.s2714  
169 2715 v82405.b169.s2715  
170 2716 v82405.b170.s2716  
171 2717 v82405.b171.s2717  
172 2718 v82405.b172.s2718  
173 2719 v82405.b173.s2719  
174 2720 v82405.b174.s2720  
175 2721 v82405.b175.s2721  
176 2722 v82405.b176.s2722  
177 2723 v82405.b177.s2723  
178 2724 v82405.b178.s2724  
179 2725 v82405.b179.s2725  
180 2726 v82405.b180.s2726  
181 2727 v82405.b181.s2727  
182 2728 v82405.b182.s2728  
183 2729 v82405.b183.s2729  
184 2730 v82405.b184.s2730  
185 2731 v82405.b185.s2731  
186 2732 v82405.b186.s2732  
187 2733 v82405.b187.s2733  
188 2734 v82405.b188.s2734  
189 2735 v82405.b189.s2735  
190 2736 v82405.b190.s2736  
191 2737 v82405.b191.s2737  
192 2738 v82405.b192.s2738  
193 2739 v82405.b193.s2739  
194 2740 v82405.b194.s2740  
195 2741 v82405.b195.s2741  
196 2742 v82405.b196.s2742  
197 2743 v82405.b197.s2743  
198 2744 v82405.b198.s2744  
199 2745 v82405.b199.s2745  
200 2746 v82405.b200.s2746  
201 2747 v82405.b201.s2747  
202 2748 v82405.b202.s2748  
203 2749 v82405.b203.s2749  
204 2750 v82405.b204.s2750  
205 2751 v82405.b205.s2751  
206 2752 v82405.b206.s2752  
207 2753 v82405.b207.s2753  
208 2754 v82405.b208.s2754  
209 2755 v82405.b209.s2755  
210 2756 v82405.b210.s2756  
211 2757 v82405.b211.s2757  
212 2758 v82405.b212.s2758  
213 2759 v82405.b213.s2759  
214 2760 v82405.b214.s2760  
215 2761 v82405.b215.s2761  
216 2762 v82405.b216.s2762  
217 2763 v82405.b217.s2763  
218 2764 v82405.b218.s2764  
219 2765 v82405.b219.s2765  
220 2766 v82405.b220.s2766  
221 2767 v82405.b221.s2767  
222 2768 v82405.b222.s2768  
223 2769 v82405.b223.s2769  
224 2770 v82405.b224.s2770  
225 2771 v82405.b225.s2771  
226 2772 v82405.b226.s2772  
227 2773 v82405.b227.s2773  
228 2774 v82405.b228.s2774  
229 2775 v82405.b229.s2775  
230 2776 v82405.b230.s2776  
231 2777 v82405.b231.s2777  
232 2778 v82405.b232.s2778  
233 2779 v82405.b233.s2779  
234 2780 v82405.b234.s2780  
235 2781 v82405.b235.s2781  
236 2782 v82405.b236.s2782  
237 2783 v82405.b237.s2783  
238 2784 v82405.b238.s2784  
239 2785 v82405.b239.s2785  
240 2786 v82405.b240.s2786  
241 2787 v82405.b241.s2787  
242 2788 v82405.b242.s2788  
243 2789 v82405.b243.s2789  
244 2790 v82405.b244.s2790  
245 2791 v82405.b245.s2791  
246 2792 v82405.b246.s2792  
247 2793 v82405.b247.s2793  
248 2794 v82405.b248.s2794  
249 2795 v82405.b249.s2795  
250 2796 v82405.b250.s2796  
251 2797 v82405.b251.s2797  
252 2798 v82405.b252.s2798  
253 2799 v82405.b253.s2799  
254 2800 v82405.b254.s2800  
255 0000 v82405.b255  
256 0000 v82405.b256  
257 0000 v82405.b257  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet