Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:11 (1898-1906) (AID: v82407 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:11 
AIDv82407 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1898-1906
InformationFol 2801 - 3000, Supplement
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82407.b1  
2 0000 v82407.b2  
3 0000 v82407.b3  
4 0000 v82407.b4  
5 2801 v82407.b5.s2801  
6 2802 v82407.b6.s2802  
7 2803 v82407.b7.s2803  
8 2804 v82407.b8.s2804  
9 2805 v82407.b9.s2805  
10 2806 v82407.b10.s2806  
11 2807 v82407.b11.s2807  
12 2808 v82407.b12.s2808  
13 2809 v82407.b13.s2809  
14 2810 v82407.b14.s2810  
15 2811 v82407.b15.s2811  
16 2812 v82407.b16.s2812  
17 2813 v82407.b17.s2813  
18 2814 v82407.b18.s2814  
19 2815 v82407.b19.s2815  
20 2816 v82407.b20.s2816  
21 2817 v82407.b21.s2817  
22 2818 v82407.b22.s2818  
23 2819 v82407.b23.s2819  
24 2820 v82407.b24.s2820  
25 2821 v82407.b25.s2821  
26 2822 v82407.b26.s2822  
27 2823 v82407.b27.s2823  
28 2824 v82407.b28.s2824  
29 2825 v82407.b29.s2825  
30 2826 v82407.b30.s2826  
31 2827 v82407.b31.s2827  
32 2828 v82407.b32.s2828  
33 2829 v82407.b33.s2829  
34 2830 v82407.b34.s2830  
35 2831 v82407.b35.s2831  
36 2832 v82407.b36.s2832  
37 2833 v82407.b37.s2833  
38 2834 v82407.b38.s2834  
39 2835 v82407.b39.s2835  
40 2836 v82407.b40.s2836  
41 2837 v82407.b41.s2837  
42 2838 v82407.b42.s2838  
43 2839 v82407.b43.s2839  
44 2840 v82407.b44.s2840  
45 2841 v82407.b45.s2841  
46 2842 v82407.b46.s2842  
47 2843 v82407.b47.s2843  
48 2844 v82407.b48.s2844  
49 2845 v82407.b49.s2845  
50 2846 v82407.b50.s2846  
51 2847 v82407.b51.s2847  
52 2848 v82407.b52.s2848  
53 2849 v82407.b53.s2849  
54 2850 v82407.b54.s2850  
55 2851 v82407.b55.s2851  
56 2852 v82407.b56.s2852  
57 2853 v82407.b57.s2853  
58 2854 v82407.b58.s2854  
59 2855 v82407.b59.s2855  
60 2856 v82407.b60.s2856  
61 2857 v82407.b61.s2857  
62 2858 v82407.b62.s2858  
63 2859 v82407.b63.s2859  
64 2860 v82407.b64.s2860  
65 2861 v82407.b65.s2861  
66 2862 v82407.b66.s2862  
67 2863 v82407.b67.s2863  
68 2864 v82407.b68.s2864  
69 2865 v82407.b69.s2865  
70 2866 v82407.b70.s2866  
71 2867 v82407.b71.s2867  
72 2868 v82407.b72.s2868  
73 2869 v82407.b73.s2869  
74 2870 v82407.b74.s2870  
75 2871 v82407.b75.s2871  
76 2872 v82407.b76.s2872  
77 2873 v82407.b77.s2873  
78 2874 v82407.b78.s2874  
79 2875 v82407.b79.s2875  
80 2876 v82407.b80.s2876  
81 2877 v82407.b81.s2877  
82 2878 v82407.b82.s2878  
83 2879 v82407.b83.s2879  
84 2880 v82407.b84.s2880  
85 2881 v82407.b85.s2881  
86 2882 v82407.b86.s2882  
87 2883 v82407.b87.s2883  
88 2884 v82407.b88.s2884  
89 2885 v82407.b89.s2885  
90 2886 v82407.b90.s2886  
91 2887 v82407.b91.s2887  
92 2888 v82407.b92.s2888  
93 2889 v82407.b93.s2889  
94 2890 v82407.b94.s2890  
95 2891 v82407.b95.s2891  
96 2892 v82407.b96.s2892  
97 2893 v82407.b97.s2893  
98 2894 v82407.b98.s2894  
99 2895 v82407.b99.s2895  
100 2896 v82407.b100.s2896  
101 2897 v82407.b101.s2897  
102 2898 v82407.b102.s2898  
103 2899 v82407.b103.s2899  
104 2900 v82407.b104.s2900  
105 2901 v82407.b105.s2901  
106 2902 v82407.b106.s2902  
107 2903 v82407.b107.s2903  
108 2904 v82407.b108.s2904  
109 2905 v82407.b109.s2905  
110 2906 v82407.b110.s2906  
111 2907 v82407.b111.s2907  
112 2908 v82407.b112.s2908  
113 2909 v82407.b113.s2909  
114 2910 v82407.b114.s2910  
115 2911 v82407.b115.s2911  
116 2912 v82407.b116.s2912  
117 2913 v82407.b117.s2913  
118 2914 v82407.b118.s2914  
119 2915 v82407.b119.s2915  
120 2916 v82407.b120.s2916  
121 2917 v82407.b121.s2917  
122 2918 v82407.b122.s2918  
123 2919 v82407.b123.s2919  
124 2920 v82407.b124.s2920  
125 2921 v82407.b125.s2921  
126 2922 v82407.b126.s2922  
127 2923 v82407.b127.s2923  
128 2924 v82407.b128.s2924  
129 2925 v82407.b129.s2925  
130 2926 v82407.b130.s2926  
131 2927 v82407.b131.s2927  
132 2928 v82407.b132.s2928  
133 2929 v82407.b133.s2929  
134 2930 v82407.b134.s2930  
135 2931 v82407.b135.s2931  
136 2932 v82407.b136.s2932  
137 2933 v82407.b137.s2933  
138 2934 v82407.b138.s2934  
139 2935 v82407.b139.s2935  
140 2936 v82407.b140.s2936  
141 2937 v82407.b141.s2937  
142 2938 v82407.b142.s2938  
143 2939 v82407.b143.s2939  
144 2940 v82407.b144.s2940  
145 2941 v82407.b145.s2941  
146 2942 v82407.b146.s2942  
147 2943 v82407.b147.s2943  
148 2944 v82407.b148.s2944  
149 2945 v82407.b149.s2945  
150 2946 v82407.b150.s2946  
151 2947 v82407.b151.s2947  
152 2948 v82407.b152.s2948  
153 2949 v82407.b153.s2949  
154 2950 v82407.b154.s2950  
155 2951 v82407.b155.s2951  
156 2952 v82407.b156.s2952  
157 2953 v82407.b157.s2953  
158 2954 v82407.b158.s2954  
159 2955 v82407.b159.s2955  
160 2956 v82407.b160.s2956  
161 2957 v82407.b161.s2957  
162 2958 v82407.b162.s2958  
163 2959 v82407.b163.s2959  
164 2960 v82407.b164.s2960  
165 2961 v82407.b165.s2961  
166 2962 v82407.b166.s2962  
167 2963 v82407.b167.s2963  
168 2964 v82407.b168.s2964  
169 2965 v82407.b169.s2965  
170 2966 v82407.b170.s2966  
171 2967 v82407.b171.s2967  
172 2968 v82407.b172.s2968  
173 2969 v82407.b173.s2969  
174 2970 v82407.b174.s2970  
175 2971 v82407.b175.s2971  
176 2972 v82407.b176.s2972  
177 2973 v82407.b177.s2973  
178 2974 v82407.b178.s2974  
179 2975 v82407.b179.s2975  
180 2976 v82407.b180.s2976  
181 2977 v82407.b181.s2977  
182 2978 v82407.b182.s2978  
183 2979 v82407.b183.s2979  
184 2980 v82407.b184.s2980  
185 2981 v82407.b185.s2981  
186 2982 v82407.b186.s2982  
187 2983 v82407.b187.s2983  
188 2984 v82407.b188.s2984  
189 2985 v82407.b189.s2985  
190 2986 v82407.b190.s2986  
191 2987 v82407.b191.s2987  
192 2988 v82407.b192.s2988  
193 2989 v82407.b193.s2989  
194 2990 v82407.b194.s2990  
195 2991 v82407.b195.s2991  
196 2992 v82407.b196.s2992  
197 2993 v82407.b197.s2993  
198 2994 v82407.b198.s2994  
199 2995 v82407.b199.s2995  
200 2996 v82407.b200.s2996  
201 2997 v82407.b201.s2997  
202 2998 v82407.b202.s2998  
203 2999 v82407.b203.s2999  
204 3000 v82407.b204.s3000  
205 0000 v82407.b205  
206 0000 v82407.b206  
207 0000 v82407.b207  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet