Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:16 (1906-1923) (AID: v82416 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:16 
AIDv82416 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 1171 - 1436, 9 R
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82416.b1  
2 0000 v82416.b2  
3 0000 v82416.b3  
4 0000 v82416.b4  
5 1171 v82416.b5.s1171  
6 1172 v82416.b6.s1172  
7 1173 v82416.b7.s1173  
8 1174 v82416.b8.s1174  
9 1175 v82416.b9.s1175  
10 1176 v82416.b10.s1176  
11 1177 v82416.b11.s1177  
12 1178 v82416.b12.s1178  
13 1179 v82416.b13.s1179  
14 1180 v82416.b14.s1180  
15 1181 v82416.b15.s1181  
16 1182 v82416.b16.s1182  
17 1183 v82416.b17.s1183  
18 1184 v82416.b18.s1184  
19 1185 v82416.b19.s1185  
20 1186 v82416.b20.s1186  
21 1187 v82416.b21.s1187  
22 1188 v82416.b22.s1188  
23 1189 v82416.b23.s1189  
24 1190 v82416.b24.s1190  
25 1191 v82416.b25.s1191  
26 1192 v82416.b26.s1192  
27 1193 v82416.b27.s1193  
28 1194 v82416.b28.s1194  
29 1195 v82416.b29.s1195  
30 1196 v82416.b30.s1196  
31 1197 v82416.b31.s1197  
32 1198 v82416.b32.s1198  
33 1199 v82416.b33.s1199  
34 1200 v82416.b34.s1200  
35 1201 v82416.b35.s1201  
36 1202 v82416.b36.s1202  
37 1203 v82416.b37.s1203  
38 1204 v82416.b38.s1204  
39 1205 v82416.b39.s1205  
40 1206 v82416.b40.s1206  
41 1207 v82416.b41.s1207  
42 1208 v82416.b42.s1208  
43 1209 v82416.b43.s1209  
44 1210 v82416.b44.s1210  
45 1211 v82416.b45.s1211  
46 1212 v82416.b46.s1212  
47 1213 v82416.b47.s1213  
48 1214 v82416.b48.s1214  
49 1215 v82416.b49.s1215  
50 1216 v82416.b50.s1216  
51 1217 v82416.b51.s1217  
52 1218 v82416.b52.s1218  
53 1219 v82416.b53.s1219  
54 1220 v82416.b54.s1220  
55 1221 v82416.b55.s1221  
56 1222 v82416.b56.s1222  
57 1223 v82416.b57.s1223  
58 1224 v82416.b58.s1224  
59 1225 v82416.b59.s1225  
60 1226 v82416.b60.s1226  
61 1227 v82416.b61.s1227  
62 1228 v82416.b62.s1228  
63 1229 v82416.b63.s1229  
64 1230 v82416.b64.s1230  
65 1231 v82416.b65.s1231  
66 1232 v82416.b66.s1232  
67 1233 v82416.b67.s1233  
68 1234 v82416.b68.s1234  
69 1235 v82416.b69.s1235  
70 1236 v82416.b70.s1236  
71 1237 v82416.b71.s1237  
72 1238 v82416.b72.s1238  
73 1239 v82416.b73.s1239  
74 1240 v82416.b74.s1240  
75 1241 v82416.b75.s1241  
76 1242 v82416.b76.s1242  
77 1243 v82416.b77.s1243  
78 1244 v82416.b78.s1244  
79 1245 v82416.b79.s1245  
80 1246 v82416.b80.s1246  
81 1247 v82416.b81.s1247  
82 1248 v82416.b82.s1248  
83 1249 v82416.b83.s1249  
84 1250 v82416.b84.s1250  
85 1251 v82416.b85.s1251  
86 1252 v82416.b86.s1252  
87 1253 v82416.b87.s1253  
88 1254 v82416.b88.s1254  
89 1255 v82416.b89.s1255  
90 1256 v82416.b90.s1256  
91 1257 v82416.b91.s1257  
92 1258 v82416.b92.s1258  
93 1259 v82416.b93.s1259  
94 1260 v82416.b94.s1260  
95 1261 v82416.b95.s1261  
96 1262 v82416.b96.s1262  
97 1263 v82416.b97.s1263  
98 1264 v82416.b98.s1264  
99 1265 v82416.b99.s1265  
100 1266 v82416.b100.s1266  
101 1267 v82416.b101.s1267  
102 1268 v82416.b102.s1268  
103 1269 v82416.b103.s1269  
104 1270 v82416.b104.s1270  
105 1271 v82416.b105.s1271  
106 1272 v82416.b106.s1272  
107 1273 v82416.b107.s1273  
108 1274 v82416.b108.s1274  
109 1275 v82416.b109.s1275  
110 1276 v82416.b110.s1276  
111 1277 v82416.b111.s1277  
112 1278 v82416.b112.s1278  
113 1279 v82416.b113.s1279  
114 1280 v82416.b114.s1280  
115 1281 v82416.b115.s1281  
116 1282 v82416.b116.s1282  
117 1283 v82416.b117.s1283  
118 1284 v82416.b118.s1284  
119 1285 v82416.b119.s1285  
120 1286 v82416.b120.s1286  
121 1287 v82416.b121.s1287  
122 1288 v82416.b122.s1288  
123 1289 v82416.b123.s1289  
124 1290 v82416.b124.s1290  
125 1291 v82416.b125.s1291  
126 1292 v82416.b126.s1292  
127 1293 v82416.b127.s1293  
128 1294 v82416.b128.s1294  
129 1295 v82416.b129.s1295  
130 1296 v82416.b130.s1296  
131 1297 v82416.b131.s1297  
132 1298 v82416.b132.s1298  
133 1299 v82416.b133.s1299  
134 1300 v82416.b134.s1300  
135 1301 v82416.b135.s1301  
136 1302 v82416.b136.s1302  
137 1303 v82416.b137.s1303  
138 1304 v82416.b138.s1304  
139 1305 v82416.b139.s1305  
140 1306 v82416.b140.s1306  
141 1307 v82416.b141.s1307  
142 1308 v82416.b142.s1308  
143 1309 v82416.b143.s1309  
144 1310 v82416.b144.s1310  
145 1311 v82416.b145.s1311  
146 1312 v82416.b146.s1312  
147 1313 v82416.b147.s1313  
148 1314 v82416.b148.s1314  
149 1315 v82416.b149.s1315  
150 1316 v82416.b150.s1316  
151 1317 v82416.b151.s1317  
152 1318 v82416.b152.s1318  
153 1319 v82416.b153.s1319  
154 1320 v82416.b154.s1320  
155 1321 v82416.b155.s1321  
156 1322 v82416.b156.s1322  
157 1323 v82416.b157.s1323  
158 1324 v82416.b158.s1324  
159 1325 v82416.b159.s1325  
160 1326 v82416.b160.s1326  
161 1327 v82416.b161.s1327  
162 1328 v82416.b162.s1328  
163 1329 v82416.b163.s1329  
164 1330 v82416.b164.s1330  
165 1331 v82416.b165.s1331  
166 1332 v82416.b166.s1332  
167 1333 v82416.b167.s1333  
168 1334 v82416.b168.s1334  
169 1335 v82416.b169.s1335  
170 1336 v82416.b170.s1336  
171 1337 v82416.b171.s1337  
172 1338 v82416.b172.s1338  
173 1339 v82416.b173.s1339  
174 1340 v82416.b174.s1340  
175 1341 v82416.b175.s1341  
176 1342 v82416.b176.s1342  
177 1343 v82416.b177.s1343  
178 1344 v82416.b178.s1344  
179 1345 v82416.b179.s1345  
180 1346 v82416.b180.s1346  
181 1347 v82416.b181.s1347  
182 1348 v82416.b182.s1348  
183 1349 v82416.b183.s1349  
184 1350 v82416.b184.s1350  
185 1351 v82416.b185.s1351  
186 1352 v82416.b186.s1352  
187 1353 v82416.b187.s1353  
188 1354 v82416.b188.s1354  
189 1355 v82416.b189.s1355  
190 1356 v82416.b190.s1356  
191 1357 v82416.b191.s1357  
192 1358 v82416.b192.s1358  
193 1359 v82416.b193.s1359  
194 1360 v82416.b194.s1360  
195 1361 v82416.b195.s1361  
196 1362 v82416.b196.s1362  
197 1363 v82416.b197.s1363  
198 1364 v82416.b198.s1364  
199 1365 v82416.b199.s1365  
200 1366 v82416.b200.s1366  
201 1367 v82416.b201.s1367  
202 1368 v82416.b202.s1368  
203 1369 v82416.b203.s1369  
204 1370 v82416.b204.s1370  
205 1371 v82416.b205.s1371  
206 1372 v82416.b206.s1372  
207 1373 v82416.b207.s1373  
208 1374 v82416.b208.s1374  
209 1375 v82416.b209.s1375  
210 1376 v82416.b210.s1376  
211 1377 v82416.b211.s1377  
212 1378 v82416.b212.s1378  
213 1379 v82416.b213.s1379  
214 1380 v82416.b214.s1380  
215 1381 v82416.b215.s1381  
216 1382 v82416.b216.s1382  
217 1383 v82416.b217.s1383  
218 1384 v82416.b218.s1384  
219 1385 v82416.b219.s1385  
220 1386 v82416.b220.s1386  
221 1387 v82416.b221.s1387  
222 1388 v82416.b222.s1388  
223 1389 v82416.b223.s1389  
224 1390 v82416.b224.s1390  
225 1391 v82416.b225.s1391  
226 1392 v82416.b226.s1392  
227 1393 v82416.b227.s1393  
228 1394 v82416.b228.s1394  
229 1395 v82416.b229.s1395  
230 1396 v82416.b230.s1396  
231 1397 v82416.b231.s1397  
232 1398 v82416.b232.s1398  
233 1399 v82416.b233.s1399  
234 1400 v82416.b234.s1400  
235 1401 v82416.b235.s1401  
236 1402 v82416.b236.s1402  
237 1403 v82416.b237.s1403  
238 1404 v82416.b238.s1404  
239 1405 v82416.b239.s1405  
240 1406 v82416.b240.s1406  
241 1407 v82416.b241.s1407  
242 1408 v82416.b242.s1408  
243 1409 v82416.b243.s1409  
244 1410 v82416.b244.s1410  
245 1411 v82416.b245.s1411  
246 1412 v82416.b246.s1412  
247 1413 v82416.b247.s1413  
248 1414 v82416.b248.s1414  
249 1415 v82416.b249.s1415  
250 1416 v82416.b250.s1416  
251 1417 v82416.b251.s1417  
252 1418 v82416.b252.s1418  
253 1419 v82416.b253.s1419  
254 1420 v82416.b254.s1420  
255 1421 v82416.b255.s1421  
256 1422 v82416.b256.s1422  
257 1423 v82416.b257.s1423  
258 1424 v82416.b258.s1424  
259 1425 v82416.b259.s1425  
260 1426 v82416.b260.s1426  
261 1427 v82416.b261.s1427  
262 1428 v82416.b262.s1428  
263 1429 v82416.b263.s1429  
264 1430 v82416.b264.s1430  
265 1431 v82416.b265.s1431  
266 1432 v82416.b266.s1432  
267 1433 v82416.b267.s1433  
268 1434 v82416.b268.s1434  
269 1435 v82416.b269.s1435  
270 1436 v82416.b270.s1436  
271 0000 v82416.b271  
272 0000 v82416.b272  
273 0000 v82416.b273  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet