Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:15 (1906-1923) (AID: v82414 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:15 
AIDv82414 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 913 - 1170, 8 R
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82414.b1  
2 0000 v82414.b2  
3 0000 v82414.b3  
4 0000 v82414.b4  
5 0913 v82414.b5.s913  
6 0914 v82414.b6.s914  
7 0915 v82414.b7.s915  
8 0916 v82414.b8.s916  
9 0917 v82414.b9.s917  
10 0918 v82414.b10.s918  
11 0919 v82414.b11.s919  
12 0920 v82414.b12.s920  
13 0921 v82414.b13.s921  
14 0922 v82414.b14.s922  
15 0923 v82414.b15.s923  
16 0924 v82414.b16.s924  
17 0925 v82414.b17.s925  
18 0926 v82414.b18.s926  
19 0927 v82414.b19.s927  
20 0928 v82414.b20.s928  
21 0929 v82414.b21.s929  
22 0930 v82414.b22.s930  
23 0931 v82414.b23.s931  
24 0932 v82414.b24.s932  
25 0933 v82414.b25.s933  
26 0934 v82414.b26.s934  
27 0935 v82414.b27.s935  
28 0936 v82414.b28.s936  
29 0937 v82414.b29.s937  
30 0938 v82414.b30.s938  
31 0939 v82414.b31.s939  
32 0940 v82414.b32.s940  
33 0941 v82414.b33.s941  
34 0942 v82414.b34.s942  
35 0943 v82414.b35.s943  
36 0944 v82414.b36.s944  
37 0945 v82414.b37.s945  
38 0946 v82414.b38.s946  
39 0947 v82414.b39.s947  
40 0948 v82414.b40.s948  
41 0949 v82414.b41.s949  
42 0950 v82414.b42.s950  
43 0951 v82414.b43.s951  
44 0952 v82414.b44.s952  
45 0953 v82414.b45.s953  
46 0954 v82414.b46.s954  
47 0955 v82414.b47.s955  
48 0956 v82414.b48.s956  
49 0957 v82414.b49.s957  
50 0958 v82414.b50.s958  
51 0959 v82414.b51.s959  
52 0960 v82414.b52.s960  
53 0961 v82414.b53.s961  
54 0962 v82414.b54.s962  
55 0963 v82414.b55.s963  
56 0964 v82414.b56.s964  
57 0965 v82414.b57.s965  
58 0966 v82414.b58.s966  
59 0967 v82414.b59.s967  
60 0968 v82414.b60.s968  
61 0969 v82414.b61.s969  
62 0970 v82414.b62.s970  
63 0971 v82414.b63.s971  
64 0972 v82414.b64.s972  
65 0973 v82414.b65.s973  
66 0974 v82414.b66.s974  
67 0975 v82414.b67.s975  
68 0976 v82414.b68.s976  
69 0977 v82414.b69.s977  
70 0978 v82414.b70.s978  
71 0979 v82414.b71.s979  
72 0980 v82414.b72.s980  
73 0981 v82414.b73.s981  
74 0982 v82414.b74.s982  
75 0983 v82414.b75.s983  
76 0984 v82414.b76.s984  
77 0985 v82414.b77.s985  
78 0986 v82414.b78.s986  
79 0987 v82414.b79.s987  
80 0988 v82414.b80.s988  
81 0989 v82414.b81.s989  
82 0990 v82414.b82.s990  
83 0991 v82414.b83.s991  
84 0992 v82414.b84.s992  
85 0993 v82414.b85.s993  
86 0994 v82414.b86.s994  
87 0995 v82414.b87.s995  
88 0996 v82414.b88.s996  
89 0997 v82414.b89.s997  
90 0998 v82414.b90.s998  
91 0999 v82414.b91.s999  
92 1000 v82414.b92.s1000  
93 1001 v82414.b93.s1001  
94 1002 v82414.b94.s1002  
95 1003 v82414.b95.s1003  
96 1004 v82414.b96.s1004  
97 1005 v82414.b97.s1005  
98 1006 v82414.b98.s1006  
99 1007 v82414.b99.s1007  
100 1008 v82414.b100.s1008  
101 1009 v82414.b101.s1009  
102 1010 v82414.b102.s1010  
103 1011 v82414.b103.s1011  
104 1012 v82414.b104.s1012  
105 1013 v82414.b105.s1013  
106 1014 v82414.b106.s1014  
107 1015 v82414.b107.s1015  
108 1016 v82414.b108.s1016  
109 1017 v82414.b109.s1017  
110 1018 v82414.b110.s1018  
111 1019 v82414.b111.s1019  
112 1020 v82414.b112.s1020  
113 1021 v82414.b113.s1021  
114 1022 v82414.b114.s1022  
115 1023 v82414.b115.s1023  
116 1024 v82414.b116.s1024  
117 1025 v82414.b117.s1025  
118 1026 v82414.b118.s1026  
119 1027 v82414.b119.s1027  
120 1028 v82414.b120.s1028  
121 1029 v82414.b121.s1029  
122 1030 v82414.b122.s1030  
123 1031 v82414.b123.s1031  
124 1032 v82414.b124.s1032  
125 1033 v82414.b125.s1033  
126 1034 v82414.b126.s1034  
127 1035 v82414.b127.s1035  
128 1036 v82414.b128.s1036  
129 1037 v82414.b129.s1037  
130 1038 v82414.b130.s1038  
131 1039 v82414.b131.s1039  
132 1040 v82414.b132.s1040  
133 1041 v82414.b133.s1041  
134 1042 v82414.b134.s1042  
135 1043 v82414.b135.s1043  
136 1044 v82414.b136.s1044  
137 1045 v82414.b137.s1045  
138 1046 v82414.b138.s1046  
139 1047 v82414.b139.s1047  
140 1048 v82414.b140.s1048  
141 1049 v82414.b141.s1049  
142 1050 v82414.b142.s1050  
143 1051 v82414.b143.s1051  
144 1052 v82414.b144.s1052  
145 1053 v82414.b145.s1053  
146 1054 v82414.b146.s1054  
147 1055 v82414.b147.s1055  
148 1056 v82414.b148.s1056  
149 1057 v82414.b149.s1057  
150 1058 v82414.b150.s1058  
151 1059 v82414.b151.s1059  
152 1060 v82414.b152.s1060  
153 1061 v82414.b153.s1061  
154 1062 v82414.b154.s1062  
155 1063 v82414.b155.s1063  
156 1064 v82414.b156.s1064  
157 1065 v82414.b157.s1065  
158 1066 v82414.b158.s1066  
159 1067 v82414.b159.s1067  
160 1068 v82414.b160.s1068  
161 1069 v82414.b161.s1069  
162 1070 v82414.b162.s1070  
163 1071 v82414.b163.s1071  
164 1072 v82414.b164.s1072  
165 1073 v82414.b165.s1073  
166 1074 v82414.b166.s1074  
167 1075 v82414.b167.s1075  
168 1076 v82414.b168.s1076  
169 1077 v82414.b169.s1077  
170 1078 v82414.b170.s1078  
171 1079 v82414.b171.s1079  
172 1080 v82414.b172.s1080  
173 1081 v82414.b173.s1081  
174 1082 v82414.b174.s1082  
175 1083 v82414.b175.s1083  
176 1084 v82414.b176.s1084  
177 1085 v82414.b177.s1085  
178 1086 v82414.b178.s1086  
179 1087 v82414.b179.s1087  
180 1088 v82414.b180.s1088  
181 1089 v82414.b181.s1089  
182 1090 v82414.b182.s1090  
183 1091 v82414.b183.s1091  
184 1092 v82414.b184.s1092  
185 1093 v82414.b185.s1093  
186 1094 v82414.b186.s1094  
187 1095 v82414.b187.s1095  
188 1096 v82414.b188.s1096  
189 1097 v82414.b189.s1097  
190 1098 v82414.b190.s1098  
191 1099 v82414.b191.s1099  
192 1100 v82414.b192.s1100  
193 1101 v82414.b193.s1101  
194 1102 v82414.b194.s1102  
195 1103 v82414.b195.s1103  
196 1104 v82414.b196.s1104  
197 1105 v82414.b197.s1105  
198 1106 v82414.b198.s1106  
199 1107 v82414.b199.s1107  
200 1108 v82414.b200.s1108  
201 1109 v82414.b201.s1109  
202 1110 v82414.b202.s1110  
203 1111 v82414.b203.s1111  
204 1112 v82414.b204.s1112  
205 1113 v82414.b205.s1113  
206 1114 v82414.b206.s1114  
207 1115 v82414.b207.s1115  
208 1116 v82414.b208.s1116  
209 1117 v82414.b209.s1117  
210 1118 v82414.b210.s1118  
211 1119 v82414.b211.s1119  
212 1120 v82414.b212.s1120  
213 1121 v82414.b213.s1121  
214 1122 v82414.b214.s1122  
215 1123 v82414.b215.s1123  
216 1124 v82414.b216.s1124  
217 1125 v82414.b217.s1125  
218 1126 v82414.b218.s1126  
219 1127 v82414.b219.s1127  
220 1128 v82414.b220.s1128  
221 1129 v82414.b221.s1129  
222 1130 v82414.b222.s1130  
223 1131 v82414.b223.s1131  
224 1132 v82414.b224.s1132  
225 1133 v82414.b225.s1133  
226 1134 v82414.b226.s1134  
227 1135 v82414.b227.s1135  
228 1136 v82414.b228.s1136  
229 1137 v82414.b229.s1137  
230 1138 v82414.b230.s1138  
231 1139 v82414.b231.s1139  
232 1140 v82414.b232.s1140  
233 1141 v82414.b233.s1141  
234 1142 v82414.b234.s1142  
235 1143 v82414.b235.s1143  
236 1144 v82414.b236.s1144  
237 1145 v82414.b237.s1145  
238 1146 v82414.b238.s1146  
239 1147 v82414.b239.s1147  
240 1148 v82414.b240.s1148  
241 1149 v82414.b241.s1149  
242 1150 v82414.b242.s1150  
243 1151 v82414.b243.s1151  
244 1152 v82414.b244.s1152  
245 1153 v82414.b245.s1153  
246 1154 v82414.b246.s1154  
247 1155 v82414.b247.s1155  
248 1156 v82414.b248.s1156  
249 1157 v82414.b249.s1157  
250 1158 v82414.b250.s1158  
251 1159 v82414.b251.s1159  
252 1160 v82414.b252.s1160  
253 1161 v82414.b253.s1161  
254 1162 v82414.b254.s1162  
255 1163 v82414.b255.s1163  
256 1164 v82414.b256.s1164  
257 1165 v82414.b257.s1165  
258 1166 v82414.b258.s1166  
259 1167 v82414.b259.s1167  
260 1168 v82414.b260.s1168  
261 1169 v82414.b261.s1169  
262 1170 v82414.b262.s1170  
263 0000 v82414.b263  
264 0000 v82414.b264  
265 0000 v82414.b265  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet