Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:14 (1906-1923) (AID: v82412 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:14 
AIDv82412 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 612 - 912, 7 R 51-85 kv
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82412.b1  
2 0000 v82412.b2  
3 0000 v82412.b3  
4 0000 v82412.b4  
5 0612 v82412.b5.s612  
6 0613 v82412.b6.s613  
7 0614 v82412.b7.s614  
8 0615 v82412.b8.s615  
9 0616 v82412.b9.s616  
10 0617 v82412.b10.s617  
11 0618 v82412.b11.s618  
12 0619 v82412.b12.s619  
13 0620 v82412.b13.s620  
14 0621 v82412.b14.s621  
15 0622 v82412.b15.s622  
16 0623 v82412.b16.s623  
17 0624 v82412.b17.s624  
18 0625 v82412.b18.s625  
19 0626 v82412.b19.s626  
20 0627 v82412.b20.s627  
21 0628 v82412.b21.s628  
22 0629 v82412.b22.s629  
23 0630 v82412.b23.s630  
24 0631 v82412.b24.s631  
25 0632 v82412.b25.s632  
26 0633 v82412.b26.s633  
27 0634 v82412.b27.s634  
28 0635 v82412.b28.s635  
29 0636 v82412.b29.s636  
30 0637 v82412.b30.s637  
31 0638 v82412.b31.s638  
32 0639 v82412.b32.s639  
33 0640 v82412.b33.s640  
34 0641 v82412.b34.s641  
35 0642 v82412.b35.s642  
36 0643 v82412.b36.s643  
37 0644 v82412.b37.s644  
38 0645 v82412.b38.s645  
39 0646 v82412.b39.s646  
40 0647 v82412.b40.s647  
41 0648 v82412.b41.s648  
42 0649 v82412.b42.s649  
43 0650 v82412.b43.s650  
44 0651 v82412.b44.s651  
45 0652 v82412.b45.s652  
46 0653 v82412.b46.s653  
47 0654 v82412.b47.s654  
48 0655 v82412.b48.s655  
49 0656 v82412.b49.s656  
50 0657 v82412.b50.s657  
51 0658 v82412.b51.s658  
52 0659 v82412.b52.s659  
53 0660 v82412.b53.s660  
54 0661 v82412.b54.s661  
55 0662 v82412.b55.s662  
56 0663 v82412.b56.s663  
57 0664 v82412.b57.s664  
58 0665 v82412.b58.s665  
59 0666 v82412.b59.s666  
60 0667 v82412.b60.s667  
61 0668 v82412.b61.s668  
62 0669 v82412.b62.s669  
63 0670 v82412.b63.s670  
64 0671 v82412.b64.s671  
65 0672 v82412.b65.s672  
66 0673 v82412.b66.s673  
67 0674 v82412.b67.s674  
68 0675 v82412.b68.s675  
69 0676 v82412.b69.s676  
70 0677 v82412.b70.s677  
71 0678 v82412.b71.s678  
72 0679 v82412.b72.s679  
73 0680 v82412.b73.s680  
74 0681 v82412.b74.s681  
75 0682 v82412.b75.s682  
76 0683 v82412.b76.s683  
77 0684 v82412.b77.s684  
78 0685 v82412.b78.s685  
79 0686 v82412.b79.s686  
80 0687 v82412.b80.s687  
81 0688 v82412.b81.s688  
82 0689 v82412.b82.s689  
83 0690 v82412.b83.s690  
84 0691 v82412.b84.s691  
85 0692 v82412.b85.s692  
86 0693 v82412.b86.s693  
87 0694 v82412.b87.s694  
88 0695 v82412.b88.s695  
89 0696 v82412.b89.s696  
90 0697 v82412.b90.s697  
91 0698 v82412.b91.s698  
92 0699 v82412.b92.s699  
93 0700 v82412.b93.s700  
94 0701 v82412.b94.s701  
95 0702 v82412.b95.s702  
96 0703 v82412.b96.s703  
97 0704 v82412.b97.s704  
98 0705 v82412.b98.s705  
99 0706 v82412.b99.s706  
100 0707 v82412.b100.s707  
101 0708 v82412.b101.s708  
102 0709 v82412.b102.s709  
103 0710 v82412.b103.s710  
104 0711 v82412.b104.s711  
105 0712 v82412.b105.s712  
106 0713 v82412.b106.s713  
107 0714 v82412.b107.s714  
108 0715 v82412.b108.s715  
109 0716 v82412.b109.s716  
110 0717 v82412.b110.s717  
111 0718 v82412.b111.s718  
112 0719 v82412.b112.s719  
113 0720 v82412.b113.s720  
114 0721 v82412.b114.s721  
115 0722 v82412.b115.s722  
116 0723 v82412.b116.s723  
117 0724 v82412.b117.s724  
118 0725 v82412.b118.s725  
119 0726 v82412.b119.s726  
120 0727 v82412.b120.s727  
121 0728 v82412.b121.s728  
122 0729 v82412.b122.s729  
123 0730 v82412.b123.s730  
124 0731 v82412.b124.s731  
125 0732 v82412.b125.s732  
126 0733 v82412.b126.s733  
127 0734 v82412.b127.s734  
128 0735 v82412.b128.s735  
129 0736 v82412.b129.s736  
130 0737 v82412.b130.s737  
131 0738 v82412.b131.s738  
132 0739 v82412.b132.s739  
133 0740 v82412.b133.s740  
134 0741 v82412.b134.s741  
135 0742 v82412.b135.s742  
136 0743 v82412.b136.s743  
137 0744 v82412.b137.s744  
138 0745 v82412.b138.s745  
139 0746 v82412.b139.s746  
140 0747 v82412.b140.s747  
141 0748 v82412.b141.s748  
142 0749 v82412.b142.s749  
143 0750 v82412.b143.s750  
144 0751 v82412.b144.s751  
145 0752 v82412.b145.s752  
146 0753 v82412.b146.s753  
147 0754 v82412.b147.s754  
148 0755 v82412.b148.s755  
149 0756 v82412.b149.s756  
150 0757 v82412.b150.s757  
151 0758 v82412.b151.s758  
152 0759 v82412.b152.s759  
153 0760 v82412.b153.s760  
154 0761 v82412.b154.s761  
155 0762 v82412.b155.s762  
156 0763 v82412.b156.s763  
157 0764 v82412.b157.s764  
158 0765 v82412.b158.s765  
159 0766 v82412.b159.s766  
160 0767 v82412.b160.s767  
161 0768 v82412.b161.s768  
162 0769 v82412.b162.s769  
163 0770 v82412.b163.s770  
164 0771 v82412.b164.s771  
165 0772 v82412.b165.s772  
166 0773 v82412.b166.s773  
167 0774 v82412.b167.s774  
168 0775 v82412.b168.s775  
169 0776 v82412.b169.s776  
170 0777 v82412.b170.s777  
171 0778 v82412.b171.s778  
172 0779 v82412.b172.s779  
173 0780 v82412.b173.s780  
174 0781 v82412.b174.s781  
175 0782 v82412.b175.s782  
176 0783 v82412.b176.s783  
177 0784 v82412.b177.s784  
178 0785 v82412.b178.s785  
179 0786 v82412.b179.s786  
180 0787 v82412.b180.s787  
181 0788 v82412.b181.s788  
182 0789 v82412.b182.s789  
183 0790 v82412.b183.s790  
184 0791 v82412.b184.s791  
185 0792 v82412.b185.s792  
186 0793 v82412.b186.s793  
187 0794 v82412.b187.s794  
188 0795 v82412.b188.s795  
189 0796 v82412.b189.s796  
190 0797 v82412.b190.s797  
191 0798 v82412.b191.s798  
192 0799 v82412.b192.s799  
193 0800 v82412.b193.s800  
194 0801 v82412.b194.s801  
195 0802 v82412.b195.s802  
196 0803 v82412.b196.s803  
197 0804 v82412.b197.s804  
198 0805 v82412.b198.s805  
199 0806 v82412.b199.s806  
200 0807 v82412.b200.s807  
201 0808 v82412.b201.s808  
202 0809 v82412.b202.s809  
203 0810 v82412.b203.s810  
204 0811 v82412.b204.s811  
205 0812 v82412.b205.s812  
206 0813 v82412.b206.s813  
207 0814 v82412.b207.s814  
208 0815 v82412.b208.s815  
209 0816 v82412.b209.s816  
210 0817 v82412.b210.s817  
211 0818 v82412.b211.s818  
212 0819 v82412.b212.s819  
213 0820 v82412.b213.s820  
214 0821 v82412.b214.s821  
215 0822 v82412.b215.s822  
216 0823 v82412.b216.s823  
217 0824 v82412.b217.s824  
218 0825 v82412.b218.s825  
219 0826 v82412.b219.s826  
220 0827 v82412.b220.s827  
221 0828 v82412.b221.s828  
222 0829 v82412.b222.s829  
223 0830 v82412.b223.s830  
224 0831 v82412.b224.s831  
225 0832 v82412.b225.s832  
226 0833 v82412.b226.s833  
227 0834 v82412.b227.s834  
228 0835 v82412.b228.s835  
229 0836 v82412.b229.s836  
230 0837 v82412.b230.s837  
231 0838 v82412.b231.s838  
232 0839 v82412.b232.s839  
233 0840 v82412.b233.s840  
234 0841 v82412.b234.s841  
235 0842 v82412.b235.s842  
236 0843 v82412.b236.s843  
237 0844 v82412.b237.s844  
238 0845 v82412.b238.s845  
239 0846 v82412.b239.s846  
240 0847 v82412.b240.s847  
241 0848 v82412.b241.s848  
242 0849 v82412.b242.s849  
243 0850 v82412.b243.s850  
244 0851 v82412.b244.s851  
245 0852 v82412.b245.s852  
246 0853 v82412.b246.s853  
247 0854 v82412.b247.s854  
248 0855 v82412.b248.s855  
249 0856 v82412.b249.s856  
250 0857 v82412.b250.s857  
251 0858 v82412.b251.s858  
252 0859 v82412.b252.s859  
253 0860 v82412.b253.s860  
254 0861 v82412.b254.s861  
255 0862 v82412.b255.s862  
256 0863 v82412.b256.s863  
257 0864 v82412.b257.s864  
258 0865 v82412.b258.s865  
259 0866 v82412.b259.s866  
260 0867 v82412.b260.s867  
261 0868 v82412.b261.s868  
262 0869 v82412.b262.s869  
263 0870 v82412.b263.s870  
264 0871 v82412.b264.s871  
265 0872 v82412.b265.s872  
266 0873 v82412.b266.s873  
267 0874 v82412.b267.s874  
268 0875 v82412.b268.s875  
269 0876 v82412.b269.s876  
270 0877 v82412.b270.s877  
271 0878 v82412.b271.s878  
272 0879 v82412.b272.s879  
273 0880 v82412.b273.s880  
274 0881 v82412.b274.s881  
275 0882 v82412.b275.s882  
276 0883 v82412.b276.s883  
277 0884 v82412.b277.s884  
278 0885 v82412.b278.s885  
279 0886 v82412.b279.s886  
280 0887 v82412.b280.s887  
281 0888 v82412.b281.s888  
282 0889 v82412.b282.s889  
283 0890 v82412.b283.s890  
284 0891 v82412.b284.s891  
285 0892 v82412.b285.s892  
286 0893 v82412.b286.s893  
287 0894 v82412.b287.s894  
288 0895 v82412.b288.s895  
289 0896 v82412.b289.s896  
290 0897 v82412.b290.s897  
291 0898 v82412.b291.s898  
292 0899 v82412.b292.s899  
293 0900 v82412.b293.s900  
294 0901 v82412.b294.s901  
295 0902 v82412.b295.s902  
296 0903 v82412.b296.s903  
297 0904 v82412.b297.s904  
298 0905 v82412.b298.s905  
299 0906 v82412.b299.s906  
300 0907 v82412.b300.s907  
301 0908 v82412.b301.s908  
302 0909 v82412.b302.s909  
303 0910 v82412.b303.s910  
304 0911 v82412.b304.s911  
305 0912 v82412.b305.s912  
306 0000 v82412.b306  
307 0000 v82412.b307  
308 0000 v82412.b308  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet