Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:18 (1906-1923) (AID: v82419 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:18 
AIDv82419 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 1651 - 1961, 10 R 84-106 kv
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82419.b1  
2 0000 v82419.b2  
3 0000 v82419.b3  
4 0000 v82419.b4  
5 1651 v82419.b5.s1651  
6 1652 v82419.b6.s1652  
7 1653 v82419.b7.s1653  
8 1654 v82419.b8.s1654  
9 1655 v82419.b9.s1655  
10 1656 v82419.b10.s1656  
11 1657 v82419.b11.s1657  
12 1658 v82419.b12.s1658  
13 1659 v82419.b13.s1659  
14 1660 v82419.b14.s1660  
15 1661 v82419.b15.s1661  
16 1662 v82419.b16.s1662  
17 1663 v82419.b17.s1663  
18 1664 v82419.b18.s1664  
19 1665 v82419.b19.s1665  
20 1666 v82419.b20.s1666  
21 1667 v82419.b21.s1667  
22 1668 v82419.b22.s1668  
23 1669 v82419.b23.s1669  
24 1670 v82419.b24.s1670  
25 1671 v82419.b25.s1671  
26 1672 v82419.b26.s1672  
27 1673 v82419.b27.s1673  
28 1674 v82419.b28.s1674  
29 1675 v82419.b29.s1675  
30 1676 v82419.b30.s1676  
31 1677 v82419.b31.s1677  
32 1678 v82419.b32.s1678  
33 1679 v82419.b33.s1679  
34 1680 v82419.b34.s1680  
35 1681 v82419.b35.s1681  
36 1682 v82419.b36.s1682  
37 1683 v82419.b37.s1683  
38 1684 v82419.b38.s1684  
39 1685 v82419.b39.s1685  
40 1686 v82419.b40.s1686  
41 1687 v82419.b41.s1687  
42 1688 v82419.b42.s1688  
43 1689 v82419.b43.s1689  
44 1690 v82419.b44.s1690  
45 1691 v82419.b45.s1691  
46 1692 v82419.b46.s1692  
47 1693 v82419.b47.s1693  
48 1694 v82419.b48.s1694  
49 1695 v82419.b49.s1695  
50 1696 v82419.b50.s1696  
51 1697 v82419.b51.s1697  
52 1698 v82419.b52.s1698  
53 1699 v82419.b53.s1699  
54 1700 v82419.b54.s1700  
55 1701 v82419.b55.s1701  
56 1702 v82419.b56.s1702  
57 1703 v82419.b57.s1703  
58 1704 v82419.b58.s1704  
59 1705 v82419.b59.s1705  
60 1706 v82419.b60.s1706  
61 1707 v82419.b61.s1707  
62 1708 v82419.b62.s1708  
63 1709 v82419.b63.s1709  
64 1710 v82419.b64.s1710  
65 1711 v82419.b65.s1711  
66 1712 v82419.b66.s1712  
67 1713 v82419.b67.s1713  
68 1714 v82419.b68.s1714  
69 1715 v82419.b69.s1715  
70 1716 v82419.b70.s1716  
71 1717 v82419.b71.s1717  
72 1718 v82419.b72.s1718  
73 1719 v82419.b73.s1719  
74 1720 v82419.b74.s1720  
75 1721 v82419.b75.s1721  
76 1722 v82419.b76.s1722  
77 1723 v82419.b77.s1723  
78 1724 v82419.b78.s1724  
79 1725 v82419.b79.s1725  
80 1726 v82419.b80.s1726  
81 1727 v82419.b81.s1727  
82 1728 v82419.b82.s1728  
83 1729 v82419.b83.s1729  
84 1730 v82419.b84.s1730  
85 1731 v82419.b85.s1731  
86 1732 v82419.b86.s1732  
87 1733 v82419.b87.s1733  
88 1734 v82419.b88.s1734  
89 1735 v82419.b89.s1735  
90 1736 v82419.b90.s1736  
91 1737 v82419.b91.s1737  
92 1738 v82419.b92.s1738  
93 1739 v82419.b93.s1739  
94 1740 v82419.b94.s1740  
95 1741 v82419.b95.s1741  
96 1742 v82419.b96.s1742  
97 1743 v82419.b97.s1743  
98 1744 v82419.b98.s1744  
99 1745 v82419.b99.s1745  
100 1746 v82419.b100.s1746  
101 1747 v82419.b101.s1747  
102 1748 v82419.b102.s1748  
103 1749 v82419.b103.s1749  
104 1750 v82419.b104.s1750  
105 1751 v82419.b105.s1751  
106 1752 v82419.b106.s1752  
107 1753 v82419.b107.s1753  
108 1754 v82419.b108.s1754  
109 1755 v82419.b109.s1755  
110 1756 v82419.b110.s1756  
111 1757 v82419.b111.s1757  
112 1758 v82419.b112.s1758  
113 1759 v82419.b113.s1759  
114 1760 v82419.b114.s1760  
115 1761 v82419.b115.s1761  
116 1762 v82419.b116.s1762  
117 1763 v82419.b117.s1763  
118 1764 v82419.b118.s1764  
119 1765 v82419.b119.s1765  
120 1766 v82419.b120.s1766  
121 1767 v82419.b121.s1767  
122 1768 v82419.b122.s1768  
123 1769 v82419.b123.s1769  
124 1770 v82419.b124.s1770  
125 1771 v82419.b125.s1771  
126 1772 v82419.b126.s1772  
127 1773 v82419.b127.s1773  
128 1774 v82419.b128.s1774  
129 1775 v82419.b129.s1775  
130 1776 v82419.b130.s1776  
131 1777 v82419.b131.s1777  
132 1778 v82419.b132.s1778  
133 1779 v82419.b133.s1779  
134 1780 v82419.b134.s1780  
135 1781 v82419.b135.s1781  
136 1782 v82419.b136.s1782  
137 1783 v82419.b137.s1783  
138 1784 v82419.b138.s1784  
139 1785 v82419.b139.s1785  
140 1786 v82419.b140.s1786  
141 1787 v82419.b141.s1787  
142 1788 v82419.b142.s1788  
143 1789 v82419.b143.s1789  
144 1790 v82419.b144.s1790  
145 1791 v82419.b145.s1791  
146 1792 v82419.b146.s1792  
147 1793 v82419.b147.s1793  
148 1794 v82419.b148.s1794  
149 1795 v82419.b149.s1795  
150 1796 v82419.b150.s1796  
151 1797 v82419.b151.s1797  
152 1798 v82419.b152.s1798  
153 1799 v82419.b153.s1799  
154 1800 v82419.b154.s1800  
155 1801 v82419.b155.s1801  
156 1802 v82419.b156.s1802  
157 1803 v82419.b157.s1803  
158 1804 v82419.b158.s1804  
159 1805 v82419.b159.s1805  
160 1806 v82419.b160.s1806  
161 1807 v82419.b161.s1807  
162 1808 v82419.b162.s1808  
163 1809 v82419.b163.s1809  
164 1810 v82419.b164.s1810  
165 1811 v82419.b165.s1811  
166 1812 v82419.b166.s1812  
167 1813 v82419.b167.s1813  
168 1814 v82419.b168.s1814  
169 1815 v82419.b169.s1815  
170 1816 v82419.b170.s1816  
171 1817 v82419.b171.s1817  
172 1818 v82419.b172.s1818  
173 1819 v82419.b173.s1819  
174 1820 v82419.b174.s1820  
175 1821 v82419.b175.s1821  
176 1822 v82419.b176.s1822  
177 1823 v82419.b177.s1823  
178 1824 v82419.b178.s1824  
179 1825 v82419.b179.s1825  
180 1826 v82419.b180.s1826  
181 1827 v82419.b181.s1827  
182 1828 v82419.b182.s1828  
183 1829 v82419.b183.s1829  
184 1830 v82419.b184.s1830  
185 1831 v82419.b185.s1831  
186 1832 v82419.b186.s1832  
187 1833 v82419.b187.s1833  
188 1834 v82419.b188.s1834  
189 1835 v82419.b189.s1835  
190 1836 v82419.b190.s1836  
191 1837 v82419.b191.s1837  
192 1838 v82419.b192.s1838  
193 1839 v82419.b193.s1839  
194 1840 v82419.b194.s1840  
195 1841 v82419.b195.s1841  
196 1842 v82419.b196.s1842  
197 1843 v82419.b197.s1843  
198 1844 v82419.b198.s1844  
199 1845 v82419.b199.s1845  
200 1846 v82419.b200.s1846  
201 1847 v82419.b201.s1847  
202 1848 v82419.b202.s1848  
203 1849 v82419.b203.s1849  
204 1850 v82419.b204.s1850  
205 1851 v82419.b205.s1851  
206 1852 v82419.b206.s1852  
207 1853 v82419.b207.s1853  
208 1854 v82419.b208.s1854  
209 1855 v82419.b209.s1855  
210 1856 v82419.b210.s1856  
211 1857 v82419.b211.s1857  
212 1858 v82419.b212.s1858  
213 1859 v82419.b213.s1859  
214 1860 v82419.b214.s1860  
215 1861 v82419.b215.s1861  
216 1862 v82419.b216.s1862  
217 1863 v82419.b217.s1863  
218 1864 v82419.b218.s1864  
219 1865 v82419.b219.s1865  
220 1866 v82419.b220.s1866  
221 1867 v82419.b221.s1867  
222 1868 v82419.b222.s1868  
223 1869 v82419.b223.s1869  
224 1870 v82419.b224.s1870  
225 1871 v82419.b225.s1871  
226 1872 v82419.b226.s1872  
227 1873 v82419.b227.s1873  
228 1874 v82419.b228.s1874  
229 1875 v82419.b229.s1875  
230 1876 v82419.b230.s1876  
231 1877 v82419.b231.s1877  
232 1878 v82419.b232.s1878  
233 1879 v82419.b233.s1879  
234 1880 v82419.b234.s1880  
235 1881 v82419.b235.s1881  
236 1882 v82419.b236.s1882  
237 1883 v82419.b237.s1883  
238 1884 v82419.b238.s1884  
239 1885 v82419.b239.s1885  
240 1886 v82419.b240.s1886  
241 1887 v82419.b241.s1887  
242 1888 v82419.b242.s1888  
243 1889 v82419.b243.s1889  
244 1890 v82419.b244.s1890  
245 1891 v82419.b245.s1891  
246 1892 v82419.b246.s1892  
247 1893 v82419.b247.s1893  
248 1894 v82419.b248.s1894  
249 1895 v82419.b249.s1895  
250 1896 v82419.b250.s1896  
251 1897 v82419.b251.s1897  
252 1898 v82419.b252.s1898  
253 1899 v82419.b253.s1899  
254 1900 v82419.b254.s1900  
255 1901 v82419.b255.s1901  
256 1902 v82419.b256.s1902  
257 1903 v82419.b257.s1903  
258 1904 v82419.b258.s1904  
259 1905 v82419.b259.s1905  
260 1906 v82419.b260.s1906  
261 1907 v82419.b261.s1907  
262 1908 v82419.b262.s1908  
263 1909 v82419.b263.s1909  
264 1910 v82419.b264.s1910  
265 1911 v82419.b265.s1911  
266 1912 v82419.b266.s1912  
267 1913 v82419.b267.s1913  
268 1914 v82419.b268.s1914  
269 1915 v82419.b269.s1915  
270 1916 v82419.b270.s1916  
271 1917 v82419.b271.s1917  
272 1918 v82419.b272.s1918  
273 1919 v82419.b273.s1919  
274 1920 v82419.b274.s1920  
275 1921 v82419.b275.s1921  
276 1922 v82419.b276.s1922  
277 1923 v82419.b277.s1923  
278 1924 v82419.b278.s1924  
279 1925 v82419.b279.s1925  
280 1926 v82419.b280.s1926  
281 1927 v82419.b281.s1927  
282 1928 v82419.b282.s1928  
283 1929 v82419.b283.s1929  
284 1930 v82419.b284.s1930  
285 1931 v82419.b285.s1931  
286 1932 v82419.b286.s1932  
287 1933 v82419.b287.s1933  
288 1934 v82419.b288.s1934  
289 1935 v82419.b289.s1935  
290 1936 v82419.b290.s1936  
291 1937 v82419.b291.s1937  
292 1938 v82419.b292.s1938  
293 1939 v82419.b293.s1939  
294 1940 v82419.b294.s1940  
295 1941 v82419.b295.s1941  
296 1942 v82419.b296.s1942  
297 1943 v82419.b297.s1943  
298 1944 v82419.b298.s1944  
299 1945 v82419.b299.s1945  
300 1946 v82419.b300.s1946  
301 1947 v82419.b301.s1947  
302 1948 v82419.b302.s1948  
303 1949 v82419.b303.s1949  
304 1950 v82419.b304.s1950  
305 1951 v82419.b305.s1951  
306 1952 v82419.b306.s1952  
307 1953 v82419.b307.s1953  
308 1954 v82419.b308.s1954  
309 1955 v82419.b309.s1955  
310 1956 v82419.b310.s1956  
311 1957 v82419.b311.s1957  
312 1958 v82419.b312.s1958  
313 1959 v82419.b313.s1959  
314 1960 v82419.b314.s1960  
315 1961 v82419.b315.s1961  
316 0000 v82419.b316  
317 0000 v82419.b317  
318 0000 v82419.b318  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet