Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:17 (1906-1923) (AID: v82418 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:17 
AIDv82418 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 1437 - 1650, 10 R 1-72 kv
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82418.b1  
2 0000 v82418.b2  
3 0000 v82418.b3  
4 0000 v82418.b4  
5 1437 v82418.b5.s1437  
6 1438 v82418.b6.s1438  
7 1439 v82418.b7.s1439  
8 1440 v82418.b8.s1440  
9 1441 v82418.b9.s1441  
10 1442 v82418.b10.s1442  
11 1443 v82418.b11.s1443  
12 1444 v82418.b12.s1444  
13 1445 v82418.b13.s1445  
14 1446 v82418.b14.s1446  
15 1447 v82418.b15.s1447  
16 1448 v82418.b16.s1448  
17 1449 v82418.b17.s1449  
18 1450 v82418.b18.s1450  
19 1451 v82418.b19.s1451  
20 1452 v82418.b20.s1452  
21 1453 v82418.b21.s1453  
22 1454 v82418.b22.s1454  
23 1455 v82418.b23.s1455  
24 1456 v82418.b24.s1456  
25 1457 v82418.b25.s1457  
26 1458 v82418.b26.s1458  
27 1459 v82418.b27.s1459  
28 1460 v82418.b28.s1460  
29 1461 v82418.b29.s1461  
30 1462 v82418.b30.s1462  
31 1463 v82418.b31.s1463  
32 1464 v82418.b32.s1464  
33 1465 v82418.b33.s1465  
34 1466 v82418.b34.s1466  
35 1467 v82418.b35.s1467  
36 1468 v82418.b36.s1468  
37 1469 v82418.b37.s1469  
38 1470 v82418.b38.s1470  
39 1471 v82418.b39.s1471  
40 1472 v82418.b40.s1472  
41 1473 v82418.b41.s1473  
42 1474 v82418.b42.s1474  
43 1475 v82418.b43.s1475  
44 1476 v82418.b44.s1476  
45 1477 v82418.b45.s1477  
46 1478 v82418.b46.s1478  
47 1479 v82418.b47.s1479  
48 1480 v82418.b48.s1480  
49 1481 v82418.b49.s1481  
50 1482 v82418.b50.s1482  
51 1483 v82418.b51.s1483  
52 1484 v82418.b52.s1484  
53 1485 v82418.b53.s1485  
54 1486 v82418.b54.s1486  
55 1487 v82418.b55.s1487  
56 1488 v82418.b56.s1488  
57 1489 v82418.b57.s1489  
58 1490 v82418.b58.s1490  
59 1491 v82418.b59.s1491  
60 1492 v82418.b60.s1492  
61 1493 v82418.b61.s1493  
62 1494 v82418.b62.s1494  
63 1495 v82418.b63.s1495  
64 1496 v82418.b64.s1496  
65 1497 v82418.b65.s1497  
66 1498 v82418.b66.s1498  
67 1499 v82418.b67.s1499  
68 1500 v82418.b68.s1500  
69 1501 v82418.b69.s1501  
70 1502 v82418.b70.s1502  
71 1503 v82418.b71.s1503  
72 1504 v82418.b72.s1504  
73 1505 v82418.b73.s1505  
74 1506 v82418.b74.s1506  
75 1507 v82418.b75.s1507  
76 1508 v82418.b76.s1508  
77 1509 v82418.b77.s1509  
78 1510 v82418.b78.s1510  
79 1511 v82418.b79.s1511  
80 1512 v82418.b80.s1512  
81 1513 v82418.b81.s1513  
82 1514 v82418.b82.s1514  
83 1515 v82418.b83.s1515  
84 1516 v82418.b84.s1516  
85 1517 v82418.b85.s1517  
86 1518 v82418.b86.s1518  
87 1519 v82418.b87.s1519  
88 1520 v82418.b88.s1520  
89 1521 v82418.b89.s1521  
90 1522 v82418.b90.s1522  
91 1523 v82418.b91.s1523  
92 1524 v82418.b92.s1524  
93 1525 v82418.b93.s1525  
94 1526 v82418.b94.s1526  
95 1527 v82418.b95.s1527  
96 1528 v82418.b96.s1528  
97 1529 v82418.b97.s1529  
98 1530 v82418.b98.s1530  
99 1531 v82418.b99.s1531  
100 1532 v82418.b100.s1532  
101 1533 v82418.b101.s1533  
102 1534 v82418.b102.s1534  
103 1535 v82418.b103.s1535  
104 1536 v82418.b104.s1536  
105 1537 v82418.b105.s1537  
106 1538 v82418.b106.s1538  
107 1539 v82418.b107.s1539  
108 1540 v82418.b108.s1540  
109 1541 v82418.b109.s1541  
110 1542 v82418.b110.s1542  
111 1543 v82418.b111.s1543  
112 1544 v82418.b112.s1544  
113 1545 v82418.b113.s1545  
114 1546 v82418.b114.s1546  
115 1547 v82418.b115.s1547  
116 1548 v82418.b116.s1548  
117 1549 v82418.b117.s1549  
118 1550 v82418.b118.s1550  
119 1551 v82418.b119.s1551  
120 1552 v82418.b120.s1552  
121 1553 v82418.b121.s1553  
122 1554 v82418.b122.s1554  
123 1555 v82418.b123.s1555  
124 1556 v82418.b124.s1556  
125 1557 v82418.b125.s1557  
126 1558 v82418.b126.s1558  
127 1559 v82418.b127.s1559  
128 1560 v82418.b128.s1560  
129 1561 v82418.b129.s1561  
130 1562 v82418.b130.s1562  
131 1563 v82418.b131.s1563  
132 1564 v82418.b132.s1564  
133 1565 v82418.b133.s1565  
134 1566 v82418.b134.s1566  
135 1567 v82418.b135.s1567  
136 1568 v82418.b136.s1568  
137 1569 v82418.b137.s1569  
138 1570 v82418.b138.s1570  
139 1571 v82418.b139.s1571  
140 1572 v82418.b140.s1572  
141 1573 v82418.b141.s1573  
142 1574 v82418.b142.s1574  
143 1575 v82418.b143.s1575  
144 1576 v82418.b144.s1576  
145 1577 v82418.b145.s1577  
146 1578 v82418.b146.s1578  
147 1579 v82418.b147.s1579  
148 1580 v82418.b148.s1580  
149 1581 v82418.b149.s1581  
150 1582 v82418.b150.s1582  
151 1583 v82418.b151.s1583  
152 1584 v82418.b152.s1584  
153 1585 v82418.b153.s1585  
154 1586 v82418.b154.s1586  
155 1587 v82418.b155.s1587  
156 1588 v82418.b156.s1588  
157 1589 v82418.b157.s1589  
158 1590 v82418.b158.s1590  
159 1591 v82418.b159.s1591  
160 1592 v82418.b160.s1592  
161 1593 v82418.b161.s1593  
162 1594 v82418.b162.s1594  
163 1595 v82418.b163.s1595  
164 1596 v82418.b164.s1596  
165 1597 v82418.b165.s1597  
166 1598 v82418.b166.s1598  
167 1599 v82418.b167.s1599  
168 1600 v82418.b168.s1600  
169 1601 v82418.b169.s1601  
170 1602 v82418.b170.s1602  
171 1603 v82418.b171.s1603  
172 1604 v82418.b172.s1604  
173 1605 v82418.b173.s1605  
174 1606 v82418.b174.s1606  
175 1607 v82418.b175.s1607  
176 1608 v82418.b176.s1608  
177 1609 v82418.b177.s1609  
178 1610 v82418.b178.s1610  
179 1611 v82418.b179.s1611  
180 1612 v82418.b180.s1612  
181 1613 v82418.b181.s1613  
182 1614 v82418.b182.s1614  
183 1615 v82418.b183.s1615  
184 1616 v82418.b184.s1616  
185 1617 v82418.b185.s1617  
186 1618 v82418.b186.s1618  
187 1619 v82418.b187.s1619  
188 1620 v82418.b188.s1620  
189 1621 v82418.b189.s1621  
190 1622 v82418.b190.s1622  
191 1623 v82418.b191.s1623  
192 1624 v82418.b192.s1624  
193 1625 v82418.b193.s1625  
194 1626 v82418.b194.s1626  
195 1627 v82418.b195.s1627  
196 1628 v82418.b196.s1628  
197 1629 v82418.b197.s1629  
198 1630 v82418.b198.s1630  
199 1631 v82418.b199.s1631  
200 1632 v82418.b200.s1632  
201 1633 v82418.b201.s1633  
202 1634 v82418.b202.s1634  
203 1635 v82418.b203.s1635  
204 1636 v82418.b204.s1636  
205 1637 v82418.b205.s1637  
206 1638 v82418.b206.s1638  
207 1639 v82418.b207.s1639  
208 1640 v82418.b208.s1640  
209 1641 v82418.b209.s1641  
210 1642 v82418.b210.s1642  
211 1643 v82418.b211.s1643  
212 1644 v82418.b212.s1644  
213 1645 v82418.b213.s1645  
214 1646 v82418.b214.s1646  
215 1647 v82418.b215.s1647  
216 1648 v82418.b216.s1648  
217 1649 v82418.b217.s1649  
218 1650 v82418.b218.s1650  
219 0000 v82418.b219  
220 0000 v82418.b220  
221 0000 v82418.b221  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet