Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:20 (1906-1923) (AID: v82423 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:20 
AIDv82423 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 2188 - 2500, 16 R 7-51 kv
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82423.b1  
2 0000 v82423.b2  
3 0000 v82423.b3  
4 0000 v82423.b4  
5 2188 v82423.b5.s2188  
6 2189 v82423.b6.s2189  
7 2190 v82423.b7.s2190  
8 2191 v82423.b8.s2191  
9 2192 v82423.b9.s2192  
10 2193 v82423.b10.s2193  
11 2194 v82423.b11.s2194  
12 2195 v82423.b12.s2195  
13 2196 v82423.b13.s2196  
14 2197 v82423.b14.s2197  
15 2198 v82423.b15.s2198  
16 2199 v82423.b16.s2199  
17 2200 v82423.b17.s2200  
18 2201 v82423.b18.s2201  
19 2202 v82423.b19.s2202  
20 2203 v82423.b20.s2203  
21 2204 v82423.b21.s2204  
22 2205 v82423.b22.s2205  
23 2206 v82423.b23.s2206  
24 2207 v82423.b24.s2207  
25 2208 v82423.b25.s2208  
26 2209 v82423.b26.s2209  
27 2210 v82423.b27.s2210  
28 2211 v82423.b28.s2211  
29 2212 v82423.b29.s2212  
30 2213 v82423.b30.s2213  
31 2214 v82423.b31.s2214  
32 2215 v82423.b32.s2215  
33 2216 v82423.b33.s2216  
34 2217 v82423.b34.s2217  
35 2218 v82423.b35.s2218  
36 2219 v82423.b36.s2219  
37 2220 v82423.b37.s2220  
38 2221 v82423.b38.s2221  
39 2222 v82423.b39.s2222  
40 2223 v82423.b40.s2223  
41 2224 v82423.b41.s2224  
42 2225 v82423.b42.s2225  
43 2226 v82423.b43.s2226  
44 2227 v82423.b44.s2227  
45 2228 v82423.b45.s2228  
46 2229 v82423.b46.s2229  
47 2230 v82423.b47.s2230  
48 2231 v82423.b48.s2231  
49 2232 v82423.b49.s2232  
50 2233 v82423.b50.s2233  
51 2234 v82423.b51.s2234  
52 2235 v82423.b52.s2235  
53 2236 v82423.b53.s2236  
54 2237 v82423.b54.s2237  
55 2238 v82423.b55.s2238  
56 2239 v82423.b56.s2239  
57 2240 v82423.b57.s2240  
58 2241 v82423.b58.s2241  
59 2242 v82423.b59.s2242  
60 2243 v82423.b60.s2243  
61 2244 v82423.b61.s2244  
62 2245 v82423.b62.s2245  
63 2246 v82423.b63.s2246  
64 2247 v82423.b64.s2247  
65 2248 v82423.b65.s2248  
66 2249 v82423.b66.s2249  
67 2250 v82423.b67.s2250  
68 2251 v82423.b68.s2251  
69 2252 v82423.b69.s2252  
70 2253 v82423.b70.s2253  
71 2254 v82423.b71.s2254  
72 2255 v82423.b72.s2255  
73 2256 v82423.b73.s2256  
74 2257 v82423.b74.s2257  
75 2258 v82423.b75.s2258  
76 2259 v82423.b76.s2259  
77 2260 v82423.b77.s2260  
78 2261 v82423.b78.s2261  
79 2262 v82423.b79.s2262  
80 2263 v82423.b80.s2263  
81 2264 v82423.b81.s2264  
82 2265 v82423.b82.s2265  
83 2266 v82423.b83.s2266  
84 2267 v82423.b84.s2267  
85 2268 v82423.b85.s2268  
86 2269 v82423.b86.s2269  
87 2270 v82423.b87.s2270  
88 2271 v82423.b88.s2271  
89 2272 v82423.b89.s2272  
90 2273 v82423.b90.s2273  
91 2274 v82423.b91.s2274  
92 2275 v82423.b92.s2275  
93 2276 v82423.b93.s2276  
94 2277 v82423.b94.s2277  
95 2278 v82423.b95.s2278  
96 2279 v82423.b96.s2279  
97 2280 v82423.b97.s2280  
98 2281 v82423.b98.s2281  
99 2282 v82423.b99.s2282  
100 2283 v82423.b100.s2283  
101 2284 v82423.b101.s2284  
102 2285 v82423.b102.s2285  
103 2286 v82423.b103.s2286  
104 2287 v82423.b104.s2287  
105 2288 v82423.b105.s2288  
106 2289 v82423.b106.s2289  
107 2290 v82423.b107.s2290  
108 2291 v82423.b108.s2291  
109 2292 v82423.b109.s2292  
110 2293 v82423.b110.s2293  
111 2294 v82423.b111.s2294  
112 2295 v82423.b112.s2295  
113 2296 v82423.b113.s2296  
114 2297 v82423.b114.s2297  
115 2298 v82423.b115.s2298  
116 2299 v82423.b116.s2299  
117 2300 v82423.b117.s2300  
118 2301 v82423.b118.s2301  
119 2302 v82423.b119.s2302  
120 2303 v82423.b120.s2303  
121 2304 v82423.b121.s2304  
122 2305 v82423.b122.s2305  
123 2306 v82423.b123.s2306  
124 2307 v82423.b124.s2307  
125 2308 v82423.b125.s2308  
126 2309 v82423.b126.s2309  
127 2310 v82423.b127.s2310  
128 2311 v82423.b128.s2311  
129 2312 v82423.b129.s2312  
130 2313 v82423.b130.s2313  
131 2314 v82423.b131.s2314  
132 2315 v82423.b132.s2315  
133 2316 v82423.b133.s2316  
134 2317 v82423.b134.s2317  
135 2318 v82423.b135.s2318  
136 2319 v82423.b136.s2319  
137 2320 v82423.b137.s2320  
138 2321 v82423.b138.s2321  
139 2322 v82423.b139.s2322  
140 2323 v82423.b140.s2323  
141 2324 v82423.b141.s2324  
142 2325 v82423.b142.s2325  
143 2326 v82423.b143.s2326  
144 2327 v82423.b144.s2327  
145 2328 v82423.b145.s2328  
146 2329 v82423.b146.s2329  
147 2330 v82423.b147.s2330  
148 2331 v82423.b148.s2331  
149 2332 v82423.b149.s2332  
150 2333 v82423.b150.s2333  
151 2334 v82423.b151.s2334  
152 2335 v82423.b152.s2335  
153 2336 v82423.b153.s2336  
154 2337 v82423.b154.s2337  
155 2338 v82423.b155.s2338  
156 2339 v82423.b156.s2339  
157 2340 v82423.b157.s2340  
158 2341 v82423.b158.s2341  
159 2342 v82423.b159.s2342  
160 2343 v82423.b160.s2343  
161 2344 v82423.b161.s2344  
162 2345 v82423.b162.s2345  
163 2346 v82423.b163.s2346  
164 2347 v82423.b164.s2347  
165 2348 v82423.b165.s2348  
166 2349 v82423.b166.s2349  
167 2350 v82423.b167.s2350  
168 2351 v82423.b168.s2351  
169 2352 v82423.b169.s2352  
170 2353 v82423.b170.s2353  
171 2354 v82423.b171.s2354  
172 2355 v82423.b172.s2355  
173 2356 v82423.b173.s2356  
174 2357 v82423.b174.s2357  
175 2358 v82423.b175.s2358  
176 2359 v82423.b176.s2359  
177 2360 v82423.b177.s2360  
178 2361 v82423.b178.s2361  
179 2362 v82423.b179.s2362  
180 2363 v82423.b180.s2363  
181 2364 v82423.b181.s2364  
182 2365 v82423.b182.s2365  
183 2366 v82423.b183.s2366  
184 2367 v82423.b184.s2367  
185 2368 v82423.b185.s2368  
186 2369 v82423.b186.s2369  
187 2370 v82423.b187.s2370  
188 2371 v82423.b188.s2371  
189 2372 v82423.b189.s2372  
190 2373 v82423.b190.s2373  
191 2374 v82423.b191.s2374  
192 2375 v82423.b192.s2375  
193 2376 v82423.b193.s2376  
194 2377 v82423.b194.s2377  
195 2378 v82423.b195.s2378  
196 2379 v82423.b196.s2379  
197 2380 v82423.b197.s2380  
198 2381 v82423.b198.s2381  
199 2382 v82423.b199.s2382  
200 2383 v82423.b200.s2383  
201 2384 v82423.b201.s2384  
202 2385 v82423.b202.s2385  
203 2386 v82423.b203.s2386  
204 2387 v82423.b204.s2387  
205 2388 v82423.b205.s2388  
206 2389 v82423.b206.s2389  
207 2390 v82423.b207.s2390  
208 2391 v82423.b208.s2391  
209 2392 v82423.b209.s2392  
210 2393 v82423.b210.s2393  
211 2394 v82423.b211.s2394  
212 2395 v82423.b212.s2395  
213 2396 v82423.b213.s2396  
214 2397 v82423.b214.s2397  
215 2398 v82423.b215.s2398  
216 2399 v82423.b216.s2399  
217 2400 v82423.b217.s2400  
218 2401 v82423.b218.s2401  
219 2402 v82423.b219.s2402  
220 2403 v82423.b220.s2403  
221 2404 v82423.b221.s2404  
222 2405 v82423.b222.s2405  
223 2406 v82423.b223.s2406  
224 2407 v82423.b224.s2407  
225 2408 v82423.b225.s2408  
226 2409 v82423.b226.s2409  
227 2410 v82423.b227.s2410  
228 2411 v82423.b228.s2411  
229 2412 v82423.b229.s2412  
230 2413 v82423.b230.s2413  
231 2414 v82423.b231.s2414  
232 2415 v82423.b232.s2415  
233 2416 v82423.b233.s2416  
234 2417 v82423.b234.s2417  
235 2418 v82423.b235.s2418  
236 2419 v82423.b236.s2419  
237 2420 v82423.b237.s2420  
238 2421 v82423.b238.s2421  
239 2422 v82423.b239.s2422  
240 2423 v82423.b240.s2423  
241 2424 v82423.b241.s2424  
242 2425 v82423.b242.s2425  
243 2426 v82423.b243.s2426  
244 2427 v82423.b244.s2427  
245 2428 v82423.b245.s2428  
246 2429 v82423.b246.s2429  
247 2430 v82423.b247.s2430  
248 2431 v82423.b248.s2431  
249 2432 v82423.b249.s2432  
250 2433 v82423.b250.s2433  
251 2434 v82423.b251.s2434  
252 2435 v82423.b252.s2435  
253 2436 v82423.b253.s2436  
254 2437 v82423.b254.s2437  
255 2438 v82423.b255.s2438  
256 2439 v82423.b256.s2439  
257 2440 v82423.b257.s2440  
258 2441 v82423.b258.s2441  
259 2442 v82423.b259.s2442  
260 2443 v82423.b260.s2443  
261 2444 v82423.b261.s2444  
262 2445 v82423.b262.s2445  
263 2446 v82423.b263.s2446  
264 2447 v82423.b264.s2447  
265 2448 v82423.b265.s2448  
266 2449 v82423.b266.s2449  
267 2450 v82423.b267.s2450  
268 2451 v82423.b268.s2451  
269 2452 v82423.b269.s2452  
270 2453 v82423.b270.s2453  
271 2454 v82423.b271.s2454  
272 2455 v82423.b272.s2455  
273 2456 v82423.b273.s2456  
274 2457 v82423.b274.s2457  
275 2458 v82423.b275.s2458  
276 2459 v82423.b276.s2459  
277 2460 v82423.b277.s2460  
278 2461 v82423.b278.s2461  
279 2462 v82423.b279.s2462  
280 2463 v82423.b280.s2463  
281 2464 v82423.b281.s2464  
282 2465 v82423.b282.s2465  
283 2466 v82423.b283.s2466  
284 2467 v82423.b284.s2467  
285 2468 v82423.b285.s2468  
286 2469 v82423.b286.s2469  
287 2470 v82423.b287.s2470  
288 2471 v82423.b288.s2471  
289 2472 v82423.b289.s2472  
290 2473 v82423.b290.s2473  
291 2474 v82423.b291.s2474  
292 2475 v82423.b292.s2475  
293 2476 v82423.b293.s2476  
294 2477 v82423.b294.s2477  
295 2478 v82423.b295.s2478  
296 2479 v82423.b296.s2479  
297 2480 v82423.b297.s2480  
298 2481 v82423.b298.s2481  
299 2482 v82423.b299.s2482  
300 2483 v82423.b300.s2483  
301 2484 v82423.b301.s2484  
302 2485 v82423.b302.s2485  
303 2486 v82423.b303.s2486  
304 2487 v82423.b304.s2487  
305 2488 v82423.b305.s2488  
306 2489 v82423.b306.s2489  
307 2490 v82423.b307.s2490  
308 2491 v82423.b308.s2491  
309 2492 v82423.b309.s2492  
310 2493 v82423.b310.s2493  
311 2494 v82423.b311.s2494  
312 2495 v82423.b312.s2495  
313 2496 v82423.b313.s2496  
314 2497 v82423.b314.s2497  
315 2498 v82423.b315.s2498  
316 2499 v82423.b316.s2499  
317 2500 v82423.b317.s2500  
318 0000 v82423.b318  
319 0000 v82423.b319  
320 0000 v82423.b320  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet