Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:19 (1906-1923) (AID: v82421 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:19 
AIDv82421 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 1962 - 2187, 12 R
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82421.b1  
2 0000 v82421.b2  
3 0000 v82421.b3  
4 0000 v82421.b4  
5 1962 v82421.b5.s1962  
6 1963 v82421.b6.s1963  
7 1964 v82421.b7.s1964  
8 1965 v82421.b8.s1965  
9 1966 v82421.b9.s1966  
10 1967 v82421.b10.s1967  
11 1968 v82421.b11.s1968  
12 1969 v82421.b12.s1969  
13 1970 v82421.b13.s1970  
14 1971 v82421.b14.s1971  
15 1972 v82421.b15.s1972  
16 1973 v82421.b16.s1973  
17 1974 v82421.b17.s1974  
18 1975 v82421.b18.s1975  
19 1976 v82421.b19.s1976  
20 1977 v82421.b20.s1977  
21 1978 v82421.b21.s1978  
22 1979 v82421.b22.s1979  
23 1980 v82421.b23.s1980  
24 1981 v82421.b24.s1981  
25 1982 v82421.b25.s1982  
26 1983 v82421.b26.s1983  
27 1984 v82421.b27.s1984  
28 1985 v82421.b28.s1985  
29 1986 v82421.b29.s1986  
30 1987 v82421.b30.s1987  
31 1988 v82421.b31.s1988  
32 1989 v82421.b32.s1989  
33 1990 v82421.b33.s1990  
34 1991 v82421.b34.s1991  
35 1992 v82421.b35.s1992  
36 1993 v82421.b36.s1993  
37 1994 v82421.b37.s1994  
38 1995 v82421.b38.s1995  
39 1996 v82421.b39.s1996  
40 1997 v82421.b40.s1997  
41 1998 v82421.b41.s1998  
42 1999 v82421.b42.s1999  
43 2000 v82421.b43.s2000  
44 2001 v82421.b44.s2001  
45 2002 v82421.b45.s2002  
46 2003 v82421.b46.s2003  
47 2004 v82421.b47.s2004  
48 2005 v82421.b48.s2005  
49 2006 v82421.b49.s2006  
50 2007 v82421.b50.s2007  
51 2008 v82421.b51.s2008  
52 2009 v82421.b52.s2009  
53 2010 v82421.b53.s2010  
54 2011 v82421.b54.s2011  
55 2012 v82421.b55.s2012  
56 2013 v82421.b56.s2013  
57 2014 v82421.b57.s2014  
58 2015 v82421.b58.s2015  
59 2016 v82421.b59.s2016  
60 2017 v82421.b60.s2017  
61 2018 v82421.b61.s2018  
62 2019 v82421.b62.s2019  
63 2020 v82421.b63.s2020  
64 2021 v82421.b64.s2021  
65 2022 v82421.b65.s2022  
66 2023 v82421.b66.s2023  
67 2024 v82421.b67.s2024  
68 2025 v82421.b68.s2025  
69 2026 v82421.b69.s2026  
70 2027 v82421.b70.s2027  
71 2028 v82421.b71.s2028  
72 2029 v82421.b72.s2029  
73 2030 v82421.b73.s2030  
74 2031 v82421.b74.s2031  
75 2032 v82421.b75.s2032  
76 2033 v82421.b76.s2033  
77 2034 v82421.b77.s2034  
78 2035 v82421.b78.s2035  
79 2036 v82421.b79.s2036  
80 2037 v82421.b80.s2037  
81 2038 v82421.b81.s2038  
82 2039 v82421.b82.s2039  
83 2040 v82421.b83.s2040  
84 2041 v82421.b84.s2041  
85 2042 v82421.b85.s2042  
86 2043 v82421.b86.s2043  
87 2044 v82421.b87.s2044  
88 2045 v82421.b88.s2045  
89 2046 v82421.b89.s2046  
90 2047 v82421.b90.s2047  
91 2048 v82421.b91.s2048  
92 2049 v82421.b92.s2049  
93 2050 v82421.b93.s2050  
94 2051 v82421.b94.s2051  
95 2052 v82421.b95.s2052  
96 2053 v82421.b96.s2053  
97 2054 v82421.b97.s2054  
98 2055 v82421.b98.s2055  
99 2056 v82421.b99.s2056  
100 2057 v82421.b100.s2057  
101 2058 v82421.b101.s2058  
102 2059 v82421.b102.s2059  
103 2060 v82421.b103.s2060  
104 2061 v82421.b104.s2061  
105 2062 v82421.b105.s2062  
106 2063 v82421.b106.s2063  
107 2064 v82421.b107.s2064  
108 2065 v82421.b108.s2065  
109 2066 v82421.b109.s2066  
110 2067 v82421.b110.s2067  
111 2068 v82421.b111.s2068  
112 2069 v82421.b112.s2069  
113 2070 v82421.b113.s2070  
114 2071 v82421.b114.s2071  
115 2072 v82421.b115.s2072  
116 2073 v82421.b116.s2073  
117 2074 v82421.b117.s2074  
118 2075 v82421.b118.s2075  
119 2076 v82421.b119.s2076  
120 2077 v82421.b120.s2077  
121 2078 v82421.b121.s2078  
122 2079 v82421.b122.s2079  
123 2080 v82421.b123.s2080  
124 2081 v82421.b124.s2081  
125 2082 v82421.b125.s2082  
126 2083 v82421.b126.s2083  
127 2084 v82421.b127.s2084  
128 2085 v82421.b128.s2085  
129 2086 v82421.b129.s2086  
130 2087 v82421.b130.s2087  
131 2088 v82421.b131.s2088  
132 2089 v82421.b132.s2089  
133 2090 v82421.b133.s2090  
134 2091 v82421.b134.s2091  
135 2092 v82421.b135.s2092  
136 2093 v82421.b136.s2093  
137 2094 v82421.b137.s2094  
138 2095 v82421.b138.s2095  
139 2096 v82421.b139.s2096  
140 2097 v82421.b140.s2097  
141 2098 v82421.b141.s2098  
142 2099 v82421.b142.s2099  
143 2100 v82421.b143.s2100  
144 2101 v82421.b144.s2101  
145 2102 v82421.b145.s2102  
146 2103 v82421.b146.s2103  
147 2104 v82421.b147.s2104  
148 2105 v82421.b148.s2105  
149 2106 v82421.b149.s2106  
150 2107 v82421.b150.s2107  
151 2108 v82421.b151.s2108  
152 2109 v82421.b152.s2109  
153 2110 v82421.b153.s2110  
154 2111 v82421.b154.s2111  
155 2112 v82421.b155.s2112  
156 2113 v82421.b156.s2113  
157 2114 v82421.b157.s2114  
158 2115 v82421.b158.s2115  
159 2116 v82421.b159.s2116  
160 2117 v82421.b160.s2117  
161 2118 v82421.b161.s2118  
162 2119 v82421.b162.s2119  
163 2120 v82421.b163.s2120  
164 2121 v82421.b164.s2121  
165 2122 v82421.b165.s2122  
166 2123 v82421.b166.s2123  
167 2124 v82421.b167.s2124  
168 2125 v82421.b168.s2125  
169 2126 v82421.b169.s2126  
170 2127 v82421.b170.s2127  
171 2128 v82421.b171.s2128  
172 2129 v82421.b172.s2129  
173 2130 v82421.b173.s2130  
174 2131 v82421.b174.s2131  
175 2132 v82421.b175.s2132  
176 2133 v82421.b176.s2133  
177 2134 v82421.b177.s2134  
178 2135 v82421.b178.s2135  
179 2136 v82421.b179.s2136  
180 2137 v82421.b180.s2137  
181 2138 v82421.b181.s2138  
182 2139 v82421.b182.s2139  
183 2140 v82421.b183.s2140  
184 2141 v82421.b184.s2141  
185 2142 v82421.b185.s2142  
186 2143 v82421.b186.s2143  
187 2144 v82421.b187.s2144  
188 2145 v82421.b188.s2145  
189 2146 v82421.b189.s2146  
190 2147 v82421.b190.s2147  
191 2148 v82421.b191.s2148  
192 2149 v82421.b192.s2149  
193 2150 v82421.b193.s2150  
194 2151 v82421.b194.s2151  
195 2152 v82421.b195.s2152  
196 2153 v82421.b196.s2153  
197 2154 v82421.b197.s2154  
198 2155 v82421.b198.s2155  
199 2156 v82421.b199.s2156  
200 2157 v82421.b200.s2157  
201 2158 v82421.b201.s2158  
202 2159 v82421.b202.s2159  
203 2160 v82421.b203.s2160  
204 2161 v82421.b204.s2161  
205 2162 v82421.b205.s2162  
206 2163 v82421.b206.s2163  
207 2164 v82421.b207.s2164  
208 2165 v82421.b208.s2165  
209 2166 v82421.b209.s2166  
210 2167 v82421.b210.s2167  
211 2168 v82421.b211.s2168  
212 2169 v82421.b212.s2169  
213 2170 v82421.b213.s2170  
214 2171 v82421.b214.s2171  
215 2172 v82421.b215.s2172  
216 2173 v82421.b216.s2173  
217 2174 v82421.b217.s2174  
218 2175 v82421.b218.s2175  
219 2176 v82421.b219.s2176  
220 2177 v82421.b220.s2177  
221 2178 v82421.b221.s2178  
222 2179 v82421.b222.s2179  
223 2180 v82421.b223.s2180  
224 2181 v82421.b224.s2181  
225 2182 v82421.b225.s2182  
226 2183 v82421.b226.s2183  
227 2184 v82421.b227.s2184  
228 2185 v82421.b228.s2185  
229 2186 v82421.b229.s2186  
230 2187 v82421.b230.s2187  
231 0000 v82421.b231  
232 0000 v82421.b232  
233 0000 v82421.b233  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet