Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:13 (1906-1923) (AID: v82410 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:13 
AIDv82410 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 311 - 611, 7 R 1-50 kv
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82410.b1  
2 0000 v82410.b2  
3 0000 v82410.b3  
4 0000 v82410.b4  
5 0311 v82410.b5.s311  
6 0312 v82410.b6.s312  
7 0313 v82410.b7.s313  
8 0314 v82410.b8.s314  
9 0315 v82410.b9.s315  
10 0316 v82410.b10.s316  
11 0317 v82410.b11.s317  
12 0318 v82410.b12.s318  
13 0319 v82410.b13.s319  
14 0320 v82410.b14.s320  
15 0321 v82410.b15.s321  
16 0322 v82410.b16.s322  
17 0323 v82410.b17.s323  
18 0324 v82410.b18.s324  
19 0325 v82410.b19.s325  
20 0326 v82410.b20.s326  
21 0327 v82410.b21.s327  
22 0328 v82410.b22.s328  
23 0329 v82410.b23.s329  
24 0330 v82410.b24.s330  
25 0331 v82410.b25.s331  
26 0332 v82410.b26.s332  
27 0333 v82410.b27.s333  
28 0334 v82410.b28.s334  
29 0335 v82410.b29.s335  
30 0336 v82410.b30.s336  
31 0337 v82410.b31.s337  
32 0338 v82410.b32.s338  
33 0339 v82410.b33.s339  
34 0340 v82410.b34.s340  
35 0341 v82410.b35.s341  
36 0342 v82410.b36.s342  
37 0343 v82410.b37.s343  
38 0344 v82410.b38.s344  
39 0345 v82410.b39.s345  
40 0346 v82410.b40.s346  
41 0347 v82410.b41.s347  
42 0348 v82410.b42.s348  
43 0349 v82410.b43.s349  
44 0350 v82410.b44.s350  
45 0351 v82410.b45.s351  
46 0352 v82410.b46.s352  
47 0353 v82410.b47.s353  
48 0354 v82410.b48.s354  
49 0355 v82410.b49.s355  
50 0356 v82410.b50.s356  
51 0357 v82410.b51.s357  
52 0358 v82410.b52.s358  
53 0359 v82410.b53.s359  
54 0360 v82410.b54.s360  
55 0361 v82410.b55.s361  
56 0362 v82410.b56.s362  
57 0363 v82410.b57.s363  
58 0364 v82410.b58.s364  
59 0365 v82410.b59.s365  
60 0366 v82410.b60.s366  
61 0367 v82410.b61.s367  
62 0368 v82410.b62.s368  
63 0369 v82410.b63.s369  
64 0370 v82410.b64.s370  
65 0371 v82410.b65.s371  
66 0372 v82410.b66.s372  
67 0373 v82410.b67.s373  
68 0374 v82410.b68.s374  
69 0375 v82410.b69.s375  
70 0376 v82410.b70.s376  
71 0377 v82410.b71.s377  
72 0378 v82410.b72.s378  
73 0379 v82410.b73.s379  
74 0380 v82410.b74.s380  
75 0381 v82410.b75.s381  
76 0382 v82410.b76.s382  
77 0383 v82410.b77.s383  
78 0384 v82410.b78.s384  
79 0385 v82410.b79.s385  
80 0386 v82410.b80.s386  
81 0387 v82410.b81.s387  
82 0388 v82410.b82.s388  
83 0389 v82410.b83.s389  
84 0390 v82410.b84.s390  
85 0391 v82410.b85.s391  
86 0392 v82410.b86.s392  
87 0393 v82410.b87.s393  
88 0394 v82410.b88.s394  
89 0395 v82410.b89.s395  
90 0396 v82410.b90.s396  
91 0397 v82410.b91.s397  
92 0398 v82410.b92.s398  
93 0399 v82410.b93.s399  
94 0400 v82410.b94.s400  
95 0401 v82410.b95.s401  
96 0402 v82410.b96.s402  
97 0403 v82410.b97.s403  
98 0404 v82410.b98.s404  
99 0405 v82410.b99.s405  
100 0406 v82410.b100.s406  
101 0407 v82410.b101.s407  
102 0408 v82410.b102.s408  
103 0409 v82410.b103.s409  
104 0410 v82410.b104.s410  
105 0411 v82410.b105.s411  
106 0412 v82410.b106.s412  
107 0413 v82410.b107.s413  
108 0414 v82410.b108.s414  
109 0415 v82410.b109.s415  
110 0416 v82410.b110.s416  
111 0417 v82410.b111.s417  
112 0418 v82410.b112.s418  
113 0419 v82410.b113.s419  
114 0420 v82410.b114.s420  
115 0421 v82410.b115.s421  
116 0422 v82410.b116.s422  
117 0423 v82410.b117.s423  
118 0424 v82410.b118.s424  
119 0425 v82410.b119.s425  
120 0426 v82410.b120.s426  
121 0427 v82410.b121.s427  
122 0428 v82410.b122.s428  
123 0429 v82410.b123.s429  
124 0430 v82410.b124.s430  
125 0431 v82410.b125.s431  
126 0432 v82410.b126.s432  
127 0433 v82410.b127.s433  
128 0434 v82410.b128.s434  
129 0435 v82410.b129.s435  
130 0436 v82410.b130.s436  
131 0437 v82410.b131.s437  
132 0438 v82410.b132.s438  
133 0439 v82410.b133.s439  
134 0440 v82410.b134.s440  
135 0441 v82410.b135.s441  
136 0442 v82410.b136.s442  
137 0443 v82410.b137.s443  
138 0444 v82410.b138.s444  
139 0445 v82410.b139.s445  
140 0446 v82410.b140.s446  
141 0447 v82410.b141.s447  
142 0448 v82410.b142.s448  
143 0449 v82410.b143.s449  
144 0450 v82410.b144.s450  
145 0451 v82410.b145.s451  
146 0452 v82410.b146.s452  
147 0453 v82410.b147.s453  
148 0454 v82410.b148.s454  
149 0455 v82410.b149.s455  
150 0456 v82410.b150.s456  
151 0457 v82410.b151.s457  
152 0458 v82410.b152.s458  
153 0459 v82410.b153.s459  
154 0460 v82410.b154.s460  
155 0461 v82410.b155.s461  
156 0462 v82410.b156.s462  
157 0463 v82410.b157.s463  
158 0464 v82410.b158.s464  
159 0465 v82410.b159.s465  
160 0466 v82410.b160.s466  
161 0467 v82410.b161.s467  
162 0468 v82410.b162.s468  
163 0469 v82410.b163.s469  
164 0470 v82410.b164.s470  
165 0471 v82410.b165.s471  
166 0472 v82410.b166.s472  
167 0473 v82410.b167.s473  
168 0474 v82410.b168.s474  
169 0475 v82410.b169.s475  
170 0476 v82410.b170.s476  
171 0477 v82410.b171.s477  
172 0478 v82410.b172.s478  
173 0479 v82410.b173.s479  
174 0480 v82410.b174.s480  
175 0481 v82410.b175.s481  
176 0482 v82410.b176.s482  
177 0483 v82410.b177.s483  
178 0484 v82410.b178.s484  
179 0485 v82410.b179.s485  
180 0486 v82410.b180.s486  
181 0487 v82410.b181.s487  
182 0488 v82410.b182.s488  
183 0489 v82410.b183.s489  
184 0490 v82410.b184.s490  
185 0491 v82410.b185.s491  
186 0492 v82410.b186.s492  
187 0493 v82410.b187.s493  
188 0494 v82410.b188.s494  
189 0495 v82410.b189.s495  
190 0496 v82410.b190.s496  
191 0497 v82410.b191.s497  
192 0498 v82410.b192.s498  
193 0499 v82410.b193.s499  
194 0500 v82410.b194.s500  
195 0501 v82410.b195.s501  
196 0502 v82410.b196.s502  
197 0503 v82410.b197.s503  
198 0504 v82410.b198.s504  
199 0505 v82410.b199.s505  
200 0506 v82410.b200.s506  
201 0507 v82410.b201.s507  
202 0508 v82410.b202.s508  
203 0509 v82410.b203.s509  
204 0510 v82410.b204.s510  
205 0511 v82410.b205.s511  
206 0512 v82410.b206.s512  
207 0513 v82410.b207.s513  
208 0514 v82410.b208.s514  
209 0515 v82410.b209.s515  
210 0516 v82410.b210.s516  
211 0517 v82410.b211.s517  
212 0518 v82410.b212.s518  
213 0519 v82410.b213.s519  
214 0520 v82410.b214.s520  
215 0521 v82410.b215.s521  
216 0522 v82410.b216.s522  
217 0523 v82410.b217.s523  
218 0524 v82410.b218.s524  
219 0525 v82410.b219.s525  
220 0526 v82410.b220.s526  
221 0527 v82410.b221.s527  
222 0528 v82410.b222.s528  
223 0529 v82410.b223.s529  
224 0530 v82410.b224.s530  
225 0531 v82410.b225.s531  
226 0532 v82410.b226.s532  
227 0533 v82410.b227.s533  
228 0534 v82410.b228.s534  
229 0535 v82410.b229.s535  
230 0536 v82410.b230.s536  
231 0537 v82410.b231.s537  
232 0538 v82410.b232.s538  
233 0539 v82410.b233.s539  
234 0540 v82410.b234.s540  
235 0541 v82410.b235.s541  
236 0542 v82410.b236.s542  
237 0543 v82410.b237.s543  
238 0544 v82410.b238.s544  
239 0545 v82410.b239.s545  
240 0546 v82410.b240.s546  
241 0547 v82410.b241.s547  
242 0548 v82410.b242.s548  
243 0549 v82410.b243.s549  
244 0550 v82410.b244.s550  
245 0551 v82410.b245.s551  
246 0552 v82410.b246.s552  
247 0553 v82410.b247.s553  
248 0554 v82410.b248.s554  
249 0555 v82410.b249.s555  
250 0556 v82410.b250.s556  
251 0557 v82410.b251.s557  
252 0558 v82410.b252.s558  
253 0559 v82410.b253.s559  
254 0560 v82410.b254.s560  
255 0561 v82410.b255.s561  
256 0562 v82410.b256.s562  
257 0563 v82410.b257.s563  
258 0564 v82410.b258.s564  
259 0565 v82410.b259.s565  
260 0566 v82410.b260.s566  
261 0567 v82410.b261.s567  
262 0568 v82410.b262.s568  
263 0569 v82410.b263.s569  
264 0570 v82410.b264.s570  
265 0571 v82410.b265.s571  
266 0572 v82410.b266.s572  
267 0573 v82410.b267.s573  
268 0574 v82410.b268.s574  
269 0575 v82410.b269.s575  
270 0576 v82410.b270.s576  
271 0577 v82410.b271.s577  
272 0578 v82410.b272.s578  
273 0579 v82410.b273.s579  
274 0580 v82410.b274.s580  
275 0581 v82410.b275.s581  
276 0582 v82410.b276.s582  
277 0583 v82410.b277.s583  
278 0584 v82410.b278.s584  
279 0585 v82410.b279.s585  
280 0586 v82410.b280.s586  
281 0587 v82410.b281.s587  
282 0588 v82410.b282.s588  
283 0589 v82410.b283.s589  
284 0590 v82410.b284.s590  
285 0591 v82410.b285.s591  
286 0592 v82410.b286.s592  
287 0593 v82410.b287.s593  
288 0594 v82410.b288.s594  
289 0595 v82410.b289.s595  
290 0596 v82410.b290.s596  
291 0597 v82410.b291.s597  
292 0598 v82410.b292.s598  
293 0599 v82410.b293.s599  
294 0600 v82410.b294.s600  
295 0601 v82410.b295.s601  
296 0602 v82410.b296.s602  
297 0603 v82410.b297.s603  
298 0604 v82410.b298.s604  
299 0605 v82410.b299.s605  
300 0606 v82410.b300.s606  
301 0607 v82410.b301.s607  
302 0608 v82410.b302.s608  
303 0609 v82410.b303.s609  
304 0610 v82410.b304.s610  
305 0611 v82410.b305.s611  
306 0000 v82410.b306  
307 0000 v82410.b307  
308 0000 v82410.b308  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet